The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Displayed below are some selected recent viaLibri matches for books published in 1658

        Sweedsche Spiegel: Daer in niet aleen klaerelijck te sien is, maer oock beweesen wordt, wat de sweeden voor oprechte, goede, vroome christenen zijn [...] Den sweeden tot een bekeeringe en beteringe, en anderen tot een waerschowinge, gestelt door Philotheum Warnern van Warhuysen.

      Utan ort, (1658) [Årtalschiffret "Anno ô DeVs LargIre hIs ContrItIoneM" ger 1659 men detta är enligt Klemming felaktigt]. 4:o. 88 s. Litet hål i s. 63 med bokstavsförluster. Häftad i blått pappomslag, spricka upptill i ryggen. Klemming, Sveriges förhållanden, s. 170f. Warmholtz 4737 för den tyska översättningen, "En den grofvaste och ogudaktigaste smädeskrift, som någonsin blifvit trykt emot Sweriges konungar och hela svenska nationen. Författaren genomgår tijo Guds bud, visandes vid hvart och et, huru grufveligen de svenske sig deremot försyndat". Bland annat jämförs det "karga och usla Sverige" och "djävulska Lappland" med israeliternas slaveri i Egypten medan Pommern och Bremen liknas vid landet som flödar av mjölk och honung. Alltså strider svenskarnas styre i Pommern och Bremen-Verden mot Guds heliga ordning!

      [Bookseller: Centralantikvariatet]
 1.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  

______________________________________________________________________________


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.