Recently found by viaLibri....
2019-09-05 10:13:14
BLICHER, ST.ST. - ET HOVEDVÆRK I DANSK LITTERATUR.
E Bindstouw, Fortællinger og digte i jydske Mundarter.
Randers, Elmenhoff, 1842. 12mo. Indbundet i et velbevaret samtidigt saffianspræget helshirtbind. Vandrette enkle stregforgyldninger på ryg. Forgyldt titel på forpermen. En smule slid ved kapitæler. Enkelte spredte brunpletter. Opbevares i en kassette sammen med 2 eksemplarer af faksimilen fra 1904, det ene i hldrbd. med guldtryk, det andet i papbd. udført af Anker Kyster. ¶ Den sjældne originaludgave af en af perlerne i vor litteratur."E Bindstouw" er et i vor littaratur enestaaende Værk, og da man i Blichers Hundredaar skulle vælge et af han novellistiske Arbejder til Udgivelse som Festskrift, faldt Valget som af sig selv paa dette..." (Hansen, Litteraturhist., III: 242)
Bookseller: Bookshop Herman H. J. Lynge & Søn [DK]
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/125292177/1842-blicher-stst-et-hovedvaerk-i-dansk-e-bindstouw-fortaellinger-og-digte-i

Browse more rare books from the year 1842