The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Displayed below are some selected recent viaLibri matches for books published in 1656

        De statuis illustrium romanorum liber singularis.

      Stockholm, Johannis Janssonii, 1656. 8:o. (16),+ 174, 177-327,+ (9) s. Liten fuktrand i övre marginal, enstaka småfläckar. Samtida pergamentband med senare handskriven pappersetikett på ryggen, liten skada i övre kapitäl. C. G. Könsbergs namnteckning på främre pärmens insida. Ur L. F. Rääfs bibliotek på Forsnäs, med dess exlibris. Bläckanteckningar om Figrelius på försättsbladet, signerade "CB". Collijn sp. 329. Lindroth Stormaktstiden s. 205-206. En genomgång av den romerska skulpturen och Sveriges första konstvetenskapliga arbete, "... the monumental introduction to Swedish art literature" (Ellenius). Emund Nicolai Figrelius, adlad Gripenhielm 1660, (1622-1675) blev historieprofessor i Uppsala 1650 och riksråd 1673. Han var en av Karl XI:s lärare och fick delvis bära skulden för undervisningens missyckande

      [Bookseller: Centralantikvariatet]
 1.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Danmarckis oc Norgis Fructbar Herlighed

      Udi Fire Bøger forfattet: Den Første bog indeholder Danmarckis oc Norgis Fructbarhed... Den Anden Bog forklarer Jordegodtsis Eyendom... Den Tredie Bog handler om Jordegodtsis Kiøb oc Sal... Den Fierde Bog fremstiller Maal oc Vects Underskeed... Hosføyed Udspissnings Taxter, til Egne Bord, Hof-Tienere, Krigs- oc Skibs Folck, Arbeydere, Hospitaler, etc. Alle (især unge Hoff-Tienere) som i Kiøb, Stifter, etc Jordegods hafve at beregne, Til Nøtte oc Tieniste sammenskrefvet. Kbhvn: Peder Hake, paa Jørgen Holsts Bogf. Bekostning 1656. Med kobberstukket titelblad samt udfoldelig planche. (20) + 322 + 652 + (48) s. Samt. hellæder dek. med guld på ryggen.With engraved titlepage and folding plate. Contp. full leather, spine richly gilt.. A. Berntsen (1610-80) var embedsmand og forretningsmand. I sit embede rejste han meget i Danmark og Norge og hans beskrivelser er hovedsaligt grundet på selvsyn. Bibl. Dan. II, 598.A.Berntsen (1610-80) was a public servant and a businessman. In his official capacity he travelled a lot in Denmark and Norway, and his descriptions are primarily from personal experience

      [Bookseller: Peter Grosell's Antikvariat]
 2.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Danmarckis oc Norgis fructbar herlighed udi fire bøger forfattet: den første bog indeholder Danmarckis og Norgis fructbarhed... Den anden bog forklarer jordegodtsis eyendom... Den tredie bog handler om jordegodsis kiøb oc sal... Den fierde bog fremstiller maal oc vects underskeed... Hosføyed udspissnings taxter, til egne bord, hof-tienare, krigs- oc skibs folck, arbeydere, hospitaler etc. Alle (især ung hoff-tienare) som i kiøb, stifter, etc jordegods hafve at beregne. Til nøtte oc tieniste sammenskrefvet.

      København, Peder Hake, paa Jørgen Holsts Bogf. Bekostning, 1656. (20) + 359 + (1) + 652 + (48) s. Kopparstucken titelplansch samt utvikbar plansch (med reva i). Samtida helskinnband utan ryggtitel med fem upphöjda bind. Skadat titelblad (röta) utan textförlust. Anteckningar frÃ¥n 1791 pÃ¥ pärmens insda. Ren och fin inlaga.. oslo mässa k1 sek 19000

      [Bookseller: Antikvariat Röda Rummet AB]
 3.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Actorum & gestorum Sueco-Polonicorum semestrale secundum: Das ist: Halb-Jährigen Erzehl- und Darstellung aller in dem von I.

      kön. May. zu Schweden, &c. in das Königreich Pohlen fürgenommenen Feldzug, in dem nechstverwichenen 1656, Jahr fürgegangener Handlungen, gewechselter Schriften pro & contra, und anderer Begebenheiten. Utan ort, 1657. 4:o. (104) s. Titelbladet något solkigt. Tagen ur band. Ur Ericsbergs bibliotek. VD17 12:192815L (anger endast 48 sidor). Ej i Klemming. Warmholtz 4590, not. Finns i två varianter. Detta är separattrycket av del två, som behandlar andra halvåret 1656. Första delen, som också kom ut 1657, behandlar hösten 1655 och fram till påsk 1656. De utgavs även tillsammans

      [Bookseller: Centralantikvariatet]
 4.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Guds Børns Tilstand paa Jorden oc Velstand i Himmelen...Der Erlig oc Velbiurdig nu Salig hos Gud Jomfru Elisabeth Tot til Gladsax hendis Adelige Ligs Begængelse blef i Roeskild Domkircke holden den 18. Novembr. 1656...af Hans Claussøn Rosing.

      Sorø: Georg Hantsch 1656. 4to. (8) + 198 + (2) s. Alle blade med røskenramme. Samt. helskind, forperm med ormehuller. Gl. navn på titelbl.. Bibl. Dan. III, 1517. Med personalia og digte af samme Forfatter, Jørg. Rosemkrantz, Stycho Hoegh Justinides, Marc. Giøe, Heinr. Ernst og Vitus Bering

      [Bookseller: Peter Grosell's Antikvariat]
 5.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Grammatica arabica. Arabica linguae tyrocinum id est Thomae Erpeni Grammatica Arabica cum varia praxios materia, cujus elenchum versa dabit pagella

      Leyde: Johann Maire, 1656. relié. petit in 4. Nouvelle édition, après l'originale parue en 1613, mais celle-ci est plus intéressante grâce à l'intervention de Jacob Gollius (préface) lequel a ajouté nombre de textes du Coran et de poètes arabes jusque là inconnus en Europe. Reliure en plein vélin souple d'époque (tâches nombreuses et dos sali). Bon état intérieur. Annotations à la plume dans les marges (en latin). Sur la page de garde : Dan Studeri. Thomas Erpenius (1584-1624) était un fameux et célèbre orientaliste hollandais de son temps, il publia de nombreuses grammaires orientales et fut titulaire de la chaire d'arabe et de langues orientales de l'université de Leyde de 1613 à 1624, on créa même une chaire d'hébreux en sa faveur. Courtisé par les grandes places d'Europe, il ne quitta jamais Leyde. Sa grammaire arabe fut maintes fois rééditée. - Johann Maire, Leyde _1656 (une annotation à la plume fait état d'une édition parisienne de 1674), petit in 4, (12) 282pp., Un Vol. relié. - Un Vol. relié

      [Bookseller: Librairie Le Feu Follet]
 6.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Triumphus Suecicus discursu politico de Polonia ac Borussia subiugata [...] domino Carolo Gustavo, Suecorum, Gothorum, Vandalorum regi [...].

      Dicatus; idibus Decembris MDCLV. Joanne Gilenio I. V. Lto consiliario Palatino-Simmerano, & praefecto Lutrensi. Utan ort, 1656. 8:o. (8),+ 214 s. Enstaka obetydliga fläckar. Samtida pergamentband med infärgade snitt. Svårläst gammal titeletikett av papper ovanpå en handskriven ryggtitel. Ryggen med småfläckar. Jonas Hallenbergs namnteckning på främre pärmens insida och en äldre anteckning, sannolikt av Piper: "Kiöpt på Hildebrands auction d. 18 martii 1740." Ur Ericsbergs bibliotek, med Carl Jedvard Bondes exlibris.VD17 23:248313E. Warmholtz 4533. Carlander II, s. 252, 403 resp. 760. Jacob Henrik Hildebrand (1669-1719) var auskultant i Riksarkivet, kommissionssekreterare i Wien och Haag och sedan assessor i Wismarska tribunalet. Delar av hans boksamling såldes på Stockholms bokauktionskammare den 11 och 18 mars 1740, den större delen kom dock att utgöra grund för sonen Henric Jacobs stora bibliotek. En del av dennes boksamling återfinns i Ericsbergs samlingar, troligen genom Henric Jacobs bror David Henrik Hildebrand, som ägde Ericsberg vid den tiden. Denna volym har dock synbarligen tagit omvägen över den framstående historikern Jonas Hallenberg (1748-1834). Hallenbergs boksamling såldes på auktion i Stockholm 1835 med en tryckt katalog som upptog 2060 nr. Gjörwell nämner att Hallenberg hade ett bibliotek som till sin beskaffenhet och värde kan kallas ett "Ämbets-Bibliothek"

      [Bookseller: Centralantikvariatet]
 7.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        (Breslau), 1655.

      4:o. (24) s. Titelbladet med bruntonade kanter samt spår av ryggremsa av makulatur. Sammanbunden med: (COMENIUS, Johann Amos.) Panegyricus Carolo Gustavo Magno Suecorum, Gothorum, Vandalorumq; regi, incruento Sarmatiae victori, & quaquâ venit liberatori, pio, felici, Augusto. Utan ort, 1656. 4:o. 16 s. Sammanbunden med: Apologeticus contra panegyricum Carolo Gustavo Magno Suecorum, Gotthorû, Vandalorûq; regi, &c. &c. Dedicatum ad religionis regis legisq; Poloniae defensionem productus. Utan ort, utan år. 4:o. (50) s. Tagna ur band och sammanbundna i ett senare skinnband med guldornerad rygg och upphöjda bind. Handskriven innehållsförteckning på försättsbladet. Ur Gustaf Holdo Stråles bibliotek och från Ericsbergs, med Carl Jedvard Bondes exlibris. VD17 14:081678B, 23:285410N, respektive 14:081684C. Andersson, Svensk Comenius-bibliografi, s. 19 resp. s. 21. Warmholtz 4501 för Comenius panegyrik och 4502 för svaret. Båda trycken av Comeniusverket inleds med en dedikationsvers av Václav Theodor Budovec z Budova, en schlesisk godsägare hos vilken Comenius under en tid bodde. Det andra avtrycker dessutom Karl X Gustavs brev till Polen från den 20 september 1655. Comenius var, som en av ledarna av de Böhmiska bröderna, en av de främsta hyllarna av Karl X Gustav, och såg i dennes uppträdande i Polen ett uppfyllande av profetian om lejonet från Norden. Då det uppenbarligen inte hade varit Gustav II Adolf som var lejonet, så var det förstås Karl X Gustav som var det. Då denne 1655 marscherat in i Leszno (Lissa) hade glädjen hos de Böhmiska bröderna inte vetat några gränser och de hade hjälpt svenskarna på alla tänkbara sätt. När sedan polska upprorsmän senvåren 1656 återerövrade staden blev hämnden hård (se Englund, Den oövervinnerlige s. 445). I samtiden påstods att Leszno brändes som hämnd för att Comenius varit verksam i staden och uttryckligen på grund av det här föreliggande verket. Denna anklagelse tillbakavisade dock Comenius själv, som bl.a. hänvisade till att hans fiender, när staden brändes, inte visste att det var han som låg bakom den förgripliga skriften

      [Bookseller: Centralantikvariatet]
 8.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        De Basilica et Patriarchio Lateranensi. Libri quatuor ad Alexandrum VII Pont. Max

      Romae: Ignatij de Lazzeris 1656 (in fine 1657). [Figurato Roma-Legatura] (cm.35) bella legatura alle armi, in piena pergamena con grande stemma prelatizio ai piatti con leoni e gigli e 4 file di mappe, entro doppia cornice e fregi angolari ripetuti al dorso. Minimi difetti, tracce di lacci. Tagli dorati.-- cc. 13 nn., pp. 387, cc. 13 nn. con 6(di 7) tavv. f.t. ripiegate, 5 illustrazioni a piena pagina e 1 figura n.t. Bellissimo frontis figurato completamente inciso in rame da Jos. Testana su disegno di Joseph. Bellonus. Edizione originale ed unica molto rara. Manca ad Autori Italiani del '600, Vinet, Burroni e Michel-Michel. Opera ricca di storica erudizione, e incerta circa l' autore; vedi le ampie note in Lozzi e Ranghiasci. Un filo di tarlo ben restaurato all' angolo bianco di alcune carte interne. Purtroppo manca la prima carta con l' occhiello e una tav. f.t. che rappresenta la Basilica di San Lorenzo che alleghiamo ambedue in fotocopia. Qualche lieve ombreggiatura ad alcune carte, altrimenti bell' esemplare marginoso nella sua importante legatura alle armi. * Lozzi 4493; * Ranghiasci n° 580 p.228; * Cicognara 3852; * Choix 17883; * Schudt 872; * Bm. Stc. XVII Cent 723; * Moranti " Seicentine di Urbino " 4053, scompleto.[f56] . ottimo. Rilegato. prima edizione. 1656.

      [Bookseller: Libri antichi e rari Francesco e Claudia]
 9.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Historia Ludicra. Opus ex omni disciplinarum genere, selecta & jucunda eruditione refertum

      Bruxelles: Johannis Mommartius, 1656 A good copy of the second edition of this extremely rare work. First printed in Venice in 1652. Baldassare Bonifacio was a professor among many other talents and this work is a cabinet of curiosities - gathering a wide range of stories and recollections - including tales from classical antiquity of women who had serpent lovers. In full leather binding with raised bands and gilt decoration to the spine and tooling to the boards. It has had an old leather repair relaying the tooled front board onto plain leather. It is clean, showing wear to top and bottom of spine and edges and with a broken front hinge and weak rear hinge, although the board is still attached. The contents are in superb condition given the age of the book. There is a biographical note written in ink in english on a preliminary and 2-3 signs of previous ownershiip. Some of the ink has run a little. With black and white illustrated title page; page of names - D Carolo Hovyne, Equiti Aurato; dedication from Joannes Mommartius; section about Bonifacio; chapter index; 591 pages of text; final page with motif of mythical beasts; 'Index Rerum, ,approbatio by P de Roeck; and engraved picture at the end headed 'Post tenebras spero lucem'.The pages are slightly browned and there is the odd brown spot but it is otherwise clean and sound. It is an unusual size - 23 cm high by 18.5 cm broad.

      [Bookseller: E C Books]
 10.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Augusti biss an den 5.

      Octobris gewehret, eingeworffen worden, und was dabey sich denckwürdig zugetragen. (Riga), Gerhard Schrödern, 1656. 4:o. (12) s. Fuktrand och med ett litet hål rakt igenom, med bokstavsförluster. Tagen ur band. Ur Ericsbergs bibliotek. VD17 23:332905U. Klemming, Sveriges krig, s. 140. Finns i åtminstone två varianter. Ganska underhållande förteckning på vilka skador som de ryska granaterna och kanonkulorna åstadkommit i Riga under belägringen 1656. Hos Hinrich Rigemann t.ex. föll en granat genom två våningar och landade i hans vardagsrum, alla fönster gick sönder, hans son flög upp två våningar genom hålet och själv fick han, liggandes i sin säng, mössan avslagen av en sten, men ingen skadades; och hos David von Mieken flög en granat in i sängkammaren så jungfrun flög iväg och landade på amman och det lilla barnet, men ingen skadades där heller o.s.v.Medan Karl X Gustav var upptagen nere i Polen passade tsar Aleksej på att anfalla de svenska provinserna Livland och Ingermanland. Anfallet inleddes den 4 juli 1656 och Livland erövrades snabbt men vid Riga tog det stopp. En belägring inleddes den 22 augusti men trots tidvis kraftig beskjutning var staden aldrig allvarligt hotad, då sjövägen aldrig blev avskuren. Den 5 oktober avbröts belägringen och de ryska trupperna retirerade

      [Bookseller: Centralantikvariatet]
 11.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        The Question Concerning Impositions, Tonnage, Poundage, Prizage, Customs . . . Fully stated and argued, from Reason, Law, and Policy [etc.]. Wing D407A

      First edition of Davies' ingenious invocation of international law, the law merchant, and canon and civil law to buttress James I's sovereign claims to impose customs upon international trade absent Parliamentary agreement; with the advertising leaf. Modern morocco, some foxing and browning, title and next leaf strained, occasional worming (mainly marginal), discreetly ex-library; a good copy. Printed by S.G. for Henry Twyford, in Vine-Court [etc.], London, 1656.

      [Bookseller:  Meyer Boswell Books, Inc.]
 12.   Check availability:     Direct From Bookseller     Link/Print  


        Armamentarium Chirurgicum. XLIII. Tabulis Æri elegantissimè incisis, nec ante hac visis, exornatum. Opus Posthumum, Medicinæ pariter ac Chrirurgiæ Studiosis perutile & necessarrium in quo tot, tam Veterum ac Recentiorum Instrumenta ab Authore correcta, quàm noviter ab ipso inventa, quot ferè hodie ad usistatas operationes manuales feliciter peragendas requiruntur, depicta reperiuntur, cum annexa brevi Tabularum descriptione, & sequentibus cautionibus ac curationibus Chirurgico-Medicis pcr omnes ferè corporis humani partes externas observatis.

      Hagæ-comitum (Haag), 1656. Engraved frontispiece, titlepage, (18) pp. + 328 pp. + (14) pp. 43 engraved plates + 1. Bound in later halfleather. Spine restored.. Johannes Schultheiss was of the first academically trained physicians and surgeons in Germany in the 17th century. His remarkable book on surgery, the 'Armamentarium chirurgicum' was first published 10 years after his death and passed through many editions and translations all over Europe. This work contains a complete catalogue of surgical instruments, illustrated demonstrations of a variety of operative procedures and 100 case reports. The success of Scultetus' publication was responsible for an improved standard of the education of the nonacademic barber surgeons, who were treating the majority of the population, and was a significant milestone for the development of surgery as an academic speciality. A rare and extremely fascinating book with very fine engraved plates of surgery, instruments and bandages. Both boards reinforced along spine. Edges worn - especially corners

      [Bookseller: Bøger & Kuriosa]
 13.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Dieser Zeit hohen Potentaten/ Könige/ Churfürsten/ Fürsten/ Herren und Stände Namen und Ehrentitul.

      II. Gebräuchliche Gruss- und Freundschafft-Briefe. III. Lehrreiche Klag- und Trost-Briefe. IV. Wichtige Geschäfft- und Cantzley-Briefe. V. Höfliche Frauenzimmer- und Liebs-Briefe. VI. Nohtwendige Kauff- und Handels-Briefe. VII. Von der Rechtschreibung der teutschen Sprache. VIII. Von der Schrifftscheidung. Mehr ist neurlich beygedruckt: IX. Von Lehensachen. X. Etliche juristische/ historische und philosophische Schreiben. Mit Anfügung/ C. Formularien allerhand Vorträge/ Empfängnissen und Abdanckungen/ &c. zu erstatten. Nach heut zu Tage üblichem Hof- und Kauffmanns-Stylo, mit Fleiss zusammengetragen und mit Kupfern geziert/ von Etlichen Liebhabern der teutschen Sprache. Nürnberg, in Verlegung W. Endters dess Aeltern, 1656. 8:o. Extra grav. titelblad,(2),68,1-718,(2),719-51,(29,2 blanka) s. & 5 grav. plr. Med illustrationer i texten på s. 19-20 i första pagineringsföljden och på s. 416 i den andra. Solkigt samtida pergamentbd med en senare handskriven titel. Främre inre falsen sprucken. Det extra grav. titelbladet till en del färglagt i gammal tid. Sporadiska lager- och rostfläckar. Några solkfläckar i yttermarginalen på s. 43-45 i den andra pagineringsföljden. Med Johannes Pahls och Daniel Lundgrens namnteckningar, Johan af Nordins och Carl Gustaf Lewenhaupts stplr och Bengt Löws namnteckning i blyerts.. VD17 1:633941A. Första och andra upplagan utkom 1655. Carl Gustaf Lewenhaupt (1834-1908) ägde gården Aske i Håtuna socken i Uppland. Hans boksamling omfattade ca 10000 volymer och innehöll mycket historia, resor, genealogi och heraldik samt många ströskrifter från frihetstiden och gustaviansk tid. Grundstommen till biblioteket var ett arv efter hans frus farfars bror Johan af Nordin (1746-1823). Denne var en av Gustav III:s närmaste rådgivare under kungens senare regeringsår. Han var även bruksägare och hade ett mycket stort bibliotek, där böckerna bara undantagsvis var inbundna

      [Bookseller: Mats Rehnström]
 14.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        [Greek title] Homeri Ilias & Odyssea, et in eadem scholia, sive interpretatio Didymi.

      Cum latina versione accuratissima, indiceque Græco locupletissimo rerum ac variantium lection. Accurante Corn. Schrevelio. Leyden, Franciscum Hackium, 1656. 4to. Engr. title,+ (14),+ 716,+ 536,+ (44) pp. Spotting throughout, a small wormhole in lower margin through the first half of Ilias. hole in index, page (5-6), with loss of letter. Contemporary vellum. Engr. book plate. Hoffman II, p. 318. Moss I, p. 486. Greek-Latin paralelltext. The Odyssea with a separate title leaf. This edition by Schrevelius was published simoultanesly by Hackius and by Lud. Elzevir, sharing the costs. It is considered a beautiful edition but not accurate

      [Bookseller: Centralantikvariatet]
 15.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Terra machinis mota ejusque gravitas et dimensio, dissertationes duae P. Pauli Casati,... Soc. Jesu, quas in Collegio romano ejusdem societatis publice exposuit et... cardinali Friderico Hassiae lantgravio... d. d. d. Antonius, comes de Montfort.Rome: Typis haeredum Corbeletti, 1655.

      Very rare first edition of this work on the theory of machines and the nature of gravity by the young Jesuit Paolo Casati. A thesis presented viva voce at the Collegio Romano, the work imaginatively envisions a Latin dialogue, in two parts, between three great physicists of the preceding generation, all recently dead in the 1640s: Galileo; Marin Mersenne, his greatest champion outside of Italy, and Paul Guldin, the leading Jesuit physicist at the Collegio Romano during the same period. The first part is devoted to the comparison between the forces produced by various machines, involving cog wheels, ropes and pulleys. The second is devoted to gravity and the problem of lifting the earth using the machines described in the first part.<br/><br/> That a work sympathetic to Galileo, the arch rival of the Jesuits, should be printed in Rome, the intellectual capital of the Order, suggests that the power of Galileo's condemnation was already waning, and that in areas other than astronomy, public adherence to Galileian views was becoming increasingly acceptable. This work appeared in the same year as the first collected edition of Galileo's Opera (Bologna, Dozza, 1656-55). <br/><br/> The contemporary impact of the work is not known, but according to Thorndike (VIII.179), Casati was read by Robert Boyle. A second edition, adding three further dialogues, was published in 1658. <br/><br/> Casati (1617-1707) is an interesting and understudied figure in Jesuit intellectual life in the generation after Galileo. He is best known as the principal "handler" of Queen Cristina's highly politicized conversion to Catholicism, leaving no doubt about his orthodoxy. He also wrote a work on a Galileian-style proportional compass and is credited by Baldini as a champion of Galileian mechanics, on which he lectured in Rome; see "L'attività scientifica nel primo Settecento," Storia d'Italia. Einaudi Annali 3 (Turin 1980) 469 ff.). <br/><br/> Macclesfield 483 (1658 edition); Riccardi I.270; Not in Roberts & Trent.. Small folio, contemporary limp vellum (some tear to the outer margins of the boards, with no damage to the leaves), some light water staining, but in all a very good and genuine copy with no repairs, pp. [6], 52

      [Bookseller: Sophia Rare Books]
 16.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        F.

      De sestertiis seu subsecivorum pecuniæ veteris Græcæ & Romanæ libri IV. Accesserunt L. Volsius Mæcianus IC & Balbus Mensor de Asse; item Pascasii Grosippi Tabulæ nummariæ. Amsterdam, Ludovicum & Danielem Elzevirios, 1656. 8vo. (26),+ 915,+ (40) pp. Title printed in red and black. Minor spotting. Contemporary full vellum, title in ink on spine. Book plate of Robert J. Hayhurst. Willems 1201. Berghman 1982. Dekesel G162. Lacks blank leaf +2. New and revised edition of Gronovius' important book on the monetary systems of the Romans, "Epochmachende Arbeit ueber das Geldwesen der Alten, in der zum ersten Mal Grammatik und Kritik fuer antiquarische Forschungen angewendet ward." (ADB IX,721). It was first published in 1643 but he started to rewrite it in 1654, and this is the first edition of the new and completely revised text. Johann Friedrich Gronovius (1611-71) classical scholar and philologist, born in Hamburg but mostly living in the Netherlands. He was in 1643 appointed professor of rhetoric and history at Deventer and in 1658 professor in greek at Leiden. In 1665, Gronovius also succeeded Anthony Thysius as librarian of Leiden University. He edited several classical authors as well as an important new edition of Grotius' De jure belli et pacis in 1660

      [Bookseller: Centralantikvariatet]
 17.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Gildas Salvianus. The Reformed Pastor. Shewing the nature of the Pastoral work, Especially in Private Instruction and Catechizing. With an open Confession of our too open Sins...

      London: Printed by Robert White, for Nevil Simmons... and... William Roybou'd..., 1656.. Second edition, 8vo, (lxxx), 480, (14) pp, lacking the vertical half title which is usually found bound at the end. Margins of title slightly chipped, one corner torn with slight loss of text, lower corners to the second half of the book singed black from an old brush with fire, not affecting the text. Contemporary sheep rebacked in a lighter calf, recent morocco label. "...a permanent contribution to the literature of pastoral theology and perhaps the finest product of the practical concern of puritanism for the well-being of souls... He set himself firmly in the line of puritan plain preaching addressed to the needs of a 'popular auditory'" (ODNB). Wing B1275.

      [Bookseller: Bow Windows Bookshop, ABA, ILAB]
 18.   Check availability:     UKBookworld     Link/Print  


        Opere di Galileo Galilei Nobile Fiorentino Accademico Linceo: Gia Lettore della Mattematiche Nelle Universita di Pisa, e di Padova, dipoi Sopraordinario Nello Studio di Pisa: Primario Filosofo, e Mattematico: Del Serenissimo Gran Duca di Toscana: Nuova Edizione: Coll' aggiunta di varj Trattatie Dell' istelsso Autore non piu dati alle StampeFlorence: G.G. Tartini & Santi Franchi, 1718.

      Second collected edition of the works of Galileo containing nearly 500 pages of writings, not included in the first collected edition in two volumes from 1656-55, and previously unpublished. In the third volume of the present edition appears here for the first time Galileo's remarkable treatise on probability <i>Sopra la scoperte dei dadi</i> (see Hald and David), his notes on the <i>Sidereus Nuncius</i> (the treatise on sunspots) and a large of important letters to and from supporters and antagonists alike.<br/><br/> The present edition reprints such epoch-making titles as the <i>Sidereus Nuncius</i>, the treatise on the proportional compass - generally considered the forerunner of the modern calculator -, and Galileo's greatest achievement in physics, the <i>Discorsi e Demonstrazioni Mathematichi</i> but does not contain the <i>Dialogo</i> <br/><br/> Hald, A History of Probability and Statistics and their Applications before 1750, p. 41. An English translation by E.H. Thorne of Galileo's treatise <i>Sopra la scoperte dei dadi</i> (On a discovery concerning dice) is appended to David's Games, Gods and Gambling.<br/><br/> Cinti 170; Carli & Favaro 431; Riccardi I, 520; Honeyman 1419.. 3 vols. 4to: 248 x 177 mm. Bound in three uniform contemporary calf bindings with rich spine gilding, some professional leather restoration to capitals of spine, otherwise fine and unrepaired. Finely engraved portrait of Galileo, general title in red & black with engraved vignette, cxii 628 [2]; [8] 722 [2]; [54] 484 [4], and 1 engraved folding plate of the engraved the proportional compass. Fine and clean throughout. Scarce in such good condition

      [Bookseller: Sophia Rare Books]
 19.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Herrn Johann Arndts sel. Postilla, oder Ausslegung der Sontages und aller Festen Evangelien/ durchs gantze Jahr/ Aus dem Exemplar so der Autor vor seinem End selbst corrigirt, und allerseits nicht wenig vermehret/ Nebenst den Passions-Weynacht- und Neu-Jahrs´Predigten/ Mit verdeutschung des Lateinsund Ergäntzung der vornembsten Allegaten, zuvor niemals also in Druck gebracht.

      Lüneburg, Johann und Heinrich/ denen Sternen/ Gebrüdern, 1656. (20) + 634 + 243 + 857 pp. Mit Verzeichnis. Mit frontispice, 3 kupfertiteln, titelvignetten. Gebund. ausprägt pergament mit schnallen. 4 tome.. Text in german. Johann Arndt (or Arnd; December 27, 1555 - May 11, 1621) was a German Lutheran theologian. Frontispiece and the last pages are gently repaired. Contemporary boards reused for rebinding. Innerhinges reinforced. Stamp from Hvedholm Bibliotek. Exlibris inside bind. Very fine copy with only few slightly browned pages and with repaired worm-eaten holes

      [Bookseller: Bøger & Kuriosa]
 20.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  

______________________________________________________________________________


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.