The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Displayed below are some selected recent viaLibri matches for books published in 1797

        No. 402: Polynemus Paradiseus / Der Paradiesfisch / Le Poisson Paradis / The Fish of Paradise.

      Handcoloured engraving. Ca. 1797. 16,5 x 34 cm.. Bloch (1723-99), a German physician from Berlin. Bloch was one of the earliest students of fish to publish a series of fish prints, and his work remained a primary source for the next century. Nissen 416

      [Bookseller: Peter Grosell's Antikvariat]
 1.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        HESIODI ASCAEI (latinis versibus espressa atque illustrata), Parma, Ex Regio Typographio, 1797

      21 x 29, buona ril. coeva mz. pelle con titolo in oro su tassello al dorso, interno buono, tagli in giallo, 2cc+ pp. 279. Medaglione inciso al frontespizio di Bernardo Zamagna ragusino. Versione in lingua latina del famoso testo (Brooks 689)

      [Bookseller: Libreria e Rivisteria Ferraguti]
 2.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        An Apology for Believers in the Shakspeare-Papers Which Were Exhibited in Norfolk Street WITH A Supplemental Apology AND An Appendix to the Supplemental Apology

      Thomas Egerton, London, 1797. First Edition. Hardcover (Half Leather). Very Good Condition. 3 volumes bound in 2 — finely bound in modern 1/4 morocco over marbled boards by the Harcourt; two armorial bookplates lad bindery. Published 1797, 99 and 1800 respectively, each the first edition. Slight age toning to the paper, heavier at the end of the appendix, but otherwise bright and clean; folding plate at the rear of the Appendix. The leaf before the Appendix has a presentation inscription from the author, but not a signature. 628pp, 654pp, 147pp. Size: Octavo (8vo). 3-volume set (complete). Text is clean and unmarked. Quantity Available: 1. Shipped Weight: Under 1 kilo. Category: Theatre & Plays; Antiquarian & Rare. Inventory No: 040122. .

      [Bookseller: Pazzo Books]
 3.   Check availability:     IOBABooks     Link/Print  


        Dissertatio de canalibus et cataractis in Svecia generatim, speciatim vero Strömsholmensibus [and] Afhandling om Strömsholms Canal och Slusswärk.

      Upsaliae / Upsala. Litteris Joh. Fr. Edman, reg. Acad. Typogr / Tryckt hos Joh. Fr. Edman, Kongl. Acad. Boktr. 1797. 4:o. 20,5 x 17 cm. Both the latin and the swedish treatsie present. Latin text: Title (in latin) + (4 pp. dedication in swedish) + 6 pp. (in latin). Swedish text: 36 pp. (including title) + (4 pp.) + folding table + large folding map, 25 x 147,5 cm unfolded. Both treatsies are complete. Newly attached blue/grey cover paper. A couple of map folds with minor repairs. Very nice condition.. A description of the history, construction and economy of the Strömsholms canal, completed in 1796. The tables describes what was shipped on the canal and at what prices etc. The tables also list the shareholders and how much capital they had invested. The map shows the entire length of the canal and its locks as well as some profiles. The map was engraved by Erik Åkerland a very skilled and productive engraver, pupil of Per Floding. At some point this copy seems to have been assembled by joining the latin and the swedish treatsies and then wrapped them in a blue/grey contemporary paper. Both the present treatsies are printed on thin paper, but they were also published on fine paper. At least the swedish fine paper edition is often seen with very large margins. The swedish fine paper edition also has a different title page, containing the authors name. The present thin paper treatsie copy do not have the name at the title. The present copy has the swedish dedication contained within the latin text, The copy in the swedish royal library has the same set up. Scarce

      [Bookseller: Hammarlunds Antikvariat]
 4.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Works of Tobias Smollett With Memoirs of His Life to which is prefixed a view of the commencement and progress of romance, by John Moore. M.D. - Extra Illustrations by Cruikshank.

      London: Printed for B. Law. J Johnson. C Dilly. etc, 1797. First collected edition. Hardcover. Near Fine. Cruikshank. Eight volume complete set in fine half calf leather signed bindings by Morrell. Engraved frontispiece portrait by J. Holloway in Volume I. This is an extra-illustrated edition with 19 added plates by Cruikshank. Armorial bookplates of Charles Clarke. All edges gilt. Slight edge wear.

      [Bookseller: Golden Books Group]
 5.   Check availability:     IOBABooks     Link/Print  


        Inledning til kännedom af fäderneslandets antiquiteter af N.

      H. Sjöborg. Lund, J. Lundblad, 1797. 8:o. Grav. titel.+ (8),+ 236 s.+ 5 grav. utvikbara planscher. Genomgående fläckig, ställvis hårt som på sid. 182, 186-188, och med en genomgående liten fuktrand i övre marginal. Sammanbunden med: (MODEER, Adolph.) Inledning til närmare kunskap om swenske mynt och skådepenningar: Från början och intil dess swenska spiran lemnades af konung Håkan Magnusson. Lund, Joh. Lundblad, 1796. 8:o. 36,+ 328 s. Ett sista blad saknas. Titelsidan med inklistrad grav. vinjett. Genomgående fläckig och med fortsatt fuktrand i övre marginal. Bläckrättelser och -fläckar, fulare på sid 187-193, 239-242. Sammanbunden med: POUGENS, Charles. Essai sur les antiquités du Nord, et les anciennes langues septentrionales, par Charles Pougens. Paris, Charles Pougens, 1797. 8:o. 16,13-28,37-51 s. Fläckig och med avtagande fuktrand i övre marginal. Sammanbunden med: (THAM, Pehr.) Bref til herr lector Luth i Skara, innehållande några anledningar, att i wår nordiska historia äro flere misstag; samt angående wåra westgöthiska monumenter och antiquiteter, af T. [=Rubrik.] + Andra... + Tredje... + Fjerde brefvet. Följetong i "Bihang til Skara stifts-tidningar", 1794, nr: 41-42, 44-45, 47, 49-52, 6-8, 10-14. (Skara, F. J. Leverentz, 1794.) 8:o. (19); (16); (14); (18) s. Bläcktillskrifter. Samtida hfrbd med upphöjda bind och beige titeletikett med titeln "Svenska antiquiteter". L. F. Rääfs exlibris och densammes innehållsförteckning i bläck skriven på frampärmens insida. Fint samlingsband med fyra skrifter rörande Sveriges forntid. Sjöborgs "Inledning..." är hans viktigaste antikvariska arbete. Den följdes av "Försök till nomenklatur ..." (1815), men det är det första som är pionjärverket och den första svenska handboken i arkeologi. Mindre viktig är Modeers mynthistoria, vilken är ett omfattande, men redan under samtiden kritiserat arbete, inledd med Odens mynt. Hans egen stora myntsamling hamnade till stor i Härnösands gymnasium. Charles Pougens arbete är i första upplagan. En ny upplaga utkom 1799. Lundstedt I, 315, för Tham, är något oklar rörande antal bihang med brev till Luth, medan KB anger 21 stycken uppdelade på 5 serier. Här återfinns 17 stycken, uppdelade på fyra serier. Det första brevet i fem stycken bihang, andra brevet i fyra, tredje i fyra och fjärde i fyra. Det fjärde brevet påbörjas dock i mitten av tredje delens sista häfte. 1795 utkom även "Femte brefvet til hr. lector Luth Om Hialmars saga på runska och dess trovärdighet", även det uppdelat på fyra bihang. I dessa brev till historielektorn i Skara, Pehr Luth, utvecklar västgötarudbeckianen Pehr Tham till Dagsnäs sina tankar om Västergötland som rikets hjärta och dess företräde framför Uppland och Sveland, vilka utgör grunden för sentida förespråkare för detsamma i den s.k. "Västgötaskolan"

      [Bookseller: Centralantikvariatet]
 6.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Läsning i blandade ämnen.

      N:o 1-50. Första-femte årgången. Sthlm, H. A. respektive A. J. Nordström, 1797-1801. 8:o. (4),102 + (2),182 + (2),107 + (2),157,(1) + (2),176,(4) + (4),138,(2) + (2),205,(1) s. & 1 utvikbar tryckt tabell + (2),188 + (2),190 + (2),89,(4) + (4),135,(1) + (2),116,(1) + (2),157 + (2),120 + (2),151,(1 blank,10) s. & 1 utvikbar grav. karta + (2),215 s. & 1 utvikbar tryckt tabell + (2),131,(5) + (4),207 + (2),183,(1) s. & 1 utvikbar tryckt tabell + (2),218 + (2),144,(4) + (6),449,(1) s. & 2 utvikbara tryckta tabeller & 3 utvikbara grav. plr. Sju samtida ngt nötta hfrbd med sparsamt guldornerade ryggar och ljusbruna titeletiketter samt ovala nummerskyltar. Det första bandet, som innehåller nr 1-8, avviker från de övriga på så sätt att nummerskylten är placerad omedelbart under titeletiketten och att snitten är rödstänkta i motsats till de övriga som har gula snitt. Dessutom är detta band påfallande mer nött och ryggen mörkare än de övriga. Det sjätte bandets övre snitt med en fläck. Första bandets försättsblad med en gammal anteckning och samtliga band med författarnamnen till respektive artikel skrivna i den nedre marginalen. Inlagorna är genomgående lite småfläckiga och med en del mindre revor i marginalerna och några avrivna hörn. Genomgående med sporadiska marginalanteckningar och förstrykningar. Några sidor är nästan loss i häftningen och tråkiga fläckar på s. 71-72 (i nr 11, 12 & 13), 11-14 (i nr 14 & 15), 69-72 (i nr 19-20) och 145-48 (i nr 39, 40 & 41) samt med kaksmulor i den inre marginalen på s. 32-33 (i nr 23 & 24). Gamla lagningar i övre marginalen på s. 3 (i nr 25 & 26) och på s. 1 (i nr 29, 30 & 31). Med Arvid Erikssons exlibris.. Lundstedt 330 b. Samtliga nummer ovanligt nog i första upplagan. Föregicks av Adlersparres "Läsning för landtmän" 1795-96. Innehållet är en blandning av vitterhet, lanthushållning, ekonomi, juridik, filosofi och politik. Bland medarbetarna återfanns Adlerbeth, Franzén, Gyllenborg, Järta, Oxenstierna och den flitige bidragsgivaren Leopold. Här trycktes även texter av och om Kant, Gibbon, De Lolme och inte minst Adam Smith som med nio översatta texter gjordes bekant för den svenska allmänheten. Utförligt och illustrerat med en karta presenteras Rutger Macklean och hans omdaningsarbeten på Svaneholm

      [Bookseller: Mats Rehnström]
 7.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        N:o 1-50.

      Första-femte årgången. Stockholm, H. A. resp. A. J. Nordström, 1797-1801. 8:o. (4),+ 102; (2),+ 182; (2),+ 107; (2),+ 157,+ (1); (2),+ 176,+ (4); (4),+ 138,+ (2); (2),+ 205,+ (1) s.+ utvikbar tryckt tabell; (2),+ 188 + (1); (2),+ 190; (2),+ 89,+ (4); (4),+ 135,+ (1); (2),+ 116,+ (1); (2),+ 157; (2),+ 120; (2),+ 151,+ (11) s.+ utvikbar grav. karta; (2),+ 215 s.+ utvikbar tryckt tabell; (2),+ 131,+ (5); (4),+ 207; (2),+ 183,+ (1) s.+ utvikbar tryckt tabell; (2),+ 218; (6),+ 144; (6),+ 449,+ (1) s.+ 2 utvikbara tryckta tabeller,+ 3 utvikbara grav. planscher. Enstaka småfläckar, sista bladet i del 17 något löst, en av planscherna fläckig. Något nötta uniforma samtida hfrbd, guldornerade ryggar och röda titeletiketter. 10 volymer. Första och andra volymen med liten skada på övre kapitäl. De tre sista banden aningen senare. Samtliga volymer med ett äldre blindpressat exlibris, med det svenska riksvapnet, med en medeltida kämpa på vardera sidan, under en banderoll med runor. Lundstedt 330b. Samtliga nummer i första upplagan. Komplett svit av Georg Adlersparre viktiga ekonomisk tidskrift. Den föregicks av hans "Läsning för landtmän", som utkom 1795-96. Innehållet är en blandning av vitterhet, lanthushållning, ekonomi, juridik, filosofi och politik. Bland medarbetarna återfanns Adlerbeth, Franzén, Gyllenborg, Järta, Oxenstierna och Leopold. Här trycktes även texter av och om Kant, Gibbon, De Lolme och Adam Smith. Karta n hör till en presentation av Rutger Macklean och hans omdaningsarbeten på Svaneholm

      [Bookseller: Centralantikvariatet]
 8.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Ricerche Storiche di Mantova estese da Francesco Tonelli mantovano per servir di continuazione a quelle gia pubblicate dal medesimo. (and) Ricerche Storiche per servire di continuazione a quelle gia pubblicate dal medesimo incominciando con l'anno 1601. a tutto l'anno 1700. 2 vols.

      Mantova, Alberto Pazzoni, 1797-1800. Large 4to. Contemp. hvellum and contemp. boards. A tear to first volume at upper hinge. 520,36;(2),364,20,(2) pp. With folded genealogical tables. in vol. I

      [Bookseller: Lynge & Søn A/S]
 9.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        EPISCOPATUS CURIENSIS IN RHAETIA SUB METROPOLI MOGUNTINA. Chronologice ac Diplomatice illustratus.

      In-8 (mm. 225x195), p. pelle bazana coeva, dorso a cordoni con decoraz. e tit. oro su due tasselli, pp. (2),VIII,XXX,368. Unito: "Codex Probationum ad Episcopatum Curiensem ex praecipuis documentis omnibus ferme ineditis collectus", pp. 204,(2). "Rarissima edizione originale". L'A., "Ambrosius Eichhorn (1758-1820) Presbyteri Congregationis S. Blasii", illustra in quest'opera i vescovi e gli abati che si sono succeduti in Svizzera, dalle origini del cristianesimo fino al XVIII secolo. Con lievi aloni e fiorit. ma complessivam. buon esemplare.

      [Bookseller: Libreria Antiquaria Malavasi]
 10.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        Pescagioni del Conte della Torre Cesare Gaetani de' Marchesi di Sortino, Diputato ai Regj Studj, Custode del Fonte d'Aretusa, e suoi Agricoltori, Pastori e Pescatori Aretusini.

      Siracusa, Stamperia Vescovile, e Senatoria di D. Francesco Maria Pulejo, 1797. Con Approvazione. In 8vo, 1 c.b., front. privo di qualsiasi marca o fregio editoriale (quasi si trattasse di un ante litteram), segue pagina di dedica a "Maria di Uomo e di Dio Vergine Madre. A Te Stella del Mare Mattutina queste Mie Pescagioni Ossequiosamente Offro e Consagro. Preghiera al Glorioso Martire S. Agapeno", p. XVI (con la suddetta dedica, la Prefazione e l'Indice degli Idilli), 336 (che iniziano con l'Idillio I, "La Pesca Secca", all'interno del quale si trova l'unica carta del volume (con bella filigrana ma non identificata), incisa in rame in b/n e pi? volte ripiegata, dedicata alla Grandezza del Cavalier Pierantonio Gaetani, con la pianta della tonnara di Fontanebianche e dieci voci in didascalia, 1 c. b., leg. orig. in carta decorata ai piatti (tipo remondiniano). Cesare Gaetani, conte della Torre (Siracusa, 1718 - 1805), comp? gli studi nel Collegio dei Gesuiti a Palermo, coltivando gli studi sacri, la poesia, le lettere e la storia della patria. Fu uomo cortese con tutti, anche con quelli di umili condizioni. Gi? nel 1748 diede alla luce un volume, col titolo "Dissertazione sull'origine apostolica della Chiesa Siracusana". Ricco di amor patrio, studiava edifici, iscrizioni greche, vasi, lucerne e altri oggetti antichi. I letterati e i viaggiatori stranieri si rivolgevano a lui per la visita dei monumenti e si tenevano con lui in corrispondenza, come si sa da un grosso zibaldone contenente le lettere indirizzategli dallo Swinburn, dal conte di Borch, dal Torremuzza, dal Villabianca, dallo Schiavo, dall'Amico, da Hamilton, da Francesco Danieli, da Pietro Napoli Signorelli, dai quali documenti si evince pure che per tutto il suo impegno egli riscosse sempre molti elogi. Fin da giovane fece parte dell'Accademia Aretusea, fondata nel 1753, della quale fu attivo custode. Nel 1758, pubblic? in versi italiani le "Odi" di Anacreonte, e nel 1776 tradusse Teocrito, sempre in rime. Nel 1768, in seguito alla soppressione dei gesuiti, fu nominato direttore delle scuole, del collegio e del convitto dei nobili giovanetti, nonch? custode della ricca libreria, che per ordine superiore, fu poi trasportata a Catania. Egli riusc? a salvare qualche volume, che insieme con tutti i suoi libri don? in seguito alla biblioteca del vescovo Alagona. Avendo fatto studiare ai suoi alunni il "De Officiis" di Cicerone, concep? il disegno di un poema didascalico, intitolato "I doveri dell'uomo", che diede alle stampe nel 1790. Dal 1749 fino quasi alla fine del secolo, compose molti drammi sacri, che, musicati, vennero rappresentati per la festa annuale di S. Lucia, per la Madonna dei Poveri e in altre religiosit?; tradusse in versi italiani l'omelia di Natale di S. Leone Magno; pubblic?, sempre in versi italiani, seguendo il testo ebraico, una bella parafrasi del salmo novantasette. Per incarico del Senato e con l'aiuto di Tommaso Gargallo, mise ordine alle vecchie pergamene che si conservavano nel palazzo comunale; tale fatica gli fu di stimolo per compilare gli "Annali di Siracusa", in tre volumi, che cominciano dal 1080, quando vennero in Sicilia i re normanni, e terminano nel 1800; questi suoi annali sono rimasti manoscritti e si custodiscono nella Biblioteca Arcivescovile Alagoniana (diede alle stampe un solo capitolo, che riguarda il periodo della Camera Reginale). Fu l'abate Giuseppe Capodieci, che frequentava la casa del Gaetani, che prese l'idea e ampliandola fu lui a scrivere, in grossi volumi, gli "Annali di Siracusa", dalla fondazione della citt? all'anno 1810. Tutti gli anni, durante il periodo della pesca, il Gaetani si recava nella sua tonnara di Fontane Bianche, trascorrendo il tempo coi suoi libri, con la ciurma marinaresca e coi pochi amici che andavano a visitarlo. L? prepar? "Le Pescagioni", questo libro contenente 25 idilli, che diede alle stampe nel 1797, e che fu molto lodato dai letterati del tempo. Altri 17 idilli rimasero inediti. La Fonte Aretusa ? uno specchio d'acqua nell'isola di Ortigia, nella parte pi? antica di Siracusa, luogo di incontro tra realt? e leggenda, uno dei pi? bei monumenti della citt?. Presenta una forma circolare doppia, con all'interno una struttura circolare, ovvero un doppio cerchio concentrico. Distante pochi chilometri da Siracusa, la spiaggia di Fontane Bianche si presenta con spiagge bianche lambite da un mare cristallino. Un solo esemplare censito da iccu e presente alla Biblioteca Provinciale Scipione e Giulio Capone di Avellino, quindi molto raro. Esemplare molto ben restaurato e ripulito dai leggeri aloncini di umido alle primissime carte, dello sporco ai tagli delle pagine, e leggermente rifilato fino a togliere la parte con segni di bruniture che erano all'angolo inferiore destro. Restano solo dei piccolissimi lavori di tarlo al margine interno bianco di pochissime carte, peraltro assai marginoso e in bella impressione.

      [Bookseller: Studio Bibliografico Botteghina D'arte G]
 11.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        The AMERICAN GAZETTEER. Exhibiting, in Alphabetical Order, A Much More Full and Accurate Account, Than has been Given, of the States, Provinces, Counties, Cities, Towns,Villages, Rivers, Bays, Harbours, Gulfs, Sounds, Capes, Mountains, Forts, Indian Tribes, & New Discoveries on the American Continent, Also of the West-India Islands, and Other Islands Appendant to the Continent, and those Newly Discovered in the Pacific Ocean [etc. etc.] ; with a Particular Description of the Georgia Western Territory. The Whole Comprising Upwards of Seven Thousand Distinct Articles. Illustrated with Seven New and Neat Maps

      Boston:: At the Presses of S. Hall and Thomas & Andrews, and sold by E. Larkin, and the other Booksellers in Boston,. 1797.. 8vo. Bound in 4s. 8-3/4" x 5-1/4". 1st edition (Evans 32509; Howes M-389; Sabin 50923). viii, [619] pp.. Bound in modern brown full calf in a period style with gilt spine lettering. Original eps retained.. Binding: Fine. Text block: Usual browning & foxing to paper;. short vertical tear along fold of "Northern Part of US" map [other. maps intact & quite nice]. Overall, Very Good.. Illustrated with 7 maps (6 folding).

      [Bookseller: Tavistock Books, ABAA]
 12.   Check availability:     IOBABooks     Link/Print  


        Bref under resor i Sverige.

      Sthlm, Kumblinska tryckeriet, 1797. 4:o. XIV,220,(4) s. & 10 grav. plr. Med grav. titelvinjett och 24 gravyrer i texten. Praktfullt blått marokängbd med upphöjda bind, rikt guldornerad rygg och helt guldsnitt, guldpräglade och blindpräglade pärmbordurer samt breda inre denteller (Bernh. Andersson, 1927). Bandet inlagt i en ngt nött blåmarmorerad och fodrad pappkassett. Inlagan med sporadiska småfläckar och understrykningar av ortnamn. Lite småsolkig i övre marginalen på s. 113 och en gammal lagning på s. 147, även denna i övre marginalen. Fuktfläckar i övre marginalen på s. 191-94 och en liten solkfläck på s. 215-17 i nedre marginalen. Några plr lätt lagerfläckiga t.ex. vid s. 98, 142 och 198. Med Axel Rydén j:ors grav. exlibris.. Bring Itineraria svecana 251. Setterwall Svensk historisk bibliografi 6431. Den första av affärsmannen, riksheraldikern, konstnären och författaren Jonas Carl Linnerhielms (1758-1829) tre utgivna resebeskrivningar. Han kan med sina resebeskrivningar ses som en svensk representant för den pittoreska reseskildringen, "la voyage pittoresque". Linnerhielm skriver bl.a. "Jag har rest för att se mitt fädernesland: se det; icke forska; och jag har skrifvit hvad jag sett." Hans resor genom Sverige gick från gods till gods och företogs 1787-1807. Teddy Brunius har skrivit att "Linnerhielm sökte sig till landskap, och han betraktar de utvalda landskapen, vilka mestadels är kulturlandskapets odlade mark, som bilder. Täckheten, det måleriska, det pittoreska skildras, men han karaktäriserar också godsens arkitektur och omgivningar." Bland de internationella förebilderna märks S. Gessner, som Linnerhielm beundrade djupt. Linnerhielm var god vän med C. C. Gjörwell och en tid förlovad med dennes dotter Gustafva Eleonora. Han blev sedermera riksheraldiker och kansliråd. I den första resebeskrivningen ingår 34 linjeetsningar. Gunnar Brusewitz har bl.a. i "Resa i tid och rum" skrivit om Linnerhielm: "Under flitigt kringkuskande i landet var han ständigt sysselsatt med att kritiskt värdera landskapets skönhetsvärden. Han bokstavligt talat 'recenserade' den syd- och mellansvenska naturen, som om den skapats av någon som kunde tillrättavisas och manas till bättring." Brusewitz kallar de tre volymerna resebrev "något av det vackraste vi har av bokkonst från decennierna kring 1800."

      [Bookseller: Mats Rehnström]
 13.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        A Treatise On Military Equitation

      Printed for the Author London: Printed for the Author, 1797. First edition. leather_bound. Contemporary full maroon morocco. Very good./No Dust Jacket. 80 pages in text. 21 1/2 x 14 cm. Five folding engraved plates. Tyndale served as a Lieut. Col. and Major of the First Regiment of Life Guards. List of Subscribers includes the Prince of Wales, Duke of York as well as a host of Cavalry, Dragoon and Life Guards Officers. Foxing to two plates, text generally clean, save when offset from the age-toned plates. Binding worn at tips and edges.

      [Bookseller: Royoung bookseller, Inc. ]
 14.   Check availability:     ABAA     Link/Print  


        Essay on Physiognomy Calculated to Extend the Knowledge and the Love of Mankind

      H.D. Symonds London: H.D. Symonds, 1797. In four volumes translated from the last Paris edition by Rev. C. Moore,243, 186,288 and 334pp., illustrated with several hundred engravings, bound in full tree calf, board edges decorated with a gilt roll, raised bands, double red morocco labels gilt, other compartments fully gilt decorated, top edges gilt, with the bookplate of Earl of Cromer (Evelyn Baring, 1841-1917) the British Consul-General in Egypt and a member of the influential Baring banking family. A few small chips to heads but still quite nice.. Octavo.

      [Bookseller: Alcuin Books, ABAA-ILAB ]
 15.   Check availability:     ABAA     Link/Print  


        "Le tarsier podje / ... vol.13 / des Iles moluques" [original watercolour sketch for 'Le Tarsier / Tarsius Daubentonii']

      Original pencil, bodycolour and watercolour by Audebert, on laid paper. Fine condition. Sheet size: 20 3/4 x 13 3/4 inches. A very fine original watercolour by Audebert: an original of an image that was published as the print titled 'Le Tarsier' in his first great natural history book 'Histoire Naturelle des Singes' (Paris: 1797-1800). Although the present drawing is unsigned, it is clearly by Audebert. This fine watercolour gives some insight into the working methods of one of the most highly respected pioneers of a golden era in natural history publications in France. Audebert, a painter by training, was born at Rochefort. His interest in natural history was stimulated by a commission to help with the preparation of the plates for G. A. Olivier's work on Coleoptera. This drawing is an original for Audebert's Histoire Naturelle des Singes, the only publication of his own work to be completed during his life-time, which was published in ten parts between 1797 and 1800. He died in 1800, in Paris, leaving notes and drawings for a number of other works which were published after his death. Tarsiers are nocturnal, arboreal, insect- eating animals. They live in the coastal rainforests and bamboo thickets of Sumatra, Borneo, Sulawesi, Mindanao and the Philippines.

      [Bookseller: Donald Heald Rare Books ]
 16.   Check availability:     ABAA     Link/Print  


        Pains British Palladio: or, the builders general assistant. Demonstrating, in the most easy and practical method, all the principal rules of architecture, from the ground plan to the ornamental finish. Illustrated with several new and useful designs of houses, with their plans, elevations, and sections. Also, clear and ample instructions annexed to each subject, in letter-press; with a list of prices for materials and labour and labour only ... A new edition, corrected

      I. and J. Taylor London: I. and J. Taylor. 1797. Folio, pp. iv, 16, 4 (ads); 42 copper-engraved plates; last leaf of ads loose and with tears in the gutter causing loss of some letters; plates 39 and 40 with tears in the upper corner with minor loss to one figure; text and plates waterstained along the lower gutter, scattered foxing; full contemporary calf, covers loose, spine partially perished; a fair copy. OCLC locates only 9 copies.

      [Bookseller: Rulon-Miller Books ]
 17.   Check availability:     ABAA     Link/Print  


        Select Specimens of British Plants

      London: printed by W. Bulmer & Co. and sold by G. Nicol, 1797 [watermarked 1794]. Part I only (of 2), folio. (22 1/2 x 17 inches). Uncut. 5 plates printed in colours and finished by hand, engraved by William Skelton after drawings by Juliana Strickland (3) and Charlotte Strickland (2). Original paper-backed marbled paper-covered boards, the upper cover with original small format letterpress title label pasted on at the centre original boards. A fine unsophisticated copy of the first part of this rare and beautiful illustrated botanical work. The spectacular plates are the chief glory of this work: they are from the drawings of the talented sisters Charlotte and Juliana Strickland, daughters of Sir George Strickland Bt. of Boynton, Yorkshire. From the early 1800s they lived at Apperley Court, Gloucestershire (the home of their brother Henry Eustachius Strickland). As the preface to the present work makes clear, their cousin (and brother- in-law) Strickland Freeman was keen to see their work published, but felt that the engravers and colourists of the day would not be able to do justice to the very fine originals. The publication of Bauer's Delineations of exotick plants ... at Kew in 1796 apparently changed Freeman's mind, and at his own expense he set out to publish (and edit, with the help of Dr. George Shaw) what became the present work. Only two parts with 10 plates ever appeared, but the quality of the plates was recognised and Sir J.E. Smith refers to "those exquisite elaborate plates ... said to be the performances of two ladies, who certainly rank as artists in the first line." The book, complete or incomplete, is very rare. There are only two copies on Copac: the British Library (complete) and Natural History Museum (part 1 only, as here). OCLC adds the Fisher Library in Toronto, and the BSB in Munich, but it is not clear if these last two are complete. Only two complete and two incomplete copies are listed as having sold at auction in the past thirty five years. Cf. BM (NH) II, p.616; cf. Henrey III, 722; cf. Nissen BBI 1904; cf. Pritzel 3037.

      [Bookseller: Donald Heald Rare Books ]
 18.   Check availability:     ABAA     Link/Print  


        Hermann und Dorothea. In: Taschenbuch für 1798

      Berlin, Vieweg 1797. 12 x 8 cm. (18), 174, (2 weiße) Seiten mit Titelkupfer von Chodowiecki, 1 kolorierten Modekupfer von G. Gropius nach Fr. Gilly und 6 Kalenderkupfern von J. A. Darnstedt nach Schubert. Original-Seidenband mit dreiseitigem Goldschnitt und marmorierten Innendeckel-Bezügen. Im Original-Pappschuber - Goed. IV/III, 334, 68 - Hagen, Goethe 231 a - Kippenberg 2 I, 374 - Lanck. / Rüm. 49 (Variante II) - Erster Druck der ersten Ausgabe. Zur Publikationsgeschichte siehe Ludwig Geiger: Die erste Ausgabe von Goethes "Hermann und Dorothea und ihr Verleger, in: Zs. f. Bücherfreunde 1 / 1887 Seiten 143 - 149. Das Titelkupfer von Chodowiecki zeigt die preußische Königsfamilie. Eines der überaus seltenen Exemplare der Vorzugsausgabe auf Postpapier. Bei dem nur für diesen Almanach bei David Girard & Sohn, Berlin, gewebten Seidenbezug des Einbandes handelt es sich um die seltene Variante III (Arnim, Die Luxuseinbände zu Goethes Taschenbuch für 1798. In: Philobiblon, Jahrgang 36. 1992, S. 361ff). Diese zeigt auf beiden Deckeln ein Medaillon mit einem Miniatur-Boquette, das von einem gelbgetönten ovalen Strahlenkranz und Eckfleurons eingefaßt ist. Den Rücken schmückt ein Zick-Zack-Band, in dessen Dreiecken sich je eine Blume befindet. Über diesen ersten Verlags-Seidenband schreibt das "Journal des Luxus und der Moden" im Dezemberheft 1797: "Als Muster einer geschmackvollen Buchbindearbeit - einer Kunst, darinnen Teutschland noch nicht excelliert - muß ich auch die seidenen und rothen Maroquin-Bände des neuen bey Vieweg dem Ä. in Berlin erschienenen Kalenders, der Göthes schöne Stadt-Ekloge 'Hermann und Dorothea' enthält, anführen. Die seidenen besonders sind eigens dazu gewebt und, so viel ich weiß, der erste in Teutschland gemachte und recht glücklich gerathene Versuch von der so genannten Miniatur-Bildweberey ..." Der seidene Bezugsstoff ist über den Kanten und bes. am Rücken abgenutzt, wohl insbesondere durch das Ein- und Ausschieben in den Pappschuber. Auf der Rückseite des Titelkupfers 9-zeilige handschriftliche Widmung in Französisch, datiert "Noël 1857"; auf dem Zwischentitel "Kalender" bekrönter Wappenstempel. Provenienz aus der Familie des Seidenwebers: Victoire Michelet (1777 - 1831, Tochter von David Girard 1746-1818, Mitinhaber der Seidenfabrik) mit Schenkungsvermerk von 1857 auf dem Vorsatz, signiert Paul Michelet -

      [Bookseller: Wenner Antiquariat]
 19.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        History of British Birds (2 Vol complete)

      Newcastle: Beilby & Bewick, 1797 1797 [1798], & 1804. VG.In modern quarter calf with cloth, corners brushed. Spines, gilt tooling and titles, a few tiny marks. Internally, bookplate to both fpds (Albert Pell. Hazelbeech. 1820-1907), plus a small bookbinders label, green endpapers, text block edges marbled. Vol 1, History and Description of Land Birds, 1797 [but 1798], 2nd edition, Imperial 8vo, (xxx), [2], [1], 2-335 pp, [1] advert, 140 descriptions of birds, 117 figures of birds, 91 tail-pieces, vignettes etc, thick wove paper, watermarked Lepard 17 94, with the rude vignette and stones, printed by Sol. Hodgson, some additional names and the remains of remove label to eps, plus 2 tipped in portraits of Bewick. Vol 2, History and description of Water Birds, 1804, 1st edition, 1st state, thin royal, (xx), [1], 2-400 pp, 144 descriptions of birds, 101 figures of birds, 136 vignettes, tail-pieces etc, watermarked E&P, printed by Edw. Walker, Newcastle, . A lovely set with the absolute minimum of spotting. (ESTC N33061. Graesse 358. Lowndes 168. Roscoe - Bewick, 15a & 17a).Bewick, wood-engraver, had engraved more than 600 blocks for the two volumes of the Birds when the last of the eight editions of his lifetime had been published. See ODNB for a full Bio.

      [Bookseller: Madoc Books]
 20.   Check availability:     IOBABooks     Link/Print  


        The MONTHLY REVIEW Enlarged. Lot ~ 270 Issues

      London:: Printed for R. Griffiths; and Sold by T. Becket, Pall Mall.. 1797 -1816.. 8vo. 9" x 5-5/8". 1st appearance. ~ 270 issues. ~ 120 pages each. Untrimmed.. Original printed wrappers, stitched.. As to be expected, wrappers sometimes dusty, with corners curlling to. a small degree. Some wrappers with tears, occasionally a corner. missing, a few issues with wrapper(s) missing. Condition ranges from. Good to Very Good.. A long-lived literary journal founded in 1749 by Griffiths, a bookseller. This significant run of issues contains a wealth of information on the works published during the period- not only contemporaneous literary reviews, but also, when one considers the adverts, inserts, etc, publisher & book history. Quite uncommon in original wrappers, especially in an extensive run as we have here, lacking but 8 issues to be complete. Further details supplied on request.

      [Bookseller: Tavistock Books, ABAA]
 21.   Check availability:     IOBABooks     Link/Print  


        Sepher Habris

      Joseph Karl Neimans Bruenn: Joseph Karl Neimans, 1797. First edition. Hardcover. 128 leaves, 67 leaves, (7). Black cloth. Red and blue speckled edges. Decorated initials and tail pieces. First printed in Bruenn in 1797, Sepher Habris was the first Haskalah book that was allowed to be studied in yeshivot. Printed with approbations from numerous rabbis. It takes the form of a kabbalistic book, but actually is about science and mathematics. While printed anonymously, the author was Phinehas Elijah b. Meir Horowitz, a student of the Vilna Gaon. Comes with a preface in German and Yiddish by the censor Karl Fischer added to the books in 1799. Text in Hebrew. Stamp from previous owner, Rev. E. Fried, on censor's preface and back free endpaper. Signatures of two previous owners in the opening leaves. Handwritten notes in the margins. Spine covered in tape. Corners worn. Leaf margins stained. Cover in poor condition. Interior in good condition.

      [Bookseller: Eric Chaim Kline - Bookseller ]
 22.   Check availability:     ABAA     Link/Print  


        PICTURESQUE VIEWS ON THE RIVER WYE

      Published by R. Faulder, T. Egerton, 1797. Hardback. Good. Illustrated by Ireland, Samuel. Almost very good condition with no wrapper. Picturesque Views on the River Wye, From its Source at Plinlimmon Hill, to its Junction With the Severn below Chepstow: With Observations on the Public Buildings, and Other Works of Art, in its Vicinity. Map showing the course of the River Wye, 30 sepia aquatints plus b/w portrait plate of John Kyrle. xii + 159 pages. Full brown diced calf binding, gilt decorations and title to spine. Green endpapers. All edges gilt. Corners are bumped and worn with some surface loss to leather on rear cover and a couple of corners. Front joint is cracked. All plates present. Some light marks to page margins. [S]

      [Bookseller: Stella & Rose's Books]
 23.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        South-East View of Woodchester

      London: Sold by Cadell & Davies, B. & J. White, Edwards, Payne, Robson, Nicol, Elmsley and Leigh & Sotheby, 1797. Coloured aquatint. In excellent condition. Double crease down the center where it has been folded in a book. Image size: 18 13/16 x 20 3/4 inches. 19 1/2 x 20 1/2 inches. 20 1/4 x 24 13/16 inches. A lovely view of Woodchester in Gloucestershire by Samuel Lysons from "Roman Antiquities at Woodchester". This is a wonderful view of Woodchester in the county of Gloucestershire from Samuel Lyson's seminal work entitled "Roman Antiquities at Woodchester". Lyson's beautiful work contains forty aquatinted plates etched by himself from his own drawings, and descriptive text in English and French. Lyson's was a well respected antiquary and his work on the Roman finds in Gloucestershire added a large body of knowledge to the field. Amongst his other published works is the colossal "Reliquiæ Britannico-Romanæ" which details Roman relics found throughout England. He assisted his brother Daniel on the 'Magna Britannia,' and contributed to 'Archæologia". Abbey, Scenery of Great Britain and Ireland: In Aquatint and Lithography 1770- 1860 p. 92, no. 143 plate 2

      [Bookseller: Donald Heald Rare Books]
 24.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        The Rock of Tritchinopoly, taken on the River Cauvery [vol.II, plate 19]

      London: published by Thomas Daniell, "Decr. 1797". Aquatint by Thomas & William Daniell, after a drawing by Thomas Daniell, coloured by hand, on 'Whatman' wove paper. Image size: 16 1/2 x 23 1/4 inches. 19 15/16 x 26 3/4 inches. One the great images from the greatest illustrated work on India. This spectacular view at Tiruchirapelli shows the fort and the great rock on which it is built. The rock "rises abruptly from the bank of the Kaveri river. This natural feature represents the most important position of power in the central Tamil country, commanding the upper delta of this densly populated part of Tamil Nadu. Occupied successively by the Panyas, Cholas and Vijayanagara governors, Tiruchirapelli was occupied by the Nawab of Arcot, under the watchful eye of the British, at the time of the Daniells' visit". ( Martinelli/Michell p.151). The Daniells' Oriental Scenery is considered to be the finest illustrated works on India. Thomas Daniell and his nephew William spent nine years in India making studies, sketches and drawings of the scenery, architecture, and antiquities that graced the countryside. They then devoted a further thirteen years to publishing their remarkably accurate aquatints. In Britain, the impact was explosive. A cult of Indian architecture, landscaping and interior decoration arose, with the Royal Pavilion at Brighton as its centerpiece. The Daniells gave the English public their first accurate look at the exotic sub-continent. Their great achievement still lies in their ability to blend the picturesque with the real, resulting in images that capture the European taste for the sublime landscape, while still remaining faithful to their subjects. The Daniells brought the romance of the English landscape to the antiquities of India and provided England with an accurate vision of this wondrous country. Consisting of one hundred and forty-four views, published in six parts, the work was issued in seven stages: three sets of twenty-four plates titled Oriental Scenery with title dates of 1795, 1797, and 1801; twelve plates titled Antiquities of India dated 1799; twenty-four plates titled Hindoo Excavations dated 1803; twenty-four plates titled Views in Hindoostan dated 1807; and twelve further plates of Antiquities of India published without a title page in 1808. All plates were engraved by the Daniells and all are taken from their drawings save the twenty-four plates of Hindoo Excavations, which are after drawings by James Wales. Abbey Travel II 420, no.45; cf. Lowndes I, p.588; Martinelli/Michell India Yesterday and today '96 Tiruchirapelli, rock fort'; cf. RIBA 799-804; cf. Sutton The Daniells (1954) p.156; cf. Tooley 172.

      [Bookseller: Donald Heald Rare Books]
 25.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Schooner President from Newport Towards Hispaniola R. Lillibridge Master [manuscript title]. [Together with a Manuscript Copy of the Letter from Lillibridge to a British Captain Protesting his Ship's Detention by the British]

      1797. [11]pp. illustrated manuscript log book containing eleven watercolor or ink drawings. Plus [1]p. manuscript letter on the verso of the final leaf. Folio. Dbd., reinforced at gutter by cloth tape. Vertical crease. Some stains and foxing, foredge with some closed tears and chips (most very neatly repaired). Good. In a cloth clamshell case, leather label. A very interesting illustrated naval log book, describing and depicting the voyage of the Schooner President, bound for Hispaniola from Newport on a trading mission in early 1797. The manuscript logbook is notable for its well-done illustrations of the ship (executed in watercolor and ink), the fact that its daily entries are written in verse, and the copy of the letter from the ship's captain protesting its detention by the British Navy. The entire log book appears to have been kept in Captain Lillibridge's hand, and the illustrations are also likely by him. The President left Newport, Rhode Island, on Monday, February 13, 1797, and the first illustration in the log book is a wonderful watercolor showing the ship surrounded by blue waves "taking our departure from Block Island" and sailing four leagues away from Block Island. Each of the eleven illustrations depict the schooner, usually at a size of 3 to 3½ inches square, in various states of sail. One of the illustrations is entitled "calm," while another shows the ship with a "heavy squall coming on." Others are entitled "situation at 4p.m." and "position at Meridian." One illustration shows the ship tossed in tempestuous blue seas and is titled "scudding under two reef from sail." The log entries are noteworthy in that they not only record the position and direction of the ship, but describe its activities in rhyming verse. The first entry describes the ship's departure: "On Feb. the thirteenth day / of ninety-seven we sail'd away / with gentle gales from the western board / our ship well man'd also well flor'd / at 2pm we saw the game / Lillibridge the masters name / we spoke with him and fill'd away / and parted company on this day / at 6pm Block Island bore / north west by west four leagues or more / from wich [sic] our departure took / and soon our native land forsook." This style continues for every page of the eleven-day log, with winds, weather, direction, and daily activity recorded in verse of six to twelve lines each. The entry for Feburary 22nd concludes: "Mark steer the ship her course aright / and Cook he keeps his copper bright / our Latitude this day by sun / is twenty seven & thirty one / the day it ends with pleasant weather / all hands on deck at work together." The verso of the final leaf of the log book contains the text of a letter written by Captain Lillibridge to a British "Captain Willson." The letter is dated 1797 and protests the ship's detention by the British Navy. It is obvious that the President fell victim to the British policy of intercepting and confiscating American trade goods during the British war with the French in the 1790s. This British policy, and similar policies by the French regarding neutral shipping, caused tremendous foreign policy problems for the United States government, and put a huge strain on American shipping. Lillibridge writes: "I request to know of you if you will continue to hold my vessel in your possession, and why I am thus detain'd from proceeding on to my destined port. If you do not release my vessel immediately, I shall be under the disagreeable necessity of protesting against you for damages which issue in consequence of this detention and seek my redress in a British Court of Admiralty." A very interesting manuscript log, colorfully depicting and lyrically describing the ill-fated trip of an American trading vessel to Hispaniola at the height of Franco-British harassment of American shipping.

      [Bookseller: Donald Heald Rare Books]
 26.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        SCHOONER PRESIDENT FROM NEWPORT TOWARDS HISPANIOLA R. LILLIBRIDGE MASTER [manuscript title]. [with:] [MANUSCRIPT COPY OF THE LETTER FROM LILLIBRIDGE TO A BRITISH CAPTAIN PROTESTING HIS SHIP'S DETENTION BY THE BRITISH]

      [At sea]. Feb. 13-23, 1797.. [11]pp. illustrated manuscript log book containing eleven watercolor or ink drawings; plus [1]p. manuscript letter on the verso of the final leaf. Folio. Dbd., reinforced at gutter by cloth tape. Vertical crease. Some stains and foxing, foredge with some closed tears and chips (most very neatly repaired). Good. In a cloth clamshell case, leather label. A very interesting illustrated naval log book, describing and depicting the voyage of the Schooner President, bound for Hispaniola from Newport on a trading mission in early 1797. The manuscript log book is notable for its well-done illustrations of the ship (executed in watercolor and ink), the fact that its daily entries are written in verse, and the copy of the letter from the ship's captain protesting its detention by the British Navy. The entire log book appears to have been kept in Captain Lillibridge's hand, and the illustrations are also likely by him. The President left Newport, Rhode Island, on Monday, February 13, 1797, and the first illustration in the log book is a wonderful watercolor showing the ship surrounded by blue waves "taking our departure from Block Island" and sailing four leagues away from Block Island. Each of the eleven illustrations depict the schooner, usually at a size of 3 to 3 1/2 inches square, in various states of sail. One of the illustrations is entitled "calm," while another shows the ship with a "heavy squall coming on." Others are entitled "situation at 4p.m." and "position at Meridian." One illustration showing the ship tossed in tempestuous blue seas is titled "scudding under two reef from sail." The log entries are noteworthy in that they not only record the position and direction of the ship, but describe its activities in rhyming verse. The first entry describes the ship's departure: "On Feb. the thirteenth day / of ninety- seven we sail'd away / with gentle gales from the western board / our ship well man'd also well flor'd / at 2pm we saw the game / Lillibridge the masters name / we spoke with him and fill'd away / and parted company on this day / at 6pm Block Island bore / north west by west four leagues or more / from wich [sic] our departure took / and soon our native land forsook." This style continues for every page of the eleven-day log, with winds, weather, direction, and daily activity recorded in verse of six to twelve lines each. The entry for February 22nd concludes: "Mark steer the ship her course aright / and Cook he keeps his copper bright / our Latitude this day by sun / is twenty seven & thirty one / the day it ends with pleasant weather / all hands on deck at work together." The verso of the final leaf of the log book contains the text of a letter written by Captain Lillibridge to a British "Captain Willson." The letter is dated 1797 and protests the ship's detention by the British Navy. It is obvious that the President fell victim to the British policy of intercepting and confiscating American trade goods during the British war with the French in the 1790s. This British policy, and similar policies by the French regarding neutral shipping, caused tremendous foreign policy problems for the United States government, and put a huge strain on American shipping. Lillibridge writes: "I request to know of you if you will continue to hold my vessel in your possession, and why I am thus detain'd from proceeding on to my destined port. If you do not release my vessel immediately, I shall be under the disagreeable necessity of protesting against you for damages which issue in consequence of this detention and seek my redress in a British Court of Admiralty." A very interesting manuscript log, colorfully depicting and lyrically describing the ill-fated trip of an American trading vessel to Hispaniola at the height of Franco- British harassment of American shipping.

      [Bookseller: William Reese Company - Americana]
 27.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        THE COMPLETE ANGLER; or, Contemplative Man's Recreation: being a discourse on rivers, fish-ponds, fish, and fishing: in two parts. The first written by Mr. Isaac Walton, the second by Charles Cotton, Esq., with the lives of the authors, and notes

      London, printed for F. and C. Rivington, and 7 others, 1797.. historical, critical and explanatory by Sir John Hawkins. The seventh edition with additions 1797 ('sixth edition' on title page), 8vo, 195 x 115 mm, 7½ x 4½ inches, 3 black and white plates of tackle and fly tying, 2 plates of music, and 3 large illustrations and a very small one in the text, no frontispieces called for. 2 engraved frontispieces dated 1759 have been inserted from another edition, pages viii, lxxvi, 262, (2); xxxii, 111, (11) - index, complete with half-title, attractively bound in full calf, double ruled gilt border to covers, gilt decorated raised bands to spine, richly gilt in compartments, gilt lettered morocco label, board edges gilt decorated, edges and endpapers marbled, armorial bookplate of Frederick Adolphus Philbrick (1835-1910), an English judge and one of the founders of the Royal Philatelic Society. Head and tail of spine very slightly rubbed, lower hinge just starting to crack at top, covers just lightly marked, lower corners slightly worn, occasional small light brown stains, small closed tear to 1 margin, pale offsetting onto last page of Part 1 from facing plate. A very good copy. See: Peter Oliver, A New Chronicle of the Compleat Angler, page 35 No. 16; Bernard S. Horne, The Compleat Angler 1653-1967, A New Bibliography, page 30 No. 16. MORE IMAGES ATTACHED TO THIS LISTING.

      [Bookseller: Roger Middleton]
 28.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        THE FABLES OF JOHN DRYDEN. Ornamented with Engravings from the Pencil of the Right Hon. Lady Diana Beauclerc

      London: Printed by T. Bensley, for J. Edwards, No. 77, and E. Harding, No. 98, Pall Mall, 1797. ________ Folio (about 15" x 10 3/4"). FIRST EDITION TO CARRY THESE FULL-PAGE DRAWINGS BY LADY DIANA BEAUCLERC (1734-1808). ________ Contemporaneous binding by JOHN BOHN of full straight grained morocco with his binder's ticket on inner front board (see Ramsden's London Bookbinders, 1956, p. 40) gilt- and blind-tooled around outer 1 1/2" of boards; spine with six sets of double bands expertly supplied after the original, gilt title, artist, and place/date occupy three panels, other panels with gilt ornaments. Gilt-tooled turn-ins, original light blue silk pastedowns and laminated endpapers; all page edges gilt. Armorial bookplate of G. B. Wieland. ________ PAGINATION & PLATES: Half-title, title page, [i]-xviii, 241 pp., complete with 9 full-page engraved plates + 14 large head- and tail-piece vignettes all drawn by Lady Beauclerc (Beauclerk) and engraved by F. Bartolozzi, T. Cheesman, W.N. Gardiner, and one by Vanderburg. Quite remarkable. ________ Wide-margined copy; offsetting from plates to adjoining pages as usual; Cymon and Iphigenia plate with small about of marginal water-stain at bottom (well away from engraved image and safely away at about bottom half-inch (certainly not objectionable, but we mention it); some minor marks on a few pages but for the most part exceedingly clean; professionally restored spine and corners. ________ Volume contains the (1) Preface to Dryden's Poems, (2) Palamon and Arcite: or, The Knight's Tale. In Three Books, (3) Sigismonda and Guyiscardo. From Boccace, (4)The Cock and the Fox: or, The Tale of the Nun's Priest. From Chaucer, (5) Theodore and Honoria. From Baccace, (6) The Flower and the Leaf: or, The Lady in the Arbour. A Vision, (7) The Wife of Bath's Tale, and (8) Cymon and Iphigenia. From Boccace. ________ A VERY HANDSOME, WIDE-MARGINED COPY BOUND BY THE NOTABLE ENGLISH BINDER - JOHN BOHN. ________ Lowndes II (1858), Part I, 678; Brunet II, 845; Hodnett. English Book Illustration, 320.

      [Bookseller: MOSHER BOOKS]
 29.   Check availability:     IOBABooks     Link/Print  


        Tempest. I.1

      Shakespeare/Boydell. Tempest. I.1. After a painting by Romney, engraved by Smith. Engraving on paper, 1797. 17" x 42" (plate mark, with margins). Some minor soiling to margins and margin tears. From an original painting done for the Boydell Shakespeare Gallery, in celebration of Shakespeare's centennial. During the period of the centennial and until 1805, these fine engravings were published separately. In 1805 the were published in "A Collection of Prints Illustrating the Dramatic Works of Shakespeare," (London: Boydell), 1802-1805. Burwick & Pape, The Boydell Shakespeare Gallery (1995). Cat. I.3. #BC31.

      [Bookseller: Golden Legend, Inc. ]
 30.   Check availability:     ABAA     Link/Print  


        An Accurate Account of Lord Macartney's Embassy to China; Carefully Abridged from the Original Work; with Alterations and Corrections, by the Editor, Who Was Also an Attendant on the Embassy. Embellished with Plates

      London: Printed for Vernor and Hood, No. 31, Poultry. Fair with no dust jacket. 1797. Frontis + title page + contents (ix-xii) + advertisement (v-viii) + 144 pages + plate facing page 42 showing 4 Chinese prostrating before a priest and statuary (plate states "Published by Vernor & Hood Jan 1798") + plate facing page 85 ("Tchien Loong: Present Emperor of China. Published May 26 1795 by Vernor & Hood Birchin Lane London") . Original boards with paper label on front cover. Remnants of original paper spine. Each board attached by two strings only. Heavy wear to edges and corners of boards. Boards very rubbed. No signatures. Minor staining to frontis. 1/2" tear in page 65/66. Rear free endpaper missing. George Macartney was the first British emissary to Peking. "Instead of granting Macartney's trade requests, the Chinese asserted that their empire was self-sufficient and that they granted the little trade that they did only as a special favour. " - Encyclopaedia Brittanica.; 12mo .

      [Bookseller: Renaissance Books]
 31.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        The Natural History of the rarer Lepidopterous Insects of Georgia. Including their systematic characters, the particulars of their several metamorphoses, and the plants on which they feed. Collected from the observations of Mr John Abbot, many years resident in that country, by James Edward Smith

      London: printed by T. Bensley for J. Edwards, Cadell and Davies and J. White, 1797 [text watermarked 1794; plates watermarked 1817-1821]. 2 volumes, folio. (15 7/8 x 12 1/4 inches). Parallel titles and text in French and English. 104 hand-coloured engraved plates by John Harris after Abbot, some heightened with gum-arabic. Expertly bound to style in half calf over contemporary marbled paper covered boards, flat spines in six compartments divided by gilt triple fillets and roll tools, red-brown morocco labels in the second compartments, the others with a repeat decoration in gilt. A fine copy of John Abbot's masterpiece: the earliest illustrated monograph devoted to the butterflies and moths of North America. John Abbot was one of the most important and prolific of the early American natural history artists. Born in London in 1751, Abbot developed his interest in natural history and drawing as a child. His curiosity about the natural world was encouraged by his parents who were relatively wealthy (at one time the family library included copies of Mark Catesby's Natural History of Carolina, Florida and the Bahama Islands as well as George Edwards' Natural History of Uncommon Birds and Gleanings of Natural History). Having received sponsorship from the Royal Society of London and the collectors Thomas Martyn and Dru Drury, Abbot sailed for Virginia in July 1773, with orders for both actual specimens and drawings of the local insects. For the next two years he continued to collect and paint, sending home three insect collections, although only one arrived safely. The loss of these two valuable collections at sea together with the worry over political unrest in Virginia led Abbot to move to Georgia: he settled in St. George Parish (later Burke County), Georgia in December 1775. Abbot traveled widely throughout Georgia devoting his time to the study of the natural flora and fauna. The constant flow of specimen collections and watercolours of insects, and later of birds, ensured that his name became known to many of the foremost natural scientists and collectors of the day, both in America and Europe. Sir James Edward Smith, co-founder and first president of the Linnaean Society of London, recognised Abbot's talents, and responded enthusiastically to Abbot's desire to publish an illustrated work on the butterflies and moths of Georgia, agreeing to edit the work for Abbot. Smith, in the preface to the present work, praised Abbot highly as the first author "since the celebrated Merian", to illustrate and describe the lepidoptera of the American continent scientifically, including both representations of the caterpillars and "the plants on which each insect chiefly feeds." The work is also valuable for the numerous first hand comments and observations that Abbot has added. Like the Botfield copy, this copy was issued circa 1822, with the plates on J. Whatman Turkey Mills wove paper. Abbot's water-colours are amongst the finest natural history illustrations ever made: elegant and scientifically accurate, they rank with those of his famous contemporaries, William Bartram and Alexander Wilson. William Swainson described Abbot as one of the United States' most important natural history artists, as "a most assiduous collector, and an admirable draftsman of insects. [This] work is one of the most beautiful that this or any other country can boast of" (quoted by Sabin). Arnold Arboretum, p. 27; BM(NH) I, p. 2l; Dunthorne 287; cf. Pamela Gilbert John Abbot Birds, Butterflies and Other Wonders London: Natural History Museum, 1998; Nissen ZBI 2; Vivian Rogers-Price John Abbot in Georgia: The Vision of a Naturalist Artist Madison, Georgia: Madison-Morgan Cultural Center, 1983; Sabin 25.

      [Bookseller: Donald Heald Rare Books]
 32.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        CAPTAIN COOK'S THREE VOYAGES TO THE PACIFIC OCEAN...FAITHFULLY ABRIDGED FROM THE QUARTO EDITIONS. CONTAINING A PARTICULAR RELATION OF ALL THE INTERESTING TRANSACTIONS DURING THE SEVERAL VOYAGES. TO WHICH IS PREFIXED, THE LIFE OF CAPTAIN COOK

      Boston: Manning and Loring for Thomas & Andrews and D. West, 1797.. Two volumes. 315pp. plus four engraved plates; 351pp. plus four engraved plates. 12mo. Contemporary calf. Half inch chipped off at head of spine of first volume. Both spines a bit worn. Signature on verso of frontispiece portrait of first volume clipped, with some loss to upper portion of portrait of Cook. Pages 9-10 torn in lower margin, barely affecting text. Leaves gently tanned, some minor foxing. Else a very good set. The first collected edition of Cook's voyages to be published in the United States, although versions of the first and third voyages had been published earlier. This abridgement covers the first and second voyages in the first volume, and the third voyage in the second volume. It is embellished with eight copper plates, including a reduced version of one of the Northwest Coast plates, the first view of the Northwest Coast published in the United States, and a version of the plate depicting the death of Cook. All 18th-century American editions of Cook are rare. BEDDIE 58. EVANS 31982. SABIN 20366. FORBES HAWAII 270.

      [Bookseller: William Reese Company - Americana]
 33.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        An Authentic Account of an Embassy from the King of Great Britain to the Emperor of China …

      London: W. Bulmer and Co.,, 1797. with notices of several places where they stopped in their way out and home … Taken chiefly from the papers of … the Earl of Macartney … Sir Erasmus Gower … and of the gentlemen in the several departments of the Embassy. 3 volumes, 2 text volumes in quarto (322 × 245 mm) and large folio atlas (578 × 423 mm). Text volumes in contemporary streaked calf, black morocco lettering- and numbering-pieces, compartments formed by gilt floral roll, ship and fort devices to the first, third, fifth, sixth and seventh, edges sprinkled brown; atlas contemporary full calf, green morocco label to the spine, double-filler gilt outer panel to the boards, inner cottage roof panel in blind with centre tool of the crest of the Duke of Northumberland. Text volumes with engraved portrait frontispiece to each, 1 plate and 26 vignettes after William Alexander et al. in all, the text leaves with vignettes are of an entirely different paper-stock to the rest of the text-leaves, heavier, and having a finer and more polished surface to take a crisper impression; atlas with 44 engraved views, plans, plates and maps and charts, including large folding world map, 3 natural history subjects and 25 views. A little rubbed at the extremities, and with some judicious restoration of the corners, joints, head- and tail-caps, endpapers slightly spotted, title page of volume I browned, the frontispiece lightly so, and with faint damp-stain in the upper fore-corner, text otherwise largely clean, bright and wide-margined, a scatter of lightish, and largely marginal foxing to the atlas volume, overall a sound and very well-presented set. First edition of the official account of the first official British Embassy to China, headed by George, Earl Macartney. Macartney was dispatched to Peking in 1792, travelling via Madeira, Tenerife, Rio de Janeiro, the Cape of Good Hope and Indonesia. He was accompanied by Staunton, and a retinue of suitably impressive size, including Staunton's 11-year-old son, who was nominally Macartney's page. It emerged on arrival that the boy was only one who had bothered to learn Chinese, and was therefore the only one able to converse with the Emperor during the Ambassador's two audiences. The Embassy "sought to improve commercial relations with China, through Canton (Guangzhou), and to establish regular diplomatic relations between the two countries. Though Macartney and Staunton had an audience with the emperor their proposals were rebuffed In China [Staunton] closely observed and noted all that he saw, and during expeditions he was able to collect botanical specimens" (ODNB). The party returned via Macao and St. Helena, arriving back in 1794. Young George Thomas Staunton became a writer at the HEIC's Canton factory in 1798, advancing to supercargo in 1804 and chief interpreter in 1808, and in 1816 he accompanied Amherst's ill-fated embassy to Peking as chief of the Canton factory. Hill considers this a "remarkable account of Chinese manners and customs a the close of the eighteenth century", and draws attention to the descriptions of the places visited en route, which are "also of considerable interest", and the "important" atlas. The text volumes have the inked ownership of the Duke of Abercorn to the front pastedowns, the crest of the Duke of Northumberland to the atlas.

      [Bookseller: Peter Harrington]
 34.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Œuvres . .. Nouvelle ‹dition

      Paris: Chez Gide 1797 Paris: Chez Gide, 1797. 8 volumes bound in 5 (complete) vols., 8vo. . Contemporary full tree calf, covers with gilt-rolled borders, marbled endpapers, gilt spines with red and green leather labels. Very pretty set in contemporary binding. With the bookseller's ticket of MAIRE of Lyon, on the front pastedown of volume I . Lovely little collection of works by the son of the great tragedian. Includes: Vol. 1: Memoires sur la vie de Jean Racine; Vol. 2: PoEsies nouvelles; Vols. 3 & 4: Reflexions sur la poEsie

      [Bookseller: James Cummins Bookseller ]
 35.   Check availability:     ABAA     Link/Print  


        View of Hereford [Pl. 1]

      London: Published by F. Jukes, 1797. Hand-coloured aquatint on wove paper. Very good condition apart from several light water stains in the right and left margins. 14 1/8 x 17 7/8 inches. 18 x 24 3/8 inches. A fine view of the ancient market town of Hereford, near the Welsh border, from "Series of Views on the River Wye" by Francis Jukes, one of the greatest English exponents of the art of aquatint, after a work by the landscape painter Edward Dayes. Francis Jukes was a prolific engraver, who was chiefly known for his topographical prints, the bulk of which he executed in aquatint. He contributed numerous plates to various publications including Walmsley's Views in North Wales (1792-4) and Campbell's A Journey in Scotland (1802) and collaborated on several projects with the engraver and publisher Robert Pollard. The title is actually "This distant View of Hereford...", and it indicates a different mind-set from ours by which we tend to believe a town consists of its buildings and a few prominent geographical features. In this view, only the cathedral, a couple of steeples and a few outlying houses are distantly visible. Hereford, in this rendition, is the vast space, the stormy sky and rolling fields, even the couple that walk the dusty road, the woman with a suitcase on her head, all taken together. Cf. Dictionary of National Biography; cf. Abbey, Scenery of Great Britain and Ireland 545.

      [Bookseller: Donald Heald Rare Books]
 36.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        The Complete Angler; or, Contemplative Man´s Recreation: being a Discourse on Rivers, Fish-ponds, Fish and Fishing: in Two Parts.

      London, F. and C. Rivington, 1797. The Sixth Edition with Additions. LXXVI + 262 + (1) + XXXII + 111 + (10). 5 engraved plates (including 2 of song and 3 of fishing tackle), 3 woodcut text figures. Green leather binding with all edges gilt and gilt decorated boards and spine. Exlibris. Minor superficial crack in front outer hinge, inner hinges ok

      [Bookseller: Antikvariat Röda Rummet AB]
 37.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA CISALPINA ANNO V DELLA REPUBBLICA FRANCESE 1797 (Unito a) COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA CISALPINA DELL?ANNO VI REPUBBLICANO (Unito a) COSTITUZIONE.... MONARCHIA SPAGUOLA...

      In 16 p. (mm. 170x95), 3 testi in 1 vol., mz. pelle coeva, filetti e tit. oro su tassello al dorso. - La "Costituzione" della Repubblica Cisalpina, proclamata da Bonaparte (Generale in Capo dell?Armata d?Italia) il 29 giugno 1797, è di pp. 67. - La "Costituzione" dell?anno VI, di pp. 68,(2), contiene delle modifiche rispetto alla Costituzione del 1797. - La "Costituzione politica della Monarchia Spagnuola", di pp. 93, fu promulgata da Ferdinando VII in Cadice il 19 marzo 1812. Esemplare ben conservato.

      [Bookseller: Libreria Antiquaria Malavasi]
 38.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        Autograph letter signed to Dr. Girdlestone concerning the founding of the "Pneumatic Institution."

      1797. No Dust Jacket. Beddoes, Thomas (1760-1808). A.L.s. to Dr. [Thomas G.] Girdlestone (1758-1822). Bradford, July 25, [1797 (from postmark)]. 3pp. plus integral cover. 252 x 196 mm. Creased along original folds, light soiling on cover, lacunae repaired along folds and where seal was broken, with loss of one letter. Very good. Beddoes' letter touches on the medicinal properties of nitric acid and discusses his famous Pneumatic Institution for the treatment of disease by inhalation of various gases, which began operation the following year (1798). The letter begins as follows: "I was extremely gratified with your Yarmouth case, which I carefully returned to Dr. Babington. I trust it is designed for publication. I shall be curious to learn the sequel. In your last letter you speak of the beneficial effects of nitric acid. I have had some most important communications on the subject which I am going to print, & should be happy to receive a paper from you. . . ." Later in the letter Beddoes refers to his "scheme" for the Pneumatic Institution. He thanks Dr. Girdlestone and a Dr. Lubbock "for the authority of your names more than for your contributions. Depend upon it the scheme will be executed soon, barring any great public disaster. I have got a committee of great respectability-What I want is a superintendent, who ought to have several uncommon qualifications. That point being secured, the next step will be to circulate an outline for the suggestions of philosophers & physicians." Even though Beddoes does not mention the Pneumatic Institution by name here, it is highly improbable that the above paragraph refers to anything else. The "superintendent of uncommon qualifications" that Beddoes ended up hiring was the nineteen-year-old Humphry Davy, who first made his name as a scientist through his investigations, performed in the Pneumatic Institution's laboratory, of the physiological properties of nitrous oxide gas. In a postscript, Beddoes once again returns to the subject of nitric acid: "Could not you who have attended so much to Hepatitis give me something important on the efficacy of nitric acid in liver complaints?" Beddoes' correspondent, Dr. Thomas Girdlestone, was a Yarmouth physician who had served in India; he was the author of Essays on the Hepatitis and Spasmodic Affections in India (1787) and several other works. Hirsch.

      [Bookseller: Jeremy Norman's Historyofscience.com ]
 39.   Check availability:     ABAA     Link/Print  


        A Complete System of Pleading: Comprehending the Most Approved Precedents and Forms of Practice; Chiefly Consisting of Such As Have Never Before Been Printed [etc.]. Ten Volumes [complete]

      A work highly praised by Holdsworth, who terms it "a great collection [and] [b]y far the most elaborate book of this kind", in some cases naming the counsel responsible for drafting the pleadings, and providing their accompanying advice or opinion. Contemporary 3/4 calf over marbled boards, quite worn, some boards detached, occasional staining, generally a clean working set only. Printed for G.G. and J. Robinson, Paternoster-Row, London, 1797-99.

      [Bookseller: Meyer Boswell Books, Inc.]
 40.   Check availability:     Direct From Bookseller     Link/Print  


        Dissertatio de canalibus et catarractis in Svecia generatim, speciatim vero Strömshomensibus. + Afhandling om Strömsholms canal och slusswärk.

      Uppsala, Joh. Edman, [1797]/Uppsala, Joh. Edman, 1797. Två arbeten i en volym, Titelsida + (4) + 8 + Graverad titelsida + 36 . + (4) s. + 1 utvikbar tabell + 1 utvikbar graverad och delvis kolorerad karta. Modernt marmorerat pappband med röd titeletikett. 25 X 19,5 cm. Kartans storlek: 25 X 147,5 cm. Kartan i mycket gott skick. Fuktfläckad i övre marginalen. Några smärre fläckar i texten. Mycket breda marginaler.. Detta exemplar innehåller således både den latinska och svenska texten

      [Bookseller: Antikvariat Röda Rummet AB]
 41.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Hvad er oplysning?

      Paul Herman Höecke, Kiøbenhavn, 1797. 14 sider. Indbunden i nyere kart. med skindtitelfelt på forpermen. Det originale foromslag er medindbunden. Omslaget lidt nusset, men øvrige sider utrolig pæne.. Bibl.Dan. 5, 187. The first danish translation of one of Immanuel Kant´s famous books " Was ist Aufklärung?" (1784). (Porto kr. 40,- på brevforsendelser i Danmark)

      [Bookseller: Bøger & Kuriosa]
 42.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre.

      Königsberg, 1797. 8vo. Cont. half calf with richly gilt back. Some wear to capitals and corners, some internal brownspotting, but overall a nice copy. Old owner's name to inside of front board. XII, 235, (1, -errata) pp. (being numbered as thus:XII, LII, (2) pp., pp. 56-235 + p. of errata).. The first edition of Kant's influential philosophy of law (or right), his "Rechtslehre", which appeared as the independent first part of his "Metaphysik der Sitten". Kant's "Rechtslehre" is explained as a system of the principles of law, in which Kant applies the foundational notions developed in, for instance - and most notably, his "Critique of Pure Reason".In this important work, Kant seeks the general and necessary principles of law/right, those that are given through the pure reason a priori, and he determines the degree to which these principles found the empirical praxis of law/right. After having determined the general principles, he discusses their application to private law as well as institutional law. The work thus continues to be of great importance to the philosophy of law.The present copy has both the colophon on the second-last page and the errata on the last page, both of which are sometimes lacking, as explained by Warda (note 18). Warda 171

      [Bookseller: Lynge & Søn A/S]
 43.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Narcisse dans l'Isle de Venus, Poëme en IV Chants. [Part 2:] Barthélemy IMBERT (1747-1790). Le Jugement de Pâris, Poëme en IV Chants

      chez Chaignieau aine Paris: chez Chaignieau aîné, 1797. 18mo (150 x 85 mm). 205, [1 blank], [2] pp. Half-titles, two engraved titles, after Charles Eisen (Narcisse) and Moreau (Jugement), and 8 engraved plates, four in part 1 after Gabriel Jacques de St. Aubin, and four in part 2 after Moreau, most engraved by L. Duval. 2-page publisher’s catalogue at end. Printed on wove paper. Contemporary straight-grained dark green morocco gilt, sides with double fillet panel and leafy vine border built up from repeated tools, quatrefoil tools at corners, spine in six faux compartments each stamped with a block of ivy leaves on a dense pointillé ground, gilt edges, board edges and turn-ins gilt, fuchsia endleaves, by Doll, with his gold-tooled signature at foot of spine. PROVENANCE: Amédée Rigaud (1819-1874), circular bookplate, black paper gilt with leafy initial R, motto “bona fide sine fraude,” paper shelfmark label headed “Paris”; Sir David Lionel Salomons (1851-1925), bookplate*** A flawless copy of this illustrated edition of Narcisse, the masterpiece of the short-lived, gentle poet and Latinist whose profound knowledge of Virgil contributed to the “gift of imagery, sense of rhythm, and limpidity of style” for which he was later celebrated (Grente). This edition contains reduced reverse copies of the engravings of the first edition, published posthumously in 1769. With it is bound another neoclassical exercise, the most successful work of the Nîmois poet Imbert, illustrated with reduced copies of the plates from the first edition (1772). F. Doll, active ca. 1796/98 to after 1830, was reputed to be Napoleon’s favorite binder. The binding probably dates to his early career, when he was still strongly influenced by Bozérian jeune, with whom he is thought to have apprenticed. The finishing recalls Bozérian, particularly the “mille-points” spine decoration, rendered here by means of block stamps rather than individual tools. Fine copy from the collections of two distinguished bibliophiles. Cohen-de Ricci 672 and 507. Cf. Ramsden, French Bookbinders 1789-1848, pp. 72-73.

      [Bookseller: Musinsky Rare Books, Inc. ]
 44.   Check availability:     ABAA     Link/Print  

______________________________________________________________________________


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.