The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Displayed below are some selected recent viaLibri matches for books published in 1652

        Danmarckis Rigis Krønicke.

      2 bd. Prentet i Kiøbenhaffn hos Jørgen Lamprecht, paa Joachim Moltkes bekostning 1652-55. Med portræt af Arild Huitfeld stukket i kobber af A. Haelweg, titelblad stukket i kobber af H.A. Greÿs, med 2 store foldede blade med kobberstukne kongeportrætter af de danske konger fra Kong Dan til Christian V, med 2 dobbeltsidet fortegnelser over de christne konger, samt 2 plancher: Genealogia Comitum Holsatiæ og Genealogia Ducum Slesvicensium. [12] + [6] + 841 + [6] + 114 + [55]; [9] + 842-1555 + [328] s. Med aldersrelaterede spor, ellers velholdt eksempar indbundet i samtidigt helpergament med håndskrevne titel- og tomefelter på ryggen. Eksemplaret har tilhørt Carl Trolle Bonde, og bærer dennes exlibris samt initialer trykt i guld på ryggene. Titelblad og frontispice med svag fugtrand og med tidligere ejernavne... Komplet eksemplar af folioudgaven med "Bispekrøniken". Bogtrykkeren Jørgen Lamprechts fineste og et af vor bogproduktions monumentale værker.Arild Huitfeldt (1546-1609), dansk historiker; 1586 fik han sæde i Rigsrådet under Frederik 2. og blev tillige rigets kansler, hvorved han kom i spidsen for landets justitsvæsen. Fik i 1606 et apoplektisk anfald, og i 1609 trak han sig tilbage til Herlufsholm."Aldrig har, hverken før eller senere, Kjendskabet til Danmarks Fortid gjort et saa umaadeligt Skridt fremad som ved Huitfeldts Arbejde", siger Kr. Erslev, og eftertiden har ikke ændret denne dom, hvor meget den end vil finde at rette i det værk, der er det rette mindesmærke på Huitfeldts grav.... Da man 1652 lod Huitfeldts historie, der oprindelig var udkommet i kvartbind, genoptrykke i 2 foliobind, forsynede med et kobberstukket billede af Forfatteren, satte Vitus Bering derunder nogle latinske vers i hans ejendommelige stil, deriblandt følgende: "Huitfeldt har skrevet, hvad andre har gjort; men hvad han haver udført,/granske vil kommende Slægt, saa længe Danmark bestaar." [Wikipedia].Thesaurus 498. Bibl. Dan. III, 13.Printed by Jørgen Lamprecht, his finest work. With engraved portrait of the author by A. Haelweg, titlepage engraved by H.A. Greÿs, with 2 large folded leaves with portraits of the Danish Kings, all copperengraved, together with 2 double-paged lists of the Christian kings, and 2 folded plates. Bound in contemporary full vellum with handwritten title on spines. From the Swedish manor Trolleholm."These two volumes relate the history of Denmark from the legendary King Dan and up to the death of King Christian III, 1559. Written historically reverse during the years 1595 to 1603 by the Chancellor of Denmark, Arild Huitfeldt (1546-1609). It contains a vast source of material from the royal archives. Huitfeldt also draws upon the unpublished works of previous authors who had struggled with the task of continuing the work of Saxo. In this edition, the complete Huitfeldt Danish history and the chronicle of bishops are published in two volumes. The title page of the first volume is engraved with figures representing the span of monarchs from King Dan to Christian IV. Houghton, Dan. Litt., 28

      [Bookseller: Peter Grosells Antikvariat]
 1.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Topographia Electorat Brandenburgici et Ducatus Pomeraniæ etc. das ist Beschreibung der Vornembsten und bekantisten Stätte und Plätz in dem hochlöblichsten Churfürstenthum und March Brandenburg, und dem Hertzogtum Pomeren, zu sampt einem doppelten Anhang, 1 Vom Lande Preussen und Pomerellen 2 Von Lifflande unnd Selbige beruffenisten Orten. In Truck gegeben unndt Verlegt durch Matthæi Merian Seel:Erben.

      (Frankfurt, Main 1652). Kobbestukket tittelbl. (2) + 129 + (7) s. 2 kobberstukne kart. 62 kobberstukne plansjer. + 53 + (3) s. + 1 kobberstukket kart. 7 kobberstukne plansjer. + 36 + (4) s. 1 kobberstukket kart. 2 kobberstukne plansjer. Samt. helskinnbd. med 6 opph. bind. Rik ryggdekor i gull. Ex libris på forsats. 1 bl. svakt fuktskjoldet i ytre marg. Rift i 2 plansjer fagmessig restaurert.. Komplett eksemplar med tilsammen 4 kart og 71 plansjer. Fint eks. Contemporary full calf with 6 raised bands. Spine richly gilt. Bookplate on front pastedown. 4 engraved maps. 71 engraved plates. 1 leaf a little dampstained in outer margin. 2 plates with 1 skilfully repaired tear. A complete and fine copy

      [Bookseller: Ruuds Antikvariat]
 2.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Danmarckis Rigis Krønicke.

      1652 1652 - 2 bd. Prentet i Kiøbenhaffn hos Jørgen Lamprecht, paa Joachim Moltkes bekostning 1652-55. Med portræt af Arild Huitfeld stukket i kobber af A. Haelweg, titelblad stukket i kobber af H.A. Greÿs, med 2 store foldede blade med kobberstukne kongeportrætter af de danske konger fra Kong Dan til Christian V, med 2 dobbeltsidet fortegnelser over de christne konger, samt 2 plancher: Genealogia Comitum Holsatiæ og Genealogia Ducum Slesvicensium. [12] + [6] + 841 + [6] + 114 + [55]; [9] + 842-1555 + [328] s. Med aldersrelaterede spor, ellers velholdt eksempar indbundet i samtidigt helpergament med håndskrevne titel- og tomefelter på ryggen. Eksemplaret har tilhørt Carl Trolle Bonde, og bærer dennes exlibris samt initialer trykt i guld på ryggene. Titelblad og frontispice med svag fugtrand og med tidligere ejernavne. * Komplet eksemplar af folioudgaven med "Bispekrøniken". Bogtrykkeren Jørgen Lamprechts fineste og et af vor bogproduktions monumentale værker.Arild Huitfeldt (1546-1609), dansk historiker; 1586 fik han sæde i Rigsrådet under Frederik 2. og blev tillige rigets kansler, hvorved han kom i spidsen for landets justitsvæsen. Fik i 1606 et apoplektisk anfald, og i 1609 trak han sig tilbage til Herlufsholm."Aldrig har, hverken før eller senere, Kjendskabet til Danmarks Fortid gjort et saa umaadeligt Skridt fremad som ved Huitfeldts Arbejde", siger Kr. Erslev, og eftertiden har ikke ændret denne dom, hvor meget den end vil finde at rette i det værk, der er det rette mindesmærke på Huitfeldts grav. Da man 1652 lod Huitfeldts historie, der oprindelig var udkommet i kvartbind, genoptrykke i 2 foliobind, forsynede med et kobberstukket billede af Forfatteren, satte Vitus Bering derunder nogle latinske vers i hans ejendommelige stil, deriblandt følgende: "Huitfeldt har skrevet, hvad andre har gjort; men hvad han haver udført,/granske vil kommende Slægt, saa længe Danmark bestaar." [Wikipedia].Thesaurus 498. Bibl. Dan. III, 13.Printed by Jørgen Lamprecht, his finest work. With engraved portrait of the author by A. Haelweg, titlepage engraved by H.A. Greÿs, with 2 large folded leaves with portraits of the Danish Kings, all copperengraved, together with 2 double-paged lists of the Christian kings, and 2 folded plates. Bound in contemporary full vellum with handwritten title on spines. From the Swedish manor Trolleholm."These two volumes relate the history of Denmark from the legendary King Dan and up to the death of King Christian III, 1559. Written historically reverse during the years 1595 to 1603 by the Chancellor of Denmark, Arild Huitfeldt (1546-1609). It contains a vast source of material from the royal archives. Huitfeldt also draws upon the unpublished works of previous authors who had struggled with the task of continuing the work of Saxo. In this edition, the complete Huitfeldt Danish history and the chronicle of bishops are published in two volumes. The title page of the first volume is engraved with figures representing the span of monarchs from King Dan to Christian IV. Houghton, Dan. Litt., 28.

      [Bookseller: Peter Grosell, Antiquarian Bookseller]
 3.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Rembrandt Harmenszoon van Rijn. - "David im Gebet".

      - Radierung auf feinem Chinabütten, 1652. Von Rembrandt Harmensz. van Rijn. 14,4 x 9,3 cm (Platte) / 14,9 x 9,9 cm (Blatt). Bartsch 34. Kräftiger Druck mit schmalem Plattenrand. Qualitätvoller Abzug aus dem späten 18. / frühen 19. Jahrhundert. - Auf Trägerpapier alt montiert, dieses mit deutschem Titel. Leichte Knitterspuren an den Klebestellen. Blatt minimal angeschmutzt, dem Alter entsprechend jedoch gut erhalten. Rembrandt Harmensz. van Rijn (1606 Leiden - 1669 Amsterdam). Niederländischer Künstler des Barock. 1621?23 Schüler bei dem Maler J. van Swanenburgh. Ab 1624 eigenes Atelier im Haus der Eltern. Ab 1626 teilt er dieses mit J. Lievens. 1631 Umzug nach Amsterdam. Er zählt zu den bedeutendsten Vertretern der Kunstgeschichte und schuf zahlreiche Gemälde, Zeichnungen und Radierungen in der Technik des "clair-obscur" (Hell-Dunkel-Malerei).

      [Bookseller: Graphikantiquariat Koenitz]
 4.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Asiae nova delineatio, Auctore N. Visscher, 1690

      Visscher Claes Jansz., 1587-1652 - Asiae nova delineatio, Auctore N. Visscher, 1690, altkoloriert und goldgehöht, Blattmaß: 50x60 cm., etwas gebräunt, diverse Reparaturen an der Mittelfalz, diese geplatzt. [Attributes: Hard Cover]

      [Bookseller: Hammelburger Antiquariat]
 5.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Examen de Ingenios para las Sciencias. Donde se muestra la diferencia de habilidades, que ay en elos hombres; y el genero de letras, que a cada uno responde en particular

      1652 - “The first attempt to show the connection between psychology and physiology”, one of the most important scientific works from Spain. 1652. Leyden. Juan Maire. In 12vo. 8 ff. + 464. Contemporary calf, raised bands to spine, tooled in gilt, lettering piece, some rubbing. A fine copy generally, only browned, stronger on some leaves. An important work by Huarte, first printed in 1575; the title pages reads “Third edition”, however more likely the fifth in Spanish. Palau says of this edition “Linda edicion elzeviriana”. Huarte´s (1529 – 1588) Examen is ''the first attempt to show the connection between psychology and physiology'' (Garrison-Morton); he attempts to show that men are equal, however the bodily humours occur in different proportions to each man, factors like his alimentation, nationality, education, and growing-up events. The work was translated into English -“Examen de ingenios. The examination of mens wits, in which by discovering the varieties of natures”-, French, German, Latin, and Italian. His work was influential to Bacon and Cervantes. Palau, 16493. [Attributes: Hard Cover]

      [Bookseller: HS Rare Books]
 6.   Check availability:     IberLibro     Link/Print  


        Relacion verdadera de las Gloriosas proezas, y Vitorias, que han hecho las invencibles Galeras de Malta en los mares de Levante, en este ano de mil y seiscientos y cincuenta y dos.

      1652 - The defeat of the Turkish corsair fleet, one of two known copies. N.d. [1652]. Madrid. Gregorio Rodriguez. In folio In folio (290 mm x 208 mm). 2 ff. Unbound. Upper corner missing of first ff. missing, affecting a few letters. First edition. The imprint narrates the sea engagement between 6 Turkish corsairs under the command of Carapatachi “bravo cofario de Calamacia” [brave corsair from Calamacia], and General Baylio. The battle ended with the defeat of the Turkish fleet, and the capture of 3 vessels, which were taken back to Malta. Very rare, no copies can be traced at auction. We can only trace one copy in institutions. Not in Palau. [Attributes: First Edition]

      [Bookseller: HS Rare Books]
 7.   Check availability:     IberLibro     Link/Print  


        De originibus Americanis libri quatuor Hague sumptibus Adrian Vlacq

      

      [Bookseller: Maggs Bros. Ltd. ]
 8.   Check availability:     Direct From Bookseller     Link/Print  


        Les Estats De La Couronne de Castille, dans les Parties plus Septentrionales de L' Espagne: et la ou sont Les Royaumes de Castille Vielle, Leon, Gallice, Asturie, Biscaie Seign.rie Navarre. & c. Par le Sieur Sanson d' Abbeville Geographe ordre du Roy. A Paris Chez Pierre Mariette, Rue S. Iacques a l' Esperance Avec Privilege du Roy. pour vingt Ans. 1652 - Sommer sculp.':.

      - Altkolorierter Kupferstich v. Jean Somer(s) Pruthenus n. Nicolas Sanson d' Abbeville aus Cartes generales de toutes les parties du monde, . b. Pierre Mariette in Paris, dat. 1652, 40,7 x 54 Cartografia De Galicia - Colección Puertas-Mosquera, 134; Tooley's Dic. of Mapm. Rev. Ed. Q - Z, S. 187 (Jean Somer Pruthenus. Engraver working in Paris for Nicolas Sanson, Pierre Mariette and others. .). - Zeigt Galizien, Asturien, Leon, das Baskenland mit dem Golf von Biscaya, Valladolid und Burgos. - Unten links dek. Titelkartusche mit Verlegeradresse; oben links 3 Meilenzeiger; unten links Stechersignatur von Somer ('Sommer sculp.'). - 1. Zustand dieser Karte mit der Verlegeradresse: 'A Paris Chez Pierre Mariette, Rue S. Iacques a l' Esperance Avec Privilege du Roy. pour vingt Ans. 1652'.

      [Bookseller: Antiquariat Norbert Haas]
 9.   Check availability:     IberLibro     Link/Print  


        L'Hydrographie Ou Description De L'Eau C'Est a Dire Des Mers, Golfes, Lacs, Destroits, Et Rivieres Principales, Qui Font Dans La Surface Du Globe Terrestre

      Sanson, Paris 1652 - A very rare map from Nicolas Sanson. Imprint bears the date of 1652, although it is possible that this copy came from an atlas in the later 1600s. Light toning and edgewear, with one corner slightly chipped. Light soil on lower margin. Hand-colored boundaries. Map borders measure 14" x 20 3/4". California is shown as an island, and Terre Australe is a vague line encircling the Antarctic. Terre de Iesso is the name given to the land mass northwest of North America. Sanson (1600-1667) published many map versions of the world and is known as "the father of French cartography." ; 16 1/2" x 22 1/4"

      [Bookseller: Back of Beyond Books, ABAA]
 10.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Spectaculum Passionis Iesu Christi, Das Blutige Schau-spiel des Bittern Leiden und Sterbens unsers lieben Herren Jesu Christi, In CL Predigten; Mit herlichen Sprüchen, schönen Gleichnüssen und zierlichen Exempeln auß Göttlicher Schrift, den H. Vätern auch allerhandt Alten und Neüen Scribenten, fleissig, richtig und deütlich erkläret und jedermann zu reicher Lehr, kräfftigen Trost, ernster Vermahnung und treuhertziger Warnung fürgestellet, Durch Martinum Bohemum, des H. Worts Predigern zum Lauben in Ober Laußnitz, Itzo zum andernmal getrückt und mit Nützlichen Registern vermehret;

      Lübeck, Albrecht Hakelmann (1652 -) 1654. - 804 Seiten, Das Titelblatt fehlt und liegt in Kopie bei. Gelegentliche Fehlpaginierung. Eine der beiden Eisenschließen ist defekt. Sonst guter Zustand. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 3800 2°, blindgeprägter Ledereinband auf Holz mit 5 Bünden d. Zt.

      [Bookseller: Antiquariat Kretzer]
 11.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Les Estats De La Couronne De Castille, Dans les Parties plus Meridionales de l'Espagne et la ou sont Castille Nouvelle, Andalousie, Grenade, Et Murcie. Par le Sr. Sanson d' Abbeville Geographe ordre du Roy. A Paris Chez Pierre Mariette, Rue S. Iacques a l' Esperance avec Privilege du Roy. pour vingt ans. 1652 - ISommer Sculpsit.':.

      - Altkolorierter Kupferstich v. Jean Somer(s) Pruthenus n. Nicolas Sanson d' Abbeville aus Cartes generales de toutes les parties du monde, . b. Pierre Mariette in Paris, dat. 1652, 40,5 x 53,5 Pastoureau, Les atlas Francais XVI. - XVII. Siècles, Sanson V A, Nr. 68; Tooley's Dic. of Mapm. Rev. Ed. Q - Z, S. 187 (Jean Somer Pruthenus. Engraver working in Paris for Nicolas Sanson, Pierre Mariette and others. .). - Zeigt Andalusien, Murcia, C. Valencina, Extremadura und Castilla- La Mancha. - Oben links Titelkartusche mit Verlegeradresse; oben rechts 3 Meilenzeiger; unten rechts Stechersignatur von Somer ('ISommer Sculpsit.'). - 1. Zustand dieser Karte mit der Verlegeradresse: 'A Paris Chez Pierre Mariette, Rue S. Iacques a l' Esperance Avec Privilege du Roy. pour vingt Ans. 1652'.

      [Bookseller: Antiquariat Norbert Haas]
 12.   Check availability:     IberLibro     Link/Print  


        Introductionis in universam geographiam, tam veterem quam novam...

      typis Andreae Dunckeri sumptibus Gothofredi Mulleri 1652 4to (cm. 19,1), 10 cc.nn. (compreso ritratto dellâ??A. in antiporta), 214 pp., 39 cc.nn. (ultima bianca) con 33 tavv. rip. f.t. (di cui un mappamondo a doppia pagina). Solida legatura coeva in piena pergamena con titolo ms. al ds. (poco leggibile). Piatti con alcune piccole macchie e bruniture.Tagli azzurri. Fioriture alle carte di guardia, prime ed ultime carte uniformemente ingiallite. Nel complesso, buon esemplare genuino. Rara edizione seicentesca. Graesse (II, p. 204) cita unâ??edizione del 1729. Non in Brunet.

      [Bookseller: Libreria Antiquaria Ex Libris s.r.l.]
 13.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        Emer-eniauto-genea-chorographias [graece] nucleus insigni lectionis variae fructu locupes. Historiae cum sacrae, tum profanae cognitione compendiosißima atque utilissima praegnans, excolendae juvandaeq[ue]; memoriae perquam accommodus. 3 Teile in einem Band.

      Ulm, Johann Görlitz, 1652. 12°. Mit gest. illustr. Titel, ganzs. Holzschn.-Wappen a. Drucktitel verso, 16 gest. Seiten m. Tabellen, zahlr. kleinen Wappenholzschnitten u. 15 ganzs. Holzschn.-Karten. 176; 72 (das letzte weiß) nn. Bll., Pgmt. d. Zt. m. handschriftl. Rückentitel. Seltene zweite Ausgabe; der gestochene Titel lautet „Historiae universalis“. - Chronologischer Abriß mit Kalendarien, Listen der Päpste und weltlichen Herrscher (mit Wappen), genealogischen Tabellen und kleinem Europa-Atlas mit Karten von Oberbayern, der Oberpfalz, Sachsen, Franken, Böhmen, Österreich, Schwaben, dem Bodensee, Schweiz, Ungarn, Belgien, Frankreich, Großbritannien, Italien u. Spanien. - Der Benediktiner u. Historiker Gabriel Bucelin (1599-1681) wurde seit 1612 im Benediktinerkloster Weingarten erzogen, trat 1617 in den Orden ein, studierte in Dillingen Theologie und Philosophie und wurde 1624 zum Priester geweiht. Später Novizenmeister in St. Trudpert und Weingarten, lehrte er um 1635 Humaniora im Kloster Feldkirch, wo er 1651-1681 Prior war. Bucelin schrieb Abhandlungen zur Kirchen- und Profangeschichte, zur Genealogie sowie zur Hagiographie, die er teilweise mit aquarellierten Zeichnungen, vor allem Klosterprospekten, ausstattete. Nur wenige seiner über fünfzig Werke sind im Druck erschienen. - Einband etw. berieben, bestoßen u. fleckig. Schließbänder gerissen. Alter Besitzvermerk a. Innendeckel u. Titel. Etw. gebräunt, stockfleckig u. wasserrandig. - VD17 39:118406Q; vgl. ADB III, 462 u. Wetzer/Welte II, 1388. Versand D: 12,00 EUR Bucelinus (Bucelin bzw. Buzlin), Emer-eniauto-genea-chorographias [graece] nucleus insigni lectionis variae fructu locupes. Historiae cum sacrae, Atlas, Atlanten, Landkarten

      [Bookseller: Antiquariat Wolfgang Friebes]
 14.   Check availability:     buchfreund.de     Link/Print  


        Poetae minores graeci [.] Quibus subjungitur, eorum potissimum quae ad philosophiam moralem pertinent, index utilis. Accedunt etiam nuperae observationes Radulphi Wintertoni in Hesiodum.

      Cambridge, Thomas Buck, 1652. - Titel, (6), 533, (91) SS. Mit Holzschnittbordüre am Titel, einigen floralen und ornamentalen Initialen in Holzschnitt sowie der Holzschnittdruckermarke am Schluß. Restaurierter Lederband der Zeit mit blindgepr. Deckelfileten und Eckfleurons und goldgepr. Rückenschildchen. Dreiseitiger Rotschnitt. 8vo. Zweite, verbesserte Cambridger Ausgabe (EA 1635). "Die Ausg. v. 1652 wird als die schönste u. correcteste gesucht" (Schweiger). Enthält die Werke der Autoren Hesiod, Theokrit, Moschos, Bion, Simmias, Musaios, Theognis, Phokylides, Pythagoras, Solon, Tyrtaios, Simonides, Rhianos, Naumachios, Panyasis, Orpheus, Mimnermos, Linos, Kallimachos, Evenos, Eratosthenes, Menekrates, Posidippus und Metrodoros sowie die Fragmente 21 weiterer Dichter "et aliorum incertorum autorum". - Aus dem Besitz des Cambridger Altphilologen Leonard Whibley (1863-1941), zeitweiliger Sekretär der University Press und Verfasser des Standardwerks "Companion to Greek Studies" (vgl. DNB, Suppl. 1941-1950, 950), mit hs. Schenkungsvermerk am Spiegel: "Presented by Mr. Leonard Whibley 1932"; darüber gest. herald. Exlibris. Am Titel hs. Besitzvermerk "John Billingsly Jo. Hatfeild scripsit" (möglicherweise dem nonkonformistischen Geistlichen John Billingsley, 1657-1722 bzw. seinem Vater, 1625-84, zuordenbar?) - Teils schwach wasserrandig und mit vereinzelten Marginalien der Zeit auf Griechisch und Latein. Schweiger I, 353. Hoffmann III, 238 ("Vorzügliche Ausgabe von 1652"). [Attributes: Hard Cover]

      [Bookseller: Antiquariat INLIBRIS Gilhofer Nfg. GmbH]
 15.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Topographia Electorat Brandenburgici et Ducatus Pomeraniae das ist Beschreibung der Vornembsten und bekantisten Stätte und Plätz in dem hochlöblichsten Churfürstenthum und March Brandenburg; und dem Hertzogtum Pommeren, zu sampt einem doppelten Anhang, Vom Lande Preußen unnd Pomorellen, Vom Lifflande unnd Selbige beruffenisten Orten. Mit Nachwort von L. H. Wüthrich.

      Frankfurt Merian 1652 - 4°. Mit 69 (v. 70) teils gef. Kupfertafeln mit 99 Darstellungen und 4 Karten. Pergamentband der Zeit Wüthrich 57. Erste Ausgabe. - Einband fleckig und berieben. Vorderer fliegender Vorsatz am Rand beschnitten. An den Rändern stock- bzw. fingerfleckig. Tafeln teils mit hinterlegten Falzeinrissen am Rand. Ansicht Klein Berlin defekt und mit Fehlstelle. Große Berlin-Ansicht mit größerer Fehlstelle. Ansicht Kurfürstliches Lusthaus fehlt. Ansicht Friedeberg mit größerem hinterlegten Einriss. Ansicht Stralsund stark knittrig und im Falz hinterlegt. Exlibris. Gewicht (Gramm): 1580 [Attributes: First Edition]

      [Bookseller: Müller & Gräff e.K.]
 16.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        An elegant And Learned discourse Of the Light of Nature, With several other treatises: Viz, The Schisme. The Act of Oblivion. The Childes Returne. The Panting Soul. Mount Ebal. The White Stone. Spiritual Opticks. The Worth of Souls

      London: Printed by T. R. and E. M. for John Rothwell, 1652. [16], 176, 171-178, 185-215, [1], 212pp. With woodcut head-pieces and initials. Contemporary tooled calf re-backed and re-cornered in recent calf. Ink library shelf marks to title, worming to bottom margin of signatures A-Q, occasional marginal soiling throughout. Nathanael Culverwel (1619-1651) English theologian, member of the Cambridge Platonists. Presented here are Culverwel's musings upon attempting to mediate reason and faith via the philosophy of natural law. - originally delivered as a series of lectures in 1645 and 1646 in response to the opposing religious stances evident during the English Civil War. Wing C7569.. First edition. Quarto.

      [Bookseller: Antiquates]
 17.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        The Life of the Renowned Sr Philip Sidney....

      London: For Henry Siele, 1652. First Edition. 12mo in 8s. ....With the true interest of England as it then stood in relation to all forrain princes: and particularly for suppressing the power of Spain stated by him. His principall actions, counsels, designes, and death. Together with a short account of the maxims and policies used by Queen Elizabeth in her government.Two engraved portrait frontispieces, one mounted of Sidney and another of Greville bound in. [4]247pp. with spurious pagination but all catchwords matched and complete. " The 'Life', though written apparently ca. 1610 and perhaps revised later, was not published until twenty-four years after Greville's deah. It is not so much a biography as an historical survey by a disillusioned politician of an earlier and less corrupt time when Elizabeth, though not faultless, was unswerving in her determination to make England great, and Sidney, of all too brief a period, stood above all others as the militant champion of European Protestantism." (English Literature in the Seventhteenth Century, Bodeleian Library, 1957).A hansome copy, rebound in 20th century England, in full brown polished calf, raised bands, one compartment lettered in gilt, endpapers renewed. A lovely copy displaying no foxing, but just a hint of toning. Very nice.

      [Bookseller: Alcuin Books, ABAA-ILAB]
 18.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        The History of The Valorous and Witty-Knight-Errant, Don Quixote, of the Mancha Bound With The Pleasant Notes Upon Don Quixot

      London: Printed by Richard Hodgkinsonne, for Andrew Crooke, 1652. Two works bound in one volume. Quarto, full brown leather, gilt tooling and titles to the spine, gilt device to the front and rear panel, raised bands. Bound with the first edition of Edmund Gayton's Pleasant Notes Upon Don Quixot, which was published in 1654. Three title pages (The History being divided in two parts) with woodcut devices, ornamental head- and tail-pieces, and large decorated initials. In very good condition with some toning to the text. The Pleasant Notes Upon Don Quixot was a commentary on Cervantes, with three early references to Shakespeare. Repeatedly Gayton departs from its subject to introduce colorful anecdotes of contemporary London. Shakespeare is named in a list of English writers on p. 21; on p. 95, Don Quixote is called "The Shakespeare of the Mancha. Don Quixote tells the tale of a man so entranced by reading about the chivalrous romantic ideals touted in books that he decides to take up his sword and become a knight-errant himself, with the aims of defending the helpless and warding off the wicked. With his somewhat confused laborer-turned-squire, Sancho Panza, they roam the world together and have adventures that have haunted reader's imaginations for nearly four hundred years. Don Quixote is generally recognized as the first modern novel. Over those years, it has had an incredible influence on thousands of writers, from Dickens to Faulkner, who once said he reread it once a year, "just as some people read the Bible". Vladamir Nabokov is quoted as saying, "Don Quixote is greater today than he was in Cervantes's womb. [He] looms so wonderfully above the skyline of literature, a gaunt giant on a lean nag, that the book lives and will live through [his] sheer vitality... He stands for everything that is gentle, forlorn, pure, unselfish, and gallant. The parody has become a paragon."

      [Bookseller: Raptis Rare Books, ABAA/ ILAB]
 19.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        L'Hydrographie Ou Description De L'Eau C'Est a Dire Des Mers, Golfes, Lacs, Destroits, Et Rivieres Principales, Qui Font Dans La Surface Du Globe Terrestre

      Paris: Sanson. Very Good. 1652. A very rare map from Nicolas Sanson. Imprint bears the date of 1652, although it is possible that this copy came from an atlas in the later 1600s. Light toning and edgewear, with one corner slightly chipped. Light soil on lower margin. Hand-colored boundaries. Map borders measure 14" x 20 3/4". California is shown as an island, and Terre Australe is a vague line encircling the Antarctic. Terre de Iesso is the name given to the land mass northwest of North America. Sanson (1600-1667) published many map versions of the world and is known as "the father of French cartography." ; 16 1/2" x 22 1/4" .

      [Bookseller: Back of Beyond Books, ABAA]
 20.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Orbis vetus cum origine magnarum in eo gentium a filiis et nepotibus noe.

      1652 - Altkolorierte Original-Kupferstichkarte von Chr. Rothgießer nach J. Mejer aus Caspar Danckwerth: "Newe Landesbeschreibung der zwey Hertzogthümer Schleswich und Holstein", Husum, 1652. 44 x 53 cm. Unter Passepartout in Goldleiste mit Perlenschnur gerahmt. Rahmengröße 61 x 69 cm.- Schön kolorierte Karte der "Alten Welt", mit vier Kartuschen und reicher allegorischer Staffage. Graphik und Bilder, Karten

      [Bookseller: Antiquariat Diderot]
 21.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Hungaria Regnum - APeyrounin fecit - A Paris chez Pierre Mariette, rue S. Iacques a l'Esperance':.

      - Altkolorierter Kupferstich v. A. Peyrounin n. Nicolas Sanson aus Cartes generales de toutes les parties du monde, . b. Pierre Mariette in Paris, 1652, 42 x 50,5 Szántai, Atlas Hungaricus 1528-1850, Vol. II, S. 530, Sanson 1. - Zeigt Ungarn. - Unten links Titelkartusche. - Unten rechts Meilenzeiger und Verlegeradresse. - Dies ist die erste Karte von Ungarn die die Zuordnung der Grafschaften (Komitate) zeigt! (This is the first map of Hungary which shows the county assignment!) (hochauflösende Bilder auf meiner Homepage, oder bei Anfrage - high resolution pictures on my homepage or after request)

      [Bookseller: Antiquariat Norbert Haas]
 22.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        The Bribe-Takers of Jury-Men Partiall, Dishonest, and Ignorant Discovered and Abolished; and Honest, Judicious, Able, and Impartiall Restored; And their equall Election to Try Causes, and Find Inquests [etc.]. Wing L772. Quarto

      London: Printed by E. Cotes, 1652. Modern board-backed cloth, bowed, the leaves mounted with repairs to the lower corners (all text legible), quite usable if no more; the Taussig copy A rare tract, one of many written by Leach as he joined prominent legal reformers such as William Sheppard and Matthew Hale during the Interregnum, here focusing on the jury, proposing a secret ballot among many other reforms; five copies in ESTC

      [Bookseller: Meyer Boswell Books, Inc.]
 23.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        De wonderlyke reizen van Fernando Mendez Pinto; die hij in de tijt van eenëntwintig jaren in Europa, Asia en Afrika... gedaan heeft.Amsterdam, printed for Jan Rieuwertsz I and Jan Hendricksz Boom, 1653. 4to. With an engraved title-page and 7 engraved plates. Modern vellum.

      STCN (2 copies); Cordier, Japonica, col. 38; Cordier, Sinica, col. 2067; Couto, The marvellous travels of Fernando Mendez Pinto across the Low Countries; Thiele 193. Second edition of a translation into Dutch of the travels of the Portuguese explorer Pinto through Asia. Over a period of 21 years Pinto travelled to Africa, India and China and even claimed to have been in Tibet. By his own account he was the first westerner to enter Japan. Although the historical accuracy of his account is debatable, his story is highly entertaining and remained very popular for long after his death.The first edition in Dutch was published in 1652 and translated by Jan Hendrik Glazemaker, most famous for his translations of the works of Descartes. Glazemaker, who did not know Portuguese, based himself on an earlier French translation by Bernard Figuier. Instead of providing an accurate translation, he edited the text to conform to the radical enlightenment ideals of Spinoza, supported by himself and his publisher. This stripped Pinto's travels of most of the Catholic elements, including miracles and saints. "Glazemaker excludes what cannot be explained from a scientific perspective" (Couto). What remains is the image of the ruthless Portuguese who used faith to justify their cruelty and greed. Contrasting with them is the book's description of a utopian China in which religions harmoniously coexist.The back of the engraved title-page, letterpress title-page and first page of the introduction were used for a writing exercise. The main allegorical figure of the engraved title-page has been perforated at the edges and the 14 following leaves, including the letterpress title-page and one engraving, contain small, nearly invisible perforations. With a restored tear in A1, some thumbing and some water stains in the margins including a larger water stain at the bottom corner of the second half of the book; a good copy.

      [Bookseller: ASHER Rare Books (Since 1830)]
 24.   Check availability:     NVvA     Link/Print  


        Les oeuvres. Onziesme edition reveue et corrig?e en plusieurs endroits, et augment?e d'un fort ample Traict? des Fi?vres, tant en general qu'en particulier, et de la curation d'icelles, nouvellement trouv? dans les Manuscrits de l'Autheur. Avec les Voyages qu'il a faits en divers lieux : Et les Pourtraits & Figures, tant de l'Anatomie que des Instruments de Chirurgie, & de plusieurs Monstres.

      Lyon, chez Pierre Rigaud, 1652, folio, legatura settecentesca in mezza pergamena, manoscritto al dorso, piatti "en papier mouchet?". Frontespizio facsimilato su carta antica, pp. (20)-854-(80) con una tavola (ritratto del Par?) all'inizio e numerose incisioni xilografiche nel testo. La carta 853/854 ? numerata 845/846. Solite lievi bruniture della carta dell'epoca; gora all'angolo interno attinente quasi esclusivamentge al margine bianco e lavoro, sempre marginale, di tarli per una cinquantina di fogli all'interno, testo sempre escluso. Le incisioni sono in particolare sull'anatomia umana, sulle strumentazioni chirurgiche, sugli animali favolosi, i mostri, ecc. Mancano le pagine : 95/96, 153/156, 577/636, 639/646.

      [Bookseller: Libreria Piani gia' Naturalistica]
 25.   Check availability:     Direct From Bookseller     Link/Print  


        Territoria Anglen et Schwansen Anno 1649. Kolor. Kupferstichkarte von J. Mejer aus Danckwerth, 1652. Gedruckt bei Blaeu, Amsterdam, 1662. 43,5 x 54 cm.

       1652 Mit einer Titelkartusche mit Figurenstaffage. Versand D: 5,00 EUR

      [Bookseller: Antiquariat Schramm]
 26.   Check availability:     buchfreund.de     Link/Print  


        Klare en waarachtige beschryving van de leste beroerten en afval der Portugezen in Brasil; daar in d'oorsprong dezer zwarigheden en oorlogen klarelijk vertoont worden. Met de reisbeschrijving van de zelve schrijver naar Brasil.

      Amsterdam, Jan Hendriksz. Boom and Jan Rieuwertsz., 1652 - Original hardcover, 4to. good condition. First and only edition of the Dutch translation of a work on the Dutch-Portuguese wars in Brazil by Pierre Moreau, a French secretary in Dutch service who came to Pernambuco in 1646. With engraved plan of Mauritsstad on title-page and 4 half-page engravings text. 0 g. [Attributes: Hard Cover]

      [Bookseller: BOOKSELLER - ERIK TONEN BOOKS]
 27.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        La vie du grand S. Benoist Patriarche des moines de l occident. Ses vertus, ses maximes, les exellences de sa regle, & un abbregé des grands hommes de son ordre. Par le P. Dom Bernard Planchette, Moine Benedictin de la Congregation de S. Maur.

      Paris, Billaine 1652 - . 4°. (28) S., 450 S., (8) S. und 1 gest. Frontispiz, Titelblatt in rot/schwarz und zahlr. Holzschnitt-Initialen. Leder der Zeit mit goldgepr. Rückenschildchen und Rückenvergoldung. Erste Ausgabe. Gutes und sauberes Exemplar. [Attributes: First Edition; Hard Cover]

      [Bookseller: Antiquariat Fatzer ILAB]
 28.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Spectaculum Passionis Iesu Christi, Das Blutige Schau-spiel des Bittern Leiden und Sterbens unsers lieben Herren Jesu Christi, In CL Predigten; Mit herlichen Sprüchen, schönen Gleichnüssen und zierlichen Exempeln auß Göttlicher Schrift, den H. Vätern auch allerhandt Alten und Neüen Scribenten, fleissig, richtig und deütlich erkläret und jedermann zu reicher Lehr, kräfftigen Trost, ernster Vermahnung und treuhertziger Warnung fürgestellet, Durch Martinum Bohemum, des H. Worts Predigern zum Lauben in Ober Laußnitz, Itzo zum andernmal getrückt und mit Nützlichen Registern vermehret;

      Lübeck, Albrecht Hakelmann (1652 -) 1654. (2. Aufl.), 4 Bde. in 1 Bd. 804 Seiten, 2°, blindgeprägter Ledereinband auf Holz mit 5 Bünden d. Zt. Das Titelblatt fehlt und liegt in Kopie bei. Gelegentliche Fehlpaginierung. Eine der beiden Eisenschließen ist defekt. Sonst guter Zustand. Versand D: 5,50 EUR

      [Bookseller: Antiquariat Kretzer]
 29.   Check availability:     buchfreund.de     Link/Print  


        Gründlicher Bericht, von der LandesFürstlichenErtzBischöfflichen hoch- und gerechtigkeit über die Stadt Bremen, worin erwiesen, dass dieselbige seither dero Nahme bekandt gewesen, biss auff den heutigen Tag sich niemals eines Immediat unstreitigen ReichsStädischen prædicats noch Regierung gebrauchet, auch niemahls für eine Käyserl. freye ReichStadt gehalten &c. Zur Antwort auff einen von ihnen den Bremern hochgeschätzten, zwarten für langen Jahren durch ihren gewesenen Burgermeister, Weyland Heinrichen Krefftingh des Rechten Doctorn, uffgesetzeten, aber allererst für wenig Jahren kundgewordenen Discurs. Anno M. D.C. LII.

      - Utan ort, 1652. 4:o. ):(4, A4-Z4, Aa4-Zz4, 3A4-3D4, 3E3. Saknar det sista blanka bladet. Enstaka samtida understrykningar och marginalanteckningar med bläck. Hfrbd från slutet av 1800-talet, guldornerad rygg med röd titeletikett och upphöjda bind, alrotsmarmorerade pärmpapper. Ur Gustaf Holdo Stråles bibliotek, med hans exlibris, och ur Ericsbergs bibliotek. VD17 23:311817Z. Klemming, Sveriges förhållanden, s. 106. Warmholtz 8305. Av hävd åtnjöt staden Bremen nästan full självständighet gentemot det omgivande ärkestiftet som den formellt tillhörde. När det stod klart att området i Westfaliska freden skulle komma att tillfalla Sverige fruktade man naturligt nog att detta självbestämmande inte skulle komma att respekteras av svenskarna. Man utverkade då ett frihetsbrev av kejsaren, 1646, i vilket Bremens ställning som fri stad formaliserades. Detta senkomna dokument (som lär ska ha kostat Bremens borgerskap en ansenlig summa) erkändes dock inte av Sverige, orsakerna till vilket detaljerat redovisas i denna skrift. Frågan kom att leda till två väpnade konflikter mellan Bremen och Sverige (första och andra Bremiska krigen, 1654 respektive 1666) vilka båda ledde till kompromisser till Sveriges fördel, men där Bremens självständighet trots allt bestod. Hermann Conring (1606-81) var professor i medicin i Helmstad från 1637 och i politik från 1650, och ansågs vara en av sin tids främsta jurister. Han verkade dessutom åren 1650-51 i Sverige som drottning Kristinas livläkare.

      [Bookseller: Centralantikvariatet]
 30.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Newe Landtcarte von der Insull Helgelandt / Helgeladt in annis Christi 800, 1300 & 1649 / Grundtriß der Stadt Sleßwieg / Grundtriß Von Dannewarcks wall Undt der Alten Stadt Sleßwieg ... Anno 1154. 4 Karten auf 1 Blatt. Kolor. Kupferstich von J. Mejer bei Danckwerth, 1652. 42,5 x 58 cm.

       1652 Versand D: 5,00 EUR

      [Bookseller: Antiquariat Schramm]
 31.   Check availability:     buchfreund.de     Link/Print  


        ASIAE DESCRIPTIO NOVA IMPENSIS 1652. [Shows All of Asia: Tartaria, Mongolia, Gob

      London 1652, Henrici Siele. A single sheet copper etched map. overall sheet size: ca. 47.5 x 35 cm., map size: ca 43.5 x. 34 cm., 4 old fold lines, now folded in half, original decle. edges on all sides, as issued, clean, solid image. R A R E. EARLY MID-17TH CENTURY MAP OF ALL ASIA & ALL S.E.ASIA This famous map of all Asia was executed by the celebrated engraver & cartographer, Johan Goddard [flourished 1645-71]. The map was then used in the most famous and stunning cartographic series, the "COSMOGRAPHIE" published in London, 1663. It was compiled by Dr.Peter Heylyn [1600-1662]. This series of superb atlases with maps of the whole world was the most grand scale and complete cartographic atlases of the entire world in the 17th century. A landmark and major contribution to world cartography. * The ASIAE map shows a very large geographical view of all classical Asia, from Mare Tartaricum at the extreme North to Adu Island just south of the Maldivias; from the extreme Eastern tip of Candia at the far West. just above Maris Mediterranei Paris which also shows Constanhip Polis [ancient Constantinoble] all the way East to Idos Matelotes and Duinas Colunas islands, just past the Philippines and Southeast of Japan. The map then shows fully all of Japan, its related islands, Formosa, Ryukyu [wrongly placed just below Formosa], all of the Philippines, Indonesia, Streto de Sunda and that area near Sumatra, Malayan peninsula before Singapore as listed, all of Indo-China [Cambodia, Laos & old Vietnam] again preceding the French era by 200 years, Siam, Burma and all of S.E. Asia, all of China, Tibet, Mongolia, Tartaria, the Great Wall, Corea, Central and S. Asia, Persia, Farsia, Cabil [sic], Arabian peninsula: Ayaman, Arabia Felix, Northeastern edge of Africa, all of the Holy Lands, Western & Eastern Europe, Russian, Crimea and the Steppe et al. * The map is remarkable in its great named and details of river confluences, cities, both small and large, names of mountains, lakes, and geographical features indicated such as mountains, lakes, rivers, larger cities and oceans named. For a person of the mid-17th century, this map gave a rather accurate [to the time] insight to the Asian world and its outstanding features. * While there is the usual cartographic distortion found in maps of this period, by and large it is a fairly close impression of what was where and the names are still mostly correct, as well as the 'geographic' look of the countries illustrated. That is to say this is not miles off from what is now. * COSMOGRAPHIE 1663: A rare and remarkably detailed map of the Asian continent by Johan Goddard, with the imprint of Anna Seile, Henry's widow, one of the few women to be involved in London's map publishing business. * BIBLIOGRAPHY: R.V. Tooley: TOOLEY'S DICTIONARY OF MAPMAKERES, p.249. * Color scans can be sent by email. Images displayed may not be the actual copy in stock for sale at any given time; if you want to see the exact image of the book or edition in stock, please request this by email and an image will be returned to you by attachment. * * * * BUY WITH .

      [Bookseller: Rare Oriental Book Company, ABAA, ILAB]
 32.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Topographia Electoratus Brandenburgici, et Ducatus Pomeraniae. Das ist, Beschreibung der vornehmsten, und bekantisten Stätte und Plätz in dem hochlöblichsten Churfürstenthum und March Brandeburg; und dem Hertzogthum Pommeren, zu sampt einem doppelten Anhang Vom Lande Preußen unnd Pomerellen, Von Liflande unnd Selbige . Orten. Kupfertitel, Titel, 2 Bl. Widmung, S. 5-129 S., 3 Bl. Register, Zwischentitel, S. 5 (recte 3)-53, 1 Bl. Register, Zwischentitel, S. 3-36, 2 Bl. (Register und Kupferverzeichnis. Mit 4 großen gestoch. Karten und 70 teils mehrfach gefalt. Kupfertafeln. Folio. Schöner Pergamentbd d. Z. mit handschriftl. Rückentitel und dunkelgrünen Bindebändern.

      (Frankfurt/M.), Matthäus Merian Erben, (1652). - Erste Ausgabe der berühmten Merian-Topographie in einem sehr schönen, hervorragend frischen und außerordentlich breitrandigen Exemplar. Die Tafeln in klaren und kontrastreichen Abdrucken. Vollständiges Exemplar, mit dem Namensregister und der "Anweisung für den Buchbinder". In diesem schönen Zustand sehr selten. – VD17 23:230371R; Schuchard 60 A; Wüthrich, Das druckgraphische Werk, IV 57; Wüthrich, Bibliographie, 54. [Attributes: First Edition]

      [Bookseller: Antiquariat Wolfgang Braecklein]
 33.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Gesamtansicht ('Revalia. - Reúeln.').

      - Kupferstich v. Matthäus Merian aus Topographia Electorat Brandenburgici et Ducatus Pomeraniae. . b. Matthäus Merian in Frankfurt a.M., 1652, 10 x 32,5 Fauser, Repertorium älterer Topographie. Druckgraphik von 1486 bis 1750, Bd. II, S. 655, Nr. 11664. (hochauflösende Bilder auf meiner Homepage, oder bei Anfrage - high resolution pictures on my homepage or after request)

      [Bookseller: Antiquariat Norbert Haas]
 34.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Kolberg ( Colbergh ) . Altkolorierter Kupferstich bei Merian.

       Seltener, altkolorierter Kupferstich Erik Jönssons, verlegt bei Merian. Im Mahagonirahmen unter Glas. Nach meiner Kenntnis 1652 entstanden. ( Grösse 33 x 21 cm / gerahmt 44 x 34 cm ). Dargestellt ist die Stadt Kolberg in Hinterpommern ( bezeichnet: Colbergh an der Ost See ) in einer frontalen Aufsicht von einer Höhe herab. Gezeigt und benannt werden : Die Saltzsiederey, Die Munde, Der Thumb, Das Rathauss, Mühlen, Schleuse, Persant Fluvio. Unter der Kartusche findet sich der Eintrag: \" Erich Jönsson Delineavit \". Erik Jönsson hatte in den Jahren um 1640 unter dem damaligen schwedischen Stadtkommandanten von Demmin, Conrad Mardefeld, eine aussichtsreiche Karriere als Fortifikationsingenieur begonnen. Diese Karriere war letztlich so erfolgreich, daß Jönsson später unter dem Namen Dahlberg geadelt wurde. Ihm verdanken wir eine nicht geringe Anzahl pommerscher und anderer norddeutscher Städteansichten in den Werken des Verlagshauses Merian. Die kleine Schriftzeile \" Erich Jönsson Delineavit\" verrät z.B. bei den Ansichten von Kolberg und Stralsund seine Urheberschaft. Der Mahagonirahmen neueren Datums leicht beschädigt. Das Blatt mit kleineren Erhaltungsmängeln ( Mittelfalz, 5 kleinere Flecken, am rechten Rand 3 kleinere Einrisse. Am unteren Rand ( außerhalb der Darstellung ) ein Ausriß ( hinterlegt ). In der rechten Hälfte leicht fleckig bzw. fingerfleckig. Schönes, detailreiches, frühes Blatt Kolbergs. ( Pic erhältlich / webimage available ) Versandkostenfreie Lieferung Kolber, Colberg, Colbergh, Jönsson, Dahlberg, Merian, Pommern, Hinterpommern

      [Bookseller: Antiquariat Friederichsen]
 35.   Check availability:     buchfreund.de     Link/Print  


        L. Annaei Senecae Philosophi Opera Qvae Exstant Omnia: A Iusto Lipsio emendata et scholiis illustrata. Editio quarta, atque ab vltima Lipsi manu: Aucta Liberti Fromondi Scholiis ad Quaestiones Naturales, & Ludum de morte Claudij Caesaris; quibus in hac editione accedunt ejusdem Liberti Fromondi ad Quaestiones Naturales Excursus noui.

      Antwerpen, Plantin 1652..

      [Bookseller: Heinrich Heine Antiquariat Lustenberger ]
 36.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Gesamtansicht von Olinda und Povo ('Villa d Olinda d Pernambuco') - ohne Titel / untitled.

      - anonymer Kupferstich b. Isaac Commelin in Amsterdam, 1652, 28 x 36,5 Zeigt 2 Gesamtansichten auf 1 Blatt: Die obere Ansicht zeigt die Küste zwischen Olinda und Povo vom Meer aus gesehen mit Segelschiffen im Vordergrund; die untere Ansicht zeigt Povo und Olinda aus der Vogelschau mit zahlreichen holländischen Segelschiffen bei dem Angriff auf das portugiesische Olinda im Jahre 1630. These two views illustrate the Dutch attack on the Portuguese city of Olinda in 1630. - Throughout most of the 17th century Portugal and Holland had a commercial agreement in which the Portuguese colonies in the New World produced sugar, and the Dutch distributed it across Europe using their vast commercial network. - After the kingdoms of Portugal and Spain merged, the Dutch lost their distribution monopoly and created the West Indian Company in 1621. - Shortly thereafter the Dutch began its attack on Pernambuco, first at Salvador and then at Olinda. - At top is a view of Povo (which later became Recife) and Olinda as seen from the sea. - At bottom is a large bird's-eye view of the region filled with ships, some engaged in battle, and the city of Povo already engulfed in flames. (Bilder zum Artikel auf meiner Homepage, oder bei Anfrage - pictures on my homepage or after request)

      [Bookseller: Antiquariat Norbert Haas]
 37.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        CORPUS IURIS CIVILIS, in IV partes distinctum

      - Eruditissimis Gothofredi I.C. clarissimi notis illistratum. In hac postrema Lvgdvnensi Editione Pandectae purissima sunt : Textus cum optimis Codicitus collatus, & infinitis propè mendis purgatus: Legùmque allegationes in notis adductae incuriâ Typographorum ante à corruptae, nunc suis locis fideliter repositae, diligenti studio & cura N. Antonii, Jurium Professoris. Lugduni, Sumptibus Laurentii Anisson, 1652. Texte en deux colonnes, [66]-126 p. (à partir de 17, numéroté par col.), [1 blanche] p., 2008 col., f. de titre, [14] p., 972 col., [8] p., 568 col., Authenticae sev Novellae Constitvtiones D. Ivstiniani Sacratissimi Principis : Qvibvs Leonis, et Aliorvm quorundam Imperatorum additae. Notis Dionysii Gothofredi IC. Illustratae. Postrema Editio prioribus auctior et emendatior. [8] p., 567 col. Reliure pleine basane, dos à nerfs, caissons décorés, plats avec roulette dorée. Très bel exemplaire.

      [Bookseller: JURIDICA]
 38.   Check availability:     IberLibro     Link/Print  


        La Science du Monde ou La Sagesse civile.

      Paris, Toussainct Quinet, 1652. - In-4 de 7 ff. préliminaires (titre, épistre et table); 467 pages. et 1 f. de privilège. Traces de mouillures. Vélin d'époque avec un manque à la partie supérieure du 2ème plat (restauré). Jérôme Cardan était médecin, mathématicien et philosophe italien au XVIe siècle. Il exerça la médecine avec succès. Sa culture encyclopédique et son intelligence puissante lui permirent d'écrire sur les sujets les plus divers. Cette édition de 1652 "La Science du monde ou la sagesse civile "est la première traduction française de l'oeuvre parue pour la première fois en 1635.

      [Bookseller: Librairie BERTRAN]
 39.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


         Orthodoxe ou de l'abus de l'antimoine dialogue très-nécessaire pour détromper ceux qui donnent ou prennent le vin & pouldre émetique... Composé par Me Claude Germain, Docteur Régent en la Faculté de Médecine de Paris.

      Paris, chez Thomas Blaise, 1652, in 4°, de 22ff. 442pp. 8ff., ill. d'une gravure sur cuivre à mi-page représentant le fameux hibou de "l'Amphithéâtre de la Sagesse Eternelle" d'Henri Khunrath, pl. veau marbré époque, dos orné, annotations concernant l'antimoine en marge de 2 pages, bel exemplaire portant une étiquette d'ex-dono de François Masclef à une Abbaye d'Amiens, puis cachet 19e du séminaire d'Amiens. François Masclef prêtre hébraïsant est né à Amiens en 1663 et mort en 1728, il est l'auteur d'un célèbre grammaire hébraïque. Edition originale de ce rare traité hermétique autour de la querelle de l'antimoine, rédigé par un médecin de la Faculté de Paris. Claude Germain est cité à plusieurs reprises par Lenglet-Dufresnoy dans son histoire de la philosophie hermétique. Germain rivalise d'érudition dans ses sources antiques sur l'antimoine et ses modes de préparation. On trouve de nombreuses citations du Philalèthe, de Basile Valentin et de Paracelse. Le 3e entretien est entièrement consacré à la doctrine paracelsienne. ¶ pas dans Dorbon - Duveen p.243 seulement pour Icon Philosophae Occultae (1672) - Caillet n°4496 seulement pour Abbildung der geheimen Filosophie ... den Stein der alten Weisen... (1774) - Ferguson I. 313 (pour les deux textes précités) - Lenglet Dufresnoy Hist. Philo. hermétique III. p.75 - Cat. médecins alchimistes la Salpêtrière 1964 n°179 (exemplaire de la Fac de Médecine de Paris) "Ouvrage composé sous forme d'entretiens. le quatrième est illustré d'une gravure sur cuivre représentant le hibou de Khunrath..."

      [Bookseller: L'intersigne Livres anciens]
 40.   Check availability:     Direct From Bookseller     Link/Print  


        Newe Landtcarte von den beiden Hertzogthümbern Schleswieg und Holstein zusamen. Anno 1650. Kolor. Kupferstichkarte von M. u. N. Peters nach J. Mejer aus C. Danckwerth, Newe Landesbeschreibung der zwey Hertzogthümer Schleswich und Holstein, Husum 1652. 41,5 x 58,5 cm. Unter Passepartout gerahmt.

       1652 Schleswig-Holstein mit den Randansichten von u.a. Ribe, Schleswig, Flensburg, Hadersleben, Eckernförde, Hamburg, Kiel, Oldesloe. Versand D: 5,00 EUR

      [Bookseller: Antiquariat Schramm]
 41.   Check availability:     buchfreund.de     Link/Print  


        Opuscula Hebraea, Graeca, Latina, Gallica. Prosaica & Metrica, Editio tertia, auctior & emendatior.

      Utrecht, Janssonius van Waesberge 1652. (10, portret) 364 p. Origineel overslaand Perkament, 8° (vernieuwde schutbladen. Anna Maria van Schurman 1607-1678, was een uitzonderlijke geleerde, kunstenares en studente en wordt aangemerkt als de beroemdste Nederlandse vrouw van haar eeuw. Ze schreef en sprak 11 talen, blonk uit in verschillende vormen van kunst en was de eerste vrouw in Nederland, en zelfs in Europa die aan een universiteit studeerde. Van haar hand verschenen diverse werken waaronder de Opuscula waarin brieven en gedichten van en aan Van Schurman werden gepubliceerd. Deze uitgave van 1652, is de derde en meest uitgebreide druk van de Opuscula en bevat extra brieven en gedichten ten opzichte van de 3 andere uitgaves. Ook bevat deze uitgave een ander portret met een ander bijschrift. Van Schurman graveerde zelf de portretgravures voor haar uitgegeven werken.) (10, portrait) 364 p. Contemporary folding Vellum, 8° (renewed endpapers. Anna Maria van Schurman 1607-1678, was an exceptionally learned scholar, artist and student and is regarded as the most famous Dutch woman of her time. She wrote and spoke 11 languages, exceeded in multiple forms of art and was the first woman in The Netherlands, and even in Europe who studied at a university. From her hand were published multiple works, among which the Opuscula which contains letters and poems from and to Van Schurman. This edition from 1653, is the third and most extensive copy of the Opuscula and contains extra letters and poems compared to the other 3 editions. This copy also contains a different portrait with a different caption. Van Schurman engraved the portraits for her published works herself.) Beek, P. van (1996). Klein werk: de Opuscula Hebraea Graeca Latina et Gallica, prosaica et metrica van Anna Maria van Schurman, p. 36-40 / Molhuysen, P.C. & Blok, P.J. (1911). Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek Deel I, 1465-1466 / Schotel, G.D.J. (1853). Anna Maria van Schurman: Bijlagen, p. 68.

      [Bookseller: Antiquariaat De Roo]
 42.   Check availability:     NVvA     Link/Print  


        Le due Aggrippine.

       Venetia, Appresso li Guerigli 1652. kl.-8°. 407 S. Pgmt. d. Zt. Tit am unteren Rand um ca. 1,5 cm. beschnitten.vgl. Hayn-Gotend. IX, 443. - Pallavicino Ferrante, wurde 1615 als Mitglied der alten Adelsfamilie der Pallavicini in Piacenza geboren. Als Verfasser von Satiren und Schmähschriften wurde er 1644 in Avignon von päpstlichen Schergen enthauptet. Unter anderem schmähte er Papst Urban VIII Barberini, jenem Papst der laut Pallavicini Jesus den Bart geschnitten habe (barba). Außerdem schrieb er gegen die Jesuiten, die römische Inquisition, die die Verleger ruinierte, und nicht zuletzt gegen die Spanier, die zu jener Zeit Teile Italiens besetzt hielten. Pallavicino verbrachte sechs Monate im Kerker bevor er entkam. Dennoch setzte er seine Attacken auf den Papst fort. In dieser Zeit verfasste er das anti-jesuitische Werk `La Retorica delle puttane`. Die 15 Lektionen der alten Hure in seinem Roman beruhten auf jenem Handbuch, daß in Jesuitenschulen in Verwendung war. Das war ein Schritt zu viel gewesen. Abermals musste Pallavicino fliehen. Durch Verrat fiel er den Päpstlichen in Avignon in die Hände. Nach vierzehn Monaten Haft wurde er dort enthauptet. Siehe auch: Laura Coci: `Bibliografia di Ferrante Pallavicino`, Studi secenteschi 24 (1983: 221ff.). Versand D: 4,00 EUR Literatur

      [Bookseller: Antiquariat Burgverlag]
 43.   Check availability:     buchfreund.de     Link/Print  


        The Historie of the Holy Warre The Holy State The Profane State

      London : Printed by R D forJohn Williams, 1652 A fair copy of Thomas Fuller's Historie of the Holy Warre, bound with his Holy State and Profane State. Classed as 'fair' because the binding has wear and the Holy Warre has a very old replacement title page and lacks the 'declaration of the frontispiece'. With folding map, decorative frontispiece/title page, and 20 engraved portraits and decorative initial capitals. The full leather binding has contemporary calf boards which have reinforced and repaired corners to the front board, and worn corners and edges to the back board. A new spine was added, probably in the 1800's and this is worn with some splitting to spine joints - particularly at the front. Internally there is a bookplate of Chelsea Public Libraries to the front pastedown with a note that this book was donated by Mrs Rutson. Contents: folding map (some repair); decorative frontispiece/title page (with browning, some dog-earing, and trimming); hand-drawn replica title page - including a very good drawing of the crown - which assumes that the edition is the 3rd edition - when it is probably 4th; text in 5 books - 286pp (browning to some sections, p207 with wrinkled edges; some spotting in Bk V); Preface to the Chronologie 1p; Table 20pp; Catalogue of authors 2pp; table index 6pp; Finis. Blank leaf. Decorative title page - The Holy State 1648; further title page - 3rd edition 1652; To the Reader 2pp; Index 2pp; text in 4 books with 17 engraved portraits (some damage to side margins with no text loss pp 17-33, Chelsea stamp to bottom margin p100, p122 some spot damage has affected small areas of text); title page 'The Profane State' 1652; text pp 343-510 with 3 engraved portraits (Chelsea stamp in margin p510); Finis (some staining to the bottom page edges of Profane State can be seen in bottom margin from time to time). Overall contents clean and most pages in good nearing very good condition.

      [Bookseller: E C Books]
 44.   Check availability:     Biblio     Link/Print  

______________________________________________________________________________


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.