The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Displayed below are some selected recent viaLibri matches for books published in 1595

        Graeciae Universae Secundum Hodiernum Situm Neoterica Descriptio

      Antwerpen, 1595. 36,8 : 51,4 cm.. Van den Broecke 146, Zacharakis 1610. - Kupferstich-Landkarte von Griechenland mit den Griechischen Inseln, der Ägäis, einem Teil von Kleinasien und Kreta von A. Ortelius. Aus der lateinischen Ausgabe des Theatrum Orbis Terrarum von 1595, rückseitig mit lateinischem Text. Die wunderschöne, original alte Handkolorierung wirkt erstaunlich frisch. - Leichte Abklatschppuren, ansonsten tadelloses Exemplar auf hervoragendem Papier. - Beautiful original old coloured copper engraved map of Greece by A. Ortelius. Showing Greece with the Greek Islands, Crete, Asia Minor and the Aegean Sea. From the 1595 Latin edition of Theatrum Orbis Terrarum, Latin text on verso. - Slight offsetting, otherwise perfect condition with very good paper quality.

      [Bookseller: Götzfried Antique Maps]
 1.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Lifflendische Churlendische Chronica. Was sich vom Jahr Christi 1554 biß auff 1590 in den langwierigen Moscowiterischen und andern Kriegen gedenckwirdiges zugetragen Mit einer Vorrede D. Chytraei.

      Leipzig, Berwaldt, 1594 (am Schluss: 1595). - Mit kleinem Wappenholzschnitt auf dem Titel. 12 unnum, 83 num. Bll. Halbpergament d. Zt. (Deckelbezug entfernt). 30 x 19 cm. STC 391. Recke-Napiersky II, 241. Winkelmann 5254.3. – Zweite Ausgabe in der korrigierten Fassung, mit den acht auf Verlangen König Sigismunds III. umgedruckten Blättern (zeitgenössisch auf Fälze montiert). - Behandelt neben den politischen Veränderungen Livlands und den Verwicklungen mit Moskau auch ausführlich die politischen Umwandlung Kurlands in ein weltliches Herzogtum durch Gotthard Kettler, dessen Mitarbeiter der Autor war. - Durchgehend gebräunt und tls. etwas feuchtfleckig, Titel alt aufgezogen. Einige Blätter mit hinterlegtem Einriss im Oberrand.

      [Bookseller: Antiquariat Uwe Turszynski]
 2.   Check availability:     IberLibro     Link/Print  


        Historia ecclesiastica, continens religionis propagatae gesta, quæ à temporibus Karoli Magni, usque ad Henricum IIII acciderunt, in ecclesia non tam Hamburgensi quàm Bremensi, vicinisque locis septentrionalibus.

      Ad. ms. exemplar multis in locis aucta. Eiusdem auctoris libellus de situ Daniæ, & reliquarum quæ trans Daniam sunt regionum natura: deque gentium istarum istis temporibus, moribus religionibusque; nunc primùm in lucem editus. Ex bibliotheca generosi ac illustris domini Henrici Ranzovii, producis cimbrici. Cura ac labore Erpoldi Lindenbruch. Leyden, ex officina Plantiniana, apud Franciscum Raphelengium, 1595. 4:o. (12),+ 156,+ (31) s. Med ett flertal marginalanteckningar från slutet av 1700-talet. Enstaka fläckar. En fuktfläck på pärmen berör även inlagan till s. 50 och en pappersspricka i yttre marginalen återfinns på s. 155. Sammanbunden med:CANISIUS, Heinrich. Chronicon victoris episcopi Tunnunensis. Chronicon Ioannis Biclarensis, episcopi Gerundensis. Legatio luitprandi episcopi Cremonensis, ad nicephorum phocam græcorum imperatorem, nomine Othonis Magni imp. Augusti. Synodus Bauarica, sub tassilone Bavariæ duce tempore Caroli Magni. Omnia nunc primùm in lucem edita. Studio et opera Henrici Canisii Noviomagi. Ingolstadt, ex officina typographica Ederiana, apud Andream Angermarium, 1600. 4:o. (2),+ 148,+ (2, blanka) s. Litet hål upptill på s. 54, med delförlust av pagina. Sammanbunden med:AVENTINUS, Johannes. Chronicon sive annales Schirenses, à Ioanne Aventino, principum boiariæ à literis & historijs, perscripti. Ex publicis bibliothecis, diplomatibus, annalibus, illustribusq; scriptoribus diligentissimè excerpti. Et ex manu scripto nunc typis editi: atque impressi. Zweibrücken, per Casparum Wittelium, 1600. 4:o. (38),+ (2, blanka) s. Något nött samtida pergamentband, handskriven ryggtitel, sparsamt blindornerade men bågnande pärmar med gröna knytband, röda snitt. Bakre pärmens insida med maskspår, som även återfinns nedtill på eftersättsbladet och i form av två små hål nederst på de två sista bladen i inlagan. Titelbladen med samtida namnteckning och datering i bläck. Äldre anteckningar på försättsbladet. Från Ericsberg bibliotek, med Carl Jedvard Bondes exlibris.Adams B2746, Bibl. danica III, sp. 898, Zeeberg, Rantzau 130, Thesaurus 208 och Warmholtz 1637 för det första arbetet. VD16 C 662 för det andra och VD16 T2323 för det tredje arbetet som ej noterar det i båda fallen avslutande blanka bladet. Detta är den andra tryckta, förbättrade och utökade utgåvan av Adam av Bremens historik över Hamburgstiftet, "Gesta Hammaburgensis", men den första med uppgifterna om hednatron i Uppsala, vilket gör den till en av de viktigaste källorna till den svenska hedniska förhistorien. Den första utgåvan utgavs av Anders Sørensen Vedel och trycktes av Andreas Gütterwitz i Köpenhamn 1579. Till denna andra upplaga kunde historikern och kaniken i Hamburg Erpold Lindenbrog (1540-1616) använda ett manuskript ur Henrik Rantzaus bibliotek, "Libellus de situ Daniæ...", vilket nu är försvunnet. Han tryckte även de däri befintliga scholierna, marginalkommentarerna, samt försåg det med register. Det skulle dröja ända till publiceringen av Maders edition 1670 innan det kom en bättre textkritisk utgåva. På sidan 143 återfinns texten om templet i Ubsola med sin staty föreställande de tre gudarna Thor, Wodan & Fricco. Det andra arbetet i samlingsvolymen är en av den tyske professorn Heinrich Canisius redigerad utgåva av den afrikanske biskopen Viktor av Tunnunas (död ca. 570) världshistoriska krönika, med fortsättning av Joannes Gothus. Det tredje arbetet är en krönika över det bayerska klostret Scheyern, författad av den tyske historieskrivaren Johannes Aventinus, eg. Turmair (1477-1534)

      [Bookseller: Centralantikvariatet]
 3.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Africa Ex magna orbis terre descriptione Gerardi Mercatoris desumpta, Studio & industria G. M. Iunioris

      Ameterdam, Mercator, Gerard, Jr., 1595. Africa. "Africa Ex magna orbis terre descriptione Gerardi Mercatoris desumpta, Studio & industria G. M. Iunioris". Orig. copper-engraving by Gerard Mercator jun., first published 1595. Coloured. With ornamental and figure title-cartouche. 38:47 cm (15 x 18 1/2 inch.).. Norwich 21; Koeman I, map 8600:1A, ed. 1:102 (1607-1608 Latin). - A classic map of Africa. This is a beautiful, finely engraved, map of Africa known in the second half of the 16th century. The map is based on the Africa section of Gerard Mercator's famous twenty-one sheet wall map of the world of 1569. This Africa map was completed by Gerard's grandson, also named Gerard, in 1595, the year after Gerard Mercator's death.

      [Bookseller: Antikvariat Karel Krenek]
 4.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Rostochium Urbs Vandalica Anseatica Et Megapolitana. Kolor. Kupferstichansicht von Braun u. Hogenberg, um 1595. 36 x 49 cm. Unter entspiegeltem Glas gerahmt.,

      1595 - Gesamtansicht der Stadt über die Warnow mit einigen Schiffen, im Himmel 3 Wappen, im Vordergrund 10 Personen in unterschiedlichen Trachten. Gewicht in Gramm: 500

      [Bookseller: Antiquariat Daniel Schramm e.K.]
 5.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Huys-boeck. Vijf Decades. Dat is, Vyftich Sermoonen, van de voorneemste hooftstucken der Christelicker Religie, in dry deelen gescheyden. Waer by nu van nieus noch twee andere schoone wercken des seluigen Autheurs geuoecht zijn. Namelick, Van den oorspronck, afcoemst, ende voortganck aller dwalingen, die oyt by den Heydenen, Joden, ende Christenen geweest zijn, ende noch hedensdaechs gheuonden worden. Ende, Van de Concilien, waerin cortelick wt de Historien verhaelt wort, op wat wijse, met wat nutticheyt, ende hoe vreedsamelick de Heylige Apostelen Christi onses Heeren, inde eerste Kercke, haer Concilium te Jerusalem. Ende ter contrarie met hoe groote schade, ende verstooringe der geloovigen, de Roomsche Pausen, nu vijf hondert Jaren, ende daer over hare Concilien gehouden hebben. Wt de Latijnsche in onse Nederduytsche sprake ouergheset, door Joannes Gerobulus.

      Dordrecht, Abraham, and Isaack Canin 1595. 273 (15), (4) 126 (5) folia. Origineel Perkament met stempels, Folio (Met 5 titelpagina's, fraai origineel exemplaar van dit uiterst zeldzame werk van de Reformator Heinrich Bullinger, 1504-1575. Bullinger was een Zwitserse, protestantse theoloog en reformator. Hij was de opvolger van Huldrych Zwingli als hoofd van de kerk van de stad Zürich. Later bleek dat hij een grote rol speelde in de Reformatie. Uit recent onderzoek is namelijk gebleken dat hij een van de bekendste theologen van de zestiende eeuw was.) 273 (15), (4) 126 (5) folia. Contemporary blind-stamped Vellum, Folio (With 5 titlepages, beautiful copy of this extremely rare treatise in pastoral theology by the reformer Heinrich Bullinger, 1504-1575. Bullinger was a Swiss, protestant theologian and reformer. He was the successor of Huldrych Zwingli as head of the church of the city Zürich. Later on it turned out that he played a large role in the Reformation. Recent research shows that he was one of the best-known theologians of the sixteenth century.) Staedtke 1, 102-15-195.

      [Bookseller: Antiquariaat De Roo]
 6.   Check availability:     NVvA     Link/Print  


        De historie ofte beschijvinghe van het groote rijck van China. Amsterdam, Cornelis Claesz [printed by Jacob Cornelisz Vennecool, Delft], "1595" [= 1596/99]. 8vo. Modern polished tan calf, gold-tooled spine.

      STCN (2 copies); Typ. Batava 2129; WorldCat (4 copies); cf. Cordier, Sinica, col. 16; Löwendahl 13; Reed & Demattè. Very rare second edition in Dutch (dated in the same year as the first) of Juan González de Mendoza's very popular work on China, "one of the most influential early books on China to be published in Europe" (Reed & Demattè). It offers a detailed description of China together with lengthy accounts of several recent missionary voyages."The book's first section is a survey in three sections that introduces China's history, antiquities, architecture, populace, religious beliefs and ceremonies, agriculture, military organization, and government. ... Mendoza's volume also contains descriptions of Japan and the Philippines and a chronicle of Spanish missions in the New World" (Reed & Demattè).The tight binding means that the inner ends of the lines of text run deep into the gutter, but the innermost letters can be seen. With underscoring and annotations in the margins of the first half of the book and a small hole in H4 with the loss of a couple of letters. In good condition.

      [Bookseller: ASHER Rare Books (Since 1830)]
 7.   Check availability:     NVvA     Link/Print  


        Postilla. Das ist, Auslegung der Evangelien durchs gantze Jahr, auff alle Sontage und gewöhnliche Feste, sampt dem Passional. Auffs newe obersehen, und mit etlichen Predigten mercklich verbessert.

      Wittenberg, M. Johann Krafft 1595. 3 volumes and 1 work in 1 binding, (9) 258, (7) 315, (8) 303 p. (4) 8 folia. 9-125 p. Contemporary Leather with clasps, Folio (Postilla in 3 volumes with XIX. Sermons, first titlepage worn. Met vele prachtige houtsnedes. Luthers prediker afkomstig uit Spandau, later enige tijd rector in zijn vaderstad, vervolgens prediker te Stendal, superintendent in der alte Mark, in 1580 beroepen naar Gustrov, waar hij in 1599 is overleden, - Christian Gottlieb Jöcher, Algemeines Gelehrten-Lexikon, Band I A-C, Sp. 1795).

      [Bookseller: Antiquariaat De Roo]
 8.   Check availability:     NVvA     Link/Print  


        Kst.- Karte, bei Ortelius, "Peregrinationis divi Pavli typvs Corographicvs ..".

      . 1595, 35 x 50. Zacharakis ( 2. Aufl.), Nr. 1615 und Abb. Platte 338; Van den Broecke, Nr. 181 ( lat. Ausgabe 1595). - Der Titel am oberen Rand mittig, flankiert von 2 allegorischen Szenen. Am unteren Rand Zitat aus dem Korintherbrief. - Die Karte zeigt das östl. Mittelmeer. Im Westen Italien und Sizilien, im Osten Palästina, Syrien und Irak. Mittig Griechenland. Im Kartenbild Schiffe und Meeresungeheuer.

      [Bookseller: Antiquariat Nikolaus Struck]
 9.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Map: RUSSIA CUM CONFINIJS

      n.p., [ca. 1595-1609: this copy with the inscribed date 1595]. 14 x 18 inches, plus margins. Engraved, with contemporary hand-coloring, French text on verso. Paper slightly toned, else fine; framed . An extremely decorative and historic map, showing Scandinavia, Russia, and the regions directly south of the Crimea

      [Bookseller: James Cummins Bookseller]
 10.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Argow cum parte merid

      Amsterdam 1595 - Note: This item is a pair with map 491. The price listed is for the pair., Size : 385x498 (mm), 15.125x19.625 (Inches), Hand Colored Excellent; lower margin partially shaved

      [Bookseller: Alexandre Antique Prints, Maps & Books]
 11.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        America sive India Nova,.

      Duisburg 1595 - Fine hand color; excellent condition. One of the most visually distinctive, early maps of the Western Hemisphere. Its cartography was the work of Gerard Mercator, "the greatest name in geographical science after Ptolemy" (Tooley), but the map¿s design and execution were the work of the elder¿s grandson, Michael, shortly after Gerard¿s death in 1594. The map¿s format is both unusual and elegant: the map is set within a circle surrounded by a design of interlocking acanthus leaves and cornucopias. There are roundels in the four corners, with three of them containing maps--of the Gulf of Mexico, Cuba, and of Hispaniola. An interesting detail on the map is what is most likely the Hudson River in the area here called ¿Norombega¿. By the end of the 16th Century, the river and the great harbor at its mouth that had been discovered by Verrazano in 1524 had all but vanished from maps. Its depiction here suggests Mercator's independent-minded acceptance of Verrazano's discoveries. Also of interest is the large, interior lake in North America called "Mare dulcum aquarum," which could be based on an Indian report of one of the Great Lakes. However, since it is well north of the Great Lakes, it could also represent James Bay or Lake Winnipeg. The map was extrapolated from Mercator's landmark world of 1569 by his grandson, Michael, for inclusion in the senior Mercator's atlas of 1595. Burden 87; Goss, J. Mapping of North America #19.

      [Bookseller: Martayan Lan, Inc]
 12.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        America siue India Nova.

      Amsterdam: 1595 - Size: 465 x 370 mm. Very good condition, some light foxing and general toning, mainly affecting the margins. Copper engraving. Original colour. This is the only known map to have been engraved by Gerard Mercator's grandson, Michael Mercator. "It is a hemispherical map contained within an attractive floral design, and surrounded by four roundels, one of which contains the title. The other three contain maps of the Gulf of Mexico, Cuba and Hispaniola, all spheres of Spanish influence" (Burden). Curiosities include: the great bulge in the south-west of South America, a large New Guinea and the Great Southern Continent. French text on verso. A beautiful and fascinating early, unique map of the Americas. Burden, The Mapping of North America, 87.

      [Bookseller: Peter Harrington. ABA member]
 13.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        CRONICA del muy esclarecido Principe y Rey DON ALONSO EL ONCENO deste nombre de los Reyes que reynaron en Castilla y Leon, padre que fué del Rey Don Pedro, compuesta pou Iuan Nuñez de Villasan.

      Pedro Rodriguez, Toledo 1595 - Fol, port. (bordes algo det, no afecta), 1h, 178f (mal paginados, en realidad 176), 4h, rastros hum, hojas tostadas. Perg. - Según Palau nº 64898, Villasán solamente fue copista. La portada se colocaba conforme los ejemplares se despachaban, de modo que se han observado cuatro portadas diferentes. 1595

      [Bookseller: Escalinata, librería]
 14.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        LIBRO DE LA CONVERSION DE LA MAGDALENA, en que se ponen los tres estados que tuvo de peccadora, y de penitente y de gracia. Fundado sobre el Evangelio que pone la Yglesia en su fiesta. Compuesto por., de la orden de S. Augustin.

      Juan Gracián, Alcalá 1595 - 8ºM, port. con grab. (manchas de óx) 3h, 346f, 14h (págs. tostadas, particularmente 1-120 y en otras partes, agujero en ff-43-44, afecta, polilla en márgenes, afecta mínimanente 40-49, 55-67, 119-130 y 257-273, f247 mal restaurado). Pergamino. - Palau 147906. Es una obra fundamental de la literatura ascética y mística española, de estilo puro y castizo. Contiene una de las más bellas defensas de la lengua vulgar, junto a un ataque a los libros de caballerías, así como brillantes poemas. 1595

      [Bookseller: Escalinata, librería]
 15.   Check availability:     IberLibro     Link/Print  


        REPUBLICAS DEL MUNDO. DIVIDIDAS EN TRES PARTES DIRIGIDAS AL REY DON PHILIPPE II

      Juan Fernández., Salamanca. 1595 - 3 vols. 4º mayor. 435+430+271pp., a doble columna. Tiene algunas manchas de óxido y le faltan pequeño;LA GESTIÓN DEL CONTRA REEMBOLSO SON 4 EUROS

      [Bookseller: Palabras & Cosas]
 16.   Check availability:     IberLibro     Link/Print  


        DE LOS NOMBRES DE CHRISTO EN TRES LIBROS QUARTA IMPRESIÓN

      - De los nombres de Christo. En tres libros. Quarta impresión, en que va añadido el nombre de Cordero, con tres tablas, la uva de los nombres de Christo, otra de la perfecta Casada, la tercera de los lugares de la Scriptura.- Salamanca, Iuan Fernandez, MDXCV (1595); en 8º mayor piel época con nervios y gofrada, 20 hh. 261 folios 1 h. La Perfecta Casada. Quarta impresión mas añadida y emendada,- Salamanca, Iuan Fernandez, 1595; 64 folios. Palau: 135340

      [Bookseller: LIBRERIA ANTICUARIA SANZ]
 17.   Check availability:     IberLibro     Link/Print  


        THE FLORENTINE HISTORIE. Written in the Italian tongue, by Nicholo Macchiavelli, Citizen and Secretarie of Florence. And translated into English by T. B. [Thomas Bedingfield] Esquire

      Printed by T. C. [Thomas Creede] for W. P. [William Ponsonby]. London. 1595. FIRST ENGLISH EDITION. Folio. (11.1 x 7.5 inches). x11,222pp. Lacking last, blank, leaf. Decorated with woodcut engraved ornamental title page and engraved head and tailpieces. Tiny (3mm deep) chip to the fore edge of the title page and the first few leaves are just a little browned but overall a lovely clean and crisp copy with good margins. Finely bound in recent 'Grolier' period style full calf binding. Spine with five raised bands. Compartments ruled, lettered and fully decorated in gilt. Burgundy title label, gilt. Triple blind ruled border on boards, surrounding a triple blind ruled panel which frames an elaborate decorative onlay and gilt design. A lovely copy in a fine period style binding of this rare work. "The first example in Italian literature of a national biography" (Britannica). "In the Florentine Histories Machiavelli has the chance to make the protagonists speak in their own voices to persuade or dissuade their fellow-citizens to uphold or reject a course. He can show deliberative rhetoric in action, and make ancient Florentines speak to the Florentines of his times to urge them with powerful and wise words not to imitate the errors that caused the decline of the city."- Maurizio Viroli. - Machiavelli. Niccolo Machiavelli did not write that which we call history today. For him, history and historiography were one and the same, and the Florentine Historie is the best example of that. In 1520, Machiavelli was commissioned by Giulio de' Medici to write an account of the history of Florence. The book he produced "is the first example in Italian literature of a national biography, the first attempt in any literature to trace the vicissitudes of a people's life in their logical sequence, deducing each successive phase from passions or necessities inherent in preceding circumstance, reasoning upon them from general principles, and inferring corollaries for the conduct of the future." (Britannica). It is all the more unusual because Machiavelli followed the humanist style "of inventing speeches. Even though he was not present and could not have been present, he puts appropriate speeches into the mouths of actual historical figures as if they were characters in a play of his... Fact, in their [the humanists] view, needs to be filled out with opinion, and it is the duty of the historian, in the absence of scribes and witnesses, to infer human intention and to make it explicit in speeches, adding sense to actions in order to arrive at truth." (Harvey Claflin Mansfield, Machiavelli's Virtue). The reason behind Machiavelli's historiography as history is that he believed that histories should not just tell an account of what happened and when, but should be beneficial to the people of which they speak. Today, our historians are meant to distance themselves from their subjects; to Machiavelli, an intimate relation to the country about which he wrote was a necessity. The Florentine Historie, therefore, was not solely a commissioned work, but a tribute to "Machiavelli's desire to write a history that would inspire all lovers of the common good of man in whatever age or nation." The speeches he fabricated, the emotions behind the mere events he wrote about "are developed beyond dramatic requirements into expositions of social and political truths suggested by Florentine events. Incidentally, these orations enabled Machiavelli to deal with the problem of the Medici." (Allan Gilbret, Machiavelli). While Florentine Historie would not be considered an honest historical account today, the history that was presented to the Cardinal, by then Pope Clement VII, is perhaps truer than mere factual history. Because "his historical context includes both the facts of his time, which would have influenced his writing of history, and the historiography characteristic of his time, together with the conception of history underlying those historiographic methods," he created a far more complete image of Florence than could ever be garnered from an impersonal examination of the city's archives (Mansfield). With translator's dedication and Machiavelli's own Introduction ("Proeme"). Pollard and Redgrave 17162.

      [Bookseller: Paul Foster Books]
 18.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Defensio sexus muliebris, opposita futilissimae disputationi recens editae, qua suppresso authoris & typographi nomine blaspheme contenditur, mulieres homines non esse.

      Leipzig, Michael Lantzenberger [für Henning Grosse], 1595. - 4to. (62) pp., last bl. f. With woodcut printer's device on t. p. (Bound with) II: Admonitio theologicae facultatis in Academia Witebergensi, ad scholasticam iuventutem, de libello famoso & blasphemo recens sparso, cuius titulus est: Disputatio nova contra mulieres, qua ostenditur, eas homines non esse. Wittenberg, Matthäus Welack's widow, 1595. (12) pp. Boards (c. 1900). Edges sprinkled in red. The two most important literary reactions to the scandalous anonymous antifeminist polemic, "Disputatio nova contra mulieres, qua probatur eas homines non esse" (no place, 1595; VD 16, ZV 4618), which had denied the humanity of women (and thus their capacity for salvation). The pamphlet sparked a surge of 16th and 17th century satires. The Theology department in Wittenberg warned its students against reading the book, while the Leipzig Professor of Hebrew, Simon Gediccus (1551-1631), published an apology of the female sex in which he refutes the pamphlet word for word. - Somewhat browned throughout due to paper; ms. note on last f. From the collection of the German lawyer Christian Friedrich Eberhard (1753-1818) with his bookplate on the front pastedown. Both works are very rare; neither one in German auction records since 1950. I: VD 16, G 652. - II: VD 16, W 3701. [Attributes: Hard Cover]

      [Bookseller: Antiquariat INLIBRIS Gilhofer Nfg. GmbH]
 19.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Persici Sive Sophorvm Regni Typvs

      Antwerp 1595 - Size : 352x504 (mm), 13.875x19.875 (Inches), Hand Colored, 0

      [Bookseller: Alexandre Antique Prints, Maps & Books]
 20.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Palaestinae Sive Totius Terrae Promissionis Nova Descriptio Auctore Tilemanno Stella Sigenensi

      Ortelius c. 1595, Antwerp - "From 1595L onwards, this successor of plate 171 [a previous edition of the map] (which has 4 ships instead of the 3 on this plate, and "SIGENENSI" instead of "SIGENENS" in the cartouche) moves to the Parergon. Bertius bought a number of sheets with this map and included the map in his historical 1619 atlas 'Theatrum Geographiae Veteris'." (van den Broecke), Size : 340x457 (mm), 13.39x17.99 (Inches), Hand Colored, 0

      [Bookseller: Alexandre Antique Prints, Maps & Books]
 21.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        CONSILIA CLARISSIMI IURISCONSULTI D. IOANNIS GUTIERREZ. Doctoralis praebende Canonici Almae Ecclesiae Civitatensis, cum summariis et numeris apte distinctis unicuiq[ue] Consilio praepositis, nec non Indice locupletissimo ad communem omnium utilitatem, post primam aeditionem nunc secundo aedita et aucta. Accesserunt in hac secu[n]da aeditione duodecim integra consilia & in alijs consilijs plura sunt addita.

      Imp. Pedro Lasso. Salamanca, 1595 - . 27,5 cm. 2 h., 150 fol. Texto a dos columnasEscudo grabado en la portada. Enc. reciente en medio pergamino, tejuelo. Papel oscurecido. Ejemplar perteneciente del Rdo. Balthasar Bardo y Armida. Papel tostado. Ejemplar algo corto de márgenes. * Juan Gutiérrez, jurisconsulto del siglo XVI, natural de Plasencia, forma parte de la Escuela de Salamanca. Cabe destacar su labor como intérprete de derecho romano en materia financiera. Su principal biógrafo fue Blas Antonio de Nasarre y Ferriz, en Vida y escritos (1731). Sin las hojas de índice. CCPB 12747-7. No en Palau. Derecho canonico. Derecho español siglo XVI Dret romà, dret canònic i altres lleis antigues [Attributes: Hard Cover]

      [Bookseller: Libreria anticuaria Farré]
 22.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Asia from the Atlantis Pars Altera

      Duisburg, 1595. A SUPERB MAP OF ASIA FROM MERCATOR'S FUNDAMENTAL ATLAS DEMONSTRATING EXCEPTIONAL CONDITION AND QUALITY OF ORIGINAL COLOR Copper-plate engravings with original hand color For nearly sixty years, during the most important and exciting period in the story of modern mapmaking, Gerard Mercator was the supreme cartographer, his name, second only to Ptolemy, synonymous with forms of map projection still in use today. Although not the inventor of this type of projection, he was the first to apply it to navigational charts in such a form that compass bearings could be plotted on charts in straight lines, thereby providing sailors with a solution to an age-old problem of navigation at sea. His influence transformed land surveying and his research and calculations lead him to break away from Ptolemy's conception of the size and outline of the continents. This drastically reduced the longitudinal length of Europe and Asia and altered the shape of the Old World as visualized in the early 16th century. . Book.

      [Bookseller: Arader Galleries]
 23.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Haderslebia/ Huemum

      Köln ca. 1595. Karte zeigt die Stadt Hadersleben in Dänemark und die Stadt Husum in Deutschland, Aus 'Civitates Orbis Terrarum', altkoloriert, Kupferstich, 35 x 45. Zustand: Ränder links und rechts unten fachmänisch ergänzt

      [Bookseller: Antique Sommer & Sapunaru KG]
 24.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Essais

      The Definitive Edition and First Folio EditionMONTAIGNE, Michel de. Les Essais...Edition nouvelle, trouvee apres le deceds de l\'Autheur, reveue & augmentee par luy d\'un tiers plus qu\'aux precedentes Impressions. Paris: chez Michel Sonnius, 1595.The Definitive edition and the first folio edition. Folio. [24], 523, [1 blank], 231, [1 errata] pp.Modern maroon morocco. Morocco spine label, raised bands, old gilt edges. Contents skillfully washed and sized, a few marginal tears not affecting text, some scattered pencil marginalia. A very good copy.This edition, edited by the French bluestocking Marie de Jars, Demoiselle de Gournay (1566-1645), has some claim to be the definitive edition of Montaigne\'s Essais. Mlle de Gournay, who as a very young girl had travelled to Paris to meet her intellectual hero, was Montaigne\'s adopted daughter. After Montaigne\'s death, his widow presented Mlle de Gournay with the philosopher\'s copiously annotated copy of the 1588 edition of his Essais, the last issued during his lifetime and the first to include the third book. Having inserted Montaigne\'s additions, marked the alterations, and translated all the quotations, Mlle de Gournay sent the proofs to Bordeaux, where the poet Pierre de Brach collated them against another copy with Montaigne\'s annotations deposited in the convent of the Feuillants in Bordeaux. \"The edition thus produced in 1595 has with justice passed as the standard, even in preference to those which appeared in the author\'s lifetime\" (Ency. Brit.). Copies were also issued with the imprint of Abel l\'Angelier.STC French Books, p. 317; Adams M-1622 (both l\'Angelier imprint); Graesse IV, 579 (\"aujourd\'hui la principale edition de Montaigne, pour l\'authenticite du texte\").HBS 66552.$25,000

      [Bookseller: Heritage Book Shop, LLC ]
 25.   Check availability:     ABAA     Link/Print  


        FLORENTINE HISTORIE. Written in the Italian Tongue by Nicholo Machiavelli Citizen and Secretarie of and Translated Into English by T. B. Esquire

      London by Thomas Creede for William Ponsonby 1595 - RARE FIRST EDITION in English of this important work. With an elaborate wood-engraved historiated border on the title-page and with handsome woodcut initials and head- and tail-pieces throughout. Folio in sixes, in later full dark paneled calf designed to period style, the spine with tall raised bands ruled in blind, with a single red morocco label gilt lettered and ruled, the original front black retained. xii, 222 pp. A fine, handsome, tight, clean and very well preserved copy of the very rare first printing in English. The text-block fine, with only very minor mellowing or evidence age, the paper crisp, unpressed and unwashed, the binding in excellent condition. FIRST EDITION IN ENGLISH OF MACHIAVELLI'S GREAT CHRONICLE OF FLORENTINE AFFAIRS, THE "FIRST EXAMPLE OF A NATIONAL BIOGRAPHY" - Britannica. The work is significant in the history of political, diplomatic, philosophical and intellectual thought. This printing precedes the first English edition of "The Prince" by 45 years THE HISTORY OF FLORENCE was Machiavelli's last work. Though written at the command of the Pope, who, as the head of the Medici family, was also ruler of Florence, the book treats the characters of that illustrious house with fairness and impartiality. And although it is primarily an historical work, Machiavelli was writing from a political perspective and "this gives the work its special character." [E.B.] The history is not a straight account of historical facts but rather a critique of the way Florentine history had been told up until that time. This is the "first example in Italian literature of a national biography, the first attempt in any literature to trace the vicissitudes of a people ‘s life in their logical sequence, deducing each successive phase from passions or necessities inherent in preceding circumstances, reasoning upon them from general principles and inferring corollaries from the conduct of the future." [E.B.] The history contains speeches related in the classical style but generally, Machiavelli’s style breaks away from the formal exercise of the times and reveals concise, direct and energetic prose. Machiavelli intended to continue the work beyond Lorenzo de Medici, but his death left that task to Guicciardini. [Attributes: First Edition; Hard Cover]

      [Bookseller: Buddenbrooks, Inc. ABAA]
 26.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Kst.- Karte, n. J. Sambuccus ( = Samboky ) aus Ortelius, "Vngariae loca praecipva recens emendata atque edita .. 1579".

      . mit altem Flächenkolorit,, um 1595, 34,5 x 50. Szantai, Atlas Hungaricus, Ortelius 2 b; Van den Broecke, Nr. 151; Szathmary, Nr. 73 B m. Abb. - Mit 2 ausgemalten Kartuschen. Im Kartenbild zahlreiche Tierdarstellungen. Gebiet zwischen Wien im Westen und Siebenbürgen im Osten.

      [Bookseller: Antiquariat Nikolaus Struck]
 27.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Gesamtansicht. Wismaria.

      . Altolorierter Kupferstich n. Georg Jule, gez. 1595; aus Braun-Hogenberg, Civitates orbis terrarum, 1598, 38 x 50,5 cm..

      [Bookseller: Antiquariat Peter Babendererde]
 28.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Kst.- Karte, b. Ortelius, "Aprvtii vlterioris descriptio".

      . 1595, 32,5 x 42. Van den Broecke, Nr. 138. - Mit drei Kartuschen geschmückt mit Rollwerksornamentik. - Ausgabe mit lat. Rückseitentext mit Pag. 84 (= Ausgabe 1595 oder 1609).

      [Bookseller: Antiquariat Nikolaus Struck]
 29.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Halbfigur im Dreiviertelprofil nach rechts, im Hochoval mit Umschrift, mit Beiwerk aus dem Tätigkeits- und Lebensbereich der Künstlerin.

      . Kupferstich, von Lucas Vorsterman I (1595 Bommeln oder Zaltbommel - Antwerpen 1675), nach einem Selbstbildnis der Künstlerin von 1622, auf grautonigem Bütten. 32.2:22,1 cm. Ingesamt etwas fleckig und mit Bereibungen, Mitte Rand oben Nagellöchlein, Quetsch- und Knickfalten geglättet. Literatur: Hollstein 214 III (von 4). Lucas Vorsterman I. gehörte der berühmten Stecherschule von P.P. Rubens (1577-1640) an.. Gertrude van Veen war die Tochter des bekannten Rubens-Lehrers Otto van Veen (1556-1629) und betätigte sich auf dem Gebiet der Porträtmalerei.

      [Bookseller: Galerie Joseph Fach GmbH]
 30.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Dreiviertelfigur nach rechts.

      . Kupfersich von Lucas Vorsterman d.Ä. (1595 Bommel - Antwerpen 1675), nach Anton van Dyck (Ikonographie). 23,4:15,1 cm. Dutuit 85, V; Hollstein (v. Dyck) 784; Drugulin 4485.- Mit 3-4 mm Rand rings um die Plattenkante. Einriß (ca. 4,5 cm) im rechten Rand restauriert.- Dublette des Kupferstichkabinetts der Staatlichen Museen Berlin (Lugt 1611), mit Veräußerungsstempel..

      [Bookseller: Galerie Joseph Fach GmbH]
 31.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Moscovia

      Köln ca. 1595. Karte zeigt die Stadt Moskau aus der Vogelschau, Aus 'Civitates Orbis Terrarum', altkoloriert, Kupferstich, 35 x 49. Zustand: Perfekt, dem Alter entsprechend

      [Bookseller: Antique Sommer & Sapunaru KG]
 32.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        THE CASTELL OF HEALTH, ( CASTEL OF HELTHE ), corrected, and in some places augmented by the first author thereof, Sir Thomas Elyot Knight. And novv newlie perused and printed in the yeare of our Lord. 1595.

      London, printed by the Widdow Orwin, and are to be sold by Matthew Lownes, (1595).(1595), small 4to, approximately 190 x 140 mm, 7½ x 5½ inches, pages: (6 of 8), 140, lacking 1 leaf after the title page and page 123 / 4, collation: A - S4 ( - A2 and R2), T2, bound in 19th century half calf over marbled boards, raised bands and blind rules to spine, tiny blind motif in compartments, gilt lettered brown morocco title label, top edges gilt. Spine and corners rubbed, title page soiled and heavily repaired to outer margins on blank side, no loss of text, some show through from verso where an early owner has written out a remedy for "Stinking Breath", A3 repaired in inner margin with loss of some initial letters on the words in the left hand column of the Table, small closed tear also to A3 neatly repaired, no loss, intermittent very pale damp stains to top and bottom of centrefolds up to B1 and to some margins, slightly heavier in places, small corner repair on B3, C2 and 3, S3 and 4, T1 and 2 are neatly repaired in the fore - edge margins, T2 also repaired at lower inner corner with some loss of words on 6 lines, early manuscript notes in 12 margins, messy scribble in 4 margins, occasional light soiling. A good working copy (lacking 1 prelim leaf and 1 leaf of text as noted). A rare medical treatise intended for the general public first published in 1534. Mentions tennis, football, wine, weight lifting, walking, running, diet and much more, It consists of a list of remedies for various ailments, and prescribes diet, exercise, way of life, and other activities for the promotion or restoration of one's health. It had considerable popularity, going quickly through 17 editions. Sir Thomas Elyot (c.1490 - 1546) was a humanist scholar and a diplomat, friend of Sir Thomas More, but was sent in 1531 to the court of Charles V, Holy Roman Emperor, to try to persuade him to take a more favourable view of Henry's proposed divorce from Catherine of Aragon. On another mission to Charles V in 1535 - 1536 he heard the news of More's execution. Wellcome Library Volume I, page 106; Durling, 16th Century Books in the National Library of Medicine, page 166; Osler No.4773; Waller No.2747. None of these references list our edition. MORE IMAGES ATTACHED TO THIS LISTING, ALL ZOOMABLE. FURTHER IMAGES ON REQUEST. POSTAGE AT COST.

      [Bookseller: Roger Middleton P.B.F.A.]
 33.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        Fastes militaires des Indes-Orientales Néerlandaises, ... avec cartes, portraits et planches.Zaltbommel and Paris, Jean Noman and son, C. Borrani, 1859. 8vo. With tinted lithographic frontispiece title, 1 full-page and 6 large folding lithographic maps and battle plans (some colour-coded), 3 lithographic portraits, 1 tinted and 1 double-tinted lithographic view, and 2 plans in the text. Contemporary half morocco by B. Alipin(?), Gendingan, Semarang (Java, Indonesia).

      Cat. NHSM, p. 513; Landwehr, Coloured Plates 280 (2 copies); NNBW X, cols. 280-281; not in Bastin & Brommer; Tiele, Bibl. First edition of an extensive and detailed military history of the Dutch East Indies from 1595 to 1856, with very detailed maps and plans. The maps include an excellent general map of the Dutch East Indies (modern Indonesia), more detailed maps of the southwest coast of Sumatra, the middle third of Java, and maps and plans of smaller regions, individual forts, battles, etc.Gerlach (1811-1906) taught at the Royal Military Academy at The Hague. He published a revised Dutch edition of the present book in 1875.With a contemporary owner's name on the half-title. The binding, though entirely European in style, has the stamp of a binder on the island of Java, but the initial and the first letter of the family name are difficult to read: "B. Alipin (?)/Boekbinder/Gendingan/Semarang." With small tears in three of the folding maps, one affecting the cartographic image, but otherwise good, with occasional foxing and with some reinforcing in the gutter margin. Binding worn at the edges. First edition of a detailed military history of the East Indies with finely lithographed maps.

      [Bookseller: ASHER Rare Books (Since 1830)]
 34.   Check availability:     NVvA     Link/Print  


        Passaw

      Köln ca. 1595. Darstellung der gesamten Stadt Passau mit prachtvoller Wappendarstellung, Aus 'Civitates Orbis Terrarum', altkoloriert, Kupferstich, 36 x 49,5. Zustand: Bruchstellen teilweise am alten Koloritt fachmänisch restauriert

      [Bookseller: Antique Sommer & Sapunaru KG]
 35.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        DE HISTORIE OFTE BESCHRIJUINGHE VAN HET GROOTE RIJCK VAN CHINA. Eerst in Spaensch beschreuen, door M. Ian Gonzales van Mendoza ... ende nv wt het Italiaensch nieus in Nederlandtsche tale ghebracht.

      Amstelredam, Ghedruckt voor Cornelis Claesz., 1595.FIRST DUTCH EDITION 1595, translated from the original Spanish by Cornelis Taems who signs the Dedication, small 8vo, approximately 150 x 95 mm, 6 x 3¾ inches, small decorative printer's device on title page, pages: 197, (1), lacks final blank leaf, bound in full modern blind panelled calf, gilt lined raised bands to spine, richly gilt in compartments, gilt lettered red morocco label, all edges red, new endpapers. Tightly bound with loss of inner margins, mostly easily legible, small chip to lower margin of f4 due to paper flaw, tiny rust hole in h4 with loss of a couple letters on recto and verso, some underlining and neat early marginal notes from page 17 to 65. A very good copy of the Dutch first edition. The original Spanish title: "Historia de las cosas mas notables, Ritos costumbres y del gran Reyno de la China" published in 1586. Taemsz used the Italian version of Fr. Avenzo (L'historia del gran regno della China) for his translation into Dutch. Juan González de Mendoza (1545 - 1618) was the author of the first Western history of China to publish Chinese characters. An English translation by Robert Parke appeared in 1588. Cordier, Bibliotheca Sinica, Volume I, 16, listing a Dutch edition of 1595 by a different printer (Iacob de Meester) with Errata printed on verso page 197, not present in our presumably earlier printing; Lust, Western Books on China to 1850, no Dutch edition listed, "The first serious survey of China, it ran to some 33 editions between 1585 and 1613. ... Mendoza was never in China. The work consists partly of travel accounts of Augustine and Franciscan Fathers, mostly on journeys via the Philippines to Ch'ao - chou, Canton, etc. Material on China was also got from a small but useful collection of Chinese works acquired by the P. Martin de Rada in Fukien, and worked through with the help of Chinese traders in the Philippines" (page 7); No Dutch edition listed in Lowendahl. MORE IMAGES ATTACHED TO THIS LISTING, ALL ZOOMABLE. FURTHER IMAGES ON REQUEST. POSTAGE AT COST.

      [Bookseller: Roger Middleton P.B.F.A.]
 36.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        Ancona ciuitas Piceni celeberrima, ade mare Adriaticum posita, nobilißimo portu est ornata quo non extat in tota Italia ...

      Köln ca. 1595. Karte zeigt die Stadt Ancona am Adriatischen Meer aus der Vogelschau, Aus 'Civitates Orbis Terrarum', altkoloriert, Kupferstich, 33,50 x 48. Zustand: Perfekt, dem Alter entsprechend

      [Bookseller: Antique Sommer & Sapunaru KG]
 37.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Livonia.

      1595 - Amsterdam, Jodocus Hondius, 1613. Fine original colour. 365 x 470mm. Greens darkened as usual. Latvia and part of Estonia engraved by Mercator himself with the title in a fine strapwork cartouche. It was published in the second edition of his complete three-volume atlas, the same year as the first edition, both published posthumously in 1595. Issues published before the acquisition of the plates by Jodocus Hondius are rare, especially in such fine hand colour. KOEMAN: Me 23a.

      [Bookseller: Altea Antique Maps]
 38.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        

      Descriptio Germaniae Inferioris. Copperengraving. A. ortelius. Antwerp ca. 1595. (50,5x38 cm.).

      [Bookseller: BREMMERS (Paul) Antiquariaat]
 39.   Check availability:     NVvA     Link/Print  


        Descriptio Germaniae Inferioris

      ca. 1595. Karte zeigt gesamt Benelux mit prachtvoller Rollwerk Bordure, Lateinische Ausgabe, altkoloriert, Kupferstich, 38 x 50,5. Zustand: Perfekt, dem Alter entsprechend

      [Bookseller: Antique Sommer & Sapunaru KG]
 40.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        THE CASTELL OF HEALTH, ( CASTEL OF HELTHE ), corrected, and in some places augmented by the first author thereof, Sir Thomas Elyot Knight. And novv newlie perused and printed in the yeare of our Lord. 1595

      London, printed by the Widdow Orwin, and are to be sold by Matthew Lownes, (1595).. London, printed by the Widdow Orwin, and are to be sold by Matthew Lownes, (1595).. (1595), small 4to, approximately 190 x 140 mm, 7½ x 5½ inches, pages: (6 of 8), 140, lacking 1 leaf after the title page and page 123/4, collation: A-S4 (-A2 and R2), T2, bound in 19th century half calf over marbled boards, raised bands and blind rules to spine, tiny blind motif in compartments, gilt lettered brown morocco title label, top edges gilt. Spine and corners rubbed, title page soiled and heavily repaired to outer margins on blank side, no loss of text, some show through from verso where an early owner has written out a remedy for "Stinking Breath", A3 repaired in inner margin with loss of some initial letters on the words in the left hand column of the Table, small closed tear also to A3 neatly repaired, no loss, intermittent very pale damp stains to top and bottom of centrefolds up to B1 and to some margins, slightly heavier in places, small corner repair on B3, C2 and 3, S3 and 4, T1 and 2 are neatly repaired in the fore-edge margins, T2 also repaired at lower inner corner with some loss of words on 6 lines, early manuscript notes in 12 margins, messy scribble in 4 margins, occasional light soiling. A good working copy (lacking 1 prelim leaf and 1 leaf of text as noted). A rare medical treatise intended for the general public first published in 1534. Mentions tennis, football, wine, weight lifting, walking, running, diet and much more, It consists of a list of remedies for various ailments, and prescribes diet, exercise, way of life, and other activities for the promotion or restoration of one's health. It had considerable popularity, going quickly through 17 editions. Sir Thomas Elyot (c.1490-1546) was a humanist scholar and a diplomat, friend of Sir Thomas More, but was sent in 1531 to the court of Charles V, Holy Roman Emperor, to try to persuade him to take a more favourable view of Henry's proposed divorce from Catherine of Aragon. On another mission to Charles V in 1535-1536 he heard the news of More's execution. Wellcome Library Volume I, page 106; Durling, 16th Century Books in the National Library of Medicine, page 166; Osler No.4773; Waller No.2747. None of these references list our edition. MORE IMAGES ATTACHED TO THIS LISTING, ALL ZOOMABLE. FURTHER IMAGES ON REQUEST. POSTAGE AT COST.

      [Bookseller: Roger Middleton]
 41.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Viatorium seu Directorium Iuris ex visceribus et medullis juris utriusque excerptum non sine magno labore et singulari industria egregii viri peritissimi Joannis Berberii.

      Genf, Jacques Chovet, 1595.. Klein-Oktav. Titelblatt, (16), 597 S. Flexibler zeitgenössischer Pergamentband. Erstes systematisches Werk des Spätmittelalters einer einführenden Übersicht der Rechtspraxis!. Der Autor, der sich Ioannes Berberius (Jean Barbier) nennt, gibt Frankreich als Geburtsland an, ein Land, in dem "Milch und Honig fliesst", in dem aber die Einwohner sehr ärmlich leben: "Pauperrimi, miseri et pannosi". Der Ort Issengeaux liegt im südlichen Frankreich in der Languedoc, der provincia occitana. Er selbst gibt an, Professor der Rechte gewesen zu sein, vermutlich in Montpellier. Einige im Band selbst aufgeführten Formulare nennen auch Montpellier. An Lebensdaten ist nichts überliefert, Berberius gibt gelegentlich die Jahreszahl 1478 in den Prozessformeln an und nennt vermutlich Ludwig XI. (1461-1483) Ludovicus Francosum modernus Rex, also seinen zeitgenössischen König. Wir haben es also zu tun mit einem gelehrten französischen Juristen, Professor der Rechte an der Universität Montpelier, vermutlich Ende des 15. Jahrhunderts gestorben. Der griffige Titel "Viatorium Iuris" wesit auf die Absicht des Autors hin, nämlich einen Weg von der Rechtslehre hin zur Rechtspraxis zu beschreiben und die Juristen sicheren Schrittes darauf führen. Das Opus hat vier Teile: De Cirminibus - De contractibus - De ultimis voluntatibus - De judiciis. Berberius begründet diese Einteilung mit der menschlichen Natur, so wie es später das Naturrecht auch vornimmt. Das Kriminalrecht geht dem Vertragsrecht voraus, weil der Mensch zuerst fähig ist, Delikte zu begehen. Danach folgen Vetragsschließung und Testamentserrichtung bzw. Erbfolge. Der letzte Abschnitt ist etwas rätselhaft, weil das Erscheinen vor Gericht als im Leben eines Menschen letzten Abschnitt zu behandeln, wirkt etwas merkwürdig, allerdings bei der hohgen Sterblichkeit, kann man schon das Erbrecht vor das Klagerecht stellen. Im vertragsrecht werden alle Konrakte abgehandelt, etwa Schenkung, Kauf, Miete, Pacht, Gesellschaft (societas). Die Schenkung wird vorangestellt, mehr aaus moralischen Impetus, als aus juristsicher Logik, nämlich mit dem Hinweise: geben ist seliger denn nehmen: "honorabilior est inter omnes contractus, eo quod beatius est dare, auqm accipere". Möglicherweise ist der prozessrechtliche Abschnitt and en Schluss gestellt,w eil er die eigentlich Absicht des Werkes widerspiegelt, den Juristen in die Rechtspraxis einzuführen, den richtigen Weg zu zeigen. Den prozess unterteilt Berebreius in zehn Abschnitte, zehn Zeitstufen: decem tempora. Insgesamt ist es ein juristische gelehrtes Werk, das die profunden Kenntnisse des Autors ohne Zweifel verrät. Stintzing erkennt im Viatorium "eine gewisse Originalität, Frische und Gewandheit der Darstellung". In seinen Allegationen sucht sich Bereberius sich aufg die Glosse und die römischen (kanonische) Rechtsquellen zu beschränken, begibt sich nicht in den Wust überfordernder Rechtsliteratur. Grundsätzlich wird deutlich, dass die Rechtslehrer des 15. Jahrhunderts, die noch der Epoche der Kommentatoren zugerechnet werden müssen, den Weg des gelehrten Rechts in die Rechtspraxis vorbereiten und mit erläuternden Schriften ausstatten. Am Ende dieses Weges steht die Befähgung zum Richteramt, die den gelehrten Jruisten erfordert. Hain 2793; Stintzing, pop.Literatur 234ff. Ausgaben: 1. (Lyon, Guillaume Balsarin, um 1487-90). 2. (Straßburg, Johann Prüss, 1493). 3. (Lyon, Engelhardus Schultis, um 1495).

      [Bookseller: Azo-Antiquariat]
 42.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  

______________________________________________________________________________


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.