Recently found by viaLibri....
2017-10-10 16:57:18
Drelincourt, Charles/Moulin, Pierre du/Focquenbergues, Jean de/Simonides, Simon/Udemans, Godefridus
Het rechte gebruyck Van des Heeren H. Avontmael, Soo voor als na de bedieninge. Bestaende in meditatien, Gebeden en Danckseggingen, door C. Drelincoert, P. du Moulin, en verscheyden andere Godts-geleerden. Item, De klachte van een swaermoedige Ziel over 't gebruyck van 't H. Avontmael, met een nevensgaende Troost, door S. Simonides. Als mede hoe nootsakelick het H. Avontmael is, neffens een belijdenisse des Geloofs, voor die haar tot het selve willen begeven, door G. Udemans. Noch is op op nieus hier by gevoegt de Reyse na Beth-El, of het huys Gods, zynde innerlicke Zielbetrachtingen, die een yeder Gelovige ter Kerk gaande, en daar van komende dient te gebruyken. Desen alderlaesten druck met soete ziel-zuchten en bewegingen, vermeerdert en
Amsterdam, Pieter van Ryschooten 1709 - (titelprent, 20) 316, 11 (1) p. Origineel Leer met ribben, goud op snede en goud-bestempeld, 12° (Geïllustreerd met een titelprent en de 5 gravures. Mooi exemplaar, gebonden in een rijkelijk gedecoreerde stempelband.)
Bookseller: Antiquariaat de Roo [Zwijndrecht, Netherlands]
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/11136239/1709-drelincourt-charlesmoulin-pierre-dufocquenbergues-jean-desimonides-het-rechte-gebruyck-van-des-heeren

Browse more rare books from the year 1709