Recently found by viaLibri....
2017-03-16 11:39:21
Jansenius, Cornelius
Catholycke Uyt-Wis-Spons Over de aenmerckinghen, die Gisbert Voetivs heeft uyt-ghegheven Teghen den Preservatyf-Dranck. Toe-gheeyghent de Godt-vreesende ende mannelijcke Catholijcke Burgeren van den Bosch. Over-gheset uyt het Latijn inde Nederlantsche tale.
Antwerpen, Hendrick Aertssen 1633 - (16) 443 (9) p. Origineel overslaand Perkament, 4° (Rand van het achterplat verstevigd, plaatselijk wormgaatjes in de binnenste marge, titelpagina en de laatste 4 pagina's aan de rand verstevigd, met enkele oude aantekeningen op de laatste pagina met drukfouten.)
Bookseller: Antiquariaat de Roo
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/13157232/1633-jansenius-cornelius-catholycke-uyt-wis-spons-over-de

Browse more rare books from the year 1633