Recently found by viaLibri....
2019-11-08 08:15:50
KIELLBERG, Eric.)
Sweriges rikes ridderskaps och adels wapnebok, uplagd i Stockholm år MDCCXXXIV.
Stockholm, 1734-43. Folio. Grav. front,+ (9),+ (blank),+ (1),+ (blank),+ (1),+ (blank),+ 44 s.+ 258 blad med vapenavbildningar i träsnitt,+ extra grav. handkolorerad plansch. Lagerfläckig och enstaka smårevor. Med bläcknumrering av samtliga vapen och med handskrivna tillagda ätter och enstaka släktkommentarer. Sista bladet med inhäftat lacksigill. Något nött samtida hfrbd, ryggen med upphöjda bind utan ryggtitel, nötta marmorerade pärmpapper. Warmholtz 6964. Detta är Kiellbergs utgåva 1734 med 1743-års tillägg av adeliga vapen. Kiellbergs vapenbok innehöll ursprungligen endast grevar och friherrar. En ny och förbättrade upplaga utgavs sedan 1745 av C. D. Cedercrona samt ytterligare förbättrad 1746. De handskrivna kommentarena är skrivna på 1760-talet. Den sista handskrivet tillagda ätten är von Lantinghausen som får friherrlig status år 1760, men de flesta kommentaren rör släkthändelser år 1766 och 1767. Den graverade och handkolorerade planschen visar Christina Catharina de la Gardies släktträd, graverad av Joh. C. Stenholm 1704. Den är publicerad i likpredikan över henne, "Et nytt lefwerne i Christo Jesu", Strängnäs 1705. Sigillet tillhör Jakob Kinborg (1716-1800), adlad Gripenstråle 1772. Han blev slottsfogde i Stockholm 1763 och fick 1791 titeln av konungens fogat i Stockholm. Dock oklart om det är han som gjort anteckningarna i boken, de borde snarare kunna vara av någon av Christina Catharina de la Gardies ättlingar.
Bookseller: Centralantikvariatet [Stockholm, Sweden]

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/146086519/1734-kiellberg-eric-sweriges-rikes-ridderskaps-och-adels-wapnebok

Browse more rare books from the year 1734