The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Displayed below are some selected recent viaLibri matches for books published in 1652

        Symbola diuina & humana pontificium imperatum regum.

      Accessit breuis & facilis Isagoge Iac. Typotii. 1-3. Frankfurt, Godefridum Schönwetterum, [1652]. Folio. Engr. title,+ 3-141,+ (6) pp. With 60 full page engravings in text; engr. title,+ (2),+ 183 pp. With 42 full page engravings in text; engr. title,+ (2),+ 176,+ (3) pp.+ engr. plate. With 48 full page engravings in text. First engr. title page with repaired paper loss in lower corner, with minor loss of frame and date. Some spotting. Contemporary full calf, gilt spine with raised bands, borders with gilt double line frame, red marbled edges. Small tear at upper hinge. Fine copy, from the library at Ericsberg. VD17 23:230808A, 23:230810W & 23:230798D. Second reprint of Typotius' edition of the emblematic collection of Octavio de Stada. The first part was first published by Octavio de Strada with engravings by Aegidius Sadeler in 1600, and with the comments by Typotius posthumously published in Prag 1601, with the continuation of the second and third part 1602-03. The first reprint by Schönewetter was published in Frankfurt in 1642. Emblematical representations of all wordly and spiritual rulers of the world. The first volume contains national political emblems; the second eccclesaistical; and the last royal. Jacob Typotius (ca. 1540-1600) come to Sweden and was from 1578 royal secretary to Johan III. He was imprisoned for unknown reasons in Åbo in Finland 1579 or 1581 and relased after 12 years in prison. He left Sweden in 1597 and become royal historian to Rudolph II in Prague

      [Bookseller: Centralantikvariatet]
 1.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        OPERA QUAE EXSTANT OMNIA: A IUSTO LIPSIO EMENDATA ET SCHOLIIS ILLUSTRATA. Editio quarta, atque ab ultima Lipsi manu: aucta Liberti Fromondi scholiis ad quaestiones naturales & ludum de morte Claudij Caesaris; quibus in hac edit. accedunt eiusdem Liberti Fromondi ad quaestiones natura. excursus novi.

      In folio (mm. 407x252), bella leg. mod. in p. pelle, cornici a secco ai piatti con grande intarsio in pelle nera al centro, dorso a cordoni e tit. oro su tassello, 8 cc.nn., XXXVI,911 pp.num., inclusi: il bel frontespizio architettonico con le figure di Zeno e Cleante e i ritratti in medaglione di Ercole, Pallade, Ulisse, Seneca ed Epitteto; 3 grandi ritratti (1 di Lipsius e 2 di Seneca), tutti superbamente inc. in rame; il vol. è ornato da grandi e belle iniziali figurate a vignetta e finali, inc. su legno. Cfr. Brunet,V,276-77: "Edition estimée. Les 3 premières édit. sont moins complètes.". Con uniformi arross. e alone marginale, interc. nel t., ma complessivam. un buon esemplare.

      [Bookseller: Libreria Antiquaria Malavasi]
 2.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        Itala nam tellus Graecia Major. Erat Ovid. Iv. Fastor. Haec Italiea Pars nunc primum de prisca aerugine est abstersa et ejusmodi, ut videre licet, nitori reddita.

      Amsterdam, 1652 circa. Dall' "Atlas Novus", incisione in rame all'acquaforte, b/n, cm 38,2 x 51 (alla lastra) pi? margini, cartiglio in alto a sinistra entro figure allegoriche. Inusuale carta raffigurante una Magna Grecia (Puglie e Calabria) con prospettiva dal Mar Ionio e con la cartouche e la toponomastica da terra; sono presenti una rosa dei venti, alcuni velieri e un mostro marino. Perfetto esemplare in assai bella impressione e in ampi margini.

      [Bookseller: Studio Bibliografico Botteghina D'arte G]
 3.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        Cornificii Ulfeldii magistri-palatii regni Daniae apologia, relationi Hafniensi falsissimae quae in publicum prodiit, opposita quâ, Dinae et Walteri causam inordinato processu ibidem, anno M.DC.LI.

      agitatam, nolens volens publicè demonstrare coactus est cui subjunctae sunt causae, quae necessitatem ipsi imposuerunt & adegerunt ut ad tempus Dania excederet secundum exemplar in Germania Excusum. Utan ort, 1652. 12:o. (2),+ 188,+ (4, blanka),+ 1-57 s. Titelbladet snålt skuret med bokstavsförluster. Genomgående fuktrand i övre högra hörnet. Fläck i marginalen på första sidan i andra pagineringsföljden. Samtida pergamentband. Några fläckar på främre pärmen. Dubblettetikett och spår efter lacksigill på främre pärmens insida. Med Pipers anteckning om att den köpts på Gyllengrips auktion 1737. Ur Ericsbergs bibliotek. VD17 23:321303P. Bibl. danica III, sp. 1533. Thesaurus 690. Detta är Otto Sperlings latinska översättning av Corfitz Ulfeldts försvar av sin ämbetsutövning, publicerad samma år som det danska originalet, "Høytrengende aeris forsuar". Den författades år 1651-52 i Stralsund. Försvarskriften utkom även på holländska, tyska och franska. Efter att i juli 1651 lyckats bli frikänd från anklagelserna om att ha velat giftmörda Fredrik III, framförda av Dina Vihofers och Jørgen Walter vid jultid 1650, lämnade Corfitz Ulfeldt Danmark (tillsammans med sin familj och ca 1 miljon riksdaler) i rädsla för en undersökning av hans ämbetsutövning. Det är denna undersökning han här bemöter. Han valde dock att inte återvända utan slöt sig senare till Karl X Gustav, vilket blev inledningen till hans stora landsförräderi

      [Bookseller: Centralantikvariatet]
 4.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        G.

      & KLINGIUS, Z. L. Samling av likpredikningar över Jacob De la Gardie (1652), Axel Oxenstierna (1655), Gustaf Horn (1660), Johan Oxenstierna (1659), Erik Oxenstierna (1658), Gustaf Adolf Leijonhufvud (1658), Christer Bonde (1663) och Jacob Casimir De la Gardie (1659). Den sista defekt. I samtida skinnband. De la Gardie. EMPORAGRIUS, Erik Gabriel. Christeligh lijk-predikan som närwarande H. K. M.t alles wår nådigste drottning, furstelige personer, Sweriges Rikes höga ämbetes män och rådh, så ock andra aff åtskillige stånd til ett stoort och anseende antaal uthi Stockholms domkyrkia, på thet åhret Christi M. DC. LII. den 16. novemb. tå then fordom höghwälborne herre herr Jacob de la Guardie, grefwe til Lecköö, friherre til Ekholmen, herre til Håpsal, Dagdöö, Kijda, Kålka, Runsa och Arnöön, [...] medh wederbörligh prydna och solennitet begroffs. Stockholm, Ignatium Meurer, (1652). 4:o. (8),+ (152) s. Med ramttryck. Fläckig, fuktränder och något kladdiga samtida bläckanteckningar i marginalen, litet maskhål i nedre marginal. Sammanbunden med: Oxenstierna. EMPORAGRIUS, Erik Gabriel. Christeligh lijk-predikan, som närwarande kon. M.t alles wår nådigeste konung och herre, hennes k. Mt. alles wår nådigeste drottning, furstelige personer, Sweriges rijkes höga embetes män och rådh, så ock rijksens ständer, sampt andre åtskillige, främmande och inheemske, til ett stoort och anseende antaal [ut]hi Stockholms doomkyrkia, på thet åhret Christi M. DC. LV. then XVIII. martii, tå then höghwälborne herre och store rijksens minister, herr Axel Oxenstierna, grefwe til Södre-Möre, friherre til Kimittho och Rynääs, herre til Fijholm och Tydöön, k. riddare, fordom Sweriges rijkes rådh och cantzler, [...] medh wederbörligh solemnitet begroffs, bleff hållen. Stockholm, Ignatio Meurer, (1655). 4:o. (8),+ 144,+ (11) s. Titelbladet med litet hål, med ordförlust. Fläckig, marginalanteckningar med bläck och med bläckplumpar. Avslutas med latinskt epitafium av J. Lagerfelt. Sammanbunden med: Horn. EMPORAGRIUS, Erik Gabriel. Christeligh lijkpredikan som närwarande furstelige personer, Sweriges rijkes regering och rådh, så ock andra aff åthskillighe kiön, stånd, högheet, särdeles welkor och wärde bleff hållebn uthi S. Jacobs kyrckia i Stockholm, på thet åhret Christi M. DC. LX den XII augusti tå then höghwälborne herre, herr Gustaff Horn, grefwe til Biörneborgh, frijherre til Marienburg, herre til Hermge, Malla, Erswela, Wijk, Essboo, [...], medh wederbörligh prydna och stååt wardt begrafwen. Stockholm, Ignatium Meurer, (1660). 4:o. (8),+ 124 s. Reva s. (7-8), fläckar och svaga fuktränder, bläckanteckningar. Sammanbunden med: Oxenstierna. EMPORAGRIUS, Erik Gabriel. Christeligh lijkpredikan som för itt högdt anseende, folckrijkt och myckit förnämt samfund, aff allahanda stånds personer. Uthi Stockholms stoore kyrckia, på thet åhret Christi M. DC. L. IX den XVII dagen i aprilis månadt. Tå then höghwälborne herre, h. Johan Oxenstierna Axelson, grefwe til Södermöre, frijherre till Kunitho och Nynåås, herre til Fijholm, Hörningzholm, Tullegarn, Ekebyhoff, Söderboo och Lijdöö, [...] medh wederbörligh stååt och prydno begrooffs. Stockholm, Ignatium Meurer, (1659). 4:o. (8),+ (111) s. Ful fläck på titelbladet, fläckar och bläckanteckningar. Sammanbunden med: Oxenstierna. EMPORAGRIUS, Erik Gabriel. Christeligh lijkpredikan som uthi kongl. May:ts wär aldranådigste drottningz, mänge höge och förnehme aff Swerig. rijkes rådh, och andra personers närwaro til itt mycket anseende samquem uthi Stockholms stoore kyrckia, på åhret effter Christi börd 165 den 5 julij tå then högh-wälborne grefwe och herre, her Erick Oxenstierna Axelzon, grefwe til Södermöre, friherre till Kimitho, herre til Tijdöön, Juulstadh och Wijby, [...] medh stoor prydna jordades. Stockholm, Ignatium Meurer, 1658. 4:o. (8),+ 39, 30-38, 49-128,+ (52),+ (2, blanka) s. Fläckig och med svag fuktrand, s. 91-92 hårt skuren med förlust av pagina. På slutet med eget titelblad: (WIDEKINDI, Johan.) Oratio funebris in excessum [...] d. Erici Oxenstierna Axelii f. comitis de Moreas Australi, [...] magnificâ pompâ tumulo suo illatus est. Sammanbunden med: Leijonhufvud. EMPORAGRIUS, Erik Gabriel. Christeligh lijkpredikan som närwarande hennes k. m.tt wär aldranådigste drottning, furstlighe personer, Sweriges rijkes rådh, och andra s tånd, til stoore antaal uthi Stockholms Riddareholms kyrckia, på thet åhret Christi 1657 den 19 dagen i julij måndadt, tå then högh-wälborne herre, her Gustaff Adolph Leyonhufwudh, grefwe til Nassborg och Falckenstein, frijherre till Reipelskirch, Kegelholm och Wijnberg, herre til Gräffsnääs, Gagnis, Himmelsport, Östa och Reberga, [...] medh wederbörligh solennitet begroffs. Stockholm, ignatium Meurer, 1658. 4:o. (6),+ (2, blanka),+ (124),+ (2, blanka) s. Fläckig, några blad hårt skurna upptill med textförlust. Sammanbunden med: Bonde. KLINGIUS, Zacharias L. Corona sapientiæ, thet är wijsshetennes krona, medh een kort förklarning öfwer then sköna och tenckwerdiga sententien: [...] herr Christer Bondes, frijherres till Laihela, herres til Bordsiö, Imseholm och Springestad, begraffning, uthi Gustavi Kyrcxkia i Göthenborg, [...] som war den 15 jan. M. DC. LX. Stockholm, Ignatium Meurer, 1663. 4:o. (4),+ 119 s. Avslutas med en likkista i träsnitt. Sammanbunden med: De la Gardie. EMPORAGRIUS, Erik Gabriel. Christeligh lijkpredikan som närwarande en stoor och anseende myckenheet aff höge och förnäme personer aff allehanda stånd och köön, tå then höghwälborne herre, her Jacob Casimir De la Gardie, grefwe til Läcköö och Arensborg, frijhere till Eekholm, herre til Kolka, Kijda, Rúnsa, Arnöö, Tarwest, Tiurala och Biskopstorp, [...] uthi Riddareholms kyrkian i Stocxkholm medh weerbörligh prydna på then 24. dagen uthi julij månadt, anno 1659 christeligen jordades. Stockholm, Ignatium Meurer, (1659). 4:o. (7),+ (blank),+ (80) s. av (122). Hål i marginalengenom s. (7-8) i inledningen samt defekt på slutet. Saknar 11 blad på slutet. Något nött samtida skinnband, lätt blindpräglade pärmar, minimala maskhål på ryggen. Samtida bläckanteckning på frampärmens insida av Gustaf Bonde?, daterat 1 oktober 1679, att boken givits honom av Christina Bonde?. Innehållsförteckning med bläck och andra anteckningar på försättsbladen. Ur Magnus Flincks bibliotek på Vegeholm med hans namnteckning på titelbladet, och med von Dübens exlibris på frampärmens insida. Fint exemplar med åtta likpredikningar från 1600-talet över framstående rådspersoner, sju av hovpredikanten och biskopen i Strängnäs Erik Gabriel Emporagrius (1606-74) och ett av biskopen i Göteborgs stift Zacharias L. Klingius (adlad Klingenstierna 1666) (1610-71) samt med bidrag av Johan Widikindi och J. Lagerfeld

      [Bookseller: Centralantikvariatet]
 5.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        L'Alcoran de Mahomet translaté d'arabe en françois par le Sieur Du Ryer.

      Antoine de Sommaville, Paris 1652. 12mo. Engraved illustrated frontispiece. (12)-700-(8) pages. Later (19th century) cloth binding. Slight wear to the upper and lower part of the upper hinge. Owner's name and stamp on the inner cover. A nice copy.. The first reprint of the first French translation of the Quran from 1647 by André Du Ryer

      [Bookseller: Vangsgaards Antikvariat]
 6.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Newe Landesbeschreibung Der zweÿ Herzogthümer Schleswig und Holstein, zusambt vielen dabeÿ gehörigen Newen Landcarten, Die auff Ihr Königl. Maÿtt zu Dennemarck Norwegen etc....Gnädigsten Befehle...bestaltem Iohanne Mejero...Chorograpice elaborirt,...

      Husum, Matthias et Nicolaus Petersen, 1652. Folio. (48x34 cm.). Bound in a fine contemp. full calf with raised bands. Covers with rectangular triple gilt borders and a large gilt centerpiece. The binding expertly restored with rebacking, edges and corners neatly repaired. Scratches on covers repaired. Edges gilt. Endpapers renewed. Engraved ornamental title-page. (8),301,(3) pp. and 40 double-page maps and plans (43x52 cm, some larger) with original HAND-COLOURING IN OUTLINE. Title with a small stamp in upper margin. Lower margin of title-page a bit frayed. Small wormholes at end, mainly marginal, but a few in image of last 2 maps. With the usual browning to text and maps.. First edition of the first full mapping of Schleswig-Holstein and the FIRST ATLAS PRINTED IN DENMARK. The work is highly esteemed, as the mapping and surveying by the Danish cartographer Johannes Mejer showed a precision which was without competition at its time. Mejer was educated in the tradition of Tycho Brahe and Longomontanus, and in the years 1638-48 he mapped Schleswig-Holstein and published these 37 maps in Danckwerth's description of Schleswig-Holstein. These maps were the best for nearly 150 years, and were used by Blaeu and other carthographers. The Danish King, Chr. IV, urged him to proceed with his mapping of Denmark, which he did for some years, making maps of Jutland and a general map of Denmark, in order to make a Nordic atlas, but only these 37 maps were published. Because the quality of the maps was of such a high quality compared with the surveying of the day, the Younger Blaeu used these maps, made re-engravings of them and printed the whole series in his "Atlas Maior" 1662.Coloured copies are very scarce, the offered item is only coloured in outline. The copies (3) in the Royal Danish Library are un-coloured. - Not in Phillips - Shirley T.Danc-1a. - Bibl. Danica III:653

      [Bookseller: Lynge & Søn A/S]
 7.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Biblia sacra, vulgatae editionis sixti v. pont. max. authoritate recognita. nunc vero' iussu cleri gallicani denuo' edita. parisiis, vitre', 1652.

      Otto volumi di cm. 16, pp. 5.000 ca. complessive. Antiporta illustrata al primo volume e bella vignetta incisa al termine del secondo. Solida ed elegante legatura in piena pergamena, dorsi a piccoli nervi con titoli manoscritti. Legatura di foggia antica ma verosimilmente dell'800. Esemplare fresco e marginoso, in eccellente stato di conservazione e solidamente legato. Ex libris a ciascun volume (cui è stato cancellato il nome) e note manoscritte alla prima carta di guardia del proprietario ottocentesco dell'opera.

      [Bookseller: Studio Bibliografico Benacense]
 8.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  

______________________________________________________________________________


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.