The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Displayed below are some selected recent viaLibri matches for books published in 1709

        LES DELICES DE L'ITALIE. Qui contiennent une description exacte du pays, des principales villes, de toutes les antiquitez, & de toutes les raretez, qui s?y trouvent.

      In-16 p. (mm. 159x91), 6 voll. in 4 tomi, p. pelle bazana coeva, dorso a cordoni (restaur.) con decoraz. e tit. oro su due tasselli, pp. (56),279; 147;140; 120;106; 209,(130 di Indice); molto ben illustrati f.t. da: 6 antiporte figurate, 1 tav. di dedica al ?Très illustre Seigneur Arent, Baron de Wassenaar et Duvenvoirde..? entro cornice architettonica (ripieg.), e 169 bellissime tavv., tutte inc. in rame, numerose più volte ripieg. Vi figurano: 2 carte geografiche dell?Italia antica e moderna, pregevoli piante di città a volo d'uccello, vedute di città con i più importanti edifici, monumenti e loro particolari, giardini, fontane e paesaggi, scene animate; particolarmente ricca l'iconografia dedicata a Venezia (con una grande e affascinante illustrazione del Carnevale), Padova, Firenze, Roma, Napoli, Pozzuoli, Genova, Milano, Pavia. La maggior parte delle tavole, come specificato nella Prefaz. della prima ediz. ?ont été faits sur les lieux & les autres ont été gravez sur les planches de Bertelli, P. Rubens, Panvin, Capace, Boschini, Villamaena, Sarnelli, V. Coronelli?. ?Dernière édition, revue, augmentée de nouveau, beaucoup plus correcte que les précedentes, & enrichie de plusieurs nouvelles figures en taille douce, avec une Table des matières fort ample & fort exacte, par "Jean de la Faye". Divisée en six tomes?. (La prima ediz. è di Leyda, 1706). Cfr. Berlin Katalog,I,2685 - Brunet,IV,1354 - Graesse,VI,147 - Lewine, p. 471 - Cioranescu,III,53716 - Fossati Bellani,I,353. Tutti i volumi con lieve uniforme arross., qualche alone margin. su due tomi, ma certamente un buon esemplare. Raro trovare l'opera cosi' completa di tavole.

      [Bookseller: Libreria Antiquaria Malavasi]
 1.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        Agrostographia sive Graminum, Juncorum, Cyperoidum, iisque Affnium Historia.

      Accesserunt Alberti v. Haller. Synonyma Nuperioar, Graminum Septuaginta Species, de Generibus Suscepti. Tiguri (Zürich), Orell, Gessner Graminum Espicrisis. Denique Plantae Rhaetici Itineris Anno 1709 a J. Scheuchzero, Fuessli & Socc. 1775. 4:o. VIII,(38),512,(24),92 pp. + 19 engraved plates, 8 folding. Contemporary full calf with marbled edges. Spine sparsely gilt in compartments, gilt boarder on boards, gilt edges on boards. rubbing to spine and boards, some loss at head of spine. Some light foxing, a bit more to first 5 leaves and pages 1-10. Occasional neat pencil annotations in margins. Exlibris Nils Dahlbeck. 21,5 x 17 cm

      [Bookseller: Antiquaria]
 2.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Biblia, thet är all then helga skrift.

      På swensko; efter Konung Karl then tolftes befalning, medh förriga editioner jämnförd; summarier, och marginalier å nyo öfwersedde; concordantier, och anmärckningar förökade; nya register, och biblisk tideräkning inrättade; medh mera, som företalet närmare uthwisar. Stockholm: Henrick Keysers enka, 1709. Titelblad i rött och svart, (168), 1095,(1), 323,(1) s. + porträtt och tre utvikbara graverade planscher. Samtida skinnband. Rygg med fem upphöjda bind. Amatörmässigt renoverade spännen. Bokmärke inklistrat på eftersättsblad. Rättelsebladet samt en graverad plansch saknas. Planschen till NT med mindre lagning. Flera blad i registret med fula amatörlagningar i marginalerna samt med ifyllda hål mitt på ett par sidor (bokstavsförlust). Porträttet med lagning mitt på samt förstärkt i marginalerna. Titelbladet med spår av lim i kanterna på baksidan, efter amatörmässig "lagning". Spricka i bakre ytterfals. 22,5 x 18,5 cm.. Karl XII:s fältbibel

      [Bookseller: Antiquaria]
 3.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Johan Spencers sinnrike betänkiande om allehanda widunder och beydande tekn/ hwaruti theras förebådelses fåfängia bewises och förkastas/ och theras egentelige art och egenskap utmärkes/ utur ängelskan öfwersatt och i korthet sammandraget så ock med höga wederbörandes tillåtelse efter föregången censur utgifwit af Magnus Gabriel Block.

      Sthlm, O. Enæo, 1709. 4:o. (24),74,(1) s. & 1 grav. plansch. Titelbladet tryckt i rött och svart. Ljusbrunt lackat hfrbd med upphöjda bind, rikt guldornerad rygg, röd titeletikett och marmorerade snitt (Hedberg). Ryggen och övre delen av främre pärm blekta samt med en fläck nedtill på frampärmens ytterfals där det också är en liten spricka. Fin inlaga med några enstaka obetydliga fläckar. Ett litet hål med bokstavsförlust på s. 45 och den sista opaginerade sidan med några gamla lagningar. E. Sandells exlibris.. Planschen, signerad J. Spiegelberg, avbildar Blocks förklaring till varför Andreas Spole under en resa kunnat se hela Visingsö och Visingsborgs slott speglad i Vättern fast ön vid tillfället varit helt skymd av Omberg! Med tryckt dedikation till C. G. Renskiöld och A. L. Lejonhuwud samt ett förord i vilket Block varnar för vidskepliga tolkningar av ovanliga händelser i naturen med flera hänvisningar till antika historier. Block skriver också att de "förfarnaste medicus ofta öfwerträffas/ åt minstone uti gemena mans tycke och inbildning/ af en fåkunnig landstrykare/ och enfaldig qwinsperson/ som uppå en timas tid kan hafwa lärt någon naturens hemlighet och thessmedelst undertiden förrättar märkeliga curer, til then klokaste läkares förundran; hwar utaf man nu för tiden har ett friskt exempel i Stockholm uti then mycket utropade döpte juden Christian Bell, som til sin profession är en judisk slacktare/ och aldrig lärt läkare-konsten/ men tilltror sig likwäl at curera alla siukdomar/ ehwad namn the ock hafwa kunna/ med et ringa pulver giort af bränd klappersten och et algement mineraliskt salt/ thet han kokar med patientens urin". Ett allmänt rykte sa dock att patienter prövat att använda enbart urin utan kostbara tillsatser och att effekten blivit exakt densamma. I noter till texten hänvisar översättaren till aktuell litteratur och omtalar intressanta svenska exempel på de järtecken som Spencer avhandlar. Arbetet är en översättning av John Spencers (1630-93) "A discourse against prophesies" som utkommit första gången 1663 och som därefter trycktes i flera upplagor. Magnus Gabriel Block (1669-1722) hade många strängar på sin lyra, han talade bl.a. elva språk, var utbildad läkare och en flitig författare. Han kämpade hårt mot tidens villfarelser, t.ex. mot astrologi, Nostradamus profetior och liknande företeelser

      [Bookseller: Mats Rehnström]
 4.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Accedunt Jani Dousae praecidnea, Dr.

      Jos. Ant. Gonsali de Salas commenta, variae dissertationes & praefationes, quarum index post praefationem exhibetur. Curante Petro Burmanno. Utrecht, Guilielmum Vande Water, 1709. 4to. Engr. extra title,+ (38),+ 136,157-164,145-688,+ (4),+ 1-368,+ (116) pp. With 12 engraved illustrations in text, of which three half-page. Title printed in red and black. Title leaf with two cut away names with old pasted paper repair with new names, some browning and spotting and a few contemporary underlinings. Contemporary full vellum, spine with ink lettering, all edges blue. Owner's signature by Bengt Löw in pencil. Schweiger II, p. 725. Brunet IV, 575. First edition of this new compilate by Burman of older printed editions and comments on Petronius. A new edition in two parts was printed in 1743 and a third in 1781. The notes are, to a large extent, based on Heinsius and Schefferus. Petrus Burman (senior), (1668-1741) famous Dutch philologist. Born in Utrecht and educated there and in Leyden, he became professor in History at Utrecht in 1696

      [Bookseller: Centralantikvariatet]
 5.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        MEMORIALS Of The ENGLISH AFFAIRS, From the Suppos'd EXPEDITION of Brute to this Island, to the End of the Reign of King JAMES the First. By Sir Bulstrode Whitlocke, Lord Commissioner of the Great Seal, &c. Publish'd from his Original Manuscript, with some Account of his Life and Writings by William Penn, Esq; Governour of Pensylvania. And a Preface by James Welwood, M.D

      Printed for E. Sanger at the Post House at the Middle Temple Gate E. Curll at the Peacock without Temple Bar and J. Pemberton London:: Printed for E. Sanger at the Post-House at the Middle Temple-Gate, E. Curll at the Peacock without Temple-Bar, and J. Pemberton at the Golden-Buck against St. DunstanÕs-Church, Fleet-Street,. 1709.. Folio. 13-3/4" x 8-3/8". 1st edition. [6], vii, [1 (blank)], 101, 101* - 112, 112*, 105 - 162, 161 - 164, 167 - 212, 213* - 226*, 213 - 310, [32] pp. Initial imprimatur leaf. Text continuous despite paginatiron irregularities. 31 page Index at rear, with Publisher advert last page.. Period full panelled calf binding. Red speckled edges.. Wear to base of binding's boards. Joint leather starting. Bookplate. to front paste-down, and period inscription to ffep. Unobtrusive. worming to gutter of last 8 gatherings. An About VG - VG copy.. Head- tailpieces. Decorative initial captial letters.

      [Bookseller: Tavistock Books, ABAA ]
 6.   Check availability:     ABAA     Link/Print  


        Siebenhundert Observationes, Welche er in seiner Praxi, da er zugleich das Amt einer Weh-Mutter verwaltet / Beym Schwangergehen und schwerer Entbindung derer Weiber / ingleichen bey denen Kranckheiten solcher Weiber und derer neugebohrnen Kinder selbst angemercket Und bey jeder Observation die Ursachen solcher schweren Stände erkläret hat / anietzo ins Teutsche überseztet von Martin Schurig.

      8°. 52 n.n. Bl., 848 S., 317 S. Pappband der Zeit mit blindgeprägtem Rückenschild. Blake 293. - Hirsch IV, 172. - Siebold II, 153. - Erste deutsche Ausgabe. Von Mauriceau (1637-1709) als Sammlung von Beobachtungen aus 25 Jahren 1695 in französischer Sprache herausgegeben. Wurde mehrmals aufgelegt. " Mauriceau's case histories are models of clear and succinct description, revealing him to be a skilled and expereinced practitioner" (HOH). Wohl eine der ersten Übersetztungen des 1788 geborenen Martin Schurig, der durch seine gynäkologischen Sammlungen, die er ab 1720 herausgab, bekannt wurde. - Papier gleichmässig gebräunt. Einband stark beschabt und bestossen. - Aus der Sammlung Walter Pfeilsticker.

      [Bookseller: EOS Buchantiquariat Benz]
 7.   Check availability:     antiquariat.de     Link/Print  


        Grund-Riss der Schreib-Kunst. Darinnen die richtige Führung der Feder, dero Eigenschaften und Wirkungen: Die üblichsten Schriften samt dero Versal- oder Vorbuchstaben der Lehr-begihrigen lieben Jugend zu Nutz durch eigene Verlegung vorstellet Johann Jacob Spreng, als Schreibm(eister) in Basel.

      Gestochener Titel und 20 gestochene Tafeln. Schlichter Papierumschlag der Zeit. Doede 121 (nennt 30 Blatt). - Bonacini 1753 - Katalog der Ornamentstichsammlung 4863. - Sehr seltenes, von uns im Handel in den letzten Jahrzehnten nicht nachweisbares, populäres Schreibmeisterbuch. - Der aus Würzburg stammende Spreng wirkte von 1692 bis 1741 als Schreib- und Rechnemeister an der 'deutschen Schule' der Münstergemeinde und am Gymnsium. "Bei seinem Rücktritt stellte ihm die Universität als vorgesetzte Behörde des Zeugnis aus "er habe unser Basel das Schreiben gelehret". Der von ihm eingeführt Schrifttypus, der wegen seinner Prägnanz und Zierlichkeit oft gerühtme als "alte Baslerhand" hat sich in den Schule Basel bis gegen die Mitte des 19. Jahrhunderts behauptet" (aus: Adolf Socin, J.J. Spreng. In Basler Jahrbuch 1893, S. 223). - Doede erwähnt den Namen eines 'Joh. Leonh. Blank Norimb. Sculpsit' auf dem Titel und Blatt 15, was bei unserem Exemplar nicht der Fall ist. - Exemplar mit starken Gebrauchsspuren mit durchgängigem, stellenweise starkem Wasserrand, einigen Randeinrissen und Eselsohren. Die letzten 3 Blätter mit kleinem Papierverlust am unteren Rand. Umschlag fleckig und mit 3 kleinen Löchern. Sehr selten.

      [Bookseller: Daniel Thierstein Buchantiquariat]
 8.   Check availability:     antiquariat.de     Link/Print  

______________________________________________________________________________


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.