The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Displayed below are some selected recent viaLibri matches for books published in 1701
2017-05-03 06:47:10
Adami Struvi, G.
Sumtibus Joannis Hoffmanni, Francofurti et Lipslae, 1701.
Bookseller: Libreria de Antano (ILAB & ABA Members) [MIAMI, FL, U.S.A.]
2017-05-03 04:09:51
Prudentius, Aurelius.
Köln, Stößel 1701. - GV 111,534. Biogr.-Bibliogr. Kirchenlex. 7,1010ff. - P. (348 - nach 405, Spanien), war der bedeut. christl.-latein. Dichter d. Altertums. Zu N. Heinsius (1620-1681), d. "Spspitator poetarum latinorum"m vgl. ADB 11,656ff. Kupfert., Titelbl., 14 nn. Bll., 978 (=979) S., 30 nn. Bl. (Index), Titelbl. in rot u. schw., mit Kopfl., Init. u. Vign., HPgmtbd. d. Zt., mit verbl. RüBeschr., Einbdd. m. marm. Buntpapier überzog., bestoß., Rü angest., fleck., Vorderd. gebr., Buntp. tlw. abgelöst, hi. Einbdd. locker, Vors. wasserrd., Kupfert. u. Titelbl. etw. angeschm., restl. Ss. nur schwach vergilbt, fleckenlos, ledigl. tlw. wasserrd., mit zahlr. Anm. v. alter Hd. im Buchinn., sowie Besitzverm. am Titel- u. am vord. fl. Vorsatzbl.
Bookseller: Antiquariat Löcker [Wien, Austria]
Check availability:
2017-05-03 00:14:33
Karten.-
1701 - Grenzkolorierte Kupferstichkarte von Liebeaux. Paris, De L'Isle, 1701. 48 x 62 cm. Zeigt neben den deutschen Kreisen, Luxemburg, Schweiz, Österreich etc., auch Teile von Dänemark, England, Frankreich, Ungarn und Polen.- Allegorische Titelkartusche unten links, Textkartusche oben rechts (Französisch), Meilenkartusche unten rechts, umlaufende Gradskala.- Einige schwache Braunflecken im weißen Außensteg. Graphik und Bilder, Deutschland, Europa
Bookseller: Antiquariat Diderot
2017-05-02 14:11:51
Various / Unstated
H. Rhodes, 1701, Hardcover (Full Leather), Book Condition: Good Condition, Dust Jacket Condition: No Dust Jacket, First Edition. Full, blind stamped leather, lacking front cover. Base of back strip gone, edges of back cover worn and chipped. Paper age toned, especially at edges of pages, but not brittle. Two leaves have piece torn out at bottom but text not affected. One page has several small, dark brown stains. Issued as a periodical, this bound 1701 volume has title pages for each month of the year. There were a total of thirteen volumes issued. Size: 8vo 8" - 9" tall. 768 pages. Quantity Available: 1. Shipped Weight: 4 pounds or less. Category: Antiquarian & Rare; 18th century; Books on Books. Pictures of this item not already displayed here available upon request. Inventory No: 8136.
Bookseller: Noah's Ark Book Attic
2017-05-02 11:36:34
(HERMELIN, Olof.) Et bref, skrifwet ifrån Hag til en i Frankfurt, angående det ryska fridsbrottet med Sverige, ock des orsaker, som den i Hag warande ryske gesanten hafwer andraget; af fransöskan öfwersatt på swenska språket, ock tryckt i Stockholm år 1701.
tryckeriet, 1701). 4:o. (24) s. Titelbladet något solkigt och med bläcknotering. Tagen ur band. Ur Ericsbergs bibliotek. Klemming, Sveriges förhållanden, s. 289. Warmholtz 5293. Olsson, s. 180. SB17 anger Nils Lillieroot som författare, en uppgift man inhämtat från Bygdén. Sven Olsson placerar dock författarskapet hos Hermelin. Trots att skriften även kom ut i tysk översättning var den förmodligen menad för den inhemska svenska propagandan.
Bookseller: Centralantikvariatet
2017-05-02 11:36:34
HERMELIN, Olof.)
- (Stockholm, Kungl. tryckeriet, 1701). 4:o. (24) s. Titelbladet något solkigt och med bläcknotering. Tagen ur band. Ur Ericsbergs bibliotek. Klemming, Sveriges förhållanden, s. 289. Warmholtz 5293. Olsson, s. 180. SB17 anger Nils Lillieroot som författare, en uppgift man inhämtat från Bygdén. Sven Olsson placerar dock författarskapet hos Hermelin. Trots att skriften även kom ut i tysk översättning var den förmodligen menad för den inhemska svenska propagandan.
Bookseller: Centralantikvariatet
2017-05-02 11:36:34
HERMELIN, Olof.)
(Stockholm, 1701.) 4:o. (91) s. Med lagerfläckar, framförallt på titelbladet. Tagen ur band. Ur Ericsbergs bibliotek. Klemming, Sveriges förhållanden, s. 280. Warmholtz 5257 not. En av två tyska översättningar av Hermelins "Discussio criminationum", denna förmodligen tryckt i Stockholm. Den finns även översatt med titeln "Widerlegung der Lästerungen" och då troligen tryckt i Tyskland. "Discussio criminationum" var Hermelins andra stora stridsskrift - vid sidan av "Examen causarum" - och riktade udden mot såväl August i Polen som mot Ryssland. I det avslutande kapitlet vänder sig Hermelin till Västeuropas stora handelsmakter och varnar för vad följden kan bli för dem om det svenska motståndet nedkämpades. Tsar Peter skulle bli ..."novos Attila novosque Tamerlanes...", mänsklighetens gissel.
Bookseller: Centralantikvariatet [Stockholm, Sweden]
2017-05-02 11:36:34
HERMELIN, Olof.)
Stockholm, B. Nicolai Wankifwj. J. H. Werner. F., (1701). 4:o. 122,+ (2, blanka) s. Bläcknotering och liten fläck på titelbladet. Fläck nederst i innermarginalen på s. 11-29. Tagen ur band, med rödstänkta snitt. Snålt tilltagna marginaler, särskilt på titelbladet. Ur Ericsbergs bibliotek. Klemming, Sveriges förhållanden, s. 281. Warmholtz 5257. Olsson s. 178. "Discussio criminationum" var Hermelins andra stora stridsskrift - vid sidan av "Examen causarum" - och riktade udden mot såväl August i Polen som mot Ryssland. I det avslutande kapitlet vänder sig Hermelin till Västeuropas stora handelsmakter och varnar för vad följden kan bli för dem om det svenska motståndet nedkämpades. Tsar Peter skulle bli ..."novos Attila novosque Tamerlanes...", mänsklighetens gissel. Såväl Warmholtz som Klemming anger felaktigt 1700 som tryckår. Sven Olsson har dock visat att skriften inte trycktes förrän sensommaren 1701.
Bookseller: Centralantikvariatet [Stockholm, Sweden]
2017-05-02 11:36:34
HERMELIN, Olof.)
Utan ort, (1701). 4:o. (88) s. Enstaka småfläckar. Tagen ur band. Ur Ericsbergs bibliotek. Klemming, Sveriges förhållanden, s. 284. Warmholtz 5257, not. En av två tyska översättningar av Hermelins "Discussio criminationum". Den andra har titeln "Gerechte Ablehnung derer lasterhafften Beschuldigungen" och är troligen tryckt i Stockholm. "Discussio criminationum" var Hermelins andra stora stridsskrift - vid sidan av "Examen causarum" - och riktade udden mot såväl August i Polen som mot Ryssland. I det avslutande kapitlet vänder sig Hermelin till Västeuropas stora handelsmakter och varnar för vad följden kan bli för dem om det svenska motståndet nedkämpades. Tsar Peter skulle bli ..."novos Attila novosque Tamerlanes...", mänsklighetens gissel.
Bookseller: Centralantikvariatet [Stockholm, Sweden]
2017-05-02 11:36:34
HERMELIN, Olof.)
(Stockholm, Kungl. tryckeriet, 1701.) 4:o. (16) s. Fuktrand. Tagen ur band. Bläcknotering på titelbladet. Nära skuren, vilket naggar i kanten en initial på första textsidan. Ur Ericsbergs bibliotek. Klemming, Sveriges förhållanden, s. 289. Warmholtz 5297. Olsson, s. 181ff. Brevet diskuterar, med utgångspunkt i romersk rätt och historia, frågan om man kan och bör sluta fredsfördrag med stråtrövare (latrones). Specifikt åsyftas August den starke, som enligt brevskrivaren bör ses som en illegitim fridstörare. Man behöver dock ej misströsta. Svenskarna skulle nog, liksom romarna före dem, "icke tåla, att folkens lagar fläckades genom stråtrövardåd, ja tillse, att stigmän och fredstörare, som icke kunde betagas viljan att göra illa, betogos förmågan därtill." (Olssons översättning). Skriften är ett tidigt inlägg i debatten om eventuell avsättning av August som kung i Polen, vilket sedermera skulle bli Sveriges officiella hållning.
Bookseller: Centralantikvariatet [Stockholm, Sweden]
2017-05-02 11:36:34
(HERMELIN, Olof.)
Stockholm, B. Nicolai Wankifwj. J. H. Werner. F., (1701). 4:o. 122,+ (2, blanka) s. Bläcknotering och liten fläck på titelbladet. Fläck nederst i innermarginalen på s. 11-29. Tagen ur band, med rödstänkta snitt. Snålt tilltagna marginaler, särskilt på titelbladet. Ur Ericsbergs bibliotek. Klemming, Sveriges förhållanden, s. 281. Warmholtz 5257. Olsson s. 178. "Discussio criminationum" var Hermelins andra stora stridsskrift - vid sidan av "Examen causarum" - och riktade udden mot såväl August i Polen som mot Ryssland. I det avslutande kapitlet vänder sig Hermelin till Västeuropas stora handelsmakter och varnar för vad följden kan bli för dem om det svenska motståndet nedkämpades. Tsar Peter skulle bli ..."novos Attila novosque Tamerlanes...", mänsklighetens gissel. Såväl Warmholtz som Klemming anger felaktigt 1700 som tryckår. Sven Olsson har dock visat att skriften inte trycktes förrän sensommaren 1701.
Bookseller: Centralantikvariatet [SE]
2017-05-02 11:36:34
(HERMELIN, Olof.)
Utan ort, (1701). 4:o. (88) s. Enstaka småfläckar. Tagen ur band. Ur Ericsbergs bibliotek. Klemming, Sveriges förhållanden, s. 284. Warmholtz 5257, not. En av två tyska översättningar av Hermelins "Discussio criminationum". Den andra har titeln "Gerechte Ablehnung derer lasterhafften Beschuldigungen" och är troligen tryckt i Stockholm. "Discussio criminationum" var Hermelins andra stora stridsskrift - vid sidan av "Examen causarum" - och riktade udden mot såväl August i Polen som mot Ryssland. I det avslutande kapitlet vänder sig Hermelin till Västeuropas stora handelsmakter och varnar för vad följden kan bli för dem om det svenska motståndet nedkämpades. Tsar Peter skulle bli ..."novos Attila novosque Tamerlanes...", mänsklighetens gissel.
Bookseller: Centralantikvariatet [SE]
2017-05-02 11:36:34
(HERMELIN, Olof.)
(Stockholm, 1701.) 4:o. (91) s. Med lagerfläckar, framförallt på titelbladet. Tagen ur band. Ur Ericsbergs bibliotek. Klemming, Sveriges förhållanden, s. 280. Warmholtz 5257 not. En av två tyska översättningar av Hermelins "Discussio criminationum", denna förmodligen tryckt i Stockholm. Den finns även översatt med titeln "Widerlegung der Lästerungen" och då troligen tryckt i Tyskland. "Discussio criminationum" var Hermelins andra stora stridsskrift - vid sidan av "Examen causarum" - och riktade udden mot såväl August i Polen som mot Ryssland. I det avslutande kapitlet vänder sig Hermelin till Västeuropas stora handelsmakter och varnar för vad följden kan bli för dem om det svenska motståndet nedkämpades. Tsar Peter skulle bli ..."novos Attila novosque Tamerlanes...", mänsklighetens gissel.
Bookseller: Centralantikvariatet [SE]
2017-05-02 09:23:04
WELTKARTE ( World ):
- 1701, 16,3 x 18,5 Weltkarte in 2 Hemisphären, darüber mittig die Erde in Polprojektion.
Bookseller: Antiquariat Nikolaus Struck
Check availability:
2017-05-02 09:23:04
AMERIKA ( The Americas ):
1701, 17 x 18,3 Burden, Mapping of North America II, Nr. 703. - Mit Kopftitel. Zeigt den ganzen amerikanischen Kontinent mit Californien als Insel.
Bookseller: Antiquariat Nikolaus Struck [Berlin, B, Germany]
Check availability:
2017-05-02 09:23:04
POLEN ( Polska / Poland ):
Bookseller: Antiquariat Nikolaus Struck [Berlin, B, Germany]
2017-05-02 00:41:28
WOYT, Johann Jakob);
Leipzig und Danzig Johann Heinrich Fischer, 1701. Die andere Aufflage [2. Aufl.]/mit einem vollständigen Register vermehret; ca 17x10 cm; (8) 296 (16) Seiten (Titel in Rot und Schwarz); Halbpergamenteinband d. Zt. (Einband mit stärkeren Gebrauchsspuren [stark bestoßen, beschabt und fleckig], Titelblatt etwas fleckig, letzten 3 Blätter am unteren Rand staubfleckig, letztes Blatt mit Eckabriß, dort geringer Buchstabenverlust, 2 Blätter mit Randeinschnitt [keinerlei Textverlust]; sonst innen gut) Selten Abhandlung über Frauenkrankheiten, Schwangerschaft und Geburt, sowie zahlreiche Rezepte. Die Erstausgabe erschien 1700. Johann Jakob Woyt (1671-1709) zugeschrieben. 0,000 gr. Die andere Aufflage [2. Aufl.]/mit einem vollständigen Register vermehret;. [Attributes: First Edition]
Bookseller: Antiquariat Hilbert Kadgien [Marktredwitz, Germany]
2017-05-01 21:50:56
[Spanischer Erbfolgekrieg].
1701. (8) SS. Geheftet. 4to. Erste Ausgabe (noch im selben Jahr in Breslau nachgedruckt). Antifranzösische Denkschrift über die Hinrichtung des kaisertreuen neapolitanischen Patriziers Carlo di Sangro am 4. Oktober 1701 im Castelnuovo. Abgefaßt in Form abwechselnder Monologe des Königs von Frankreich (Louis XIV.), des Herzogs von Anjou (als Philipp V. König von Spanien) und des mit Frankreich verbündeten Herzogs von Medina einerseits und des Grafen di Sangro andererseits, schildert die Schrift wortspiel- und anagrammreich die Geschichte des standfesten Neapolitaners, der zu Beginn des Spanischen Erbfolgekriegs von den machthungrigen Bourbonen und ihren wankelmütigen Anhängern wegen seiner Spanientreue enthauptet wird. - Papierbedingt teils etwas braunfleckig; Bindung etwas gelockert. Selten.
Bookseller: Antiquariat Inlibris
2017-05-01 18:12:28
Fontenelle, Bernard le Bovier de:
Amsterdam: Mortier 1701 - Frühe und seltene Ausgabe des berühmten Werks des Frühaufklärers Fontenelle ( 1657 - 1757 ) , erstmals 1686 in Paris erschienen . Einband minimal berieben und bestossen, zu Beginn einige Blätter mit altrestaurierten Eckabrissen, gutes dekoratives Exemplar. Reliure de l` époque plein cuir , traces d`usage légères. Sprache: Französisch Gewicht in Gramm: 400 8°. Gest. Frontipiz, Titelblatt in Rot und Schwarz, gest. Titelvignette und einigen Vignetten im Text, 6 Bl. , 159 S. Ganzlederband d.Z. auf 4 Bünden mit reicher Rückenvergoldung.
Bookseller: Kunsthandlung Primavera Birgit Stamm
Check availability:
2017-05-01 15:31:17
Eckhart, Johann Georg von (ed.)
Hanover: Forster. The twelve 1701 issues of a monthly book review. Size of the binding: 4 in. x 6 5/8 in. Two inches thick. Title page with an engraving. Twelve monthly issues bound as one. Each month has its own title page. Pagination: Jan. 1- 94; Feb. 1-[78]; March 1-[79]; April 1- 86; May 1-[78]; June 1-[88]; July 1-[94]; Aug. 1-94 (at pages 12-13, an engraving showing 5 medals, Friderici de Brant Panegyric in reditum Friderici I.); after p. 94, there is a thirty-two page section beginning with a one-page engraving showing three coins, "De Nummis Gratiani Augg. Aug. cum Gloria Novi Saeculi;" Sept. 1-62; Oct. 1-[120]; Nov. 3-[64]; Dec. 3-[80]. Vellum spine and corner pieces with hand-written titling on the spine. Paste-paper over boards. Front paste-down shows a removed bookplate; rear paste down shows a removed card. A portion of the front free end-paper is torn away. A small section has been cut out of the title page, and the page has been repaired with scotch tape; title page also shows a small white-out. On the reverse of the title page there are two library stamps. Remains of paper tabs on the fore-edge for each month’s issue. This copy has a hand-written notation of book titles reviewed on the rear fly-leaf. Text is German (With quotations in other languages.) Pages show age-related tanning and a few pages show underlining in ink. The weight is 1.5 lbs. A very rare item. [Attributes: Hard Cover]
Bookseller: Peter Keisogloff Rare Books, Inc. [Brecksville, OH, U.S.A.]
2017-05-01 07:03:54
Bouhours [Dominique]
Chez Jacques Guerrier, 1701. 12mo (cm. 14,7), 6 cc.nn. (bianca la prima), 545(30) pp. Piccola incisione al frontis. Legatura coeva in piena pelle con nervi, fregi e titolo oro su tassello al ds. Tagli colorati a spruzzo. Ottimo esemplare. Bouhours è autore di libri religiosi e di polemica.
Bookseller: Libreria Antiquaria Ex Libris s.r.l.
2017-04-30 21:46:28
BOILEAU DESPREAUX Nicolas.
chez Henri Schelte, A Amsterdam 1701 - "Et les reflexions critiques sur ce Rheteur: où l'on répond aux objections faites contre quelques Anciens". "Nouvelle Edition, revue & augmentée de diverses Pieces nouvelles. Avec les passages des Poetes Latins imitez par l'Auteur". Testo francese. Opera in due parti raccolte in unico tomo. Cm.15,2x9,6. Pg.(16), 264; 282, (26). Legatura coeva in piena pelle. Tassello con titoli in oro al dorso a quattro nervi. Tagli spruzzati. Minima menda a pg.13/14 della prima parte. Con nove incisioni a piena pagina intercalate. Abrasioni alla prima tavola. Nel volume: "Discours au Roy", "Satires", "Dialogue, ou Satire X", "Epistres", "Epistres nouvelles", "Le Lutrin, poeme heroique", "L'Art poetique en vers", "Ode sur la prise de Namur", "Epigrammes et Inscriptions", "Discours sur la Satire", "Lettre a Monseigneur Le Duc de Vivone", "Remerciment a Messieurs de l'Academie Francoise"; "Traité du Sublime ou Du Merveilleux dans le Discours" Traduit du Grec de Longin", "Remarque sur Longin", "Reflections critiques sur Longin", "Parodie de quelques endroits du Cid, sur Chapelain, Cassaigne, et La Serre", oltre a tre Odi in latino per l'espugnazione di Namur, opera di Rollin, Lengletio e Fraguier. Il Trattato "Del Sublime" è un'Opera anonima tramandataci da undici manoscritti lacunosi. Pubblicato la prima volta dal Robortelli nel 1554, fu attribuito ad un Longino, poi identificato nel neoplatonico Cassio Longino, mentre studi successivi attribuiscono la datazione ad un'epoca precedente, attorno al I secolo d.C., e quindi ad altro Autore. La presente edizi … [Click Below for Full Description]
Bookseller: studio bibliografico pera s.a.s.
Check availability:
2017-04-30 21:46:28
BOILEAU DESPREAUX Nicolas.
chez Henri Schelte, 1701. "Et les reflexions critiques sur ce Rheteur: où l'on répond aux objections faites contre quelques Anciens". "Nouvelle Edition, revue & augmentée de diverses Pieces nouvelles. Avec les passages des Poetes Latins imitez par l'Auteur". Testo francese. Opera in due parti raccolte in unico tomo. Cm.15,2x9,6. Pg.(16), 264; 282, (26). Legatura coeva in piena pelle. Tassello con titoli in oro al dorso a quattro nervi. Tagli spruzzati. Minima menda a pg.13 / 14 della prima parte. Con nove incisioni a piena pagina intercalate. Abrasioni alla prima tavola. Nel volume: "Discours au Roy", "Satires", "Dialogue, ou Satire X", "Epistres", "Epistres nouvelles", "Le Lutrin, poeme heroique", "L'Art poetique en vers", "Ode sur la prise de Namur", "Epigrammes et Inscriptions", "Discours sur la Satire", "Lettre a Monseigneur Le Duc de Vivone", "Remerciment a Messieurs de l'Academie Francoise"; "Traité du Sublime ou Du Merveilleux dans le Discours" Traduit du Grec de Longin", "Remarque sur Longin", "Reflections critiques sur Longin", "Parodie de quelques endroits du Cid, sur Chapelain, Cassaigne, et La Serre", oltre a tre Odi in latino per l'espugnazione di Namur, opera di Rollin, Lengletio e Fraguier. Il Trattato "Del Sublime" è un'Opera anonima tramandataci da undici manoscritti lacunosi. Pubblicato la prima volta dal Robortelli nel 1554, fu attribuito ad un Longino, poi identificato nel neoplatonico Cassio Longino, mentre studi successivi attribuiscono la datazione ad un'epoca precedente, attorno al I secolo d.C., e quindi ad altro Autore. La presente edizione si deve … [Click Below for Full Description]
Bookseller: Studio Bibliografico Pera
2017-04-30 21:46:28
Boileau-Despreaux (Nicolas).
A Paris: Chez Denys Thierry. Chez Denys Thierry (.), A Paris, 1701. Nouvelle Edition, reveue & augmentée. This 1701 edition was the last published before the death of Boileau (1711). In antiquarian binding with what looks like a more recent label. French text. 16pp including title and frontispiece (bound facing away from the title); 446pp then 200pp numbered separately. Early edition. Condition Report Externally Spine – fair to good condition – worn and chipped at the spine ends; marked and scratched. Joints – good condition – worn; cracked at the front base. Corners – fair condition – bumping and wear. Boards – good condition – generally good. Page edges – good condition. See above and photos. Internally Hinges – good condition – holding well. Front paste down – good condition. Front free end paper – good condition. Title – good condition – creased where the owner’s bookplate has been affixed to the reverse – see photos. Pages – good condition – clean with some foxing and marks. Binding – good condition – solid binding with faults as above. See photos [Attributes: Hard Cover]
Bookseller: Louis88Books [Andover, United Kingdom]
2017-04-30 15:59:54
Karten.-
Grenzkolorierte Kupferstichkarte von Liebeaux. Paris, De L'Isle, 1701. 48 x 62 cm. Zeigt neben den deutschen Kreisen, Luxemburg, Schweiz, Österreich etc., auch Teile von Dänemark, England, Frankreich, Ungarn und Polen.- Allegorische Titelkartusche unten links, Textkartusche oben rechts (Französisch), Meilenkartusche unten rechts, umlaufende Gradskala.- Einige schwache Braunflecken im weißen Außensteg. Graphik und Bilder, Deutschland, Europa
Bookseller: Antiquariat DIDEROT [Germany]
2017-04-30 09:47:13
WARWICK, Philip (1609-1683).
London: Richard Chiswell, 1701.. FIRST EDITION. Octavo, pp. xvi, 437, [3] advertisements. Frontispiece portrait. Full speckled and tan panelled calf with blind tooling to boards, professionally respined in tan calf, with original red Morocco tile square laid down; all edges red-speckled, gilt rule to board edges. Internally clean and bright, very prettily printed, intermittent dog-ear creases. Boards show some wear to corners. Warwick's memoirs is a key document in the history of the period on the Royalist side, as he fought at Edgehill and served Charles I until the king's execution in 1658. Warwick went on to become a knight in 1660 under Charles II, and the diaries cover approximately this period.
Bookseller: Adrian Harrington Rare Books
2017-04-30 09:47:13
WARWICK, Philip (1609-1683).
London: Richard Chiswell, 1701.. FIRST EDITION. Octavo, pp. xvi, 437, [3] advertisements. Frontispiece portrait. Full speckled and tan panelled calf with blind tooling to boards, professionally respined in tan calf, with original red Morocco tile square laid down; all edges red-speckled, gilt rule to board edges. Internally clean and bright, very prettily printed, intermittent dog-ear creases. Boards show some wear to corners. Warwick's memoirs is a key document in the history of the period on the Royalist side, as he fought at Edgehill and served Charles I until the king's execution in 1658. Warwick went on to become a knight in 1660 under Charles II, and the diaries cover approximately this period.
Bookseller: Adrian Harrington Rare Books
Check availability:
2017-04-30 09:47:13
Warwick, Philip
London: Richard Chiswell, 1701. First edition. Hardcover. Fine. Includes auction receipt from Park Bernet NY 1946 for $4.08. Sir Philip Warwick (1609 -1683), was a Royalist who followed Charles I to Oxford in the English Civil War; he was one of the king's secretaries during negotiations with the Parliament. He fought at Edgehill, the first battle of the War, and served the king until his execution; he was later knighted by Charles II. 8vo, frontispiece portrait, xvi, 437pp, [3] advertisements. Bound in red morocco by St. James Bindery, London, with a leather stamp inside front cover. Raised bands, decorated spine, gold gilt edges, marbled end papers, in fine condition.
Bookseller: Antipodean Books, Maps & Prints [U.S.A.]
Check availability:
2017-04-30 09:47:13
Warwick, Philip
Richard Chiswell, London, 1701. Includes auction receipt from Park Bernet NY 1946 for $4.08.Sir Philip Warwick (1609 -1683), was a Royalist who followed Charles I to Oxford in the English Civil War; he was one of the king's secretaries during negotiations with the Parliament. He fought at Edgehill, the first battle of the War, and served the king until his execution; he was later knighted by Charles II.8vo, frontispiece portrait, xvi, 437pp, [3] advertisements. Bound in red morocco by St. James Bindery, London, with a leather stamp inside front cover. Raised bands, decorated spine, gold gilt edges, marbled end papers, in fine condition. [Attributes: First Edition; Hard Cover]
Bookseller: Antipodean Books, Maps & Prints, ABAA [Garrison, NY, U.S.A.]
2017-04-30 04:13:11
SORIS Mathurin & BAYLE Pierre
- Pour Henry Desbordes, A Anvers 1701, In 12, 315pp., relié. - Prima edizione. Aggiunte e note pubblicate nel 1702 sono allegati alla presente epoca volumes.Pleine Basil Brown. Torna Tooled sollevato. Parte del titolo in marocchino rosso. Strappato caps. Monete émoussés.Le Soris padre apparteneva all'ordine di Fontevraud, fondato da Robert Arbriselles. Il libro ha la forma di una lunga lettera a Pierre Bayle. - [FRENCH VERSION FOLLOWS] Edition originale. Les additions et notes publiées en 1702 sont jointes à ce volumes. Reliure en pleine basane brune d'époque. Dos à nerfs orné. Pièce de titre en maroquin rouge. Coiffes arrachées. Coins émoussés. Le père Soris appartenait à l'ordre de Fontevraud, originellement fondé par Robert d'Arbriselles. L'ouvrage prend la forme d'une longue lettre adressée à Pierre Bayle. NB : Cet ouvrage est disponible à la librairie sur demande sous 48 heures.
Bookseller: Librairie Le Feu Follet
2017-04-30 04:13:11
SORIS MATHURIN - BAYLE PIERRE
1701. Anvers pour Henry Desbordes 1701. In-12 relié plein veau de l'époque, dos à nerfs orné à motifs dorés, pièce de titre maroquin rouge. Un feuillet blanc, titre, 315 pages, suivi de : Eclaircissements, notes, critiques ou addition 1702. 93 pages + 1 feuillet non chiffré. Un coins émoussé , tout petit manque sur une charnière supérieure. Bon état
Bookseller: Librairie Artgil
2017-04-30 04:13:11
SORIS MATHURIN - BAYLE PIERRE
Anvers pour Henry Desbordes 1701. In-12 relié plein veau de l'époque, dos à nerfs orné à motifs dorés, pièce de titre maroquin rouge. Un feuillet blanc, titre, 315 pages, suivi de : Eclaircissements, notes, critiques ou addition 1702. 93 pages + 1 feuillet non chiffré. Un coins émoussé , tout petit manque sur une charnière supérieure. Bon état Livres [Attributes: Hard Cover]
Bookseller: LIBRAIRIE GIL-ARTGIL SARL [RODEZ, France]
2017-04-30 04:13:11
Mathurin SORIS, Pierre BAYLE
First Edition. Additions and notes published in 1702 are attached to this volumes.Pleine Basil Brown era. Back tooled raised. Part of title in red morocco. Torn off caps. Coins émoussés.Le Soris father belonged to the order of Fontevraud, originally founded by Robert Arbriselles. The book takes the form of a long letter to Pierre Bayle. --- Please note that the translation in english is done automatically, we apologize if the formulas are inaccurate. Contact us for any information! Pour Henry Desbordes Anvers 1701 In 12 315pp. relié
Bookseller: Librairie Le Feu Follet [France]
2017-04-29 06:17:48
EDWARDS, John
8vo., xlviii + 483 + (1)pp., contemporary panelled calf with gilt lettered spine label, short splits to leather joints at head of spine, but still a fine, crisp, copy.Publisher: London: printed for Jonathan Robinson, Daniel Brown, Andrew Bell and John Wyat,Year: 1701Edition: First edition.
Bookseller: John Drury Rare Books
2017-04-27 19:20:26
EAST INDIA COMPANY MANAGEMENT.
(Amsterdam, 1701). Engraved broadside. Ca. 32 x 43 cm.From: Histoire abrégée des Provinces Unies des Pays-Bas. - Decorative anonymous engraving published in anticipation of the Company's centenary in 1701, depicting the organization of the VOC with in the middle the council room with the seventeen directors, on the left side the six chambers (Amsterdam, Middelburg, Rotterdam, Delft, Hoorn, Enkhuizen) and on the right side the four councils, with letterpress. In 1602 the Dutch East India Company (VOC) was formed. It was the largest and most powerful trade and shipping company in the worl. At its peak it had 40.000 Dutch, other European, and Asian employees, a fleet of more than one hundred ships, and over six hundred stations in its charter area, spanning from the Cape of Good Hope to Japan. That charter, granted by the Staes General, meant that the VOC was the only organization from the Dutch Republic allowed to trade in this region. - (Some age-browning).Landwehr, VOC, 1486; Muller, Historieplaten, 1175; Atlas van Stolk 1127.
Bookseller: Gert Jan BESTEBREURTJE [Netherlands]
Check availability:
2017-04-27 16:47:59
La Bruyere
Pierre Marteau, Amsterdam, 1701. Deux tomes en un volume in-12° de (16), 311, (1p. bl.) et (4), 336, (4) pages, pages de titres imprimées en rouge et en noir, orné de deux frontispices (identiques pour chacun des deux tomes). Reliure de l'époque en plein veau brun; la coiffe supérieure usée, infime travail de ver sur le premier plat, le mors inférieur faible au second plat. Dos à nerfs orné pièce de titre de maroquin havane, titre doré, tranches rouges. Size: In-12 (10.5 x 16.5 cm) [Attributes: Soft Cover]
Bookseller: Librairie Ancienne Dornier [NANCY, France]
2017-04-27 13:53:15
Pascal, Blaise
Amsterdam, Pierre Mortier, 1701. Das gestochene Frontispiz zeigt Blaise Pascal. Der zweifarbig rot und schwarz gedruckte Titel mit floraler Holzschnitt-Vignette. - Im Anhang: "Discours sur les Pensées de M. Pascal, Où l'on essaye de faire voir quel estoit son dessein". - Auf dem vorderen Spiegel ein gestochenes Exlibris von Johann Martin Bernigeroth (del. et. sculps. - im Druck datiert 1745) für E.L. de Danckelmann. Das Exlibris zeigt ein Wappen-Postament und Globus, Fernrohr und zwei Putten in einer Bibliothek. Hamilton (Bookplates, 1895) 67. - Der Einband berieben und in den Gelenken etwas rissig; sonst und insgesamt gutes Exemplar.
Bookseller: Antiquariat Tautenhahn [Germany]
2017-04-27 11:04:24
Planer, Johann Andreas
Wittenberg, Ludwig 1701 - 4 Bl., 174 S., 1 Bl., 16 x 18,5 cm, Rücken beschädigt; Seiten papierbedingt stark gebräunt, stockfleckig, Wasserflecken, verrieben, Kanten bestoßen und teilweise geknickt, Titelblatt mit Tintenmarkierung, Wasserflecken, Lichtrand, Titelvignette (Ein Junge und ein Erot angeln Herzen). Teil I De variscia; Teil II De curia variscorum; Kupferstich mit Darstellung von Hof im Teil I; mit zahlreichen wissenschaftlichen Verweisen. Sprache: lat
Bookseller: Wissenschaftliches Antiquariat Köln
Check availability:
2017-04-27 10:32:58
Nolin Jean Baptiste (1657-1708)
1701. Il titolo è iscritto in elegante cartiglio a motivi floreali sormontato dallo stemma reale di Francia ed il motto "in aeternum". L'incisione è inserita in "Theatre de l'Italie, qui comprend les cartes particulières de tous les royoumes, estats, et republiques de cette ragion". Ridimensionata al margine inferiore e destro.Bibliografia: Marinelli, n. 989; Arrigoni, Bertarelli 1930, n 628
Bookseller: Libreria Trippini Sergio
2017-04-27 10:32:58
Nolin Jean Baptiste (1657-1708)
Lombardia, 1701. Il titolo è iscritto in elegante cartiglio a motivi floreali sormontato dallo stemma reale di Francia ed il motto "in aeternum". L'incisione è inserita in "Theatre de l'Italie, qui comprend les cartes particulières de tous les royoumes, estats, et republiques de cette ragion". Ridimensionata al margine inferiore e destro.Bibliografia: Marinelli, n. 989; Arrigoni, Bertarelli 1930, n 628 mm 477x590
Bookseller: Sergio Trippini [Gavirate, Italy]
2017-04-27 10:32:58
Nolin Jean Baptiste (1657-1708)
Italia settentrionale, 1701. La carta del Nord italia è inserita in Le Theatre general de la guerre en Italie pubblicato da Nolin a Parigi. Coloritura coeva dei confini all'acquerello.Bibliografia: Arrigoni-Bertarelli, n. 585 bis; Aliprandi, vol. I, p. 190. mm 458x590
Bookseller: Sergio Trippini [Gavirate, Italy]
2017-04-27 08:21:35
WARWICK, Philip (1609-1683).
London: Richard Chiswell, 1701. FIRST EDITION. Octavo, pp. xvi, 437, [3] advertisements. Frontispiece portrait. Full speckled and tan panelled calf with blind tooling to boards, professionally respined in tan calf, with original red Morocco tile square laid down; all edges red-speckled, gilt rule to board edges. Internally clean and bright, very prettily printed, intermittent dog-ear creases. Boards show some wear to corners. Warwick's memoirs is a key document in the history of the period on the Royalist side, as he fought at Edgehill and served Charles I until the king's execution in 1658. Warwick went on to become a knight in 1660 under Charles II, and the diaries cover approximately this period.
Bookseller: Adrian Harrington
2017-04-26 20:03:10
Frai Juan
1701. In zeitgenössischem Papiereinband, Rundum-Goldschnitt, gepunzter Schnitt, Kupferstich bei Vorrede. - Umschlag gerändert und mit kleineren Fehlstellen am Rücken, Umschlag teils vom Block gelöst, Vorsätze mit handschriftlichen Vermerken
Bookseller: Albert Durstin & Irene Krauss GbR [Germany]
2017-04-26 17:47:47
Homann, Johann Baptist (1664-1724)
unbekannt 1701 Orig. Kolorierter Kupferstich mit emblematischer Figurenverzierung im linken oberen Rand, von 2 Platten gedruckt, Homann, Nürnberg, (um 1701). 60 cm x 51,5 cm, (Schimmelfleckig/ einige kleinere Randeinrisse/ Fehlstellen am Rand hinterlegt) Versand D: 5,90 EUR Graphik, Kartographie/Karten
Bookseller: Celler Versandantiquariat [Germany]
2017-04-26 16:40:57
Stahl, Georg Ernst; Beyer, Georg Wilhelm
Halae Magdeb., Johannis Jacobi Krevbvsaii, 1701, Kl.4°, 16, (8) pp., orig. Broschur. Erste Ausgabe! Georg Ernst Stahl (1659-1734) "meinte, daß ein fragmentarisches Wissen, das lediglich durch Experimente erschlossen werde, zu Fehlschlüssen führte. Ein Zitat aus der Schrift "De Vita (Halle 1701) gibt beispielhaft seine grundlegende Einwände wieder, wozu ihn auch seine ausgezeichneten Kenntnisse in der Chemie qualifizierten. Sinngemäß heißt es dort: Unsere modernen Autoren wiederholen "die Fehler der alten", denn sie bemühen sich emsig, die unmittelbaren und ersten Gründe der Naturerscheinungen in den Korpuskeln und in den Atomen als Grundmaterie jeder Form und Gestalt zu erschließen. Jedesmal, wenn wir ihnen beistehen wollen in der Absicht, ihnen Beweise zu liefern, geben wir ihnen nur weitere Mittel in die Hand, ihre eigenen Prämissen zu rechtfertigen. Sie wollen es nur weiterhin ermöglicht haben zu behaupten, daß ihre (materielle) Entdeckung des Ursprungs und der Gestaltung aller Körper in der Natur eine gesicherte Tatsache sei. aber dies hieße nur so viel, den Standpunkt einer materiellen Auffassung der Welt, spricht der Idee des Körpers als Mischung verschiedener Stoffe, zu bestärken. Sie wollen aus jedem Körper mit Hilfe des chemischen Experiments besondere Stoffe ermitteln können und durch eine Neuordnung dieser Stoffe in verschiedener Kombinationen eine neue Gestalt entstehen zu lassen. Für sie bleibt alles nur ein unmittelbarer Anlaß zu weiteren Einsicht dieser (materiellen) Art, deren Wahrheit allein eine scheinbare ist." Sehr deutlich beschreibt hier STAHL die dem … [Click Below for Full Description]
Bookseller: Antiq. F.-D. Söhn - Medicusbooks.Com [Marburg, Germany]
Check availability:
2017-04-26 16:18:46
MR. DE LA BRUYERE
Amsterdam: Pierre Marteau, 1701. Condition: 7 Randen en hoeken van band beschadigd, boekblok in goede staat.. Binding: Contemporary Full Leather Sextodecimo 16mo
Bookseller: Antiquariaat Meuzelaar [Netherlands]
Check availability:
2017-04-26 16:18:46
Mr. de la Bruyere
Pierre Marteau, Amsterdam, 1701. Weight (kg): 0,587 Height (cm): 16,3 Width (cm): 10,8 Thickness (cm): 5 16MO Sextodecimo 16mo 7 Randen en hoeken van band beschadigd, boekblok in goede staat. [Attributes: Hard Cover]
Bookseller: Antiquariaat Meuzelaar [Heusden, Netherlands]
______________________________________________________________________________


      Home     Wants Manager     Library Search     564 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2020 viaLibri™ Limited. All rights reserved.