Recently found by viaLibri....
2019-11-06 10:19:08
Abernethy, John
Een Christelijcke ende Goddelijck Tractaet, Inhoudende de Medicine der Ziele. Waer in, 1 De sieckten der Ziele wijt loopigh beschreven, 2 De gequetste Faculteyten kortelijck aengeroert, 3 De oorsaken distinctelijck gestelt, 4 De teyckenen ende Symptomata bysonderlijck ghespecificeert, 5 De voorseggingen van den uyt-ganck ende gesteltenisse klaerlijck aengewesen, 6 En de Remedien ordentlijck voorgeschreven worden. Seer noodigh den genen die in haer Conscientie ontrust zijn. Ende nu uyt het Engelsch getrouwelijck overgeset, door D. I. Lamotius.
Amsterdam, Johannes van Ravesteyn, 1660. (16) 634 p. Origineel Perkament, 8° (Opnieuw in de band gezet, vochtvlek door het gehele werk, de band mist plaatselijk stukjes perkament. Zeldzaam werk van de Schotse bisschop John Abernethy (-1639). Het werk bevat de beschrijving van verschillende gemoedstoestanden en hun remedien, zoals haat, gierigheid, dronkenschap, etc. De auteur maakt hierbij veel gebruik van Bijbelteksten en behandelt tevens geestelijke onderwerpen zoals 'Ignoratie Godes' en 'Roeckeloose en ongevoelicke onbekeerlijkheyt'.)
Bookseller: Antiquariaat de Roo [Zwijndrecht, Netherlands]

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/145462269/1660-abernethy-john-een-christelijcke-ende-goddelijck-tractaet-inhoudende

Browse more rare books from the year 1660