The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Displayed below are some selected recent viaLibri matches for books published in 1808

        Giornale di fisica, chimica e storia naturale ossia raccolta di memorie sulle scienze, arti e manifatture ad esse relative. Tomo I

      Tip. Capelli, Pavia 1808 - In 8, pp. XXXII + 548 + (8) con 12 tavv. f.t. inc. all'acq. Gore e segni d'umido a qualche carta. Legatura in mz. tl. novecentesca. Annata completa di questa rivista scientifica bimestrale fondata e diretta da Gaspare Brugnatelli. Fra gli articoli, si segnalano in particoli tre interventi di Alessandro Volta in ediz. orig.: Seguito delle osservazioni meteorologiche pubblicate nella Biblioteca Fisica d'Europa del Sig. Cav. Alessandro Volta. Professore di fisica nella R. Universita' di Pavia. Memoria sopra la grandine (Mem. dell'istituto naz. Ital. T. I part. II). Parte prima; SEGUE: Seguito della memoria sopra la grandine del Sig. Cav. Alessandro Volta.; SEGUE: Fine della memoria sopra la grandine del Sig. Cav. Alessandro Volta. Articoli citati in:ÂSantangelo; Garbarino, 'General Bibliography on Alessandro Volta', p. 127 (edizioni originali) e IDEM, p. 132 (opere coeve). Fra gli altri contributi d'interesse: CONFIGLIACHI e BRUGNATELLI, Sopra i conduttori elettrici applicati alla pila voltiana detti galvanici. Memoria; SEGUE: Continuazione della memoria dei sig. sopra i conduttori elettrici applicati alla pila voltiana detti galvanici; Monografia dei cereali; Osservazioni e misure del pianeta Vesta di G. Schroeter; Maniera di distruggere in breve tempo e con sicurezza quel nero scarafaggio notturno che infesta le case dai naturalisti conosciuto col nome di blatta orientalis; ecc. ITA

      [Bookseller: coenobium libreria antiquaria]
 1.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        De Jordaan - P.J. Lutgers, 1857.

      BIJ ONS IN DE JORDAANGoudsbloemgracht gezien van de Lijnbaansgracht naar de Brouwersgracht. Sepiatekening van de hand van Petrus Josephus Lutgers (1808-1874), gesigneerd rechtsonder "P.J. Lutgers fec. 1857'. Afm. 26,6 x 36,1 cm.Door de geweldige bevolkingsgroei van het steeds welvarender Amsterdam en de sterke behoefte van de rijk geworden kooplieden om hun status te tonen, was vanaf het begin van de 17de eeuw een nieuw, ruim opgezet woongebied voor de elite nodig. Zo ontstond het plan om buiten de bestaande stadswal ten westen van het Singel te beginnen met de bouw van een heel nieuw woongebied met ongekend grote huizen langs brede grachten. Sinds 1613 werden de Heren-, Keizers- en Prinsengracht gebouwd, vanaf de Brouwersgracht tot de latere Leidsegracht. Later in de eeuw werd die strook uitgebreid tot een heuse grachtengordel. Een gebied met een exclusieve woonfunctie.Dat ging niet zomaar. De grachten werden niet gegraven op een leeg terrein. Het was een rommelige 'voorstad", met veel kleine bedrijfjes waarvoor in stad zelf de ruimte ontbrak en primitieve huisjes voor immigranten die geen huisvesting in de stad konden betalen. Die moesten wel ergens heen, besefte het stadsbestuur. Dat gold ook voor hinderlijke bedrijvigheid, zoals stinkende leerlooierijen en lawaaierige en brandgevaarlijke smederijen. Er was dus een nieuw gebied nodig voor dit soort activiteiten en 'uit te plaatsen" bewoners. Dat werd de Jordaan, tot dan toe het westelijkste deel van die voorstad.De Goudsbloemgracht ontstond toen vanaf 1612 vanuit de Brouwersgracht de grachtengordel in zuidelijke richting werd gegraven. Het werd een van de elf grachten van noord naar zuid. De bewoners en omwonenden noemden de Goudsbloemgracht het "Fransche Pad'. Het Fransche Pad lag al sinds de Middeleeuwen langs de sloot tussen de landerijen.Voor de nieuwe grote grachten had de stad veel geld over. Zo kon het hele daarvoor benodigde terrein (tot waar nu de Leidsegracht ligt) in korte tijd worden onteigend en vervolgens opgehoogd.Weinig geld was er toen nog maar over voor het restgebied dat óók binnen de nieuwe stadswallen moest komen. Hier onteigende het stadsbestuur dus alleen als het echt moest. Het oude sloten- en padenpatroon bleef globaal bestaan, al werden die sloten verbreed tot grachtjes en de paden tot straten. Ieder denkbaar ambacht mocht er worden uitgeoefend, zij het wel enigszins geclusterd.De wevers en ververs streken neer rond de Bloemstraat en Bloemgracht. Zij hadden veel belang bij schone lucht. Daarom werden de vervuilende zeemleerbereiders en leerlooiers verplicht zich een stuk zuidwaarts te vestigen, rond de Elandsgracht en Looiersgracht. De meeste pottenbakkers zaten aanvankelijk in de Rozenstraat en na omstreeks 1650 bij de Anjeliersgracht, die in 1863 Westerstraat zou worden. Het aan de Heren- en Keizersgracht geldende verbod om tussen de huizen stegen te maken naar achtererven, gold niet in de Jordaan en dat was te merken ook.De Jordaan verwerd tot een soort vergaarbak voor alles wat niet paste aan de deftige grachten. "In verschydene straaten vindt men veele huysen die van drie tot vier huysgesinne bewoond zyn', stelde een Jordaanbezoeker al in 1691 verbaasd vast. De buurt herbergde steeds meer immigranten, eerst uit de Zuidelijke Nederlanden, later uit Frankrijk, gevlucht voor geloofsvervolging en/of oorlogsellende. Toen eind 18de eeuw Napoleon de Nederlandse handel lamlegde, raakte de buurt pas echt overbevolkt en verpauperd. Steeds meer binnenterreinen werden volgebouwd, alleen nog bereikbaar door gangen van vaak nog geen meter breed.In de loop van de 19de eeuw waren er voor de grachtenbewoners steeds meer signalen dat de toestand in de Jordaan zwaar uit de hand liep, maar die werden verbijsterend lang genegeerd. God had de standen gewild. Kritische artsen waren de eersten die de noodklok luidden: het was vast geen toeval dat de cholera-epidemieën sinds 1836 vooral toesloegen in de Jordaan ? en die waren óók een gevaar voor de naburige elite!In 1852 verscheen een onrustbarend rapport over de toestand van kelder- en krotwoningen in Amsterdam. Nog datzelfde jaar richtten vooraanstaande grachtenbewoners de Vereeniging ten Behoeve der Arbeidersklasse op. In 1854 begon het bestuur met het aankopen van enkele percelen aan de Goudsbloemgracht en na de demping zou de nieuw ontstane Willemsstraat de trots van de vereniging worden.De praktijk bleek weerbarstig. Zelfs de model-Willemsstraters waren eigenwijs. Zo constateerde de politie in 1863 dat de koeienstal en mesthoop op het erf van Willemsstraat 174 een wel zeer hinderlijke stank verspreidden en in 1874 moest het toch echt een keer afgelopen zijn met het drogen van was over het hek van de openbare armenschool. De terugkerende berichtjes in de krant over huiselijk geweld, brandjes of bijvoorbeeld een hond die uit het raam werd gegooid, laten we dan nog maar buiten beschouwing.Prijs: € 3.150,-.

      [Bookseller: Inter-Antiquariaat MEFFERDT & DE JONGE]
 2.   Check availability:     NVvA     Link/Print  


        Principes chimiques sur l'art du teinturier-dégraisseur

      1808 - (4), XII, 69, (3)pp. Paris, Deterville, 1808, in-8, (4), XII, 69, (3)pp, pleine basane racinée de l'époque, dos lisse orné de filets et fers dorés et d'une pièce de titre en maroquin rouge (fines galeries de vers sur la reliure), Première édition de cet ouvrage peu courant dans lequel Chaptal développe des idées qu'il avait énoncés une dizaine d'années auparavant dans le tome VI des "Mémoires de l'institut, sciences physiques et mathématiques". Ouvrage d'une grande renommée sur l'art de rétablir les couleurs passées. Chaptal souhaite montrer avec un tel traité que "la Chimie peut s'appliquer avec avantage aux besoins de la société". Une planche dépliante hors texte gravée en taille-douce représente les appareils à préparer l'acide sulfurique et le chlore [Attributes: Hard Cover]

      [Bookseller: Librairie Alain Brieux]
 3.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Carte Réduite de la Mediterranée et de la Mer Noire Dédié et Présentée a S.M. L' Empereur et Roi par P. Lapie Inr. Géoe. Cette Carte été Dressée l' aprés les déterminations Astronomiques les plus récentes sur les meilleures cartes marines et terrestres, remarques des Pilotes et journaux de navigation. Par J.A.B. Rizzi-Zannoni Géographe de Sa Majesté Sicilienne et P. Lapie Capitaine Ingénieur Géographe Francais.

      Rizzi-Zannoni & Lapie, Paris 1808 - Copper engraving, uncolored as published. Engraved by Pierre François Lapie. Printed from four plates, joint together. In excellent condition.

      [Bookseller: Antiquariat Reinhold Berg eK]
 4.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Orlogs-Briggen Lougen,

      1808 1808 - under Commando af Premier-Lieutenant Wulf, giver - efter en levende Fegtning, fra Klokken 7, til 11 om Aftenen, d: 14de Martii, 1808, uden for Christiansand - en större engelsk Brig sit hele Lag af Canoner ret for ind, hvilket öjebliklig bevirkede dens Flugt. Den fiendlige Brigs Styrke: 22 cca 10 tt Canoner. Lougens Styrke: 18 18tt Canon. Akvatinte. 28,2x10,4 cm. [Total 32,2x42,1 cm.]. Let skjoldet.

      [Bookseller: Peter Grosell, Antiquarian Bookseller]
 5.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Mt. St. Gothard. (Mount Saint Gothard, Drawn and Etchid by J.M.W. Turner Esq. Engraved by Cha(rle)s Turner).

      London, C. Turner, 1808, - 17.5 x 26 cm (image), eau-forte, sépia, tirée du Liber Studiorum, 1 feuille (28.5 x 40.5 cm). Please notify before visiting to see a book. Prices are excl. VAT/TVA (only Switzerland) & postage.

      [Bookseller: Harteveld Rare Books Ltd.]
 6.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Das Napoleonsche Gesetzbuch. Nebst den Zusatz-Gesetzbuch. Nebst den Zusatz-Gesetzen, einer Uebersicht der Entfernungen aller Haupt-Orte der Departemente von Paris, und einem vollständigen Register. (...)

      Landau Georges und Prinz, 1808. viii,454 Seiten Halbleder Sehr seltene frühe Ausgabe.- Nach der von dem Gesetzgebungskorps in der Sitzung vom 3ten September 1807 genehmigten und im November des nämlichen Jahrs zu Paris erschienenen offiziellen Ausgabe, aus dem Französischen übersetzt von J.P. Ackermann.- Die Vorrede der Verleger datiert auf den 1. April 1808.- Kanten bestoßen, Rücken angeplatzt/mit Anrissen; papierbedingte Seitenbräunung/Stockfleckchen.- Provenienz: Aus der Bibliothek des Soziologen Kurt H. Wolff (dt.-jüd.Schüler von Karl Mannheim, Emigration, später an Adorkheimers Institut für Sozialforschung; u.a. machte er die amerikanische Soziologie mit den europäischen Soziologen Emile Durkheim und Georg Simmel bekannt, durchaus nicht ohne Folgen; sein eigenes literarisches Schaffen stand unter dem Einfluß von Carl Einstein und Gottfried Benn) mit dessen Besitzeintrag (Dr. Kurt Wolff / Firenze, 26.3. 37).- Im Italienischen Exil war Wolff 1933-1938, es folgten England und die USA. --[interner vermerk .. HAA-13597end Versand D: 2,20 EUR

      [Bookseller: Wimbauer Buchversand]
 7.   Check availability:     buchfreund.de     Link/Print  


        Paleis op de Dam - ets met aquatint, 1808-1825.

      Paleis op de Dam - "Vue du Palais Royal à Amsterdam"Ets en aquatint uitgegeven door J.L. van Bever tussen 1808-1825. Later met de hand gekleurd. Afm.: 49,5 x 76,5 cm.Gezicht op de Dam nadat de Waag is afgebroken, met Paleis en Nieuwe Kerk. Op de voorgrond veel activiteiten, zoals groentenverkoopsters, een schoenpoetser, wandelstokverkoper, een vertrekkende postkoets, een kruier. Links op de hoek met de toenmalige Beurssteeg een verkoopster van het Hoeden Magazijn die voor haar winkel klanten groet.Het waren magere jaren voor Amsterdam. De handel en scheepvaart in de Amsterdamse haven sterk afgenomen. De toegangsroutes waren verzand, er waren oorlogen met Frankrijk met Engeland en ook het embargo van Engelse producten op het Europese vaste land, had tot gevolg dat de ooit zo bloeiende haven bijna kon worden gesloten. Pas met de opening van het door koning Willem I geïnitieerde Noordhollandsch Kanaal in 1824 nam het scheepvaartverkeer van en naar Amsterdam weer toe en klimt de stad langzaam weer uit het dal.Prijs: € 2.250,- (excl. lijst).

      [Bookseller: Inter-Antiquariaat MEFFERDT & DE JONGE]
 8.   Check availability:     NVvA     Link/Print  


        David, Jules - Fashion.

      ELEGANTE DAMES IN HET BOIS DE BOULOGNEMode tekening met pen en waterverf op karton door Jules David (1808 - Parijs - 1892). Gesigneerd links onder. Verso gedateerd/beschreven: "1877 / 3ème No d"Avril / No 16"'. Afmetingen: 29,1 x 23,5 cm.Het aquarel stamt uit een serie van modeontwerpen gemaakt door David voor het Parijse modetijdschrift Le Moniteur de la Mode ("Journal du Grand Monde. Modes, Illustrations, Patrons, Litterature, Beaux-Arts,Theatres"'). Hiervan bevinden zich verschillende exemplaren in het Musée des Arts Décoratifs (Pavillon de Marsan/Louvre). David was leerling van Duval le Camus en ontving van Le Salon in 1885 een Mention Honorable.Dit werk komt uit de verzameling van Charlotte von Prybram-Gladona.Charlotte, habituée van de Beau Monde, werd in 1910 geboren te München en trouwde op vierentwintigjarige leeftijd met de Weense edelman Albin von Prybram-Gladona. De echtelieden ontmoetten elkaar tijdens de danslessen die Albin, twintig jaar ouder dan Charlotte, nam om fit te blijven (!). Zijn familie onderhield nauwe banden met Einstein, Schweitzer, Rilke en Thomas Mann, terwijl hij Johannes Brahms kende als "onkel Jo".Toen Charlotte en Albin vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog verhuisden naar Parijs, verkochten zij noodgedwongen het leeuwendeel van hun meubelcollectie. Dat stelde hen echter wel in staat zich over te geven aan hun passie voor tekeningen, die beduidend minder plaats innamen. Het echtpaar keerde in 1969 terug naar Oostenrijk en vestigde zich in Salzburg. Albin overleed vijf jaar later, terwijl Charlotte er de hoge leeftijd van 92 bereikte.Prijs: € 985,- (incl. 21% BTW).

      [Bookseller: Inter-Antiquariaat MEFFERDT & DE JONGE]
 9.   Check availability:     NVvA     Link/Print  


        Reden an die deutsche Nation.

      Berlin Realschulbuchhandlung 1808 - Kl. 8°. (4), 490, (1) Seiten. Pappband der Zeit mit dreiseitig gefärbtem Schnitt. (Rückenschild verblasst, Besitzernotizen auf Innendeckel, Ecken etwas bestoßen). Erste Ausgabe (Borst 1068; Brieger 470; Baumgartner/Jacobs A1, 66x). - In den Reden entwickelt Fichte die Idee einer Nationalerziehung, die freie Menschen heranbilden soll. Er stellte sie in vierzehn Vorträgen vor, die er an den Sonntagen des Winters 1807/08 im Rundsaal der Akademie in Berlin gehalten und die er als Fortsetzung seiner "Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters" bezeichnet hat. 1,050 gr. [Attributes: First Edition; Hard Cover]

      [Bookseller: Antiquariat Beutler]
 10.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        The Holy Bible, containing the Old and New Covenant, commonly called the Old and New Testament: Translated from the Greek. By Charles Thomson.

      Philadelphia: Pr. by Jane Aitken 8vo (22 cm; 8.5"). 4 vols. I: [252] ff. II: [245] ff. III: [222] ff. IV: [240] ff.. 1808 The first-ever translation into English of the Septuagint, the first English translation of the New Testament by an American, and the first Bible printed by an American woman — Jane Aitken. It was also the first translation of the Greek New Testament into English by a native of Ireland, and of course it is the work of a key figure of the American Revolution. Charles Thomson was born in County Derry, Ireland, 29 November 1729 and arrived with his brothers in the American colonies as an orphan in 1740, his mother having died before embarkation and his father having died at sea during the crossing. He studied ancient languages and theology; through the influence of Benjamin Franklin received the mastership of the Latin school in Philadelphia (now the William Penn Charter School); kept records of proceedings at the Treaty of Easton (1757) on behalf of the Indian tribes, and was adopted into the Delaware Indian nation; served as the secretary of every congress from 1774 until 1789; and designed the Great Seal of the United States. An abolitionist and ardent supporter of the Revolutionary cause, he was characterized by a fellow Revolutionary (John Adams) as “the Sam Adams of Philadelphia, the life of the cause of liberty,” and by a conservative (Joseph Galloway) as “one of the most violent of the Sons of Liberty in America.” It was he who informed George Washington of his election to the presidency. => On 4 July 1776 only two signatures were affixed to the unanimously adopted Declaration of Independence — those of John Hancock, president of the Congress, and Charles Thomson, secretary, in order to authenticate the document that had been voted on and approved. Yet by a curious twist of fate (read rather, surely, of a political enemy's knife), when the calligraphic copy that is so well known to every school child was ready shortly after 19 July, authenticator Thomson was not invited to sign it! When he had retired from public life in 1789, Thomson was to turn his interest in the Bible and Greek to the 20-year task of producing this monumentally important work. Its printer was the daughter of Robert Aitken, who had printed the first Bible in English in America. A major edition of the English Bible, this is essential for any Bible collection, not just for collections of American Bibles — though as an American Bible and simple Americanum it has a revered place. Provenance: 19th-century signatures of D. Shields and of John K. Wilson in ink and pencil on title-pages, one of Wilson's signatures dated 1871. Recent quarter brown calf with stone-pattern marbled paper sides; a lightly tanned set with occasional light spotting only. => A solid and very good set.

      [Bookseller: Philadelphia Rare Books & Manuscripts Co]
 11.   Check availability:     IOBABooks     Link/Print  


        Exposicion de los hechos y maquinaciones que han preparado la usurpacion de la corona de España, y los medios que el Emperor de los Franceses ha puesto en obra para realizarla.

      Mallorca: En la imprenta de Melchor Guasp 4to (19.5 cm, 7.625"). 60 pp.. 1808 [bound with] Cevallos, Pedro de. Política peculiar de Buonaparte en quanto a la religion católica.... Palma[, Mallorca]: En la imprenta de Brusi, 1812. 4to. 48 pp. Two significant Mallorcan imprints of the Napoleonic wars by Pedro Cevallos (1764–1840). The Exposicion details the perfidy of Napoleon in Spain, in particular his luring of Ferdinand VII away from Madrid and the placing of Joseph Bonaparte on the throne. This piece proved an effective piece of anti-French propaganda, was widely published, and was translated into Portuguese, English, German, and French. In the Politica peculiar Cevallos reveals Napoleon's attitude toward the Church, and his desire, if he could not absolutely destroy Catholicism, at least to bring it under thorough state subjection. Both of these editions were issued in Mallorca and they are rare: Via NUC Pre-1956 and WorldCat, we trace only one copy of the Exposicion and three of Politica in the U.S. Contemporary acid-stained calf simply gilt with brown leather label on each spine; scattered wormholes and some loss of leather over corners and at base of spine. Endpapers stencilled red and green. Some interior worming, most noticeable in endpapers and first title-page, resulting in loss of parts of letters without loss of sense. Scattered light foxing and a few leaves shallowly dog-eared. Inked ownership inscription on title-pages. All edges speckled red.

      [Bookseller: Philadelphia Rare Books & Manuscripts Co]
 12.   Check availability:     IOBABooks     Link/Print  


        Darstellung der Marine. Ein Versuch über den Kriegsdienst zur See. Für Leser aus allen Ständen.

      Ziegler und Söhnen,, Zürich und Leipzig, 1808 - Zürich und Leipzig, Ziegler und Söhnen, 1808. 8°. (3) Bl., XXX, (2), 293 S. Mit gest. Titel (mit Vignette), 16 Kupfertafeln (davon 10 gefaltet und 1 kol.) und 10 Tabellen (davon 6 gefaltet). Halblederband der Zeit mit verblasster Rückenvergoldung und Rückenschild. eHLS. - Viktor Emanuel Thellung von Courtelary (1760-1842) aus Biel, war Hauptmann der holländischen Marine, verfasste zahlr. militärische Aufsätze zur Marine und zum scheizerischen Milizsystem. - Durchgehend etwas gebräunt. Einige Tafeln mit kleineren Einrissen. Einband stärker berieben und bestossen. Halblederband der Zeit mit verblasster Rückenvergoldung und Rückenschild. [Attributes: Hard Cover]

      [Bookseller: EOS Buchantiquariat Benz AG]
 13.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Gazeta de México.

      Mexico 1808 The Gazetas de México began on 14 January 1784 as a semiweekly newspaper and when it ceased publishing (30 December 1809) it extended to 16 volumes — having along the way switched to being a biweekly. The present volume (XIV) covers 2 January 1808 through 16 April 1808, in other words till just before news arrived of Napoleon's treachery in Spain, with coverage of the war in Europe; British military actions in the Caribbean, Uruguay, and Argentina; ship arrivals; cargoes unloaded; notices from the provinces; Miranda's revolt in Venezuela; and even a comet seen in Europe. Provenance: Ex-John Carter Brown library, properly deaccessioned. Sewn, removed from and now loosely laid into its original Mexican mottled sheep binding, this with a modestly gilt spine bearing a green leather gilt title-label and with an old paper label on its front cover. Some issues lightly soiled or with a bit of spotting/staining, else generally clean and very good.

      [Bookseller: Philadelphia Rare Books & Manuscripts Co]
 14.   Check availability:     IOBABooks     Link/Print  


        Proclama de Fernando VII. @[begins:] Españoles fidelisimos y leales: Vuestro Rey se halla en el mayor conflicto .

      [Colophon] Buenos Aires, n.pr., 1808. - 4°, unbound. Overall in good to very good condition. (2 ll.) *** In May 1808, King Fernando VII, captured by Napoleon, renounced his throne. This important proclamation by the captive king exhorts all Spaniards to take up arms against the invaders. The discussion on how best to demonstrate loyalty to the king and on how to repel the French in the New World provided the matrix of the independence movements in Latin America. The colophon states "Reimpreso en Buenos- Ayres". However, we have not been able to locate records of other editions. *** Furlong 1214: notes that Medina mistakenly lists this work twice, numbers 517 and 57. No edition located in CCPBE. No edition located in Rebiun. No edition located in KVK (44 databases searched). No edition located in Copac. Not located in NUC.

      [Bookseller: Richard C. Ramer Old and Rare Books]
 15.   Check availability:     IberLibro     Link/Print  


        A SHORT ACCOUNT OF LUCAN SPA.

      Dublin, 1808.Pamphlet, 1808, 8vo, 190 x 115 mm, 7½ x 4½ inches, 12 pages including the title page, 8 leaves of blank paper at rear as padding, rebound in modern quarter dark brown calf, marbled boards, new black endpapers. Title page dusty and laid down to repair outer margin (30 mm) no loss of text, A2r has 3 old ink lines in box shape to top margin which have bled through slightly to verso and some small traces of glue to top margin due to removal of label, outer margins of all pages slightly trimmed, no loss of text, 1 leaf has short diagonal closed tear neatly repaired at inner margin, not affecting text, last leaf dusty with neat old ink name in lower margin. Good copy of a rare item. We could not locate another copy at time of listing in any major library in UK. MORE IMAGES ATTACHED TO THIS LISTING, ALL ZOOMABLE. FURTHER IMAGES ON REQUEST. POSTAGE AT COST.

      [Bookseller: Roger Middleton P.B.F.A.]
 16.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        Jessica

      London: Published by R. Reeve, 7 Vere Street, 1808. Colour printed aquatint. Printed on wove paper watermarked Edmeads & Pine, 1802. In good condition with the exception of being trimmed to border of image on right and left margin. Trimmed just outside platemark on top and bottom margin. Facsimile work on lower right corner. Skillfully repaired tear in upper left corner. Skillfully mended tear on right side of image. Repaired tear on left margin. Some surface soiling in margins. A charming image of a young woman holding a book, by the celebrated painter Adam Buck. Adam Buck (1759-1833) made a name for himself as an accomplished miniature painter. After arriving in London he soon gained popularity as a skillful portraitist, and became a regular exhibitor at the London exhibitions. During his career he exhibited more than 170 paintings at the Royal Academy and was a regular contributor to the Society of British Artists, and the British Institution. His work was eagerly reproduced by contemporary engravers; and these delicate prints enjoyed a wide circulation throughout England and Europe. Colour printed stipples of his charming paintings were eagerly collected by contemporary print enthusiasts, and they survive today as a wonderful example of fine English printmaking. Not in O'Donoghue.

      [Bookseller: Donald Heald Rare Books]
 17.   Check availability:     IOBABooks     Link/Print  


        A Pocket Dictionary of the Law of Bills of Exchange, Promissory...

      1808. Only American Edition of Maxwell's Commercial Law Dictionary Maxwell, John Irving. A Pocket Dictionary of the Law of Bills of Exchange, Promissory Notes, Bank Notes, Checks, &c. With an Appendix, Containing Abstracts of Acts and Select Cases Relative to Negotiable Securities, Analysis of a Count in Assumpsit, Tables of Notarial Fees, Stamps, Postage, &c. With Many Additions for the Use of the American Merchant. Philadelphia: Published by William P. Farrand and Co., 1808. [xv], [1], 251 pp. Octavo (7" x 4-1/4"). Contemporary calf, blind fillets to boards, lettering piece and blind fillets to spine. Light rubbing to extremities, corners bumped, recent owner bookplate to front pastedown, negligible faint dampstaining to front board. Moderate toning to text, somewhat heavier in places, minor wormholes near upper corner of preliminaries and a few other leaves, chip to fore-edge of Leaf X4 (pp. 233-234) with minor loss to text, legibility not affected, very faint dampstaining to a few leaves. Early owner signature and annotations to front free endpaper, interior otherwise clean. A nice copy. * Only American edition. First published in London in 1802, this is an unusual alphabetical compendium dealing strictly with matters of commerce, such as bills of exchange and promissory notes. Maxwell was also the author of The Spirit of Maritime Laws and the delightfully titled Hints for Protecting the Public Against the Extortion and Insolence of Hackney-Coachmen. Cohen, Bibliography of Early American Law 2551.

      [Bookseller: The Lawbook Exchange, Ltd.]
 18.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Exame das causas, que allegou o Gabinete de Thuilherias para mandar contra Portugal os exercitos francez, e hespanhol em novembro de 1807.

      Coimbra, Na Real Imprensa da Universidade, 1808. - 4°, unbound (remains of stiching, loose). Woodcut Portuguese royal arms on title page. Title page somewhat soiled. Light dampstain. Uncut. Overall in very good condition. 23 pp. *** FIRST EDITION? There are two variant issues or editions of Coimbra 1808 (see Porbase): one has palm branches on each side of the woodcut Portuguese royal arms on the title page, while the other has the arms without the palm branches. No priority has been determined. The present issue does not have the branches. Another edition appeared in Lisbon in the same year, but since Soares Franco was a professor at Coimbra, the Coimbra edition was perhaps the first. This pamphlet was also reprinted in Rio de Janeiro in 1809.Soares Franco examines the reasons given by the French for invading Portugal. He cites the @Monitor at length, discusses Napoleon's motives, mentions the British invasion of Rio de la Plata (p. 13), the victualing of British naval vessels at Rio de Janeiro, discusses British relations with France, Portugal, and the rest of Europe, control of the seas, the blockade of the European continent, the necessity of the Portuguese royal family to depart for Brazil, and the European colonial system in the Americas.Soares Franco (1772-1844) was born in Loures, near Lisbon, and died in Lisbon; he was a professor of medicine at Coimbra, a deputy to the Cortes in 1821 and a member of the Royal Council.*** Borba de Moraes (1983) I, 322. Ayres Magalhães de Sepúlveda, @Dicionário bibliográfico da Guerra Peninsular III, 303. Biblioteca Pública de Braga, @Catálogo do Fundo Barca-Oliveira, p. 147. Cardoso de Bettencourt, @Catálogo das obras referentes à Guerra da Península 333. Not in JCB, @Portuguese and Brazilian Books. For the Lisbon, 1808 edition see Innocêncio III, 63; Rodrigues 2253. For the Rio de Janeiro imprint of 1809, see Valle Cabral 57; Almeida Camargo & Borba de Moraes, @Bibliografia da Impressão Régia do Rio de Janeiro, I, no. 52; @Catalogo miscelâneas 2362. Porbase locates only one copy of the present issue, as well as a single copy of the issue with the palm branches, both at the Biblioteca Nacional de Portugal; Porbase also locates six copies of the Lisbon edition, five at the Biblioteca Nacional de Portugal, and one at the Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra. Copac locates a single copy, at Oxford University. NUC: DCU-IA. [Attributes: First Edition]

      [Bookseller: Richard C. Ramer Old and Rare Books]
 19.   Check availability:     IberLibro     Link/Print  


        Plan de la Ville Imperiale de Turin et ses Fauxbourgs avec les noms des Rues, et numeros des Portes selon le novel ordre etabli par Mr. le Maire en l an 1808.

      [Turin] 1808 - Copper engraving, uncolored as published. Printed on strong paper with narrow margins, a clear impression, the left side with a probably engraved table of explanations missing ,due the paper was cut towards the engraving borders of the plan. Else in very good condition.

      [Bookseller: Antiquariat Reinhold Berg eK]
 20.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Report of the Secretary of the Treasury, on the Subject of Public Roads and Canals; made in pursuance of a resolution of Senate, of March 2, 1807

      R.C. Weightman, Washington, D.C. 1808 - 123, [1] p.; 21 cm. Modern binding: black cloth spine with gilt-tooled spine title; flax paper dyed brown with aniline dye over acid-free boards. "April 12, 1808. Printed by order of the Senate." Includes communications by B.H. Latrobe and Robert Fulton on the subject of canals. Howes, G27. Albert Gallatin was Secretary of the Treasury from 1801 to 1813. Gallatin advocated an ambitious program to improve the nation's transportation infrastructure for which he was unable to muster enough support at the federal level. As had been traditionally done, such improvements were instead accomplished piecemeal during the 19th century by local governments, and private road and canal companies. In Near Fine Condition: pages are browning but clean and tight. [Attributes: First Edition; Hard Cover]

      [Bookseller: Classic Books and Ephemera, IOBA]
 21.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Theorie des quatre mouvemens et des destinees generales. Prospectus et annonce de la decouverte.

      A Leipzig [Lyon: Peizin] 1808 - First edition of Fourier's first work. Condition: [iv], 425, [3], folding table. Bound in modern quarter leather. Original marbled boards. Gilt spine. Marbled page ends. Shelf wear to boards. Signature of Frederick York Powell, 1898. Powell was a noted English historian and scholar. Additional signature of L. Kennedy 1905. Fourier written in blue ink on title page. Pencil notes to end blanks in Kennedy's handwriting. Refs: En Francais dans le texte, 218; Arthur Bestor, Backwoods Utopias, p. 13; Barbier IV, 704; Del Bo, Fourier, p. 5; Gimon 82; Goldsmiths'-Kress 19750; Weller II, 264; OCLC: Stanford, Cornell, St. Gallen and Edinburgh; see R. Schaer, G. Claeys, and L.T.Sargent, Utopia, The Search for the Ideal Society in the Western World, 2000, pp. 208 ff. Fourier was a radical thinker who created a plan for an ideal society. He respected the industry and intelligence of children, acknowledged the validity of same sex relationships and androgyny, and coined the term feminism. Theorie des quatres mouvements (Theory of four movements), first edited in 1808 and reworked up to its final draft of 1841, is the first, fundamental work in which Fourier declares his objectives for a world government and economy administered by Passionate Attraction ("a theory of universal Harmony that springs from the ruins of uncertain sciences"), the only possibility, in his terms, of transforming society ("remediating everything from the most scandalous social disorders to poverty"). Going against morals and ideologies that preach poverty and mediocrity, Fourier defends opulence, luxury, gluttony and sensuality for all. He argued that a natural social order exists corresponding to Newton?s ordering of the physical universe and that both evolved in eight ascending periods. In harmony, the highest stage, man?s emotions would be freely expressed. That stage could be created, he contended, by dividing society into phalanges. The phalange, in Fourier?s conception, was to be a cooperative agricultural community bearing responsibility for the social welfare of the individual, characterized by continual shifting of roles among its members. He felt that phalanges would distribute wealth more equitably than under capitalism and that they could be introduced into any political system, including a monarchy. The individual member of a phalange was to be rewarded on the basis of the total productivity of the phalange. [Attributes: First Edition; Hard Cover]

      [Bookseller: Sequitur Books]
 22.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Planches de l'Iconographie Grecque. Planches de l'Iconographie Romaine. 2 vols.

      Paris Didot l'Aine, 1808, 1817. - 59, 70 Ex-Library. Vol. Greece: Good condition. Plates foxed, edges mildly fingerstained. . Cover damaged. Contains: planches: 1-39, 39*, 40-57, A, total of 59 plates. Vol. Rome: Satisfying condition. Cover damaged, plates loose. Some plates waterstained or creased. Edges disoloured, foxed, mildly fingerstained. Contains: planches 1-16, A, B, 17-19, 19*, 20, 24, 24*, 25-39, 39*, 40-63, 64A, 64B, total of 70 plates. Sprache: Französisch Gewicht in Gramm: 9000 Gr.-Fol., Hardcover/Pappeinband

      [Bookseller: Antiquariat Thomas Haker GmbH & Co. KG]
 23.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Denkmal der Freundschaft für Elisabetha Eleonore Juncker aus Dürckheim an der Haardt. Frankfurt d. 12ten Oct. 1808". Stammbuch.

      Frankfurt Bad Dürkheim und St Petersburg -1831 1808 - 101 Bl., davon 35 mit Eintragungen. Mit 2 Aquarellen, 3 lavierten Pinselzeichnungen und Scherenschnitt. Qu.-8° (11,5 x 18 cm). Rotes Ziegenleder der Zeit mit Deckelbordüre, reicher Rückenvergoldung und Rückenschild sowie dreiseitigem Goldschnitt. Reizvolles Stammbuch, belegt die familiären und kommerziellen Verflechtungen zwischen den Handelsmetropolen Frankfurt und St. Petersburg. Wie aus einem Eintrag der Eignerin am Ende des Bandes hervorgeht, verließ sie Frankfurt am 26. Oktober 1808 wohl Richtung Rußland, am 21. Mai 1811 reiste sie aus St. Petersburg wieder ab. Als einer ihrer Reisegefährten nennt sich ihr Vetter, der St. Petersburger Kaufmann J(ohann) F(riedrich) Fröbelius (Eintrag Frankfurt, 18. X. 1808). Während des Aufenthalts in St. Petersburg haben sich eingetragen: Friedrich Lorentz ("Assessor beim Collegio der auswärtigen Angelegenheiten"), Mitglieder der Familie Fröbelius, Lorentz und Pasko, James Murr, Friedrich und M. Knust (alle Mai 1811). Aus dem engeren Familienkreis in Bad Dürkheim und Frankfurt sind vertreten: Friederich Carl, Phillipp Chr. und H. Juncker (Brüder), Philippina Dorothea Juncker (Schwester). Unter den Frankfurter Namen: C. und Franz Hölzle, Friedrich Wilhelm Kroß, George Bernion aus Mannheim, Johann Valentin und Anna Magdalena Scheidler, C. F. Schnackenburg etc. - Mit vier hübschen blattgroßen Zeichnungen, zwei davon mit ländlichen Anwesen, von der Eignerin signiert, 1811 datiert und bezeichnet "St. Petersburg". Die weiteren Arbeiten zeigen einen asiatischen Tempel und eine sehr hübsche Felsenlandschaft. - Einige Blätter entnommen, eines mit Randläsuren wieder einmontiert. Vereinzelt minimal fingerfleckig, vorderer Innendeckel mit Exlibris. Der dekorative Einband wenig fleckig und kaum berieben. 260 gr. [Attributes: Hard Cover]

      [Bookseller: Antiquariat Christian Strobel (VDA/ILAB)]
 24.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Daily Prayer

      Mefs, 1808. Hardcover. Acceptable. 1808. 187 pages. No dust jacket. Brown leather with gilt lettering. Severely hinge cracked with Missing front board and loose board at rear. Noticeable foxing, tanning and handling marks with intermittent dog-eared corners. Marbled endpapers with insert at rear and inscription of previous owners name at rear pages. Speckled pattern along block-edge. Noticeable wear, rubbing and scuffing along spine with crack along centre and peeling around edges of lettering. Noticeable bumping, rubbing and scuffing to spine ends and to corners with noticeable rubbing, scuffing and wear along edges and over surfaces.

      [Bookseller: The World of Rare Books]
 25.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        A Letter to the Livery of London, relative to the views of the writer in executing the Office of Sheriff. Second edition

      London: T. Gillett, 1808. Octavo, fine uncut copy in original publisher's boards (rubbed), with old manuscript label to spine; spine worn and joints neatly repaired. A compassionate and carefully reasoned appeal for clemency, with specific criticism of transportation: 'Phillips points out the cruelty and injustice of transporting female offenders, often for very trifling crimes, to Botany Bay, nominally for a limited period, but in reality for life, no provision being made for their return' (Ferguson).Writing in his capacity as a Sheriff of London and Middlesex, Phillips was gravely concerned with the state of prisoners and describes problems of nutrition, heating, and other abuses of detainees in some detail. Conditions in British prisons and the arbitrary role of gaolers came under increasing scrutiny during the early years of the nineteenth-century, as a direct continuation of the work of the great reformer John Howard. This book prints a range of letters from Phillips to gaolers, magistrates and other officials, so describing the individual misfortunes of those who have earned his pity, including women sentenced to transportation to New South Wales.As a curious footnote to the social history of the era, the author details his expenses, lists members of the Sheriff's fund and itemises disbursements for the year 1808 to the close of March (we learn, for example, that Phillips allowed some £7/15s for 'oatmeal, onions, and leeks, for a daily supply of oatmeal porridge for the female convicts').

      [Bookseller: Hordern House Rare Books]
 26.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Gibraltar : eine kurzgefaßte historisch-statistisch-topographische Beschreibung ; mit Ansicht und Plan auf 2 Kupfertafeln / [C. Timäus]

      Dessau ; Leipzig : Voß, 1808. 52 S. : 2 Tafeln, Schrift: Fraktur, Eigentümersignatur auf Vorsatzblatt gebundene Ausgabe, Pappband der Zeit, Exemplar in gutem Erhaltungszustand 1 gefaltete Ansicht Gibraltar von der spanischern Seite /// 1 gefalteter Grundriss von Gibraltar (Böttger aus Dresen) England Versand D: 4,50 EUR Spanien / spanische Geschichte / englische Geschichte / England / Great Britain / Großbritannien, Landeskunde / Ortsgeschichte / Alte Länderbeschreibung /

      [Bookseller: Wiesbadener Antiquariat Christmann]
 27.   Check availability:     buchfreund.de     Link/Print  


        The Genuine Works of William Hogarth. Illustrated With Biographical Anecdotes, a Chronological Catalogue, and Commentary.

      London Longman Hurst Rees and Orme /1810 1808 - 2 Vol. gr.4°. VII, 524 S., VIII, 444 S., Index. Goldgepr. Original-Leineneinband mit Ganzgoldschnitt. nice clean copy. (Contemp. full calf, elaborate blind & gilt borders, raised gilt bands, spines in blind & gilt. Some sl. rubbing to hinges). (Einband stärker berieben und etwas bestossen, sonst sehr schönes Expl.). Buch [Attributes: Hard Cover]

      [Bookseller: Aegis Buch- und Kunstantiquariat]
 28.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Traité des pierres precieuses, des porphyres, granits, marbres, albatres, et autres roches propres à recevoir le poli et a orner les monumens publics et les édifices particuliers [première et deuxième parties]

      1808 - deux volumes in-8, Paris, chez F. Schoell, 1808, , deux volumes in-8, [4]-XXVII-565 pages en numérotation continue, 8 planches, demi-basane aubergine, dos lisses et filetés, Édition originale de ce traité pratique sur les pierres précieuses – dures et tendres – et sur les roches destinées à recevoir le poli (marbres, porphyres, albâtres). Il comprend 8 planches gravées en taille-douce d'après les dessins de l'auteur, figurant les outils et machines du lapidaire et du marbrier. Ingénieur des Mines à Paris, Brard (1788-1838) fut élève de Brongniart et devint professeur de géologie au Muséum. A l'époque de la rédaction de ce traité, il est aide-naturaliste du géologue Barthélemy Faujas. Cachets de l'Institut catholique de Paris annulé Étiquettes en pied des dos. Quelques auréoles pâles. Bon exemplaire. Ward & Carozzi, n° 305. [Attributes: Hard Cover]

      [Bookseller: Librairie Alain Brieux]
 29.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Daily Prayer

      Mefs 1808 - 1808. 187 pages. No dust jacket. Brown leather with gilt lettering. Severely hinge cracked with Missing front board and loose board at rear. Noticeable foxing, tanning and handling marks with intermittent dog-eared corners. Marbled endpapers with insert at rear and inscription of previous owners name at rear pages. Speckled pattern along block-edge. Noticeable wear, rubbing and scuffing along spine with crack along centre and peeling around edges of lettering. Noticeable bumping, rubbing and scuffing to spine ends and to corners with noticeable rubbing, scuffing and wear along edges and over surfaces. [Attributes: Hard Cover]

      [Bookseller: World of Rare Books]
 30.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Abrégé chronologique de l'histoire d'Arles, contenant les Evènemens arrivés pendant qu'elle a été tour-à-tour Royaume et République, ensuite réunie à la Souveraineté des Comtes de Provence et des Rois de France. Ouvrage enrichi du Recueil complet des Inscriptions et de Planches des Monumens antiques.

      Gaspard Mesnier, Arles 1808 - In-4 de 1 f. et XXVII-520-XXVII (inscriptions antiques)-32pl. pp., demi chagrin. Edition originale de l'histoire d'Arles la plus importante et la plus recherchée. Exemplaire bien complet des 32 planches h.t., certaines dépliantes, dont la célèbre gravure représentant le théâtre d'Arles avec les maisons qui en occupaient le centre et le pourtour (la planche 28 est en double). Bien complet également des 27 pages d'inscriptions antiques collectées par le Père Dumont. Très bon exemplaire. [Attributes: First Edition; Hard Cover]

      [Bookseller: Librairie Jeanne Laffitte]
 31.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        [Delicious Weather, & c.]. [Six Caricatures Relating to Weather]

      1808. first edition. James Gillray's 'Weather' SeriesSatire, Society, Gross Humor and Excess…GILLRAY, James. [Delicious Weather, & c.]. London: H. Humphrey, Feb. 10th, 1808.Six (of seven) fine caricatures illustrating the vagaries of the British weather.Lacking the fifth print 'Fine Bracing Weather' (#557). Small folio (average size 10 x 8 inches; 253 x 203 mm.). Each protected in a window mount. Chemised in a quarter black morocco clamshell case. Very fine and exceptionally rare.Delicious Weather (#553)Dreadful Hot Weather (#554) Sad Sloppy Weather (#555)Raw Weather (#556)Windy Weather (#558)Very Slippy Weather (#559)James Gillray (1756 or 1757 - 1815), was a British caricaturist and printmaker famous for his etched political and social satires, mainly published between 1792 and 1810. The name of Gillray's publisher and print seller, Miss Hannah Humphrey is inextricably associated with that of the caricaturist. Gillray lived with Miss (often called Mrs) Humphrey during the entire period of his fame. It is believed that he several times thought of marrying her, and that on one occasion the pair were on their way to the church, when Gillray said: "This is a foolish affair, methinks, Miss Humphrey. We live very comfortably together; we had better let well alone." Gillray has been called the father of the political cartoon, with his satirical works calling the king, prime ministers and generals to account. Regarded as being one of the two most influential cartoonists, the other being William Hogarth, Gillray's wit and humour, knowledge of life, fertility of resource, keen sense of the ludicrous, and beauty of execution, at once gave him the first place among caricaturists.One of Gillray's prints, "Twopenny Whist," is a depiction of four individuals playing cards, and the character shown second from the left, an ageing lady with eyeglasses and a bonnet, is widely believed to be an accurate depiction of Miss Humphrey.Gillray's prints were exposed in Humphrey's shop window, where eager crowds examined them. One of his later prints, "Very Slippy-Weather", shows Miss Humphrey's shop in St. James's Street in the background. In the shop window a number of Gillray's previously published prints, such as Tiddy-Doll the Great French Gingerbread Maker, Drawing Out a New Batch of Kings; His Man, Talley Mixing up the Dough, a satire on Napoleon's king-making proclivities, are shown in the shop window. While many of Gillray?'s prints evolved from his own designs, still others were based on the suggestions of amateurs (prints commissioned after others?' designs were an important source of income for Gillray). This print was one of a series of seven on the weather initiated by Gillray?'s friend, the Reverend John Sneyd. Sneyd often provided ideas and sketches for the artist?'s elaboration, and was, as well, an intermediary between Gillray and George Canning from the time Canning entered Parliament, in service to the Tory cause. Gillray distinguishes his role by inscribing ?"etch?'d by Js. Gillray,?" rather than crediting himself as ?"inventor.?"While many of Gillray?'s prints evolved from his own designs, still others were based on the suggestions of amateurs (prints commissioned after others?' designs were an important source of income for Gillray). This print was one of a series of seven on the weather initiated by Gillray?'s friend, the Reverend John Sneyd. Sneyd often provided ideas and sketches for the artist?'s elaboration, and was, as well, an intermediary between Gillray and George Canning from the time Canning entered Parliament, in service to the Tory cause. Gillray distinguishes his role by inscribing ?"etch?'d by Js. Gillray,?" rather than crediting himself as ?"inventor.?"His last work, from a design by Bunbury, is entitled Interior of a Barber's Shop in Assize Time, and is dated 1811. While he was engaged on it he became mad, although he had occasional intervals of sanity, which he employed on his last work. The approach of madness may have been hastened by his intemperate habits. Gillray died on 1 June 1815 in London, and was buried in St James's churchyard, Piccadilly.Wright & Evans numbers 553-559.

      [Bookseller: David Brass Rare Books, Inc.]
 32.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        David, Jules - Fashion.

      ELEGANTE DAMES IN HET BOIS DE BOULOGNEMode tekening met pen en waterverf op karton door Jules David (1808 - Parijs - 1892). Gesigneerd links onder. Verso gedateerd/beschreven: "1877 / 3ème No d"Avril / No 16"'. Afmetingen: 29,1 x 23,5 cm.Het aquarel stamt uit een serie van modeontwerpen gemaakt door David voor het Parijse modetijdschrift Le Moniteur de la Mode ("Journal du Grand Monde. Modes, Illustrations, Patrons, Litterature, Beaux-Arts,Theatres"'). Hiervan bevinden zich verschillende exemplaren in het Musée des Arts Décoratifs (Pavillon de Marsan/Louvre). David was leerling van Duval le Camus en ontving van Le Salon in 1885 een Mention Honorable.Dit werk komt uit de verzameling van Charlotte von Prybram-Gladona.Charlotte, habituée van de Beau Monde, werd in 1910 geboren te München en trouwde op vierentwintigjarige leeftijd met de Weense edelman Albin von Prybram-Gladona. De echtelieden ontmoetten elkaar tijdens de danslessen die Albin, twintig jaar ouder dan Charlotte, nam om fit te blijven (!). Zijn familie onderhield nauwe banden met Einstein, Schweitzer, Rilke en Thomas Mann, terwijl hij Johannes Brahms kende als "onkel Jo".Toen Charlotte en Albin vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog verhuisden naar Parijs, verkochten zij noodgedwongen het leeuwendeel van hun meubelcollectie. Dat stelde hen echter wel in staat zich over te geven aan hun passie voor tekeningen, die beduidend minder plaats innamen. Het echtpaar keerde in 1969 terug naar Oostenrijk en vestigde zich in Salzburg. Albin overleed vijf jaar later, terwijl Charlotte er de hoge leeftijd van 92 bereikte.Prijs: € 985,- (incl. 21% BTW).

      [Bookseller: Inter-Antiquariaat MEFFERDT & DE JONGE]
 33.   Check availability:     NVvA     Link/Print  


        Autograph letter signed.

      Paris, 22. IX. 1808. - Small 4to. 1½ pp. To an unidentified recipient, requesting permission to accept a medal from the Grand Duke of Baden. - Small traces of mounting. From the collection of Eduard Fischer von Röslerstamm.

      [Bookseller: Antiquariat INLIBRIS Gilhofer Nfg. GmbH]
 34.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Carte Générale de la Terre Napoléon

      Paris: Gravé par Tardieu, 1808. Engraved chart measuring 580 x 850 mm. (sheet size), blank margins slightly rubbed with a few a few closed tears (now expertly repaired, engraving unaffected); otherwise fine overall. Impressive early chart of the South Australian coastline revealing French colonial ambitions for Australia, a result of the survey undertaken during the Baudin expedition in Australian waters during 1802.As the title "Terre Napoleon" strongly implies, the map is tangible proof of French colonial ambitions for Australia. At the time of the Baudin voyage a Napoleonic order existed to conquer the continent, a plan ultimately frustrated by defeat in Europe. The place names engraved on this chart maps are almost entirely in French; interestingly, when the second edition of Baudin's voyage was published in 1824 most of these names were discretely changed into English.Although the map bears the engraved date of 1808 it was included in the atlas volume of the official voyage account published in 1812. A milestone in mapping the continent, this was the first Australian atlas ever published. Although Matthew Flinders charted this coastline at the same time as Baudin, and the two expeditions famously met in Encounter Bay, Flinders' publication was delayed by several years due to his imprisonment at the hands of the French on Mauritius. The matter of precedence remained a bone of contention between the English and the French for some time as here there is no acknowledgement of Flinders' prior discoveries.This map is beautifully enhanced by vignettes of Australian flora and fauna based on drawings by Charles Alexandre Lesueur (featuring kangaroos and sea lions reclining composed beneath an idealised neoclassical figure). Most examples are removed from the atlas and are subsequently folded, however this example is a single unfolded sheet and remains in excellent condition.

      [Bookseller: Hordern House Rare Books]
 35.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        A Collection of Designs for Rural Retreats, as Villas. Principally in the Gothic and Castle styles of Architecture

      London: printed by V. Griffiths, published by J. & T. Carpenter and others, 1808. Quarto. (13 x 10 5/8 inches). Aquatint additional title, 24 aquatint plates and plans, each printed in a single colour: black, dark brown, bistre or blue. Contemporary tree calf gilt, covers with border of single gilt roll, the flat spine divided into six compartments by horizontal fillets, black morocco lettering-piece in the second compartment, the others with decorative repeat tooling in gilt with pointillé work (joints rubbed) A beautifully illustrated work, mostly in the neo-Gothic style, from one of the great architectural draughtsmen of the late-18th century. This valuable work begins with an essay by Malton 'Reflections on the necessity and advantage of temporary retirement' - 'The wise, the virtuously independent, who prefer the pure and tranquil retirement of the country, to the foetid joys of the tumultuous city, are they who take the most likely means to enjoy that blessing of life, happiness' (p.ii). This is followed by an introduction in which he recommends the smaller house or 'villa' as against a single very large mansion. 'Many families have been either ruined, or greatly hurt by a madness for building magnificent houses, in town or country, which have too often proved the tombs of the most substantial riches, and have soon passed into the hands of strangers' (p.9). The final section gives explanations of the fine plates, beginning with a definition of the 'rural retreat' or villa: 'A Villa, may be defined, the country retreat of a nobleman or gentleman. Its character is elegance, and its situation should be retired. A Villa should not be of great extent ... It should be capable of accommodating a few chosen friends with ease and comfort; wherefore it should possess every requisite convenience for domestic felicity. Its contour should be uniform, and distinguished by unadorned beauty of form, or by just distribution of chaste ornament' (p.15). James Malton, was the son of Thomas Malton (1726-1801) and the younger brother of Thomas Malton Jr. (1748-1804). The whole family worked as architectural draughtsmen, but also specialised in different but related areas: Malton senior was noted for his work on the theory of perspective and pure geometry, Thomas Malton Jr. became well-known as a teacher (J.M.W. Turner wrote 'My real master was Tom Malton) and for his highly accurate drawings of London, whilst James was evidently keen to secure work as a practising architect: 'Mr. Malton would furnish an estimate of the cost that would be incurred in Building not only any design of this collection, but any other design of his he might make; and would enter into contract for the just execution thereof ' ('advertisement' page following the title) Abbey Life 35; Archer 196:1; Prideaux p.343; RIBA, III, 2015.

      [Bookseller: Donald Heald Rare Books]
 36.   Check availability:     IOBABooks     Link/Print  


        The proceedings of a General Court Martial, held at Chelsea Hospital, on Thursday, January 28, 1808, and continued, by adjournment, till Tuesday, March 15, for the trial of Lieut. Gen. Whitelocke, late Commander-in-Chief of the forces in South America. Taken in Short-hand by Mr. Gurney. With the defence, copied from the original, by permission of General Whitelocke; also all the documents produced on the trial. Vol.I. [ - Vol.II].

      London: printed for J.C. Mottley, Portsmouth; published by Longman (&c.). 1808. Two vols., 8vo., two folding engraved maps, (8) + 438 + xxxix + (1) and (8) + 439-830pp., contemporary half calf over marbled boards, skilfully rebacked and labelled. A very good copy. First edition. General Whitelocke's court-martial was the inevitable consequence of his enormous and disastrous ill-judged, and ill-directed, campaign against Spanish forces in Buenos Aires and the Plate region of South America in May - July 1807. 'Whitelocke returned to England on 7 November 1807, and in January 1808 he was court-martialled at Chelsea. ..... The court martial took seven weeks, and Whitelocke faced four charges covering poor diplomacy, military incompetence, and negotiation of a shameful surrender, each barely relevant to what had happened. He was found guilty and was cashiered. His fault lay in taking on a task beyond his capacity, for which those who appointed him should have shared the blame'. [John D. Grainger in ODNB].

      [Bookseller: John Drury Rare Books]
 37.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Institutiones philosophiae moralis, in usum academicum conscriptae.

      Leyden du Saar 1808 - First edition. 8vo. VIII, 210 p., (1) leaf. Contemporary calf, sine and covers richly gilt, morocco label. A large paper copy. All edges gilt. Very beautiful book. Son of Dionysius v. d. Wynpersse, lived 1759-1842, became professor of philosophy at Groningen in 1787. ?Two years later he resigned to become minister in Amsterdam . When his ageeing father began to need help with his teaching duties? Samuel was appointed in Leiden. He supplemented his fathers textbooks with his own textbook on moral philosophy. ?The manual is divided into a general and a specific part dealing with our duties to God, our mind, body, and our fellow men. Moral philosophy is defined as the science leading man to true perfection and is contrasted with anthropology, which deals with the human condition .? (quoted from Dictionary, see above). [Attributes: First Edition; Hard Cover]

      [Bookseller: JDinter]
 38.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Oeuvres d'Evariste Parny -

      Chez Debray 1808 -, Paris - 5 tomes. In-12 Tome 1 : 252 pp. Tome 2: 249 pp. Tome 3: 256 pp. Tome 4: 228 pp. Tome 5: 232 pp. Reliure d'époque plein maroquin rouge. Dos à nerfs finement orné. Large frise d'encadrement sur les plats. Toutes tranches dorées. Intérieur très frais. Bel ensemble. Poète français, Evariste de Parny est né en 1753 à Saint-Paul de l?île Bourbon, il meurt en 1814 à Paris. Il écrit les Poésies érotiques, son ?uvre la plus connue, inspirées par une liaison avec une jeune fille à qui il donne des cours ; liaison rendue impossible par son père. De Parny se met alors à composer des poèmes plus romantiques. En 1785, un voyage en Inde lui inspirera Les chansons madécasses (publiées en 1787), pamphlet anticolonialiste en prose qui oppose l?hospitalité des nègres, leurs rituels religieux, militaires, amoureux, à la traite négrière par les blancs. [Attributes: Hard Cover]

      [Bookseller: Librairie KOEGUI]
 39.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        XXI Veterum et Clarorum Medicorum Graecorum Varia Opuscula. Primo nunc impensis Anastasii, Nicolai, Zoes et Michaelis, Fratrum Zosimadarum, Nobilissimorum Ioanninorum, de Litteris Graecis intra et extra Patriam suam optime meritorum ex oribasii Codice Mosquensi Graece edidit, interpretationem Ltinam 10. Baptistae Rasarii, item fuas animadversiones et Indicem voacbulorum adjecti Chr. Fr. e Matthaei.

      Mosquae, Litteris Caesares Universitatis, 1808. - 26x22 cm. 1 w. Bl., XIV, 1 Bl., 416 S. Kalbsledereinband, Kanten und Ecken aufgerieben, teils mit kl. Fehlstellen. Oberes Kapital mit Fehlstelle, unteres aufgerissen. Leder getrocknet und rissig, stärker beschabt. Innen durchgehend leicht stockfleckig aber sauber, randgebräunt. Manche Seiten mit Eselsohr. Cum Tabula Aenea. Mit Besitzstempel (Initialstempel, alte Provenienz) verso der Titelseite. Text zweispaltig: linke Seite Griechisch, rechte Seite Latein. Mit einer größeren und einer kleineren gestochenen Vignette sowie einer gestochenen Titelbild zu Beginn des Textes. Matthäi: Christian Friedrich von M. wurde am 4. März 1744 in Gröst in Thüringen geb. Sein Vater war Trompeter in der Compagnie des Rittmeisters Rüdiger; da der Name M. in den Akten des Pfarramtes von Gröst nicht weiter vorkommt, so war die Compagnie, welcher der Vater angehörte, wahrscheinlich nur kurze Zeit auf dem Durchmarsche in Gröst. Seine Mutter wird in dem Kirchenbuche (gegen die dortige Gewohnheit) nicht erwähnt. Er besuchte von 1754 an die Kreuzschule in Dresden und bezog 1763 die Universität Leipzig. Im J. 1772 wurde er, von Ernesti empfohlen, Rector in Moskau. In demselben Jahre wurde er dort außerordentlicher, 1774 ordentlicher Professor der alten Litteratur, 1782 erhielt er den Titel eines Collegienrathes. 1784 zu einer Reise nach Sachsen beurlaubt, hinderte ihn eine Krankheit an der Rückreise. So wurde er 1785 Rector der Landesschule zu Meißen und 1789 Professor der griechischen Sprache an der Universität Wittenberg. 1805 wurde er russischer Hofrath und wiederum Professor der classischen Litteratur an der Universität in Moskau, wo er am 14.26. September 1811 starb. Seine bedeutendsten litterarischen Arbeiten sind den Kirchenvätern und dem Neuen Testamente gewidmet; besondere Verdienste erwarb er sich durch die Bekanntmachung zahlreicher Moskauer Handschriften, besonders aus der Bibliothek der heiligen Synode. Nicht selbst herausgegeben hat er den von ihm in dieser Bibliothek entdeckten Codex der Homerischen Hymnen, welcher einen Hymnus an die Demeter und das Fragment eines Hymnus an den Dionysos enthält, die bis dahin unbekannt waren. Nach seiner Abschrift gab dieselben Ruhnken heraus. (Quelle: Eyssenhardt, "Matthäi, Christian Friedrich" in: Allgemeine Deutsche Biographie 20 (1884), S. 606 unter Matthäi [Onlinefassung]) [Attributes: Hard Cover]

      [Bookseller: Augusta-Antiquariat GbR]
 40.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Spectator

      1808 - (ADDISON and STEELE, et al.). The Spectator; A New Edition: Corrected from the Originals, with a Preface, Historical and Biographical, by Alexander Chalmers. London: J. Johnson et al., 1808. Eight volumes. 12mo, contemporary full diced brown calf gilt, mottled spines, marbled endpapers and edges. $1600.Early 19th-century edition, handsomely bound.Presenting essays by Addison, Richard Steele, Alexander Pope, Thomas Tickell and others, The Spectator, originally published 1711-14, “appeared daily, and was immensely popular, particularly with the new growing middle-class readership… The papers are mainly concerned with manners, morals, and literature. Their object is ‘to enliven morality with wit, and to temper wit with morality” (Drabble, 925-6). Addison helped set the pattern and establish the vogue for the periodical in the 18th-century, and cultivated a receptive audience for the emerging art form of the novel. “The Spectator made a mark in English literature, and fixed a form which was adopted with servile fidelity by many succeeding periodicals till the end of the century” (DNB). Bookplate.Scattered foxing to first few pages in each volume, interiors otherwise fine. Contemporary diced calf with only light wear. A very handsome set. [Attributes: Hard Cover]

      [Bookseller: Bauman Rare Books]
 41.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Ramsgate, with a View of the new Light-House

      London: Published by I. & W. Macgavin, No. 107 New Bond Street, 1808. Coloured aquatint. Printed on wove paper. In excellent condition with the exception of a small brown mark in the lower left corner of plate. Slight creasing through center of image. Image size: 13 1/2 x 20 inches. A pretty view of Ramsgate Pier, from Philippe Loutherbourg's great work "Picturesque Scenery of Great Britain." This impressive aquatint is plate two of Phillip Jacques Loutherbourg's seminal work "Picturesque Scenery of Great Britain." This accomplished text is comprised of six large aquatint views engraved after Loutherbourg's acclaimed paintings. The work, which was first engraved in 1801 by J. C. Stadler, was later re-engraved in 1808 by J. Hill. Reminiscent of Rowlandson's superb paintings, this image depicts the stormy docks of Ramsgate pier. While a group of hardy sailors converse at ease, a party of three figures are battered by the fierce winds that beat the shoreline. The son of a court painter in Darmstadt, the versatile artist Philippe Jacques Loutherbourg was born in Fulda, Germany and was a pupil of J. H. Tischbein and Carle Vanloo and Francis Casanova the elder in Paris. His romantic landscapes, battle scenes, portraits, and biblical subjects were highly esteemed and lauded by influential colleagues such as Diderot. He frequently exhibited at the Salon and became a venerated member of the Académie Royale in 1767. In 1771, he moved to England, where he was employed as the principal scenery designer at London's Drury Lane Theatre. His creative and minutely detailed sets revolutionized the genre of scene painting, and he soon began dabbling in costume design. Loutherbourg once again astounded contemporaries in 1782 with his pioneering invention of the "Eidophusikon," a novel variety of moving panorama that was accompanied by music. His substantial and varied oeuvre also included book illustrations and a series of aquatints of British scenery that was published in 1801 and 1805. Aside from a brief trip to Switzerland in 1782, he remained in London for the duration of his life and became heavily engrossed in mysticism. Abbey, Scenery of Great Britain and Ireland, in Aquatint and Lithography 1770-1860 , no.6, plate 2.

      [Bookseller: Donald Heald Rare Books]
 42.   Check availability:     IOBABooks     Link/Print  


        CHART OF THE N. W. COAST OF AMERICA AND THE N. E. COAST OF ASIA, EXPLORED IN THE YEARS 1778 AND 1779’. Map of northwest Canada, Alaska, Bering Sea, the Aleutian Islands, and northeast Asia with Kamchatka peninsula.

      William Faden 1808 - 39x68cm. Original outline colour. Excellent condition. The chart was prepared by Lieut. Henry Roberts under the immediate inspection of Capt. Cook. In this edition (the first was published 1784), De la Rochette was able to chart and show in detail discoveries made by British and American ships since.

      [Bookseller: Garwood & Voigt]
 43.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Exposicion de los hechos y maquinaciones que han preparado la usurpacion de la corona de España, y los medios que el Emperor de los Franceses ha puesto en obra para realizarla.

      Mallorca: En la imprenta de Melchor Guasp 4to (19.5 cm, 7.625"). 60 pp.. 1808 [bound with] Cevallos, Pedro de. Política peculiar de Buonaparte en quanto a la religion católica.... Palma[, Mallorca]: En la imprenta de Brusi, 1812. 4to. 48 pp. Two significant Mallorcan imprints of the Napoleonic wars by Pedro Cevallos (1764?-1840). The Exposicion details the perfidy of Napoleon in Spain, in particular his luring of Ferdinand VII away from Madrid and the placing of Joseph Bonaparte on the throne. This piece proved an effective piece of anti-French propaganda, was widely published, and was translated into Portuguese, English, German, and French. In the Politica peculiar Cevallos reveals Napoleon's attitude toward the Church, and his desire, if he could not absolutely destroy Catholicism, at least to bring it under thorough state subjection. Both of these editions were issued in Mallorca and they are rare: Via NUC Pre-1956 and WorldCat, we trace only one copy of the Exposicion and three of Politica in the U.S. Contemporary acid-stained calf simply gilt with brown leather label on each spine; scattered wormholes and some loss of leather over corners and at base of spine. Endpapers stencilled red and green. Some interior worming, most noticeable in endpapers and first title-page, resulting in loss of parts of letters without loss of sense. Scattered light foxing and a few leaves shallowly dog-eared. Inked ownership inscription on title-pages. All edges speckled red.

      [Bookseller: Philadelphia Rare Books & Manuscripts Co]
 44.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        VOYAGES A PEKING, MANILLE ET L'ILE DE FRANCE FAITS DANS L'INTERVALLE DES ANNEES

      Paris 1808, Imperiale. Four vol. set, 3 vols. text bound in. full contemporary leather, folio atlas bound in original red. boards, chronology itinerary, indices 439+476+488 very clean. crisp set, complete, gold stamped leather, marbled end paper. A MAJOR PRIMARY RESOURCE ON PEKING BY A FRENCH DIPLOMAT quite nice copy. Text volumes are 12 x 20 cm., folio 28 x 45 cm., in original boards, corners & spine a bit bumped, contents exceptionally bright & clean with tissue guard protector sheets over the 97 fine copper engravings of views, maps, plans and designs. * The four large etched maps fold out to a grand size, deckle edge. The atlas shows a wide variety of some 92 different and fine views of the Chinese and great sights in China. Some include architectural monuments, festivals and processions, soldiers, junks, tombs, Chinese costumes, palanquins, villages, women's costumes, pagodas, Chinese musicians & a host of others. * With maps of the author's route, plan of Macao & another of Macao & Canton river area, map of the Philippines & Manila. De Guignes was resident de France a la China, attaché au Ministre des Relations exterieures, correspondent de la premiere et de la troisieme classe de l'institut. * This primary resource has always been coveted as on of the best resources for China just after Staunton. A fine example of the best printing & illustrating techniques of the time. Lucid commentary on the life and customs of the Chinese and a faithful record of what he saw, who he met and his experiences. China had barely been "opened" in 1797 when De Guignes arrived and conducted his diplomatic efforts on behalf of the French. * In every way, this is the first official record of the French in China as they began to open diplomatic channels. A fabulous and wonderfully illustrated historic record of this momentous event. *** BIBLIOGRAPHY: H. Cordier: SINICA 2351 * Hill 733 * Pardo de Tavera 1287 * E X C E P T I O N A L L Y R A R E ! *** Color scans can be sent by email. Images displayed may not be the actual copy in stock for sale at any given time; if you want to see the exact image of the book or edition in stock, please request this by email and an image will be returned to you by attachment. * * * * BUY WITH .

      [Bookseller: Rare Oriental Book Company, ABAA, ILAB]
 45.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        A Journal of the Voyages and Travels of a Corps of Discovery, under the command of Captain Lewis and Captain Clarke [sic.] of the army of the United States, from the mouth of the River Missouri through the interior parts of North America to the Pacific Ocean, during the years 1804, 1805, & 1806. containing an authentic relation of the most interesting transactions during the expedition: a description of the country: and an account of its inhabitants, soil, climate, curiosities and vegetable and animal productions

      London: J. Budd, 1808. Octavo. (8 x 5 1/8 inches). iv, 381pp. Later half olive calf over marbled paper covered boards, spine in six compartments with raised bands, dark brown morocco lettering piece in the second compartment, the others with a repeat decoration in gilt The first English edition of the first substantial published account of the Lewis and Clark expedition. The first British edition of the Gass narrative, printed in a large and elegant format as opposed to the American edition. The 2pp. introduction by the English publisher, Budd, is dated 18 April 1808 and makes virtue of the fact that Gass "appears to have been of inferior rank in the Expedition; but, for those who wish to know the unadorned truth, that circumstance is not likely to be lamented. From such facts as he records, the reader will be able to form a much more correct idea of the real state of the country, than he would from a narrative, written under the influence of a desire to establish or confirm certain pre-conceived positions; not to mention another influence, too generally prevalent in America, namely, that of self-interest, for which there may be such ample scope for indulgence, in giving an account of countries, immediately adjoining that of a nation of land-jobbers." Because of the delay in the publication of the official account, Gass' journal was the first to appear, and as such was eagerly taken up by readers starved for information about Lewis and Clark. Gass was a sergeant who, by order of Lewis and at the insistence of Thomas Jefferson, kept a journal of the expedition's activities, and this book is closely based on that document. "Patrick Gass was a rough reliable frontier soldier when he joined the Lewis and Clark expedition. He was made a sergeant when Sergeant Floyd died. He writes a terse soldier's narrative, exasperating in its brevity, but always with rugged honesty. His story was for many years the only true account of the expedition - the first real information the nation had of the Oregon country and of the Louisiana purchase. It is a work of primary importance" (Webster A. Jones). Field 595; Graff 1517; Howes G77; Literature of the Lewis and Clark Expedition 3.2; Sabin 26741; Wagner-Camp 6:2.

      [Bookseller: Donald Heald Rare Books]
 46.   Check availability:     IOBABooks     Link/Print  

______________________________________________________________________________


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.