The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Displayed below are some selected recent viaLibri matches for books published in 1652

        L. Annaei Senecae philosophi Opera quae extant Omnia: a Iusto Lipsio emendata et scholis illustrata. Editio quarta, atque ab ultima Lipsi manu?

      Ex off. Plantiniana 1652 In-folio (cm. 42), pp. (16) xxxvi, 911 (1). Antiporta incisa in rame dall'Oultremont con ritratto di Giusto Lipsio in ovale entro elaborata cornice allegorica, frontespizio interamente figurato, capilettera ornati, cul-de-lampes e fregi xilografici n.t. Due belle tavole incise rame a piena pagina incise da Cornelius Galle il Vecchio, una delle quali con ritratto di Seneca. Un ritratto calcografico di Seneca intercalato n.t. alla p. XXIV. Legatura coeva p. pergamena rigida con unghie e con titolo manoscritto in antico al dorso. Esemplare genuino e marginoso, con bruniture (uniformi e più marcate a poche carte) e qualche macchiolina. Quarta edizione delle opere filosofiche di Seneca per le cure di Giusto Lipsio (la prima era apparsa nel 1605); si tratta dell'edizione più rilevante dal punto di vista ecdotico di tutto il secolo XVII, destinata a fare scuola ancora a lungo nella filologia senechiana. Precedono i testi senechiani un "Iudicium super Seneca eiusque scriptis" e un "De vita et scriptis L. Annaei Senecae" di Giusto Lipsio. Il volume contiene il "De ira", i tre trattati "De consolatione", il "De providentia", il "De tranquillitate animi", il "De constantia sapientis", il "De clementia", il "De brevitate vitae", il "De vita beata", il "De otio sapientis", il "De beneficiis", le 124 epistole, le "Naturales quaestiones", l'"Apokolokuntosis". In fine, "Excerpta quedam e libris Senecae", un excursus filologico sulle "Naturales quaestiones" e un copiosissimo indice degli argomenti e dei termini principali. Tutti i testi contengono un esteso e dotto commento bicolonne posto a pie' di pagina di Giusto Lipsio, salvo le "Naturales quaestiones" e l'Apokolokuntosis", chiosate da Libert Froidmund (Liberto Fromondo), anch'egli noto umanista. Giusto Lipsio (Joost Lips, Overyssche, 1547-Lovanio, 1606) fu tra i più grandi filologi del suo tempo, sommo editore di testi classici, studioso di Tacito e fecondo scrittore di argomenti politici e filosofici. Il Moreto (Anversa, 1574-ivi, 1641), al quale si devono gli scritti prefatori, appartenne alla celebre famiglia di stampatori fiamminghi e fu valente umanista e poeta latino, amico del Lipsio e di Rubens. Brunet, V, 276: "Edition estimée". Cfr. Graesse, VI, 348-49.

      [Bookseller: Studio Bibliografico Benacense]
 1.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        Samuel Hartlib his Legacie: Or an Enlargement of the discourse of Husbandry used in Brabant & Flaunders, wherein are bequeathed to the Commonweatlth of England, more Outlandish and Domestick Experiments and Secrets...: 2nd Ed.;

      London, printed for R Wodenothe, [1652].. HARDBACK, full blind-embossed panelled calf, gilt embossed device on front cover, gilt lettering on spine, pages: [vi], 98 (last 10 pages are incorrectly numbered), [i], 100-118 - appendix, [i], [xxvii] - "An Interrogatory relating more particularly to the Husbandry and Natural History of Ireland", all edges red, 127mm x 178mm (5" x 7"), small strip (approx 1cm) missing from half of bottom edge of title-page (expertly repaired), some light marginal browning, and spotting, small part of top and bottom corners of the title-page and first 17 pages missing - expertly repaired, otherwise a very fine copy. Rare. British Bee Books No. 32. From the S A Baldwin Bee Library.

      [Bookseller: Baldwin's Scientific Books]
 2.   Check availability:     UKBookworld     Link/Print  


        Lexicon Graeco-Latinum, E Probatis Auctoribus Locupletatum, Cum Indicibus, et Graeco & Latino, Auctis, & Correctis

      [Leiden]: Lugduni Batavorum Typis Bonaventurae & Abrahahami Elzeviriorum & Francisci Hackii, 1652.. Editio Nova Accurata. Leather cover. Cover rubbed and detached. Spine missing. Marbled eps. Title page darkened with 3 inch repaired tear one inch above base at spine impacting across one word. Darkening to page ends. Contents tight. 8pp, 895pp [1790 columns]; 236pp, 183pp [366 columns] :: Title page 'tree' vignette including words 'non solus' :: 380mm x 230mm (15" x 9") :: Additum Auctarium Dialectorum, In Tabulas Compendiose Redactarum. Accedunt Lexicon Etymologicum, Cum Thematibus Investigatu Dissicilioribus & Anomalis et Joan. Meursii Glossarium Contractum Hactenus Desideratum. Greek and Latin Dictionary. Lexicon comprises 1790 columns, 236 page index and a final section on Greek dialect written by Jacobi Zvingeri. N.B.: Heavy volume-shipping supplement applies-please ask for shipping quote stating country of destination

      [Bookseller: Barter Books Ltd]
 3.   Check availability:     UKBookworld     Link/Print  


        GUSTAF GUSTAFSSON (af).

      Kvittens undertecknad och daterad Hundlosen den 19 september 1652. 20x17 cm. (1) s. Har varit vikt. Naggad i högermarginalen som snuddar texten. Liten reva i övre marginalen. Ur autografsamlingen på Segersjö.. Kvittens på 700 riksdaler specie som han erhållit från rikets skattmästare. Godset Hundlosen ligger i Oldenburg och tillhörde överste Gustaf Gustafsson af Wasaborg (1616-53), illegitim son till Gustav II Adolf

      [Bookseller: Mats Rehnström]
 4.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Pars Occidentalis Præfectura Hadersleben cum adjacentibus Ripen et Lohmcloster Præfecturis.

      Håndkoloreret kobberstik af Matthias og Nicolai Petersen. Amsterdam: J. Blaeu 1652. 41,7 x 53,5 cm.. Fint eksemplar af Mejers kort over området fra Tønder i syd, langs vestkysten med Romø og Manø, op ad Kongeåen til Vamdrup og derfra via Ll. Nustrup, Bevtoft og Agerskov til Løgumkloster. Den store anseelse, som Mejers kort nød, ses bl.a. af at datidens bedste kartograf købte de originale kobberplader for at genoptrykke dem i sit store atlas. Kun ændrede Blaeu kortets tysksprogede titel til latin

      [Bookseller: Peter Grosell's Antikvariat]
 5.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        [Grekisk inledande titel] eller lærdom om daabe, adskilt fra forrige oc itzige tiders misbrug; oc igien bragt til den fôrste sundhed oc eenfoldighed: overeenstemmende med sandheds ord, troens væsen, oc Christi rigis natuer.

      London, tryckt iblant andre hands prædickener, paa engelsk, 1652; oc nu oversat paa dansk af Christopher Meidel, anno 1706. (London, 1706). Liten 8:o. (24),55 s. Läckert tegelrött marokängryggbd från 1960-talet med rikt guldornerade skinnfalsar och rödstänkta snitt. En del blyertsanteckningar på insidan av pärmarna, i synnerhet den bakre. Titelbladet med en lagad reva i övre marginalen. En del hörn med vikmärken. Med Erik Dals namnteckning och uppgiften att han fått boken 1966 av Bent Juel-Jensen, Oxford.. ESTC T225101. Bibliotheca danica I:255. Sannolikt en översättning ur Dells "Several sermons and discourses" 1652. Med en inledande text "Til den danske oc norske lutherske menighed, i London i Engeland" på s. (9-24), undertecknad av Meidel och daterad i "Chelmsford-fengsel" 1706. Norrmannen Meidel hade varit utsänd som luthersk präst till London men kommit i kontakt med kväkarna och så småningom övergått till deras lära. I sitt förord berör han bl.a. anledningarna till att han konverterat och det motstånd han mött bland sina landsmän. Meidel hade bl.a. missionerat för kväkarnas sak i Norge 1702 och uppmuntrat i synnerhet "gement folk" att emigrera till Pennsylvania, vilket ledde till hans landsförvisning 1703. Meidel hade 1705 översatt ett arbete av William Penn och lät senare utge översättningar av Robert Barclay, samtliga dessa arbeten trycktes i London

      [Bookseller: Mats Rehnström]
 6.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        freye ReichStadt gehalten &c.

      Zur Antwort auff einen von ihnen den Bremern hochgeschätzten, zwarten für langen Jahren durch ihren gewesenen Burgermeister, Weyland Heinrichen Krefftingh des Rechten Doctorn, uffgesetzeten, aber allererst für wenig Jahren kundgewordenen Discurs. Anno M. D.C. LII. Utan ort, 1652. 4:o. ):(4, A4-Z4, Aa4-Zz4, 3A4-3D4, 3E3. Saknar det sista blanka bladet. Enstaka samtida understrykningar och marginalanteckningar med bläck. Hfrbd från slutet av 1800-talet, guldornerad rygg med röd titeletikett och upphöjda bind, alrotsmarmorerade pärmpapper. Ur Gustaf Holdo Stråles bibliotek, med hans exlibris, och ur Ericsbergs bibliotek. VD17 23:311817Z. Klemming, Sveriges förhållanden, s. 106. Warmholtz 8305. Av hävd åtnjöt staden Bremen nästan full självständighet gentemot det omgivande ärkestiftet som den formellt tillhörde. När det stod klart att området i Westfaliska freden skulle komma att tillfalla Sverige fruktade man naturligt nog att detta självbestämmande inte skulle komma att respekteras av svenskarna. Man utverkade då ett frihetsbrev av kejsaren, 1646, i vilket Bremens ställning som fri stad formaliserades. Detta senkomna dokument (som lär ska ha kostat Bremens borgerskap en ansenlig summa) erkändes dock inte av Sverige, orsakerna till vilket detaljerat redovisas i denna skrift. Frågan kom att leda till två väpnade konflikter mellan Bremen och Sverige (första och andra Bremiska krigen, 1654 respektive 1666) vilka båda ledde till kompromisser till Sveriges fördel, men där Bremens självständighet trots allt bestod. Hermann Conring (1606-81) var professor i medicin i Helmstad från 1637 och i politik från 1650, och ansågs vara en av sin tids främsta jurister. Han verkade dessutom åren 1650-51 i Sverige som drottning Kristinas livläkare

      [Bookseller: Centralantikvariatet]
 7.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Institutio Astronomica de usu Globorum & Sphaerum Coelestium ac Terrestrium

      Amsterdam: 1652.. (14) 246 pp. with woodcut illustrations, decorative initials and tailpieces.The title page is missing but the two half title pages are present, the first showing a woodcut illustration of a globe, armillary sphere, and the second an illustration of the earth orbiting the sun. The pagination is that of the 1652 edition, the next Latin edition of 1655 has 243 pp. In a contemporary calf binding, with five panelled spine with, raised bands, no spine title, blind stamping to both boards. internally complete except for the title page, beginning with Praefatio. There is a pale waterstain to the very edge of the vertical margin of the last dozen pages, and to a few near the beginning, otherwise the book is in quite fresh condition for its age, no annotation or marking. This celebrated treatise by the master globe maker of the century concerns the use of navigational instruments, globes, spheres and sundials, under the Ptolemaic and Copernicum system. The latter he describes as, "Iuxta genuinam Mundi Hypothecim." The older system was retained as good training and since it was the only Church approved system meant the book could be sold to Catholic institutions.

      [Bookseller: Saintfield Antiques & Fine Books]
 8.   Check availability:     UKBookworld     Link/Print  


        Gustavi Magni bellum Germanicum.

      Rotterdam, apud A. Leers, 1652.] 12:o. 504 s. Lätt nött enkelt hfrbd från början av 1700-talet med upphöjda bind. Stänkta snitt. Med spridda småfläckar samt enstaka gamla understrykningar och marginalanteckningar i bläck. Gul biblioteksetikett på främre pärmens insida med texten "26.v.1.b". Med Harald Ullenius namnteckning daterad 1720, Torbern Bergmans namnteckning daterad i Skara 1749 och L. F. Rääfs exlibris. Titelbladet saknas.. Warmholtz 3802. Harald Ullenius var prost i Skara stift och en flitig nedtecknare av historier och lokala tilldragelser. Hans omfångsrika samlingar manuskript och anteckningar skingrades vid hans död 1731 och hans boksamling såldes några år senare på auktion. Skaralektorn Sven Hof skrev i en artikel om Ullenius manuskriptsamlingar i "Lärda tidningar" 1750 om Ullenius "nyligen auctionerade bibliotheque". Möjligen hölls auktionen i slutet av 1749, då den blott 14-årige Torbern Bergman i december samma år skrivit sitt namn i boken. Den sedermera så berömda naturforskaren Torbern Bergman var inskriven vid Skara gymnasium 1746-52. Där undervisades han både i och vid sidan av skolan av nyss nämnde Sven Hof som, själv vägledd av Olof Celsius i Uppsala, ivrigt uppmuntrade sin elevs intresse för naturvetenskaperna. Bergmans boksamling införlivades med Uppsala universitetsbibliotek efter hans död 1784 och en anteckning på främre pärmens insida ger vid handen att boken sålts från biblioteket som duplett

      [Bookseller: Mats Rehnström]
 9.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Ioan. Scapulæ lexicon græco-latinum, e probatis auctoribus locupletatum, cum indicibus et græco & lation, auctis, & correctis. Additum auctarium dialectorum in tabulas comendiose redactarum. Accedunt lexicon etymologicum, cum thematibus investigatu difficilioribus & anomalis, et Ioan. Meursii glossarium contractum hactenus desideratum.

      Amstelædami, Apud Ioannem Blaew, & Ludovicum Elzevirium, 1652. Title page printed in red and black with woodcut + 1 blank + (6) p. + lexicon paged in 1790 columns + (119) p. + 366 columns. Full leather. Title page and next 16 pages damaged with some loss of text on 2 pages

      [Bookseller: Antikvariat Röda Rummet AB]
 10.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Remarques d´Estat de Mons. de Villeroy, par P. Matthieu traduites en Italien. Item L´essence de la langue françoises par Lovis Parent [...] + La guide des affections auquel traicté, est coniointe d´un voyageur. Par lesquelles on peut facilement s´acheminer à la vertu, par Louis Parent [...] + La guide des moeurs: dux morum seu civilitatis.

      A Franeqver, chez Jean Arcerius [...], 1652 + à Franeqver, [...] Idzard Albert [...] 1657. Four works bound in one volume, Titlepage + 155 + 1 blank + 154 + title page + (1) + 196 + 103 + 1 blank. Contemporary vellum with coloured edges. 13,5 X 7,5 cm. First titlepage with some inkstains and a small caricature, name cut-out. Third title-page with name cut-out. Fourth titlepage with old signature. Old underlinings with ink on the first 30 pages

      [Bookseller: Antikvariat Röda Rummet AB]
 11.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Ortus medicinae, id est, Initia physicae inaudita; progressus medicinae novus, in morborum ultionem ad vitam longam

      Amersterodami: Ludovicum Elzevirium. 1652. Third edition. Hardcover. Good. "Editio nova, cumque locupletiori rerum & verborum indice, pro illa Venetiis nuper excusa, multam partem adauctior reddita & exornatior." (possibly a Third edition?). Full leather, raised bands, gilt title and decorations at spine, 894 pp. + index, Good copy only, pages 5925-722 burned but lovingly restored, old owner's ink notations to the text and signature on the front pastedown, foxing and soil throughout, covers with wear including some loss to the edges, some cracking/chipping to the leather. A rare book. Our copy housed in protective glassine. Digital images sent upon request.

      [Bookseller: Caliban Books ABAA-ILAB]
 12.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Newe Landtcarte von der Insull Helgelandt / Helgeladt in annis Christi 800, 1300 & 1649 / Grundtriß der Stadt Sleßwieg / Grundtriß Von Dannewarcks wall Undt der Alten Stadt Sleßwieg ... Anno 1154. 4 Karten auf 1 Blatt. Kolor. Kupferstich von J. Mejer bei Danckwerth, 1652. 42,5 x 58 cm.

      

      [Bookseller: Antiquariat Schramm]
 13.   Check availability:     antiquariat.de     Link/Print  


        Orbis vetus cum origine magnarum in eo gentium a filiis et nepotibus noe. Kolor. Kupferstichkarte v. J. Mejer aus Danckwerth, 1652. 43,3 x 53 cm. Unter Passepartout.

      Schöne Karte der Alten Welt.

      [Bookseller: Antiquariat Schramm]
 14.   Check availability:     antiquariat.de     Link/Print  


        Grundtriß der Edlen Weitberumbten Statt Hamburg Anno 1651. Kolor. Kupferstich von J. Mejer aus C. Danckwerth 'Newe Landesbeschreibung', 1952. 40 x 56 cm. Unter Passepartout aufwendig gerahmt.

      Dekorativer Grundriss mit den Festungsanlagen mit zwei kolorierten, mit Stadtwappen und Putten ausgeschmückten Titelkartuschen, Meilenzeiger und Legendenkartusche, Schiffsstaffage und vorn links Personenstaffage in Form eines Anglers.

      [Bookseller: Antiquariat Schramm]
 15.   Check availability:     antiquariat.de     Link/Print  


        Das Ambt Tondern ohne Lundtoff Herde Anno 1648. Kupferstichkarte von J. Mejer aus Danckwerth. Husum, 1652. 43,5 x 59 cm.

      Zeigt die nordfriesischen Inseln sylt, Föhr und Amrum samt Küstenverlauf.

      [Bookseller: Antiquariat Schramm]
 16.   Check availability:     antiquariat.de     Link/Print  


        Landtcarte Von dem Nortfrieslande und dem Hertzogtumbe Sleßwieg, Anno 1651. Landtcarte Von dem Alten Nortfrieslande Anno 1240. Kolor. zweiteilige Kupferstichkarte von J. Mejer bei Danckwerth, 1652. 39,5 x 57 cm.

      Mit 2 Titelkartuschen und 2 Windrosen.- Teils gebräunt.

      [Bookseller: Antiquariat Schramm]
 17.   Check availability:     antiquariat.de     Link/Print  


        Vedute della Chiesa di S.to Pietro in Vaticano, et del Palazzo Papale, ed altri luoghi, disegnate in Roma fuori della porta de Cavalli leggieri, da Israel Silvestro, ed intagliate, dal Medesimo in Pariggi l'anno 1652.

      Parigi, 1652. Incisione in rame all'acquaforte, b/n, cm 30,5 x 78,8 (alla lastra) pi? margini, in alto, al centro, festone con dedica, in basso a sinistra, in lastra e dentro la parte incisa, il nome dell'Autore, in basso a sinistra e sempre in lastra "Avec Privil. du Roy.", lungo il margine bianco e sotto il titolo otto didascalie riportate in francese, italiano e latino. Silvestre Israel (Nancy, 3 agosto, 1621 - Parigi, 11 ottobre 1691), appartenente a una famiglia di artisti francesi, fu disegnatore e incisore. Dopo la morte dei genitori, nel 1631, fu mandato a Parigi con lo zio Israel Henriet, grazie al quale imparer? a disegnare e a incidere; e grazie allo zio conoscer? Callot e Della Bella. Tra il 1638 e il 1641 (si pensa nel 1640), Silvestre compir? un primo viaggio in Italia; un secondo viaggio sar? quello del 1643, un terzo nel 1653. Dopo la seconda visita in Italia vengono pubblicate le "Vues d'Italie (1643 circa). Fu artista fin troppo prolifico, numerosissime sono le sue opere, tant'? che ? quasi impossibile redigerne un inventario completo, avendo egli realizzato circa mille pezzi. Tra queste citiamo: "Vues de Paris et des environs" (1645), "Ports de mer" (1648), "Paysages" (1654), un secondo set di "Vues d'Italie", il "Balletto Reale Noces de T?tis" (1655), Vues de ch?teaux (1658) dedicate a Luigi XIV. Dal 1662; incise lastre per il re: "Course de t?tes et de bagues" (1662), "Plaisirs de l'isle enchant?e" (1664) e "Ch?teaux royaux". Il suo stile fu, all'inizio, piuttosto sciolto, ma a partire dalla pubblicazione delle prime "Vues d'Italie" divenne pi? raffinato e delicato, acquisendo accuratezza e precisione senza essere asciutto; a volte era simile a quello di Jacques Callot o di Stefano della Bella, con i quali ebbe rapporti di amicizia e dei quali ottenne l'esclusiva per la pubblicazione delle lastre. Infatti, mettendo bene a frutto i risultati del lavoro di Henriet, alla sua morte, avvenuta nel 1661, riusc? a ereditarne le lastre e a ottenere il privilegio di stampa e la vendita delle opere di Callot e di Della Bella, escludendo altri stampatori da questa posizione (ottenne le lastre del Callot alla morte dello zio Henriette; di Della Bella nel 1684). La veduta fa probabilmente parte della raccolta delle "Vues d'Italie", in tal caso di quelle relative a Roma e dintorni. Nel rispetto del classico stile dell'autore, essa fonde elementi reali a fantasie pittoriche. Un'accentuata piega centrale e alcuni difetti a margine. Rara. .

      [Bookseller: Studio Bibliografico Botteghina D'arte G]
 18.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        Turris Mariana Stralesundensis.

      Hoc est: Brevissima narratio flammarum, quibus non solùm turris altissima Mariana, verùm etiam ejus templum apud Stralesundenses, anno â redempto orbe M. DC. LXVII die X Augusti, D. Laurentio sacrâ fuit consumptum. Greifswald, Jacob Jäger, (1652). 4to. (12) pp. Spotting and with browning. With contemporary ink underlinings, and with ink annotations on the last leaf. From the library of Ericsberg. Not in VD17. A latin poem about the fire that damaged the Marienkirche (Saint Mary's Church) in Stralsund in 1647. From 1625 and to the fire 1647 it was the world's tallest structure

      [Bookseller: Centralantikvariatet]
 19.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Symbola diuina & humana pontificium imperatum regum.

      Accessit breuis & facilis Isagoge Iac. Typotii. 1-3. Frankfurt, Godefridum Schönwetterum, [1652]. Folio. Engr. title,+ 3-141,+ (6) pp. With 60 full page engravings in text; engr. title,+ (2),+ 183 pp. With 42 full page engravings in text; engr. title,+ (2),+ 176,+ (3) pp.+ engr. plate. With 48 full page engravings in text. First engr. title page with repaired paper loss in lower corner, with minor loss of frame and date. Some spotting. Contemporary full calf, gilt spine with raised bands, borders with gilt double line frame, red marbled edges. Small tear at upper hinge. Fine copy, from the library at Ericsberg. VD17 23:230808A, 23:230810W & 23:230798D. Second reprint of Typotius' edition of the emblematic collection of Octavio de Stada. The first part was first published by Octavio de Strada with engravings by Aegidius Sadeler in 1600, and with the comments by Typotius posthumously published in Prag 1601, with the continuation of the second and third part 1602-03. The first reprint by Schönewetter was published in Frankfurt in 1642. Emblematical representations of all wordly and spiritual rulers of the world. The first volume contains national political emblems; the second eccclesaistical; and the last royal. Jacob Typotius (ca. 1540-1600) come to Sweden and was from 1578 royal secretary to Johan III. He was imprisoned for unknown reasons in Åbo in Finland 1579 or 1581 and relased after 12 years in prison. He left Sweden in 1597 and become royal historian to Rudolph II in Prague

      [Bookseller: Centralantikvariatet]
 20.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        OPERA QUAE EXSTANT OMNIA: A IUSTO LIPSIO EMENDATA ET SCHOLIIS ILLUSTRATA. Editio quarta, atque ab ultima Lipsi manu: aucta Liberti Fromondi scholiis ad quaestiones naturales & ludum de morte Claudij Caesaris; quibus in hac edit. accedunt eiusdem Liberti Fromondi ad quaestiones natura. excursus novi.

      In folio (mm. 407x252), bella leg. mod. in p. pelle, cornici a secco ai piatti con grande intarsio in pelle nera al centro, dorso a cordoni e tit. oro su tassello, 8 cc.nn., XXXVI,911 pp.num., inclusi: il bel frontespizio architettonico con le figure di Zeno e Cleante e i ritratti in medaglione di Ercole, Pallade, Ulisse, Seneca ed Epitteto; 3 grandi ritratti (1 di Lipsius e 2 di Seneca), tutti superbamente inc. in rame; il vol. è ornato da grandi e belle iniziali figurate a vignetta e finali, inc. su legno. Cfr. Brunet,V,276-77: "Edition estimée. Les 3 premières édit. sont moins complètes.". Con uniformi arross. e alone marginale, interc. nel t., ma complessivam. un buon esemplare.

      [Bookseller: Libreria Antiquaria Malavasi]
 21.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        Itala nam tellus Graecia Major. Erat Ovid. Iv. Fastor. Haec Italiea Pars nunc primum de prisca aerugine est abstersa et ejusmodi, ut videre licet, nitori reddita.

      Amsterdam, 1652 circa. Dall' "Atlas Novus", incisione in rame all'acquaforte, b/n, cm 38,2 x 51 (alla lastra) pi? margini, cartiglio in alto a sinistra entro figure allegoriche. Inusuale carta raffigurante una Magna Grecia (Puglie e Calabria) con prospettiva dal Mar Ionio e con la cartouche e la toponomastica da terra; sono presenti una rosa dei venti, alcuni velieri e un mostro marino. Perfetto esemplare in assai bella impressione e in ampi margini.

      [Bookseller: Studio Bibliografico Botteghina D'arte G]
 22.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        Cornificii Ulfeldii magistri-palatii regni Daniae apologia, relationi Hafniensi falsissimae quae in publicum prodiit, opposita quâ, Dinae et Walteri causam inordinato processu ibidem, anno M.DC.LI.

      agitatam, nolens volens publicè demonstrare coactus est cui subjunctae sunt causae, quae necessitatem ipsi imposuerunt & adegerunt ut ad tempus Dania excederet secundum exemplar in Germania Excusum. Utan ort, 1652. 12:o. (2),+ 188,+ (4, blanka),+ 1-57 s. Titelbladet snålt skuret med bokstavsförluster. Genomgående fuktrand i övre högra hörnet. Fläck i marginalen på första sidan i andra pagineringsföljden. Samtida pergamentband. Några fläckar på främre pärmen. Dubblettetikett och spår efter lacksigill på främre pärmens insida. Med Pipers anteckning om att den köpts på Gyllengrips auktion 1737. Ur Ericsbergs bibliotek. VD17 23:321303P. Bibl. danica III, sp. 1533. Thesaurus 690. Detta är Otto Sperlings latinska översättning av Corfitz Ulfeldts försvar av sin ämbetsutövning, publicerad samma år som det danska originalet, "Høytrengende aeris forsuar". Den författades år 1651-52 i Stralsund. Försvarskriften utkom även på holländska, tyska och franska. Efter att i juli 1651 lyckats bli frikänd från anklagelserna om att ha velat giftmörda Fredrik III, framförda av Dina Vihofers och Jørgen Walter vid jultid 1650, lämnade Corfitz Ulfeldt Danmark (tillsammans med sin familj och ca 1 miljon riksdaler) i rädsla för en undersökning av hans ämbetsutövning. Det är denna undersökning han här bemöter. Han valde dock att inte återvända utan slöt sig senare till Karl X Gustav, vilket blev inledningen till hans stora landsförräderi

      [Bookseller: Centralantikvariatet]
 23.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        G.

      & KLINGIUS, Z. L. Samling av likpredikningar över Jacob De la Gardie (1652), Axel Oxenstierna (1655), Gustaf Horn (1660), Johan Oxenstierna (1659), Erik Oxenstierna (1658), Gustaf Adolf Leijonhufvud (1658), Christer Bonde (1663) och Jacob Casimir De la Gardie (1659). Den sista defekt. I samtida skinnband. De la Gardie. EMPORAGRIUS, Erik Gabriel. Christeligh lijk-predikan som närwarande H. K. M.t alles wår nådigste drottning, furstelige personer, Sweriges Rikes höga ämbetes män och rådh, så ock andra aff åtskillige stånd til ett stoort och anseende antaal uthi Stockholms domkyrkia, på thet åhret Christi M. DC. LII. den 16. novemb. tå then fordom höghwälborne herre herr Jacob de la Guardie, grefwe til Lecköö, friherre til Ekholmen, herre til Håpsal, Dagdöö, Kijda, Kålka, Runsa och Arnöön, [...] medh wederbörligh prydna och solennitet begroffs. Stockholm, Ignatium Meurer, (1652). 4:o. (8),+ (152) s. Med ramttryck. Fläckig, fuktränder och något kladdiga samtida bläckanteckningar i marginalen, litet maskhål i nedre marginal. Sammanbunden med: Oxenstierna. EMPORAGRIUS, Erik Gabriel. Christeligh lijk-predikan, som närwarande kon. M.t alles wår nådigeste konung och herre, hennes k. Mt. alles wår nådigeste drottning, furstelige personer, Sweriges rijkes höga embetes män och rådh, så ock rijksens ständer, sampt andre åtskillige, främmande och inheemske, til ett stoort och anseende antaal [ut]hi Stockholms doomkyrkia, på thet åhret Christi M. DC. LV. then XVIII. martii, tå then höghwälborne herre och store rijksens minister, herr Axel Oxenstierna, grefwe til Södre-Möre, friherre til Kimittho och Rynääs, herre til Fijholm och Tydöön, k. riddare, fordom Sweriges rijkes rådh och cantzler, [...] medh wederbörligh solemnitet begroffs, bleff hållen. Stockholm, Ignatio Meurer, (1655). 4:o. (8),+ 144,+ (11) s. Titelbladet med litet hål, med ordförlust. Fläckig, marginalanteckningar med bläck och med bläckplumpar. Avslutas med latinskt epitafium av J. Lagerfelt. Sammanbunden med: Horn. EMPORAGRIUS, Erik Gabriel. Christeligh lijkpredikan som närwarande furstelige personer, Sweriges rijkes regering och rådh, så ock andra aff åthskillighe kiön, stånd, högheet, särdeles welkor och wärde bleff hållebn uthi S. Jacobs kyrckia i Stockholm, på thet åhret Christi M. DC. LX den XII augusti tå then höghwälborne herre, herr Gustaff Horn, grefwe til Biörneborgh, frijherre til Marienburg, herre til Hermge, Malla, Erswela, Wijk, Essboo, [...], medh wederbörligh prydna och stååt wardt begrafwen. Stockholm, Ignatium Meurer, (1660). 4:o. (8),+ 124 s. Reva s. (7-8), fläckar och svaga fuktränder, bläckanteckningar. Sammanbunden med: Oxenstierna. EMPORAGRIUS, Erik Gabriel. Christeligh lijkpredikan som för itt högdt anseende, folckrijkt och myckit förnämt samfund, aff allahanda stånds personer. Uthi Stockholms stoore kyrckia, på thet åhret Christi M. DC. L. IX den XVII dagen i aprilis månadt. Tå then höghwälborne herre, h. Johan Oxenstierna Axelson, grefwe til Södermöre, frijherre till Kunitho och Nynåås, herre til Fijholm, Hörningzholm, Tullegarn, Ekebyhoff, Söderboo och Lijdöö, [...] medh wederbörligh stååt och prydno begrooffs. Stockholm, Ignatium Meurer, (1659). 4:o. (8),+ (111) s. Ful fläck på titelbladet, fläckar och bläckanteckningar. Sammanbunden med: Oxenstierna. EMPORAGRIUS, Erik Gabriel. Christeligh lijkpredikan som uthi kongl. May:ts wär aldranådigste drottningz, mänge höge och förnehme aff Swerig. rijkes rådh, och andra personers närwaro til itt mycket anseende samquem uthi Stockholms stoore kyrckia, på åhret effter Christi börd 165 den 5 julij tå then högh-wälborne grefwe och herre, her Erick Oxenstierna Axelzon, grefwe til Södermöre, friherre till Kimitho, herre til Tijdöön, Juulstadh och Wijby, [...] medh stoor prydna jordades. Stockholm, Ignatium Meurer, 1658. 4:o. (8),+ 39, 30-38, 49-128,+ (52),+ (2, blanka) s. Fläckig och med svag fuktrand, s. 91-92 hårt skuren med förlust av pagina. På slutet med eget titelblad: (WIDEKINDI, Johan.) Oratio funebris in excessum [...] d. Erici Oxenstierna Axelii f. comitis de Moreas Australi, [...] magnificâ pompâ tumulo suo illatus est. Sammanbunden med: Leijonhufvud. EMPORAGRIUS, Erik Gabriel. Christeligh lijkpredikan som närwarande hennes k. m.tt wär aldranådigste drottning, furstlighe personer, Sweriges rijkes rådh, och andra s tånd, til stoore antaal uthi Stockholms Riddareholms kyrckia, på thet åhret Christi 1657 den 19 dagen i julij måndadt, tå then högh-wälborne herre, her Gustaff Adolph Leyonhufwudh, grefwe til Nassborg och Falckenstein, frijherre till Reipelskirch, Kegelholm och Wijnberg, herre til Gräffsnääs, Gagnis, Himmelsport, Östa och Reberga, [...] medh wederbörligh solennitet begroffs. Stockholm, ignatium Meurer, 1658. 4:o. (6),+ (2, blanka),+ (124),+ (2, blanka) s. Fläckig, några blad hårt skurna upptill med textförlust. Sammanbunden med: Bonde. KLINGIUS, Zacharias L. Corona sapientiæ, thet är wijsshetennes krona, medh een kort förklarning öfwer then sköna och tenckwerdiga sententien: [...] herr Christer Bondes, frijherres till Laihela, herres til Bordsiö, Imseholm och Springestad, begraffning, uthi Gustavi Kyrcxkia i Göthenborg, [...] som war den 15 jan. M. DC. LX. Stockholm, Ignatium Meurer, 1663. 4:o. (4),+ 119 s. Avslutas med en likkista i träsnitt. Sammanbunden med: De la Gardie. EMPORAGRIUS, Erik Gabriel. Christeligh lijkpredikan som närwarande en stoor och anseende myckenheet aff höge och förnäme personer aff allehanda stånd och köön, tå then höghwälborne herre, her Jacob Casimir De la Gardie, grefwe til Läcköö och Arensborg, frijhere till Eekholm, herre til Kolka, Kijda, Rúnsa, Arnöö, Tarwest, Tiurala och Biskopstorp, [...] uthi Riddareholms kyrkian i Stocxkholm medh weerbörligh prydna på then 24. dagen uthi julij månadt, anno 1659 christeligen jordades. Stockholm, Ignatium Meurer, (1659). 4:o. (7),+ (blank),+ (80) s. av (122). Hål i marginalengenom s. (7-8) i inledningen samt defekt på slutet. Saknar 11 blad på slutet. Något nött samtida skinnband, lätt blindpräglade pärmar, minimala maskhål på ryggen. Samtida bläckanteckning på frampärmens insida av Gustaf Bonde?, daterat 1 oktober 1679, att boken givits honom av Christina Bonde?. Innehållsförteckning med bläck och andra anteckningar på försättsbladen. Ur Magnus Flincks bibliotek på Vegeholm med hans namnteckning på titelbladet, och med von Dübens exlibris på frampärmens insida. Fint exemplar med åtta likpredikningar från 1600-talet över framstående rådspersoner, sju av hovpredikanten och biskopen i Strängnäs Erik Gabriel Emporagrius (1606-74) och ett av biskopen i Göteborgs stift Zacharias L. Klingius (adlad Klingenstierna 1666) (1610-71) samt med bidrag av Johan Widikindi och J. Lagerfeld

      [Bookseller: Centralantikvariatet]
 24.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        L'Alcoran de Mahomet translaté d'arabe en françois par le Sieur Du Ryer.

      Antoine de Sommaville, Paris 1652. 12mo. Engraved illustrated frontispiece. (12)-700-(8) pages. Later (19th century) cloth binding. Slight wear to the upper and lower part of the upper hinge. Owner's name and stamp on the inner cover. A nice copy.. The first reprint of the first French translation of the Quran from 1647 by André Du Ryer

      [Bookseller: Vangsgaards Antikvariat]
 25.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Newe Landesbeschreibung Der zweÿ Herzogthümer Schleswig und Holstein, zusambt vielen dabeÿ gehörigen Newen Landcarten, Die auff Ihr Königl. Maÿtt zu Dennemarck Norwegen etc....Gnädigsten Befehle...bestaltem Iohanne Mejero...Chorograpice elaborirt,...

      Husum, Matthias et Nicolaus Petersen, 1652. Folio. (48x34 cm.). Bound in a fine contemp. full calf with raised bands. Covers with rectangular triple gilt borders and a large gilt centerpiece. The binding expertly restored with rebacking, edges and corners neatly repaired. Scratches on covers repaired. Edges gilt. Endpapers renewed. Engraved ornamental title-page. (8),301,(3) pp. and 40 double-page maps and plans (43x52 cm, some larger) with original HAND-COLOURING IN OUTLINE. Title with a small stamp in upper margin. Lower margin of title-page a bit frayed. Small wormholes at end, mainly marginal, but a few in image of last 2 maps. With the usual browning to text and maps.. First edition of the first full mapping of Schleswig-Holstein and the FIRST ATLAS PRINTED IN DENMARK. The work is highly esteemed, as the mapping and surveying by the Danish cartographer Johannes Mejer showed a precision which was without competition at its time. Mejer was educated in the tradition of Tycho Brahe and Longomontanus, and in the years 1638-48 he mapped Schleswig-Holstein and published these 37 maps in Danckwerth's description of Schleswig-Holstein. These maps were the best for nearly 150 years, and were used by Blaeu and other carthographers. The Danish King, Chr. IV, urged him to proceed with his mapping of Denmark, which he did for some years, making maps of Jutland and a general map of Denmark, in order to make a Nordic atlas, but only these 37 maps were published. Because the quality of the maps was of such a high quality compared with the surveying of the day, the Younger Blaeu used these maps, made re-engravings of them and printed the whole series in his "Atlas Maior" 1662.Coloured copies are very scarce, the offered item is only coloured in outline. The copies (3) in the Royal Danish Library are un-coloured. - Not in Phillips - Shirley T.Danc-1a. - Bibl. Danica III:653

      [Bookseller: Lynge & Søn A/S]
 26.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Biblia sacra, vulgatae editionis sixti v. pont. max. authoritate recognita. nunc vero' iussu cleri gallicani denuo' edita. parisiis, vitre', 1652.

      Otto volumi di cm. 16, pp. 5.000 ca. complessive. Antiporta illustrata al primo volume e bella vignetta incisa al termine del secondo. Solida ed elegante legatura in piena pergamena, dorsi a piccoli nervi con titoli manoscritti. Legatura di foggia antica ma verosimilmente dell'800. Esemplare fresco e marginoso, in eccellente stato di conservazione e solidamente legato. Ex libris a ciascun volume (cui è stato cancellato il nome) e note manoscritte alla prima carta di guardia del proprietario ottocentesco dell'opera.

      [Bookseller: Studio Bibliografico Benacense]
 27.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  

______________________________________________________________________________


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.