The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Displayed below are some selected recent viaLibri matches for books published in 1652
2013-01-19 16:25:42
[LANSBERGIUS, P.
Rotterdam, apud A. Leers, 1652.] 12:o. 504 s. Lätt nött enkelt hfrbd från början av 1700-talet med upphöjda bind. Stänkta snitt. Med spridda småfläckar samt enstaka gamla understrykningar och marginalanteckningar i bläck. Gul biblioteksetikett på främre pärmens insida med texten "26.v.1.b". Med Harald Ullenius namnteckning daterad 1720, Torbern Bergmans namnteckning daterad i Skara 1749 och L. F. Rääfs exlibris. Titelbladet saknas.. Warmholtz 3802. Harald Ullenius var prost i Skara stift och en flitig nedtecknare av historier och lokala tilldragelser. Hans omfångsrika samlingar manuskript och anteckningar skingrades vid hans död 1731 och hans boksamling såldes några år senare på auktion. Skaralektorn Sven Hof skrev i en artikel om Ullenius manuskriptsamlingar i "Lärda tidningar" 1750 om Ullenius "nyligen auctionerade bibliotheque". Möjligen hölls auktionen i slutet av 1749, då den blott 14-årige Torbern Bergman i december samma år skrivit sitt namn i boken. Den sedermera så berömda naturforskaren Torbern Bergman var inskriven vid Skara gymnasium 1746-52. Där undervisades han både i och vid sidan av skolan av nyss nämnde Sven Hof som, själv vägledd av Olof Celsius i Uppsala, ivrigt uppmuntrade sin elevs intresse för naturvetenskaperna. Bergmans boksamling införlivades med Uppsala universitetsbibliotek efter hans död 1784 och en anteckning på främre pärmens insida ger vid handen att boken sålts från biblioteket som duplett
Bookseller: Mats Rehnström
2013-01-09 23:08:42
MATTHIEU, Pierre/PARENT, Louis
A Franeqver, chez Jean Arcerius [...], 1652 + à Franeqver, [...] Idzard Albert [...] 1657. Four works bound in one volume, Titlepage + 155 + 1 blank + 154 + title page + (1) + 196 + 103 + 1 blank. Contemporary vellum with coloured edges. 13,5 X 7,5 cm. First titlepage with some inkstains and a small caricature, name cut-out. Third title-page with name cut-out. Fourth titlepage with old signature. Old underlinings with ink on the first 30 pages.
Bookseller: Antikvariat Röda Rummet AB [SE]
2013-01-05 03:40:04
Hamburg
Dekorativer Grundriss mit den Festungsanlagen mit zwei kolorierten, mit Stadtwappen und Putten ausgeschmückten Titelkartuschen, Meilenzeiger und Legendenkartusche, Schiffsstaffage und vorn links Personenstaffage in Form eines Anglers.
Bookseller: Antiquariat Schramm
2013-01-05 03:40:04
Nordfriesland.- Sylt
Zeigt die nordfriesischen Inseln sylt, Föhr und Amrum samt Küstenverlauf.
Bookseller: Antiquariat Schramm
2013-01-04 19:23:52
ISRAEL, SILVESTRE.
Parigi, 1652. Incisione in rame all'acquaforte, b/n, cm 30,5 x 78,8 (alla lastra) pi? margini, in alto, al centro, festone con dedica, in basso a sinistra, in lastra e dentro la parte incisa, il nome dell'Autore, in basso a sinistra e sempre in lastra "Avec Privil. du Roy.", lungo il margine bianco e sotto il titolo otto didascalie riportate in francese, italiano e latino. Silvestre Israel (Nancy, 3 agosto, 1621 - Parigi, 11 ottobre 1691), appartenente a una famiglia di artisti francesi, fu disegnatore e incisore. Dopo la morte dei genitori, nel 1631, fu mandato a Parigi con lo zio Israel Henriet, grazie al quale imparer? a disegnare e a incidere; e grazie allo zio conoscer? Callot e Della Bella. Tra il 1638 e il 1641 (si pensa nel 1640), Silvestre compir? un primo viaggio in Italia; un secondo viaggio sar? quello del 1643, un terzo nel 1653. Dopo la seconda visita in Italia vengono pubblicate le "Vues d'Italie (1643 circa). Fu artista fin troppo prolifico, numerosissime sono le sue opere, tant'? che ? quasi impossibile redigerne un inventario completo, avendo egli realizzato circa mille pezzi. Tra queste citiamo: "Vues de Paris et des environs" (1645), "Ports de mer" (1648), "Paysages" (1654), un secondo set di "Vues d'Italie", il "Balletto Reale Noces de T?tis" (1655), Vues de ch?teaux (1658) dedicate a Luigi XIV. Dal 1662; incise lastre per il re: "Course de t?tes et de bagues" (1662), "Plaisirs de l'isle enchant?e" (1664) e "Ch?teaux royaux". Il suo stile fu, all'inizio, piuttosto sciolto, ma a partire dalla pubblicazione delle prime "Vues d'Italie" divenne pi? raffinat … [Click Below for Full Description]
Bookseller: Studio Bibliografico Botteghina D'arte G
2012-12-29 16:45:33
SENECA Lucius Annaeus
In folio (mm. 407x252), bella leg. mod. in p. pelle, cornici a secco ai piatti con grande intarsio in pelle nera al centro, dorso a cordoni e tit. oro su tassello, 8 cc.nn., XXXVI,911 pp.num., inclusi: il bel frontespizio architettonico con le figure di Zeno e Cleante e i ritratti in medaglione di Ercole, Pallade, Ulisse, Seneca ed Epitteto; 3 grandi ritratti (1 di Lipsius e 2 di Seneca), tutti superbamente inc. in rame; il vol. è ornato da grandi e belle iniziali figurate a vignetta e finali, inc. su legno. Cfr. Brunet,V,276-77: "Edition estimée. Les 3 premières édit. sont moins complètes.". Con uniformi arross. e alone marginale, interc. nel t., ma complessivam. un buon esemplare.
Bookseller: Libreria Antiquaria Malavasi
2012-12-29 11:18:04
JANSSONIUS, JOANNES.
Amsterdam, 1652 circa. Dall' "Atlas Novus", incisione in rame all'acquaforte, b/n, cm 38,2 x 51 (alla lastra) pi? margini, cartiglio in alto a sinistra entro figure allegoriche. Inusuale carta raffigurante una Magna Grecia (Puglie e Calabria) con prospettiva dal Mar Ionio e con la cartouche e la toponomastica da terra; sono presenti una rosa dei venti, alcuni velieri e un mostro marino. Perfetto esemplare in assai bella impressione e in ampi margini.
Bookseller: Studio Bibliografico Botteghina D'arte G
2012-12-28 16:10:27
ULFELDT, Corfitz.
No place, 1652. 12mo. (2),+ 188,+ (4, blanks),+ 1-57 p. The title near cut with loss of letters, damp stain. Contemporary vellum. From the library of Ericsberg. VD17 23:321303P. Bibl. danica III, sp. 1533. Thesaurus 690. Detta är Otto Sperlings latinska översättning av Corfitz Ulfeldts försvar av sin ämbetsutövning, publicerad samma år som det danska originalet, "Høytrengende aeris forsuar". Den författades år 1651-52 i Stralsund. Försvarskriften utkom även på holländska, tyska och franska. Efter att i juli 1651 lyckats bli frikänd från anklagelserna om att ha velat giftmörda Fredrik III, framförda av Dina Vihofers och Jørgen Walter vid jultid 1650, lämnade Corfitz Ulfeldt Danmark (tillsammans med sin familj och ca 1 miljon riksdaler) i rädsla för en undersökning av hans ämbetsutövning. Det är denna undersökning han här bemöter. Han valde dock att inte återvända utan slöt sig senare till Karl X Gustav, vilket blev inledningen till hans stora landsförräderi.
Bookseller: Centralantikvariatet [Stockholm, Sweden]
2012-12-26 11:40:48
EMPORAGRIUS, E. G. & KLINGIUS, Z. L.
De la Gardie. EMPORAGRIUS, Erik Gabriel. Christeligh lijk-predikan som närwarande H. K. M.t alles wår nådigste drottning, furstelige personer, Sweriges Rikes höga ämbetes män och rådh, så ock andra aff åtskillige stånd til ett stoort och anseende antaal uthi Stockholms domkyrkia, på thet åhret Christi M. DC. LII. den 16. novemb. tå then fordom höghwälborne herre herr Jacob de la Guardie, grefwe til Lecköö, friherre til Ekholmen, herre til Håpsal, Dagdöö, Kijda, Kålka, Runsa och Arnöön, [...] medh wederbörligh prydna och solennitet begroffs. Stockholm, Ignatium Meurer, (1652). 4:o. (8),+ (152) s. Med ramttryck. Fläckig, fuktränder och något kladdiga samtida bläckanteckningar i marginalen, litet maskhål i nedre marginal. Sammanbunden med: Oxenstierna. EMPORAGRIUS, Erik Gabriel. Christeligh lijk-predikan, som närwarande kon. M.t alles wår nådigeste konung och herre, hennes k. Mt. alles wår nådigeste drottning, furstelige personer, Sweriges rijkes höga embetes män och rådh, så ock rijksens ständer, sampt andre åtskillige, främmande och inheemske, til ett stoort och anseende antaal [ut]hi Stockholms doomkyrkia, på thet åhret Christi M. DC. LV. then XVIII. martii, tå then höghwälborne herre och store rijksens minister, herr Axel Oxenstierna, grefwe til Södre-Möre, friherre til Kimittho och Rynääs, herre til Fijholm och Tydöön, k. riddare, fordom Sweriges rijkes rådh och cantzler, [...] medh wederbörligh solemnitet begroffs, bleff hållen. Stockholm, Ignatio Meurer, (1655). 4:o. (8),+ 144,+ (11) s. Titelbladet med litet hål, med ordförlust. Fläckig, marginalanteckningar med bläck o … [Click Below for Full Description]
Bookseller: Centralantikvariatet [SE]
2012-12-25 21:39:41
QURAN.
Antoine de Sommaville, Paris 1652. 12mo. Engraved illustrated frontispiece. (12)-700-(8) pages. Later (19th century) cloth binding. Slight wear to the upper and lower part of the upper hinge. Owner's name and stamp on the inner cover. A nice copy.. The first reprint of the first French translation of the Quran from 1647 by André Du Ryer
Bookseller: Vangsgaards Antikvariat
2012-12-23 17:15:24
Otto volumi di cm. 16, pp. 5.000 ca. complessive. Antiporta illustrata al primo volume e bella vignetta incisa al termine del secondo. Solida ed elegante legatura in piena pergamena, dorsi a piccoli nervi con titoli manoscritti. Legatura di foggia antica ma verosimilmente dell'800. Esemplare fresco e marginoso, in eccellente stato di conservazione e solidamente legato. Ex libris a ciascun volume (cui è stato cancellato il nome) e note manoscritte alla prima carta di guardia del proprietario ottocentesco dell'opera.
Bookseller: Studio Bibliografico Benacense
2012-09-10 22:57:06
PORTA, Gio[vanni] Battista Della [1535-1615].:
Venice: Heirs of Gio Battista Combi, 1652. 8vo., 3 parts in 1, [xxxii], 598pp, [blank leaf]; [xvi], 190pp., [blank leaf]; 134pp. engraved title, engraved portrait of the author & 153 engravings in the text (30 full-page; incl. repeats). engraved title vignette. woodcut ornaments & initials, neatly bound in later blue cloth over marbled boards very slightly rubbed on extremities, with remains of an early original morocco title label professionally restored to spine. A remarkably clean copy with excellent bright impressions of the engravings in a good tight later binding. (Osleriana 3714; Brunet IV 825-26; Garrison & Morton 150; Wellcome I 5196-5202; See Mortimer, Harvard 16th Century Italian Books, 398 (this edition mentioned in the notes)). Giambattista della Porta, sometimes know as Giovanni Battista della Porta, was born in Vico Equense, Italy, just outside Naples, on November 1, 1535, the son of a government official. Educated at home, he became well learned on his own and travelled extensively, often cultivating an air of mystery. In Naples, he founded the Academia Secretorum Naturae, otherwise known as the Accademia dei Oziosi, which was later suppressed by the Inquisition. In Naples in 1610, he helped to reestablish the Acaddemia dei Lincei, an organization founded for the pursuit of mathematics and natural sciences. He wrote a number of books on topics ranging from cryptography and occultism to alchemy, distillation, and phytotherapy. He died in Naples on February 4, 1615. Physiognomy, or the notion that a person's temperament and character can be deduced from the sh … [Click Below for Full Description]
Bookseller: Geoffrey Jackson [Royal Wootton Bassett, United Kingdom]
2012-07-01 16:38:47
LUTHER, MARTIN.:
London, William Du-Gard, 1652.. &C. which in his life time hee held with divers learned men (such as were Philip Melancthon, Casparus Cruciger, Justus Jonas, Paulus Eberus, Vitus Dietericus, Joannes Bugenhagen, Joannes Forsterus, and others) conteining questions and answers touching religion, and other main points of doctrine, as also many notable histories, and all sorts of learning, comforts, advises, prophesies, admonitions, directions and instructions. Collected first together by Dr Antonius Lauterbach, and afterward disposed into certain common places by John Aurifaber Dr in Divinitie; translated out of the high Germane into the English tongue, by Capt. Henrie Bell. FIRST ENGLISH EDITION 1652, translated by Henry Bell. folio in sixes, 350 x 220 mm, 13¾ x 8½ inches, title page printed red and black, LACKS FRONTISPIECE PORTRAIT, some woodcut headpieces and decorated initials, pages 38, 541, (1), 1 catchword in the Preface does not match the first word on the following page but the signatures are correct, the text makes sense and no pages are missing, leaf C3 is numbered C4 but the catchwords are correct, the gathering is complete and nothing is missing, bound in modern quarter calf over marbled sides, raised bands, gilt rules and gilt lettering to spine, new marbled endpapers. Title page dusty, slightly creased at top outer corner which has tiny repair at tip, 2 tiny holes in blank areas repaired, 2 tiny holes in top corner of next page, occasional pale mark to margins, light brown staining to 1 margin, 1 very short closed margin tear, repaired, another to lower margin w … [Click Below for Full Description]
Bookseller: Roger Middleton
Check availability:
2012-06-30 13:38:32
LA CROIX (Jean de)
(1652) Saint Jean de la Croix, religieux de l'ordre des Carmes et coopérateur de sainte Thérèse dans la réforme du Carmel, a été généralement regardé, pendant sa vie et après sa mort, comme un des hommes qui ont possédé dans un plus haut degré la théorie et la pratique des voies intérieures. Ses ouvrages, publiés d'abord en espagnol vers l'an 1618, ont été depuis traduits en plusieurs langues, avec l'approbation des Souverains Pontifes et des plus habiles théologiens. Bossuet lui-même, qu'on ne soupçonnera certainement pas d'une excessive prévention pour les œuvres mystiques, parle souvent de saint Jean de la Croix comme d'un auteur universellement approuvé sur les matières de la théologie mystique, et ne lui donne pas moins d'autorité dans ces matières, qu'il n'en donne à saint Thomas et aux anciens Pères de l'Église dans celles de la théologie scolastique. Le P. Berthier, jésuite, aussi distingué pour la justesse et la solidité de son esprit que pour la variété de ses connaissances, ne craint pas de dire qu'on trouve dans les œuvres spirituelles de saint Jean de la Croix "trois caractères uniques : une logique des plus précises, un esprit éclairé des lumières divines, un don d'instruction qui ne se dénient nulle part". Petite trace de mouillure en marge des 50 derniers feuillets, sans atteinte au texte. Petites annotations manuscrites et cachet sur la page de titre, mais bon exemplaire. [Attributes: First Edition]
Bookseller: Librairie de l'Amateur [Strasbourg, France]
2012-06-26 14:58:52
ASHMOLE, Elias [editor]. Thomas Norton, George Ripley, Geoffrey Chaucer, John Dastin, Abraham Andrews, William Backhouse, Thomas Charnock, John Dee, John Gower, Edward Kelley, John Lydgate, et alia
Seattle, Washington: Published by Ouroboros Press, 2011 [actually, 2012]. Limited Edition. Full Vellum. Fine. Stout Octavo, 6 x 9 inches. Full Imperial Vellum, with gilt-stamped spine bands and central ‘grotesque’ ornament to boards, scarlet leather spine label, silk bookmark, hand-marbled endpapers and silk closure ties. 528 pages. Rubricated title page in red and black ink. Illustrated with alchemical engravings, ornamental grotesques, dragons, trees, and fleurons. Includes the 11 x 14 folding plate of George Ripley’s Wheel. A fine copy. The Vellum Bound edition was limited to only 35 copies and was sold out in advance of publication. ¶ The Theatrum Chemicum Britannicum is a major collection of English alchemical texts which encapsulate the arcana of the Magnum Opus in poetic form. Originally gathered from several rare medieval manuscripts by Elias Ashmole, the text represents the largest collection of verse treating of the production of the Philosopher’s Stone to be brought together in one volume. Here we find well known names in the alchemical corpus among whom are included; Thomas Norton, George Ripley, Geoffrey Chaucer, John Daston, Pearce the Black Monke, Richard Carpenter, Abraham Andrews, Thomas Charnock, William Bloomefield, Edward Kelley, John Dee, Thomas Robinson, William Backhouse, John Gower, John Lydgate, W. Redman and several anonymous authors. This who’s who of English alchemists is placed in historical context by a Prolegomena by Ashmole, which supports his thesis that England may be proud of its alchemical literary heritage. In ad … [Click Below for Full Description]
Bookseller: Thompson Rare Books
Check availability:
2012-06-26 14:39:30
SENECA, Lucio Anneo
ex Officina Plantiniana Balthasaris Moreti, Antuerpiae, 1652. 8 h. inc. frontis y portada a dos tintas, XXXVI-911 p. Retratp y 2 láminas grabadas a toda plana. Capitulares, cabeceras y culs de lamp xilográficas. Preciosa encuadernación original en pergamino a la romana, doble hilo gofrado en planos, florones en las esquinas y hierro central también gofrado, lomo con nervios y tejuelo rojo.La mejor y más completa edición de todas las publicadas del filósofo y pensador cordobés Lucio Anneo Seneca, ilustrada por Rubens y grabada por Cornellius Galle. Recoge sus principales obras filosóficas, De Ira, Consolatio, De providentia, De tranquillitate animi, De constantia sapientis, De clementia, De brevitate vitae, De vita beata, De otio sapientis, De beneficiis, Epistolas; su obra científica Naturales quaestiones, y la sátira Apocolocyntosis. El texto al centro y las notas y los comentarios al pie. Buen ejemplar en su estado original, algunas hojas amarronadas. Palau, 307631
Bookseller: Delirium Books · Susana Bardón [Madrid, Spain]
2012-06-25 18:44:52
Ginard, Fr. Julian.
Typis Haered. Gabrielis Guasp, 1652-1653., Palma, - Única edición de este manual para confesores en el que se recogen todos (?) los casos que son reservados al Obispo de Mallorca o de excomunión. El autor, de la orden franciscana fué calificador del Santo Oficio (Inquisición) y examinador sinodal. Bover dedica un largo texto a la obras de este religioso mallorquin. Palau da paginación incompleta. Aunque se conservan numerosos ejemplares en las bibliotecas de las Islas Baleares, en comercio es muy raro, dado su caracter de obra dedicada esclusivamente al clero insular. 2 hojas, 751 páginas, 29 hojas, 1 hoja blanca. La segunda parte empieza con portada propia en la página 335. Al dorso de la última hoja de índice, escudo de la orden franciscana grabado en madera. Pergamino de la época, restaurado. Anotaciones manuscritas diversas en lengua catalana en las hojas de guardas delanteras y posteriores. 15x11 cm. Palau 102390. Bover I, 537.
Bookseller: Llibreria Antiquària Delstres
2012-06-22 13:43:56
SOWERBY, Leonard.:
containing the natures, vertues, and qualities of all herbs, and simples usefull in physick. Reduced into a methodicall order, for their more ready use in any sicknesse, or other accident of the body. The like never published in English. With an alphabeticall table of all the vertues of each herb, and simple. FIRST EDITION 1652. Small 8vo, 145 x 85 mm, 5¾ x 3¼ inches, pages (6 of 8), 175, pages 178 & 189, 180-181, 192-317, followed by 113 of 119 unnumbered pages at rear, LACKING FIRST AND LAST BLANK LEAVES AND LAST 2 LEAVES OF THE TABLE, ALL MAIN TEXT PRESENT. The erratic pagination after page 175 is present in all copies, catchwords correct and signatures continuous, bound in full antique leather, rebacked with blind rules and gilt lettering. Covers worn and stained, pinhole in upper cover, free endpapers lacking, pastedowns replaced long ago with pages from an old book, tiny red monogram label to front pastedown, title page slightly browned and with small wormhole in margin repaired, wormhole affects next 5 leaves, pages lightly age-browned, a couple of pages slightly dusty, a little underlining to 4 pages, pale ink smudge to last 2 lines on 1 page, all easily legible. Binding tight and firm. A good copy of a scarce medical book (lacking 2 leaves of Table as noted). Leonard Sowerby's self-healing manual for women was written for both the common patient and the amateur health provider, aiming to provide solutions to common ailments or diseases. It concentrates heavily on gynaecological problems, breast complaints, personal hygiene and cosmetic applications. According to ES … [Click Below for Full Description]
Bookseller: Roger Middleton
Check availability:
2012-06-21 12:49:14
RHODES, Alexandre de
Paris Sebastien et Gabriel Cramoisy 1652. First French edition of this first-hand account of 17th-century Vietnam (first Italian ed. 1650), which played an important role in fostering French interest in the region. Rhodes, who earned the favorable opinion of Louis XIV, is often heralded as the founder of Vietnamese Christianity, and remembered for his important dictionary of Latinized Vietnamese. The Relation was written from Macao in 1645, and published in Italian when Rhodes returned to Rome in 1650. "Part I of Rhodes’s relation provides A VALUABLE ETHNOHISTORY OF TONGKING; Part II relates the history of the Jesuit mission there. Rhodes also published an Annamite-Latin-Portuguese dictionary, presumably for the use of his successors in Vietnam, and a Latin-Annamite catechism for the converts HIS PUBLISHED WORKS WERE TO BECOME FOUNDATION STONES FOR THE MISSION EDIFICE OF INDOCHINA ERECTED DURING THE LATTER HALF OF THE 17TH CENTURY" (Lach, III.1.381).Throughout his sojourn in Rome, Rhodes campaigned to his superiors about the need to dispatch capable bishops to Indochina. He felt strongly that the order’s future lay not in China, but in Indochina, where the mission could be expanded with the aid of a faithful native clergy. In 1652 Pope Innocent X sent Rhodes to Paris to recruit suitable personnel. "Here he found enthusiasm and financial support for a new mission under French leadership in court circles, in the Assembly of the Clergy of France, and among the French Jesuits After the Fronde, the young Louis XIV became interested in the travels of his subjects overseas, and lo … [Click Below for Full Description]
Bookseller: Martayan Lan [New York, NY, U.S.A.]
2012-06-20 13:31:18
RHODES, Alexandre de
Paris: Sebastien et Gabriel Cramoisy, 1652. * De Backer/Sommervogel VI.1719.5; Brunet V.1269 (also mentions Italian ed.); Cordier, Indosinica, 1619; Stephen Neill, History of Christian Missions (1982), pp. 195-6.. First French edition of this first-hand account of 17th-century Vietnam (first Italian ed. 1650), which played an important role in fostering French interest in the region. Rhodes, who earned the favorable opinion of Louis XIV, is often heralded as the founder of Vietnamese Christianity, and remembered for his important dictionary of Latinized Vietnamese. The Relation was written from Macao in 1645, and published in Italian when Rhodes returned to Rome in 1650. ?"Part I of Rhodes?'s relation provides A VALUABLE ETHNOHISTORY OF TONGKING; Part II relates the history of the Jesuit mission there. Rhodes also published an Annamite-Latin-Portuguese dictionary, presumably for the use of his successors in Vietnam, and a Latin-Annamite catechism for the converts… HIS PUBLISHED WORKS WERE TO BECOME FOUNDATION STONES FOR THE MISSION EDIFICE OF INDOCHINA ERECTED DURING THE LATTER HALF OF THE 17TH CENTURY?" (Lach, III.1.381).Throughout his sojourn in Rome, Rhodes campaigned to his superiors about the need to dispatch capable bishops to Indochina. He felt strongly that the order?'s future lay not in China, but in Indochina, where the mission could be expanded with the aid of a faithful native clergy. In 1652 Pope Innocent X sent Rhodes to Paris to recruit suitable personnel. ?"Here he found enthusiasm and financial support for a new mission under French leadership in court circ … [Click Below for Full Description]
Bookseller: Martayan Lan, Inc.
Check availability:
2012-06-17 11:04:59
REGNIER (Mathurin)
Jean & Daniel Elsevier, et Jean Blaeu, 1652. In-12 (135 x 75 mm), (1)ff. titre - (3)ff. - 202 pp.- (2) ff.- (1)ff.- 120 pp., chagrin rouge, dos à nerfs orné, double filet autour des plats, roulette sur les coupes, dentelle intérieure, tranches rouges dorées (reliure anglaise fin XIXe, signée Riviere). "Les Soupirs salutaires de Hélie Poirier parisien" est daté 1646. (Rahir. Catalogue d'une collection unique de volumes imprimés par les Elzevier). (quelques défauts et frottements, coins émoussés, quelques cahiers mal alignés, légères piqûres). // 12o (135 x 75 mm), (1) ff. titre -(3)ff. - 202 pp.- (2) ff. - (1) ff. - 120 pp., red shagreen, spine raised on bands tooled in gilt, double fillet border, roll on turns-in, dentelle inside, gilt red edges (end of 19th cent. english binding, signed Riviere). "Les Soupirs salutaires de Helie Poirier parisien" is dated 1646. (Rahir. Catalogue d'une collection unique de volumes imprimés par les Elzevier). (some defects and rubbings, corners used, some leaves not well lined up, light spots). [Attributes: Hard Cover]
Bookseller: H. PICARD ET FILS, depuis 1902 [PARIS, France]
2012-06-16 13:31:26
FIORAVANTI, Leonardo [PARACELSUS]
London: printed by G. Dawson, and are to be sold by William Nealand, 1652. 4 leaves, 16, 1 leaf, 180, 3 leaves, 106, 5 leaves, 92 (i.e., 72), 6 leaves, 75 pp. Recent 1/4-leather & marbled boards. Skillfully washed. Several short tears repaired. Very Good. There are four parts to this collection. I. "A Short Discourse of the Secrets", selections from Fioravanti's Secreti Rationali, Capricci Medicinali and Fisica. II. "Treatise of Chirurgery", selections from Fioravanti's writings, translated by Hester and published in 1580 under the title A Short Discours (see Durling 1579 for the contents). III. "The Excellencie of Physick and Chirurgerie", selections from various authors. IV. "A Hundred and Fourteen Experiments and Cures", Hester's 1596 translation of writings by Paracelsus and others (Durling 3518). John Hester "was a practical man, and he realized that he could best help the new chemical remedies (and his business) to prosper by acting as propagandist. From the 1570s until his death (c. 1593) he continued to pour out a flood of translations. At first he concentrated on Fioravanti's works, but later he turned to other authors such as Duchesne [Quercetanus] and Hermann and to spurious works by Paracelsus and others. Relatively uninterested in the deeper aspects of Paracelsism, he normally chose works to translate which were short on theory and long on lists of chemical recipes. . . . Hester's many translations were undoubtedly of the greatest importance in the introduction of chemical remedies into England, and through them many English physicians must have become aware fo … [Click Below for Full Description]
Bookseller: Scientia Books, ABAA ILAB [Arlington, MA, U.S.A.]
2012-06-14 18:01:29
(FRANZINI, Girolamo; oder BOSIO, Antonio; anonym erschienen);
Rom, Filippo de' Rossi 1652;. EA; kl.-8; (6) 560 (24) Seiten mit gest. Titelblatt, 80 Kupferstiche im Text und zahlreiche Textholzschnitte (meist nach Medaillen oder Münzen); einfacher Ldr d. Zt. (Einband in neuerer Zeit mit schwarzem Lack überzogen, gest. Titel aufgezogen und untere Exlibrissignatur unkenntlich gemacht, Name auf typographischem Titel, Titelblattrückseite etwas fleckig, innen teils geringfügig braunfleckig; gutes Exemplar; Copper title glued on old paper, slightly foxing, good copy); EA;. Seltener Reiseführer durch Rom.
Bookseller: Antiquariat Hilbert Kadgien
Check availability:
2012-06-13 07:47:23
1652. Kupferstich von Caspar Merian, aus Merian Theatrum Europaeum 1652. 24,3 x 67,8 cm. Faltig und etwas fleckig. Rückseitig schwacher Stempel (nicht durchscheinend). Fauser 1659.. Prachtvolle große Ansicht. Schöner nuancenreicher Abdruck. Im Vordergrund die Garonne, an deren Ufer Wagen und Fußgänger zu sehen sind. Auf dem Fluß befinden sich einige Boote. Am unteren Bildrand leeres Spruchband. Im Bereich des Himmels drei Wappenkartusche, die rechte Kartusche ist ebenfalls leer. Links unten Stechervermerk "Caspar Merian sc.". Von zwei Platten gedruckt. Gorgeous great view. Nice nuance rich printing. In the front the Garonne, at the shore wagons and pedestrians. On the river we find some boats. At the lower margin is an empty banner located. At the area of the sky three coat of arms cartouches, the right one is empty as well. Printed by two plates. Wrinkled and slightly spotted. Weak stamp at verso (not shining through).
Bookseller: Antiquariat Peter Fritzen
Check availability:
2012-06-12 17:22:07
Regnier, Mathurin
Chez Jean & Daniel Elsevier, Leiden, 1652. [viii], 202, [4] pp. 1 vols. 12mo. Brunet IV 1188 ("jolie édition") Full crimson morocco, a.e.g., signed Gruel on binder's leaf in rear. A pretty copy in an elegant binding [viii], 202, [4] pp. 1 vols. 12mo [Attributes: Signed Copy]
Bookseller: James Cummins Bookseller, ABAA [New York, NY, U.S.A.]
2012-06-11 07:25:08
Giordano Eusebio.
appresso Pietro Luciani,, In Padova, 1652 - In-4° (cm. 19,8), legatura coeva in cartonato alla rustica con rinforzo al dorso (lievi segni d'usura al piatto post.); pp. [8], 200, [2] con 1 antiporta figurato n.t. (titolo in cornice architettonica con santi, angeli e putti), 1 illustrazione in rame a p. pagina n.t. (ritratto della Vergine), 1 tavola illustrativa in rame ripiegata f.t. (deliziosa veduta del monte); capilettera e testatine in xilografia. Gora per sei fascicoli sempre meno fastidiosa che tocca però il ritratto della Madonna; piccoli segni di tarlo a qualche margine. Seconda edizione della più importante storia dell'antichissimo Santuario vicentino, custodito in passato da eremiti e meta di suggestivi pellegrinaggi. Cfr. Michel-Michel IV, 49. Manca a Cicogna, Lozzi, Graesse e Vinciana. Esemplare più che discreto.
Bookseller: Gabriele Maspero Libri Antichi
2012-06-07 20:37:51
Ritter, Franciscus
Nürnberg: Paul Fürst 1652 (Kupfertitel: 1653).. Hln. d. spät. 19. Jhdt. kl.-4° (ca. 17 x 14 cm), 46 unn. Bll., mit einem Titelkupfer von Troschel, 2 (von 8) mehrf. gefalt. Kupfertafeln, sowie 10 (1 blattgr.) Textholzschnitten., 3 + 1 Teile in 1 Bd.,. beigebunden: Ders., Instructio instrumentalis quadrantis novi. Das ist: Beschreibung unnd Unterricht eines newen Quadranten, mit welchem man allerley Gebäw, Thürn, Höch und Länge, ohn einige Rechnung abmessen, Deßgleichen in den Graden der Gestirn Höch, die Minuten finden kan. [...] sampt einer Vergleichung beyder Uhrn, deßgleichen vor nie an Tag gegeben. Auffs neu aufgelegt. Nürnberg, Fürst o.J. (um 1660). 7 unn. Bll. - Titelblatt fleckig u. m. handschr. Besitzvermerk von 1820, Die beiden vollständig erhaltenen Kupfer-Falttafeln sind die Tafeln 4 und 5. Von 3 weiteren Tafeln u. der Weltkarte sind nur kleine Fragmente vorhanden. Durchgehend teils stockfleckig, bzw. gebräunt. 1 Talttafel m. alt hinterklebtem Einriss. 1 Blatt m. einem ca. 2 qcm großem Loch m. einigen Buchstaben Textverlust. Die letzten paar Blätter in der Ecke wasserrandig. ------ Erste Ausgabe der anonymen Neubarbeitung durch Harsdörffer, von dessen Hand auch der hier erstmals veröffentlichte dritte Teil stammt. Beliebte Schrift über Sonnenuhren, mit mehreren instruktiven Holzschnitten im Text. Die zum Aufziehen auf dünne Holzplatten gedachten Kupfertafeln mit verschiedenen Skalen für Sonnenuhren. (vgl. Kat. Reiss & Auvermann, Nr. 139, Pos. 3296). VD17 23:644473R und BV013097057.
Bookseller: Antiquariat Gallus GmbH
Check availability:
2012-05-28 02:50:44
Scapula, Joannes and Jacob Zvingeri.
Joannes Blaeuw & Louis Elzevir, Amsterdam. 1652. New accurate edition in VG+ condition, new blue morocco binding in a contemporary style by Richard Smart, with gilt lettering and tooling to spine and gilt tooling and lines to covers, six raised bands, new endpapers, large woodcut printers device to title page, title printed in red and black, folio, printed mostly in two columns, vi+895+(234)+62+152 pages. A few contemporary marginalia. This is truly a massive Greek-Latin Dictionary with interesting supplements including Jacob Zwinger on Greek dialects. [Attributes: Hard Cover]
Bookseller: J. King, Bookseller, [Garden Bay, BC, Canada]
2012-05-23 11:52:50
RÍO, Martín Antonio del.
Imp. Giunti. Venecia, 1652. . 22,5 cm. [20], 768 pág., 46 h. de índices. Texto a dos columnas. Marca tipográfica en portada. Capitulares. Enc. en pergamino, tejuelo, cortes jaspeados. Finísima señal de taladro en las p ginas: 238-2444, 410-428, 514-629 y 727 a 768. Pequeña pérdida de papel en una esquina de la página 219 afectando parcialmente 4 líneas de texto. * Obra más destacada del jesuita Martín Antonio del Río (1551-1608) dedicada al juicio de la magia, la brujería, los maleficios y las supersticiones. El tratado se convirtió en uno de los estudios más destacados de su ámbito a nivel europeo. A pesar de que algunos historiadores modernos como Robert Muchembled lo han acusado de ser el principal culpable de la caza de brujas en el sur de los Países Bajos, la mayoría de especialistas destacan su moderación a la hora de tratar el tema. CCPB 566981-2. Palau 268282. Magia. Superstición. Brujería. [Attributes: Hard Cover]
Bookseller: Libreria anticuaria Farré [Barcelona, Spain]
2012-05-19 19:12:14
REBOLLEDO [Bernardino de] Didactic poems for a prince
Cologne, Antonio Kinchio, 1652. 16mo. [8] + 284 + [12]f. Title, engraved title with heraldic and emblematic motifs, engraved full-page portrait of dedicatee and the author, typographical ornaments. Contemporary stiff vellum decorated with borders and small ornaments; edges gilt. First edition of these moral poems on state affairs by the soldier and diplomat Count Rebolledo (1597-1676) dedicated to the young Archduke Ferdinand of Austria, king of the Romans. Twelve of these didactic poems (ff49-107) are entirely devoted to military matters with advice on proper fortifications, munitions, military discipline, conduct of offensive and defensive war and on battle orders. Rebolledo spent his early life as a soldier in the imperial service fighting the Turks and Barbary pirates, and later in the Thirty Years' War in Germany. The present volume was published during his subsequent embassy to Denmark: the preface is dated Copenhagen, 1st March 1652. Rebolledo became minister of state in 1662. For an evaluation as a Spanish baroque lyrical poet, see Ticknor, History of Spanish literature, II, 548. An exceptionally attractive copy in impeccable state except for light shaving of edges of engraved title. The ornamentation of the binding was probably originally in silver, which has oxydised to black over the centuries. Heredia 5611; Palau 252063. [Attributes: First Edition; Hard Cover]
Bookseller: Hünersdorff Rare Books ABA ILAB [London, United Kingdom]
2012-05-17 00:15:09
DOCUMENTO MANUSCRITO. SEÑAL REAL FELIPE IV
Madrid, Agosto 13 y 19, 1652 [el Decreto y la copia de la Consulta respectivamente]; Mayo 5, 1653 [el OTRO].- En Folio, 4 hojas (una blanca) el Decreto y la copia de la Consulta; En 4º menor (21 cm.), 2 hojas (una en blanco) el OTRO. Libro en español [Attributes: Soft Cover]
Bookseller: Librería Miguel Miranda, AILA ILAB [Lope de Vega n.º XIX, Madrid, M, Spain]
2012-05-08 19:44:54
Arrian [also Arrianus, Lucius Flavius. ca 86 - 160]. Perrot d'Ablancourt, Nicolas [1606 - 1664] - Translator. [Alexander III of Macedon. 356 - 323 BC]
Paris: Chez Lovis De Villac, 1652. 2nd edition thus. Period full vellum binding with title hand-inked to spine crown. Vellum soiled, with a smudge partially obscuring title lettering on spine. Very minor worming to prelims, not affecting text. A VG copy.. [32], 1 - 128, 131 - 162, 161 - 496, 495 - 500, [22] [= 556] pp. P. 125 misnumbered 127, 443 as 143. Engraved title leaf [dated 1651], by M Lasne. T.p. printer's device. Head- tailpieces. Decorative initial capital letters. 8vo: a^8 e^8 A - 2I^8 2K^6. 7-1/4" x 4-1/2" "Arrian a historian, public servant, military commander and philosopher from the 2nd-Century Roman period. ... His most important work is Anabasis of Alexander, generally ... regarded as the widest read, and arguably the most complete, account of the Macedonian conqueror, for Arrian was able to use sources which are now mostly lost, such as the contemporary works by Callisthenes (the nephew of Alexander's tutor Aristotle), Onesicritus, Nearchus and Aristobulus." [Wiki]. This mid-17th C. French edition of Arrian appears to be quite uncommon, with OCLC recording one copy in Germany, and KVK finding one copy in the Bibliothèque Nationale.
Bookseller: Tavistock Books, ABAA [U.S.A.]
Check availability:
2012-05-08 19:44:54
Arrian [also Arrianus, Lucius Flavius. ca 86 - 160]. Perrot d'Ablancourt, Nicolas [1606 - 1664] - Translator. [Alexander III of Macedon. 356 - 323BC]
Paris: Chez Lovis De Villac, 1652. 2nd edition thus. [32], 1 - 128, 131 - 162, 161 - 496, 495 - 500, [22] [= 556] pp. P. 125 misnumbered 127, 443 as 143. Engraved title leaf [dated 1651], by M Lasne. T.p. printer's device. Head- tailpieces. Decorative initial capital letters. 8vo: a^8 e^8 A - 2I^8 2K^6. 7-1/4" x 4-1/2". Period full vellum binding with title hand-inked to spine crown. Vellum soiled, with a smudge partially obscuring title lettering on spine. Very minor worming to prelims, not affecting text. A VG copy. Item #34562 "Arrian a historian, public servant, military commander and philosopher from the 2nd-Century Roman period. ... His most important work is Anabasis of Alexander, generally ... regarded as the widest read, and arguably the most complete, account of the Macedonian conqueror, for Arrian was able to use sources which are now mostly lost, such as the contemporary works by Callisthenes (the nephew of Alexander's tutor Aristotle), Onesicritus, Nearchus and Aristobulus." [Wiki]. This mid-17th C. French edition of Arrian appears to be quite uncommon, with OCLC recording one copy in Germany, and KVK finding one copy in the Bibliothèque Nationale.
Bookseller: Tavistock Books, ABAA [Alameda, CA, U.S.A.]
2012-04-30 14:24:00
Estienne, Henri (1531-1598). Perion, Joachim (1499?-1559) Veratius, Jobus (? - 1571)
Amstelodami : Apud Ludovicum Elzevirium 1652 - Very good copy in contemporary vellum. Minor, generalized wear to the bands and panel edges. Remains uncommonly well-preserved overall; tight, bright, clean and strong; 8vo 8" - 9" tall; 420 pages; Physical desc. : [12], 420, [12] p ; 12o. With an additional engraved titlepage misdated 1653. Revised edition of 16th century collections selected by J. Perion and H. Estienne. Cf. Ad lectorem, prelim. P. [5]. Subject: Latin language - Readers - Early works to 1800. Speeches, addresses, etc. , Latin. Latin literature 1 Kg. 420 pp.
Bookseller: MW Books Ltd. [Ireland]
2012-04-28 02:29:27
Apellido Benitez Centeno.
Granada 26 de Septiembre de 1652. Folio.ejecutoria con 41 folios en pergamino manuscritos en letra gótica redonda.La primera hoja muestra el retrato orante de los cinco miembros de la familia Centeno frente al Cristo crucificado.En el reverso,dos miniaturas en la página.en la parte superior una virgen con el niño,parte infe- rior escudo heráldico.Ambas miniaturas protegidas por dos hojas de saten carmesí.Cinco letras capitales policromadas.encuadernación en terciopelo rojo.Planos en buen estado,lomo rozado.Muy buen ejemplar de una de las artes menores más desconocidas en nuestros dias.las escenas de oferentes u orantes son normalmente más raras en estos documentos.
Bookseller: Libreria Pontes [Madrid, Spain]
2012-04-23 21:51:27
Blaeu, Wilhelmus I:
Amsterdam: 1652. (14) 246 pp. with woodcut illustrations, decorative initials and tailpieces.The title page is missing but the two half title pages are present, the first showing a woodcut illustration of a globe, armillary sphere, and the second an illustration of the earth orbiting the sun. The pagination is that of the 1652 edition, the next Latin edition of 1655 has 243 pp. In a contemporary calf binding, with five panelled spine with, raised bands, no spine title, blind stamping to both boards. internally complete except for the title page, beginning with Praefatio. There is a pale waterstain to the very edge of the vertical margin of the last dozen pages, and to a few near the beginning, otherwise the book is in quite fresh condition for its age, no annotation or marking. This celebrated treatise by the master globe maker of the century concerns the use of navigational instruments, globes, spheres and sundials, under the Ptolemaic and Copernicum system. The latter he describes as, "Iuxta genuinam Mundi Hypothecim." The older system was retained as good training and since it was the only Church approved system meant the book could be sold to Catholic institutions.
Bookseller: Saintfield Antiques & Fine Books [NEWTOWNARDS, United Kingdom]
2012-04-21 14:15:44
Vitré,, Parisiis, 1652 - Otto volumi di cm. 16, pp. 5.000 ca. complessive. Antiporta illustrata al primo volume e bella vignetta incisa al termine del secondo. Solida ed elegante legatura in piena pergamena, dorsi a piccoli nervi con titoli manoscritti. Legatura di foggia antica ma verosimilmente dell'800. Esemplare fresco e marginoso, in eccellente stato di conservazione e solidamente legato. Ex libris a ciascun volume (cui è stato cancellato il nome) e note manoscritte alla prima carta di guardia del proprietario ottocentesco dell'opera. [Attributes: Hard Cover]
Bookseller: Studio Bibliografico Benacense
2012-04-21 02:30:27
Jonston, John.
Amsterdam: Louis Elzevier, 1652.(). 12mo. Title 15 leaves including title, 752 pp. With engraved frontispiece. Contemporary vellum. Willems 1012; Wellcome III, 365; Osler 3098; cf. Waller 5193 (ed. 1652); Parkinson/Lumb 1352a (ed. 1648); Hirsch III, 412.
Bookseller: Wittenborn Art Books [San Francisco, CA, U.S.A.]
2012-04-19 10:39:55
VIRGILIUS (VONDEL, J. VAN DEN, vert.),
Amsterdam, Abraham de Wees, 1652. 2e druk. 12mo. (XXVIII)+534+(1) pp. Met gegraveerde titel. Gebonden. Perkament uit de tijd. Goed ex. (Enkele 17e eeuwse aantekeningen in marges van pp. 1-28; papier wat verbruind op de sneden).
Bookseller: Charbo's Antiquariaat [Amsterdam, Netherlands]
2012-04-16 05:09:36
SAINT-MARTIN (abbé Michel de).
Caen, Adam Cavelier, 1652. In-8 de 18 feuillets préliminaires, 428 pages, 6 feuillets de table. Ex-libris XVIIIe armorié du prince de Pons en Lorraine, J. B. St. Colas Canon. (Rouen, XIXe), tampon sur le titre de la collection Montmelien et P. Duputel (XXe). Vélin d'époque. Edition originale. L'abbé Saint-Martin, plus connu sous le sobriquet de St-Martin de la Calotte, né à St-Lô le Ier mars 1614, est mort à Caen le 14 novembre 1687. Sa vanité extravagante et sa crédulité excessive le rendirent durant 40 années du XVIIe siècle en basse Normandie et particulièrement à Caen, le jouet de nombreuses mystifications; on fit de lui mille portraits, quantité de caricatures . Il portait d'habitude un bonnet de mandarin et se faisait appeler Sr de La Mare du Désert, marquis de Miskou. Quoiqu'il en soit, ce singulier personnage fonda à Caen plusieurs établissements d'utilité publique et fut élu recteur de l'Université de cette ville. Il composa un certain nombre de livres que de son vivant il imprimait à ses frais et distribuait à ses amis et qui sont devenus fort rares. [Attributes: First Edition]
Bookseller: Librairie BERTRAN [ROUEN, France]
2012-04-09 20:45:55
MAROLOIS Samuel
Bookseller: Librairie Laurencier [Bordeaux, AQUIT, France]
2012-04-07 06:57:46
PARE' Ambroise -
Lyon, chez Pierre Rigaud, 1652, folio, legatura settecentesca in mezza pergamena, manoscritto al dorso, piatti "en papier mouchetè". Frontespizio facsimilato su carta antica, pp. (20)-854-(80) con una tavola (ritratto del Parè) all'inizio e numerose incisioni xilografiche nel testo. La carta 853/854 è numerata 845/846. Solite lievi bruniture della carta dell'epoca; gora all'angolo interno attinente quasi esclusivamentge al margine bianco e lavoro, sempre marginale, di tarli per una cinquantina di fogli all'interno, testo sempre escluso. Le incisioni sono in particolare sull'anatomia umana, sulle strumentazioni chirurgiche, sugli animali favolosi, i mostri, ecc. Mancano le pagine : 95/96, 153/156, 577/636, 639/646.
Bookseller: Libreria Piani già Naturalistica [IT]
2012-03-30 12:55:48
ESTIENNE, HENRI (1531-1598). PERION, JOACHIM (1499?-1559) VERATIUS, JOBUS (? - 1571)
Amstelodami : Apud Ludovicum Elzevirium, 1652, Hardback, Book Condition: Very Good, 1st Edition in this form. Full Book Title: Conciones Et Orationes Ex Historicis Latinis Excerptae. Argumenta Singulis Praefixa Sunt, Quae Causam Cujusque & Summam Ex Rei Gestae Occasione Explicant. Opus Recognitum Recensitumque in Usum Scholarum Hollandiae & Westfrisiae / Ex Decreto Illustriss. D. Very good copy in contemporary vellum. Minor, generalized wear to the bands and panel edges. Remains uncommonly well-preserved overall; tight, bright, clean and strong; 8vo 8" - 9" tall; 420 pages; Physical desc. : [12], 420, [12] p ; 12o. With an additional engraved titlepage misdated 1653. Revised edition of 16th century collections selected by J. Perion and H. Estienne. Cf. Ad lectorem, prelim. P. [5]. Subject: Latin language - Readers - Early works to 1800. Speeches, addresses, etc. , Latin. Latin literature 420 pages. Inventory No: 166216.
Bookseller: MW Books [Ireland]
2012-03-24 22:02:38
BATE (George)
In Venetia Presso il Turrini, 1652. 12mo, 139 x 68 mms., pp. 221 [222 - 227 adverts, 228 blank], engraved Turrini vignette of a tower on its summit, with an angel playing a trumpet, out of which comes a scroll with the motto, "Deus et Fortitudo turis sic mea," contained within a frame, on title-page, contemporary vellum; some slight browning of text in first few leaves, with occasional stain, but a very good copy. The "Lettore" preceding the title-page is signed "Teodoro Veridico," the pseudonym that George Bate (1608 - 1668), the apologist for Charles I and later physician to Oliver Cromwell. The work, or at least the first part, appeared in Paris (but printed in London by William Dugard) in 1649 in Latin, Elenchus motuum nuperorum in Anglia. The English version, A Compendious Narrative of the Late Troubles in England, was published in London in 1652. This Italian translation from the Latin original is dedicated to Giovanni Pesaro (1589 - 1658), the 103rd Doge of Venice. The work was also published in Bologna the same year, with a different vignette on the title-page. F. F. Madan, in his "A Bibliography of George Bate's Elenchus Motuum Nuperorum in Anglia" (The Library [1951], no. 9) records the above imprint but not the one for Bologna, which would appear to be the sheets of the Turrini Press, with a cancel title-page. This Italian translation from the Turrini press, is uncommon, with OCLC locating only two copies, Bibliotheque Nationale de France and Newberry Library [Attributes: Signed Copy]
Bookseller: John Price Antiquarian Books, ABA, ILAB [LONDON, United Kingdom]
2012-03-23 19:22:19
ACTONIO, Iacobo (Jacobus Actonius)
Amsterdam:: Ioannem Ravesteynium,, 1652. Very Good++. Very Good++ Contemporary vellum boards with mild soil. Engraved title-page. Text fresh. 24mo. (4 blank) (4) 3-292 (4 index) (6 blank) pps.
Bookseller: By The Book, LC ABAA-ILAB
Check availability:
2012-03-22 21:14:31
Fuller, Thomas, et al]
Printed by Tho. Brudenell for John Stafford, London, 1652. [10],[blank],440 [i.e. 430],[2- plate],[18],441-599 [i.e. 596]pp. Small quarto. Contemporary calf, rebacked in plain calf in the 20th century, with new endsheets and gilt label. Engraved frontis, plate and portraits. Small tidemark to blank C2, worm track in fore-margin from 4R4 to end, a few scattered marginal smudges, still a reasonably good, crisp copy. First edition, first issue, with the engraved frontis/title by Vaugahn dated 1651. The engraved portrait of Jerome of Prague is omitted from p. 21 in this copy, as is sometimes the case, blank C2 is present, and the final page is misnumbered 599. The portrait of Fuller added to the later issues of the first edition sheets is, naturally, not present here. In addition to Fuller, Daniel Featley, Thomas Gataker and others contributed biographical sketches, and Francis and John Quarles contributed occasional verse. The portrait and life of Lancelot Andrewes were also distributed as a separate. ESTC R177335. WING F2400. KEYNES (Contributions) IV. [Attributes: First Edition]
Bookseller: William Reese Company - Literature, ABAA [New Haven, CT, U.S.A.]
______________________________________________________________________________


      Home     Wants Manager     Library Search     564 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2020 viaLibri™ Limited. All rights reserved.