Recently found by viaLibri....
2017-10-22 23:09:54
MANDER, KAREL van.
Het Schilder-Boeck waerin voor eerst de leerlustige jeught den gront der edele vrye schilderkonst in verscheyden deelen wordt voor-gedragen. [.]
- Amsterdam, Jacob Pietersz. Wachter, 1618 (tweede druk). 4to. [xxviii],48,[viii],424,[vi],[xvi],244,[iv],[16] pp. Met gegraveerde titelpagina (door N.Las[tman] naar W. Val[ckert?]) en portret door N. Lastman [naar een prent van Jan Saenredam, naar een schilderij van Goltzius]. Perkamenten spitselband. (kneep iets gespleten; (lichte) watervlek ondermarge; enkele pagina's iets gevlekt; scheurtje in marge in fol.73; eenmaal klein gaatje, 1 à 2 letters tekstverlies; overigens een zeer goed exemplaar.) Bevat: Den grondt der edel vry schilder-const; Het leven der oude antycke [.] schilders, 1617; Het leven der moderne [.] Italiaensche schilders, 1616; Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche [.] schilders, 1617 (druk Paulus van Ravesteyn, 1618); Uytleggingh op den Metamorphosis, 1616; Uytbeeldinghe der figueren, 1616 (druk Paulus van Ravesteyn 1616); [.] [Bredero, G.?] Leven ende wercken van Karel van Mander.
Bookseller: Antiquariaat Brinkman, since 1954 / ILAB [Amsterdam, Netherlands]
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/1002306/1618-mander-karel-van-het-schilder-boeck-waerin-voor-eerst

Browse more rare books from the year 1618