Recently found by viaLibri....
2017-12-04 08:37:14
SAXO GRAMMATICUS.
Den Danske Krønike som Saxo Grammaticus skreff, Halffierde hundrede Aar forleden. Først Aff Latinen udsæt, flittelige offuerseet oc forbedret, Aar MDLXXV. Aff Anders Søffrenssøn Vedel. Oc nu, effter Kongelig Mayestats Privilegium i 10. Aar icke maa efftertryckis, Paa Ny Prentet.
Kiøbenhaffn, Henrich Waldkirch, 1610. Folio. (30 x 20 cm.). Indbundet i et noget senere (omkr. 1740), velbevaret helldrbd. 4 ophøjede bind på ryggen. 2 intakte lukkestroppe af støbt messing. (32),DXLVII (=547),(29) pp. Titelbladet trykt i rød/sort, Der er to varianter af titelbladet, det ene med Vedels portræt på bagsiden, det andet uden, som her. Indvendig et stort udmærket og ganske rent eksemplar med kun lettere brugsspor. Gl. ejernamvne på titelbladet. På forsatse er indklæbet 29 små kobberstukne portrætter af danske konger taget fra et andet værk. ¶ 2. udgaven af den første dansk-sprogede Saxo-Udgave - et monumentalværk i dansk sprog og litteratur, idet værket først med Vedels oversættelse nåede frem til den almene læser, "skrevet på et rent og frodigt dansk... langt senere blev den en sproglig inspirationskilde for romantikkens danske digtere...(DBL).<br>Thesaurus 205.
Bookseller: Lynge & Søn ILAB-ABF [Copenhagen, Denmark]

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/11904497/1610-saxo-grammaticus-den-danske-kronike-som-saxo-grammaticus

Browse more rare books from the year 1610