Recently found by viaLibri....
2019-11-06 10:19:09
SIMONIDES, SIMON
Ouranopolitês ofte Verhemelde Ziele. Dat is, Een beschrijvinge van een Hemelsch-Gesint Man, sijn Wandel en verkeeringe op Aerden. In II. Stucken. War van dit eerste den Leseren volkomen bericht sal geven vand en vereysten wegh der Heyligen op aerden, zynde na boven gestreckt, en als in de Hemelen, als mede de tegen-gestelde paden der afwijckende menigte, gaende na de Helle en de Doot, met vele krachtige beweeg-redenen daer toe dienende om de eerste te kiesen, en de laetste te vermijden. In het Tweede. De Leser eerst-daeghs hebbe te verwachten een aengehecht vertoogh, begrypende de rechte proeve en onderscheydende merck-teeckenen van een Hemelingh, als mede die middelen, die elck hebbe ter handt te nemen, om dese reyse na den Hemel wel te doen. Seer nuttigh gelesen te werden voor een yder begeerig Ziele, die gaern wel van sijnen wegh leerde oordeelen, en na dit korte leven wenschte een deelgenoot te zijn van de Gelucksalige Eeuwigheydt.
Rotterdam, Johannes Vishoeck, 1658. (titelprent, 60) 531 p. Origineel overslaand Perkament, 8° (Boekblok plaatselijk gebruind, voornamelijk in de marges. Geïllustreerd met een titelprent en 3 gravures.)
Bookseller: Antiquariaat de Roo [Zwijndrecht, Netherlands]
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/145462346/1658-simonides-simon-ouranopolites-ofte-verhemelde-ziele-dat-is

Browse more rare books from the year 1658