The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Displayed below are some selected recent viaLibri matches for books published in 1493

        Gesamtans., "Monacum".

      - Holzschnitt (v. 2 Stöcken gedruckt) aus Schedels Weltchronik, 1493, 20 x 53 Fauser, Nr. 9248. - Die erste gedruckte Ansicht von München. Aus der deutschen Ausgabe. Mit zahlreichen Ergänzungen von alter Hand, so wurden mehrere Kirchen gänzlich neu eingezeichnet (so zum Beispiel die Allerheiligenkirche am Kreuz, deren Chorturm erst nach 1493 fertiggestellt wurde) und die Frauenkirche hat die um 1525 vollendeten Welschen Hauben. In dieser Form ein Unikat.

      [Bookseller: Antiquariat Clemens Paulusch GmbH]
 1.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Gesamtans.,.

      - Holzschnitt ( v. 2 Platten gedruckt ) aus Schedels Weltchronik, 1493, 20 x 53 Die erste gedruckte Ansicht von Bamberg

      [Bookseller: Antiquariat Clemens Paulusch GmbH]
 2.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Gesamtans., "Patavia".

      - Holzschnitt ( v. 2 Platten gedruckt ) aus Schedels Weltchronik ( Lateinische Ausgabe ), 1493, 20 x 51,5 Die erste gedruckte Ansicht von Passau.

      [Bookseller: Antiquariat Clemens Paulusch GmbH]
 3.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Gesamtans., "Ratisbona".

      - Holzschnitt ( v. 2 Platten gedruckt ) aus Schedels Weltchronik ( lat. Ausgabe ), 1493, 19,2 x 52,5 ( auf Doppelfolioblatt ) Fauser, 11517. Erste Ansicht v. Regensburg. - Lateinische Ausgabe.

      [Bookseller: Antiquariat Clemens Paulusch GmbH]
 4.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Weltchronik. Faksimile des Exemplars der Zentralbibliothek der deutschen Klassik in Weimar - limitierte Weltauflage, Exemplar-Nr.: 386 Mit Beiträgen von Elisabeth Rücker und Konrad Kratzsch

      596 S. Folio, gebunden sehr gut erhaltenes Faksimile der am 23.12.1493 in Nürnberg bei Anton Koberger gedruckten Ausgabe nach dem Exemplar der Nationalen Forschungs- und Gedenkstättten der klassischen deutschen Literatur in Weimar, Zentralbibliothek der deutschen Klassik, limitierte Weltauflage Nr. dieses Exemplars: 386 mit Schuber (mit Bildaufdruck), dieser fleckig und an Kante mit Wasserfleckresten, an Ecken leicht bestoßen, Buch sehr gut, Pergamenteinband mit Goldaufdruck, innen sehr sauber und gut das auf dem Schuber angegebene Kommentarheft fehlt überE

      [Bookseller: Buchhandlung]
 5.   Check availability:     booklooker.de     Link/Print  


        Opus aureum sancti Thome de aquino super quatuor euangelina.

      (Venice) (Bonetus Locatellus for Octavianus Scotus, 4 June 1493. Folio. (320 x 200mm). 3 blank leafs + 318 leafs + 4 blank leafs. 66 lines, double columns, gothic letters, initials in red. Contemporary calf over wooden boards. 2 clasps. Rebacked. The first 19 leafs with 2 or 3 minor holes in outer margins (not affecting text.. .

      [Bookseller: Ruuds Antikvariat]
 6.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Biblia Latina cum postillis Nicolai de Lyra et quaestionibus eiusdem contra judaicam perfidiam et additionibus Pauli Burgensis.

      Nürnberg, Anton Koberger 1493. "4 volumes, 424, 338, 317 (of 318), 350 (of 352) folia. Contemporary blind-stamped Vellum with 4 raised bands and clasps, Folio H. 34,5 x L. 23,5 x W. 6,5-9 cm. (The marigins of titlepage vol.1 are renewed, 3 pages of vol.1 in matching facsimile on contemporary paper, without the final blanco pages in vol. 3 and 4, waterstains at some places, some wormholes in both the wooden boards and the text blocks. With 44 woodcuts -some fullpage-, the capital letters in volume 2-4, and some in volume 1 are handcoloured with red and blue paint. With some old annotations in the margins. Incunable edition of the Latin Bible containing the Old and New Testament with the commentary of Nicolaus de Lyra. Besides De Lyra's Postillae the Additiones of the Spanish bishop Paul of Burgos c.1353-1435, followed by a reply on this Additiones the Defensarium or Responsiones from the Franciscan Matthias Döring c.1390-1469. Nicolaus de Lyra c.1270-1349, was a Franciscan teacher at the University of Paris. De Lyra was a very important biblical commentator who was known for his knowledge of Hebrew learning and the Latin (Church) Fathers. He gained his knowledge through studying the Hebrew language and other Jewish sources, among which the writings of Rabbi Solomon c.1040-1105. He studied with the Jewish rabbis of Évreux (North France), this city was one of the centres of Jewish learning during the Middle Ages. His knowledge was expressed in his massive Postillae, in which he commented extensively on the entire Bible according to mostly literal senses. This commentary was printed for the first time in 1471/1472 which makes it the first printed commentary on the entire Bible. The commentary of De Lyra is considered to be a mark in the field of exegesis, not only for its completeness (which was not common in medieval commentary tradition) but also because of its use of Hebrew exegetical scholarship and was used by generations of scholars, among which John Wycliffe and Martin Luther. John Wycliffe acknowledged his indebtedness to De Lyra in his translation of the Bible from around 1388. Luther consulted and used the Postillae regularly throughout his career, especially on his translation of Genesis. He saw the work as a good exegetical and practical resource which provided a better understanding of the historical sense of the text. In wrote in his Table Talk 'Lyra's Commentaries upon the Bible are worthy of all praise. I will order them diligently to read, for they are exceeding good, especially on the historical part of the Old Testament.' The publisher, Anton Koberger, was one of the largest publishers of the incunabula period, in this copy the Bible text was printed in the centre of the pages with the accompanying commentary of De Lyra around it, at the beginning of the paragraphs were blank spaces reserved for the capital letters, these were filled in by hand later.)4 delen, 424, 338, 317 (van de 318), 350 (van de 352) folia. Origineel Perkament met ribben, stempels en sloten, Folio H. 34,5 x L. 23,5 x D. 6,5-9 cm. (Nieuwe marges aangevijzeld bij titelpagina dl.1, 3 pagina's dl.1 in nette kopie op oud papier, zonder de laatste blanco pagina's in dl.3 en 4, plaatselijk vochtvlekken, enkele wormgaatjes in zowel de houten platten als in het boekblok. Met 44 houtgravures waarvan enkele paginagroot, de kapitalen van deel 2-4, en enkele van deel 1 zijn handgekleurd in zowel rood als blauw. Met enkele oude aantekeningen in de marges. Incunabel of Wiegendruk van de Latijnse Bijbel bestaande uit het Oude en Nieuwe Testament met commentaar van Nicolaus de Lyra. Naast de Postillae van De Lyra vind men in deze uitgave de Additiones van de Spaanse bisschop Paul of Burgos c.1353-1435, en als een weerwoord op deze Additiones de Defensarium of Responsiones van de Franciscaanse Matthias Döring c.1390-1469. Nicolaus de Lyra c.1270-1349, was een Franciscaanse leraar aan de Universiteit van Parijs. De Lyra was een zeer belangrijke bijbelcommentator die bekend was om zijn kennis van de Hebreeuwse taal en de Latijnse (Kerk) Vaders. Hij verkreeg zijn kennis door het bestuderen van de Hebreeuwse taal en andere Joodse bronnen, waaronder de nagelaten geschriften van Rabbi Solomon c.1040-1105. Hij studeerde met de Joodse rabbijnen van Évreux (Noord Frankrijk), deze stad was tijdens de Middeleeuwen een van de middelpunten van de Joodse geleerdheid. Zijn kennis kwam tot uiting in zijn uitgebreide Postillae, waarin hij een uitvoerig commentaar voor de gehele Bijbel schreef, gebruik makend van veelal letterlijke verklaring. Dit commentaar werd voor het eerst in 1471/1472 gedrukt en is hiermee de eerste gedrukte verklaring van de gehele Bijbel. Het commentaar van De Lyra wordt gezien als een mijlpaal op het gebied van exegese, niet alleen vanwege zijn compleetheid (wat nog niet gebruikelijk was gedurende de Middeleeuwen) maar ook vanwege het gebruik van Hebreeuwse exegetische bronnen en werd door generaties van geleerden gebruikt, waaronder John Wycliffe en Maarten Luther. John Wycliffe spreekt zijn waardering uit over de Postillae van De Lyra in zijn Bijbelvertaling van omstreeks 1388 en schrijft dat hij deze veel verschuldigd is. Luther heeft de Postillae gedurende zijn loopbaan regelmatig geraadpleegd en gebruikt, vooral bij zijn vertaling van het boek Genesis. Hij zag het werk als een goed exegetisch en praktisch hulpmiddel dat een beter inzicht verleende in de historische context van de tekst. In zijn Tafelgesprekken schreef hij -vrij vertaald- 'De Lyra's commentaren op de Bijbel zijn prijzenswaardig. Ik beveel ze aan om vlijtig te lezen, want ze zijn buitengewoon goed, vooral op het historische gedeelte van het Oude Testament.' De uitgever, Anton Koberger, was een van de grootste uitgevers in de tijd van de incunabula, de tekst van de Bijbel werd in deze uitgave door hem in het midden van de pagina's gedrukt met daaromheen het commentaar van De Lyra, voor de kapitalen aan het begin van de alinea's werd een open ruimte gereserveerd, deze werd later met de hand ingevuld.) Darlow, T.H./Moule, H.F. (1963). Historical Catalogue of the Printed Editions of Holy Scripture, 6085: Vol.II p. 912-913 / Krey, P.D.W./Smith, L. Ed. (2000). Nicholas of Lyra: The Senses of Scripture / Kolb, R./Dingel, I./Batka, U. (2014). The Oxford Handbook of Luther's Theology, p. 75-76 / Boynton, S. (2011). The Practice of the Bible in the Middle Ages, p. 194-196 / Luther, M. (1857). The Table Talk of Martin Luther, p. 234-235".

      [Bookseller: Antiquariaat De Roo]
 7.   Check availability:     NVvA     Link/Print  


        Tiburtina

      Nuremburg: Koberger, Anton, 1493. unbound. Wolgemut, Michael. Woodcut, uncolored. Page measures 16" x 10 3/4" Woodcut, uncolored. Page measures 16" x 10 3/4". From the German edition of the Liber cronicarum (Nuremberg Chronicle). The first secular published book, it tells the history of the earth through seven "ages". As the verso of blat XLV, this piece first depicts a side profile of Secundus the Silent, an Athenian philosopher who took a vow of silence. Below is a fictitious view of the Roman town of Tiburtina. Although many towns and cities in Europe and the Near East are illustrated in the book, 49 of them were printed with only 14 different woodblocks. Therefore, this illustration is identical to the page describing Pisa.

      [Bookseller: Argosy Book Store]
 8.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Weltchronik.

      Groß-2. 45,5 cm. [596] Seiten. Original-Pergamentband. Nummer 295 von 800 Exemplaren der limitierten und nummerierten Faksimile-Ausgabe nach der am 23.12.1493 in Nürnberg bei Anton Koberger gedruckten Ausgabe. Sehr gutes, neuwertiges Exemplar.

      [Bookseller: Antiquariat Lenzen GbR]
 9.   Check availability:     booklooker.de     Link/Print  


        Perusia

      1493. Veduta fantastica tratta da una edizione latina di "Liber Chronicarum", una delle primissime opere illustrate pubblicate, che ebbe un enorme successo. La veduta è inserita nella parte superiore del foglio, mentre in basso si trova il testo descrittivo. La monumentale opera di Schedel, il Liber Cronicarum, rappresenta uno "dei più straordinari lavori mai realizzati" dall'editoria del XV secolo. Gli incisori erano Michael Wolgemut, famoso maestro di Albrecht Dürer, e il figliastro Wilhelm Pleydenwurff. Wolgemut fu il tutore di Albrecht Dürer tra il 1486 e il 1490; recenti studi hanno dimostrato come Durer abbia collaborato alla realizzazione di quest'opera, poiché alcuni dei tratti hanno somiglianze stupefacenti con quelli dell'Apocalisse; alcune opere sono infatti attribuite al maestro di Norimberga. La stampa venne supervisionata dal grande stampatore Anton Koberger, le cui opere erano famose in tutta Europa. Xilografia, finemente colotrata a mano, in ottimo stato di conservazione. "View taken from a latin edition of ""Liber Chronicarum"", one of the first illustrated books published, which had a great success. The view is placed in the top of the sheet, the descriptive text below. Woodcut with fine later hand colour, very good condition."

      [Bookseller: Libreria Antiquarius]
 10.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        Konstantinopel . Originalblatt m. Holzschnitt aus: Liber chronicarum oder Schedelsche Weltchronik..

      42 x 54 cm, unter Passepartout gerahmt., 55 x 68 cm, Min gebräunt, tadell. Doppelblatt CXXX aus der lateinischen Ausgabe der Schedelschen Weltchronik die 1493 in Nürnberg bei Anton Koburger erschien. Die Nürnberger Chronik ist eine illustrierte Darstellung der Weltgeschichte. Sie ist das Hauptwerk des deutschen Historikers Hartmann Schedel und erschien erstmals 1493 in Nürnberg in einer lateinischen und einer deutschen Fassung. Sie ist die bedeutendste illustrierte Inkunabel. Mit über 1800 Holzschnitte ist die Schedel Chronik ein bedeutendes Zeugnis deutscher Buchdruckkunst des Spätmittelalters. Die Holzschnitte stammen von Michael Wolgemut und Wilhelm Pleydenwurff.

      [Bookseller: antiquariat peter petrej]
 11.   Check availability:     booklooker.de     Link/Print  


        H KAINH DIATHHKH. [Bible in Greec. New Testament]. Novum Testamentum Graecum. Edition Hellinistica.and: Scholia Hellenistica in Novum Testamentum. Philone et Jospho Patribus Apostolicis aliisq. Ecclesiae Antiquae Scriptoribus necnon Libris Apocryphis maxime depromta. Instruxit atque ornavit Novi Testamenti Hellenistice illustravi recens editor.

      1493 S./ 944 S. Gr.-8 Dekorative Halbpergamentbände der Zeit mit sehr reichlicher Goldverzierung, goldggrägten Lederrückenschildern, Pergamentecken, Buntpapierbezug und marmoriertem Buchschnitt. Darlow/Moule 48365 First edition thus. Edited by Edward William Grinfield (1785-1864), who founded and endowed an Oxford lectureship on the Septuagint in 1859. This "Helenistic edition" presents the T.R. (following Mill), illustrated by citation the LXX., Origins'sHexapla, Josphus and Philo, given after each verse. In citing LXX. the editor used chitly L. Bos's text. Title-pages in black and red, with Pickering anchor amd dolphin device. Includes the editorspreface, Apparatus Hellenisticus (a list of books consulted), the text, with running commenatry, followed by a list of Citata et Parralela. Hghly decorative set.

      [Bookseller: Antiquariat Michael Solder]
 12.   Check availability:     booklooker.de     Link/Print  


        Madeburga". Gesamtansicht der Stadt Magdeburg. Altkolorierter Holzschnitt aus: Schedels Weltchronik, (1493).

      - 19 x 51 cm auf dem ganzen Doppelblatt. (057). Bachmann 1302. - Phantasieansicht der Stadt Magdeburg nach Vorlagen von Michael Wohlgemuth und Wilhelm Pleydenwurff. - Vorn und rückseitig mit dem deutschen typographischen Text. - Bugfalte geglättet, ebenda Ausbesserungen. Rechte Unterecke, außerhalb der Darstellung, ergänzt. Ringsum etwas fleckig, die Darstellung selbst, weitestgehend sauber erhalten und kräftig koloriert.

      [Bookseller: Sächsisches Auktionshaus & Antiquariat]
 13.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        De divinis institutionibus libri septem De Ira dei et Opificio hominis cum Epithomon eiusdem.

      Venice, Vincentius Benalius, 22 march 1493. 30 x 21 cm. Early 19th cent. vellum with old marks of the University of Leiden. 139 leaves (first blank missing). Capital spaces with guide letters. Roman type with some sprinklings of Greek. At the beginning a written register of words for this Lactantius. At the end part of a written register extracted from Cassius Dio. At the first text page a stamp of Leiden University that the book was sold, signed by W.N. du Rieu, Librarian 1880-1897. Marginal notes in old hands (mainly one hand, the same as the author of the registers). Some old page numbers partly cut off, in the beginning some stains.l Austerely elegant incunable, discarded in the 19th century from Leiden University, with alphabetical registers and learned notes probably from the 16th century. 135 complete copies in ISTC. Goff L-11.

      [Bookseller: Antiquariaat Fokas Holthuis]
 14.   Check availability:     booklooker.de     Link/Print  


        Antique Print-ULM-CITY-VIEW-WOODCUT-Schedel-Wolgemut-1493

      - Original master print, titled: 'Ulma'. It shows a fantasy bird's eye view of the city of Ulm in Baden-Wurttemberg, Germany. This is the first view of Ulm published in a book. On the verso (rear) are 5 portraits of popes (Victor II, Stephanus nonus, Benedictus X, Nicolaus II, Alexander II). Portrait of Berengarius, portrait of St. Joannes Gualbertus Monachus and a depiction of a monastery (Ordo Vallis Umbrose). Text and images front and rear as common. Original woodcuts on a verge type handlaid paper. Author: Hartmann Schedel (1440-1514) was a German physician, humanist, historian. He was also one of the first cartographers to employ the printing press. His most important works are the famous Nuremberg Chronicle (known as the Schedelsche Weltchronik or in English: Schedel's World Chronicle). Woodcutter: Michael Wolgemut (1434-1519) was a German painter/printmaker. He was a teacher of Albrecht Durer. Michael in his turn was trained by his father, Valentin Wolgemut (died 1469). Condition: Excellent, given age. Some pinholes around the centre of the sheet, where the two parts were joined and sized. General age-related toning and/or occasional light soiling from handling. Please study scan carefully. The overall size is ca. 22.4 x 16.5 inch. The image size is ca. 20.7 x 7.9 inch. The overall size is ca. 57 x 42 cm. The image size is ca. 52.5 x 20 cm.

      [Bookseller: ThePrintsCollector]
 15.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Sermo in commemoratione victoriae Bacensis. [Rome, Stephan Plannk, c

      1493 - 4to (208 x 132mm). [11]ff (lacks final blank). 28 lines, roman letter. 19th century marbled wrappers. Only edition of this sermon delivered in 1490 in praise of the famous Spanish victory over the Moors at Baza in Granada. The capture by the forces of the Catholic monarchs Ferdinand and Isabella after a long siege in 1489 was a decisive victory towards the end of the Reconquista which culminated in Castilian troops entering the Alhambra on 1 January 1492. Cardinal Bernardino Lopez de Carvajal (1456-1523) was ambassador at the papal court for the Spanish crown and this sermon was part of an intensive propaganda campaign in Rome. It was delivered at a Mass of Thanksgiving in the church of Santa Maria del Popolo (4 January 1490) and six days later he gave a speech in the Santiago de los Españoles justifying the campaign against the Moors. The force of his arguments were felt in the Latin drama History Baetica (1493) by Carlo Verardi, and the heroic poem by Paolo Pompilio Panegyris of Triumpho Granatensi dedicated to him in 1490. It is interesting that the BMC notes that Plannk only published this sermon in 1493, perhaps soon after he had printed Cardinal Carvajal?s Oratio ad Alexandrum VI nomine Ferdinandi et Isabellae which is notable for containing one of the earliest references to the New World. Plannk was also, of course, responsible for publishing Columbus? Epistola earlier in that year. GW 6153. BMC VI, 98. Goff C229. Palau 46551. [Attributes: Soft Cover]

      [Bookseller: Maggs Bros. Ltd ABA, ILAB, PBFA, BA]
 16.   Check availability:     IberLibro     Link/Print  


        Decretum. 1493. Commentary by Bartholomaeus Brixiensis and Johannes.

      1493 - Basel: Johann Froben, 13 June 1493. Handsome Incunable Edition of Gratian Gratian the Canonist [c. 1090-c. 1160]. [Johannes Teutonicus (or Zeneka) (d.1253), Glossator]. [Bartolomeo da Brescia (d.1258), Glossator]. [Brant, Sebastian [1458-1521], Editor]. Decretum Gratiani. [Basel: Johann Froben, 13 June 1493]. [520] ff. Main text in parallel columns with linear gloss. Collation: a-z, ?8, A-Z8, AA-SS8. Signatures RR-SS replaced with signatures from the 1500 Froben edition. Added signatures aA-bB6 from the Froben edition of 1500 before main text (signature a), woodcut portrait of Gratian in duplicate, both hand-coloured. Quarto (8-1/4" x 6"). Contemporary calf with elaborate blind-tooling over wooden boards, title, brass bosses to corners and centers of boards, raised bands and small later shelf label to spine, "Decretu" blind-stamped to head of front board, 55" in early hand to fore-edge of text block, clasps lacking, pastedowns renewed. Moderate rubbing, chip to head of spine. 67-line text printed in red and black, occasional capitals spaces, mostly with guide-letter, 13-line illuminated initial N on a2r, supplied leaf Aa2 with illuminated initial and flourish at margin. Moderate toning, occasional faint dampstaining to margins, light soiling to a few leaves. $30,000. * The first of two Froben editions, a composite copy brought together c. 1500. The Decretum Gratiani, is the cornerstone of modern canon law. The first work of its kind, it was compiled by Gratian, a Camaldolese monk, around 1140. Using the latest scholastic and juristic techniques from Bologna, he attempted to harmonize these disparate texts. Like the Corpus Juris Civilis in the study of the civil law, it became the basic text for the study of canon law for many centuries. In the following century an extensive gloss was added by Teutonicus, a German prior living in Bologna. Known as the Glossa Ordinaria, it was later revised and enriched by another Bolognese prior, Bartholomew of Brescia. The gloss and its revisions become a standard feature of subsequent manuscripts and printings. Though never an official edition of canon law, it was a standard work for nearly 800 years until it was superseded in 1918 by the Code of Canon Law (Codex Iuris Canonici). Remembered today as the moral and satirical poet of Das Narrenschiff [The Ship of Fools], Brant was also a note. [Attributes: Hard Cover]

      [Bookseller: The Lawbook Exchange, Ltd., ABAA ILAB]
 17.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Margarita Decreti Seu Tabula Martiniana. Strassburg, 1493

      1493 - An Important Early Legal Reference Work [Polonus, Martinus (d.1278)]. Margarita Decreti Seu Tabula Martiniana. [Strassburg: Printer of the 'Casus Breves Decretalium' (Georg Husner?)], 1493. [106] ff. Final leaf blank. Thumb-tabbed. Collation: a8 b-q6 r8. Complete. Folio (11" x 7-1/2"). With final blank, initials and capital strokes in red (some wormholes, a few minor marginal holes, occasional spotting or staining). Contemporary quarter calf with elaborate blind-tooling over wooden boards, two contemporary diagrams relating to horizontal sundials to front board, clasp lacking. Moderate rubbing, minor worming, light scuffing to calf-covered sections of boards, light gatoring to spine, early owner inscription dated 1528 to front, owner inscription of the Franciscan convent of Munich to head of title page. 52-line text in parallel columns, initials and capital strokes in red. Moderate toning, occasional spotting or staining, negligible minor worming in places. $12,500. * Later edition. An important early legal reference work, The Margarita Decretalium, i.e. "Pearls of the Decretals," is the index to the decretals of the Decretals of Gregory IX (or Liber Extra). First printed in 1481, the Margarita was probably assembled during the late thirteenth century, some time before the appearance of the Liber Sextus in 1298. There are twelve incunable editions. Our 1493 imprint is the tenth. OCLC locates 3 copies in North America (Huntington Library, Library of Congress, Yale Law School). Goff, Incunabula in American Libraries V327. Gesamtkatalog der Wiegendrucke M21422. [Attributes: Hard Cover]

      [Bookseller: The Lawbook Exchange, Ltd., ABAA ILAB]
 18.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Perusia

      Norimberga 1493 - Silografia, 190x225 la sola incisione, 470x315 il foglio completo. Veduta fantastica tratta da una edizione latina di "Liber Chronicarum", una delle primissime opere illustrate pubblicate, che ebbe un enorme successo. La veduta Ë inserita nella parte sup. del foglio, il testo descrittivo in basso. Il testo Ë rubricato in rosso cosÏ come vi sono accenni di colore a contorno dei tetti. Ottimo esemplare assai marginoso con parziale mancanza all'angolo inf. sin.

      [Bookseller: libreria antiquaria perini Sas di Perini]
 19.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Gesamtansicht ('Herbipolis').

      - kolorierter Holzschnitt v. Hartmann Schedel aus Schedels Weltchronik: Das buch der Croniken. . b. Michael Wolgemut, Hanns Pleydenwurff u. Anton Koberger in Nürnberg, 1493, 32 x 52 Brod-Mälzer; Würzburg, Bilder einer alten Stadt, K 1. - Ganze Buchseite - Lateinische Ausgabe! - Perfekter Zustand, beidseitig koloriert!

      [Bookseller: Antiquariat Norbert Haas]
 20.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Sermones de laudibus sanctor[um] [et] dominicales per totum annu[m] ... (und andere Traktate).

      Venedig, Peregrinus de Pasqualibus, 11. Februar 1493. 2 Spalten mit je 48 Zeilen. Ohne die 10 Bll. am Anfang. 247 (sehr fehlerhaft) numm. Bll. mit Druckermarke, des letztes weiße Blatt fehlt. Blindgeprägter brauner Lederband über Holzdeckel. 22 x 15 cm. Erste Ausgabe. - Hain 10531; BMC V, 392; BSB F-246; Pellechet 4909; Polain (B) 1514; Goff M93. - Franciscus de Mayronis (ca. 1280-1328) war ein bedeutender Schüler des Duns Scotus. An der Sorbonne, wo er den Großteil seines Lebens lehrte, wurde er wegen seiner großen Geschicklichkeit in philosophischen Diskussionen auch Doctor Illuminatus oder Magister Acutus genannt. Er nahm regen Anteil am Universalienstreit und vertrat wie sein Lehrer Duns Scotus einen gemäßigten Realismus. - Mit der schönen Druckermarke des Peregrino Pasquale (Husung 185, Nr. V). - Fehlen die Schließen. Rücken und Ecken sehr unauffällig restauriert, Vorderdeckel mit kl. Kratzspuren. Tls. etwas fleckig. Blatt 25 und 26 mit kl. Brandfleck und kl. Loch. Zum Schluss eine dreizeilige handschriftl. Anmerkung. Versandkostenfreie Lieferung

      [Bookseller: Antiquariat Uwe Turszynski]
 21.   Check availability:     buchfreund.de     Link/Print  


        \"Herbipolis\". Gesamtansicht.

       Altkol. Holzschnitt aus Schedel, \"Weltchronik\", 1493, 32 x 52 cm. Die älteste gedruckte Ansicht der Stadt in einem altkolorierten Exemplar aus einer lateinischen Ausgabe. Rückseitig mit der Ansicht von Ferrara (diese unten beschnitten). - Schönes, kräftiges Altkolorit. Versand D: 6,00 EUR BAYERN, Franken

      [Bookseller: Antiquariat Bierl]
 22.   Check availability:     buchfreund.de     Link/Print  


        Roma.

      - Norimberga, 1493. Dal "Liber Chronicarum Nurembergensi", xilografia in b/n, cm 47,3 x 61 circa (il foglio); al verso del foglio piccolo riquadro rettangolare con la città di "Genua" (Genova), testo in latino. La monumentale opera dello Schedel, il "Liber Cronicarum", rappresenta uno "dei più straordinari lavori mai realizzati" dall’editoria del XV secolo. Esemplare ben restaurato al margine bianco superiore, un poco rifilato su tutti i margini, nell'insieme molto ben conservato.

      [Bookseller: BOTTEGHINA D'ARTE GALLERIA KÚPROS]
 23.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Sermones de laudibus sanctor[um] [et] dominicales per totum annu[m] ... (und andere Traktate).

      Venedig, Peregrinus de Pasqualibus, 11. Februar 1493.. 2 Spalten mit je 48 Zeilen. Ohne die 10 Bll. am Anfang. 247 (sehr fehlerhaft) numm. Bll. mit Druckermarke, des letztes weiße Blatt fehlt. Blindgeprägter brauner Lederband über Holzdeckel. 22 x 15 cm. Erste Ausgabe. - Hain 10531; BMC V, 392; BSB F-246; Pellechet 4909; Polain (B) 1514; Goff M93. - Franciscus de Mayronis (ca. 1280-1328) war ein bedeutender Schüler des Duns Scotus. An der Sorbonne, wo er den Großteil seines Lebens lehrte, wurde er wegen seiner großen Geschicklichkeit in philosophischen Diskussionen auch Doctor Illuminatus oder Magister Acutus genannt. Er nahm regen Anteil am Universalienstreit und vertrat wie sein Lehrer Duns Scotus einen gemäßigten Realismus. - Mit der schönen Druckermarke des Peregrino Pasquale (Husung 185, Nr. V). - Fehlen die Schließen. Rücken und Ecken sehr unauffällig restauriert, Vorderdeckel mit kl. Kratzspuren. Tls. etwas fleckig. Blatt 25 und 26 mit kl. Brandfleck und kl. Loch. Zum Schluss eine dreizeilige handschriftl. Anmerkung.

      [Bookseller: Antiquariat Turszynski]
 24.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Biblia Latina cum postillis Nicolai de Lyra et quaestionibus eiusdem contra judaicam perfidiam et additionibus Pauli Burgensis.

      Nürnberg, Anton Koberger 1493 - 4 volumes, 424, 338, 317 (of 318), 350 (of 352) folia. Contemporary blind-stamped Vellum with 4 raised bands and clasps, Folio H. 34,5 x L. 23,5 x W. 6,5-9 cm. (The marigins of titlepage vol.1 are renewed, 3 pages of vol.1 in matching facsimile on contemporary paper, without the final blanco pages in vol. 3 and 4, waterstains at some places, some wormholes in both the wooden boards and the text blocks. With 44 woodcuts -some fullpage-, the capital letters in volume 2-4, and some in volume 1 are handcoloured with red and blue paint. With some old annotations in the margins. Incunable edition of the Latin Bible containing the Old and New Testament with the commentary of Nicolaus de Lyra. Besides De Lyra's Postillae the Additiones of the Spanish bishop Paul of Burgos c.1353-1435, followed by a reply on this Additiones the Defensarium or Responsiones from the Franciscan Matthias Döring c.1390-1469. Nicolaus de Lyra c.1270-1349, was a Franciscan teacher at the University of Paris. De Lyra was a very important biblical commentator who was known for his knowledge of Hebrew learning and the Latin (Church) Fathers. He gained his knowledge through studying the Hebrew language and other Jewish sources, among which the writings of Rabbi Solomon c.1040-1105. He studied with the Jewish rabbis of Évreux (North France), this city was one of the centres of Jewish learning during the Middle Ages. His knowledge was expressed in his massive Postillae, in which he commented extensively on the entire Bible according to mostly literal senses. This commentary was printed for the first time in 1471/1472 which makes it the first printed commentary on the entire Bible. The commentary of De Lyra is considered to be a mark in the field of exegesis, not only for its completeness (which was not common in medieval commentary tradition) but also because of its use of Hebrew exegetical scholarship and was used by generations of scholars, among which John Wycliffe and Martin Luther. John Wycliffe acknowledged his indebtedness to De Lyra in his translation of the Bible from around 1388. Luther consulted and used the Postillae regularly throughout his career, especially on his translation of Genesis. He saw the work as a good exegetical and practical resource which provided a better understanding of the historical sense of the text. In wrote in his Table Talk 'Lyra's Commentaries upon the Bible are worthy of all praise. I will order them diligently to read, for they are exceeding good, especially on the historical part of the Old Testament.' The publisher, Anton Koberger, was one of the largest publishers of the incunabula period, in this copy the Bible text was printed in the centre of the pages with the accompanying commentary of De Lyra around it, at the beginning of the paragraphs were blank spaces reserved for the capital letters, these were filled in by hand later.) 4 delen, 424, 338, 317 (van de 318), 350 (van de 352) folia. Origineel Perkament met ribben, stempels en sloten, Folio H. 34,5 x L. 23,5 x D. 6,5-9 cm. (Nieuwe marges aangevijzeld bij titelpagina dl.1, 3 pagina's dl.1 in nette kopie op oud papier, zonder de laatste blanco pagina's in dl.3 en 4, plaatselijk vochtvlekken, enkele wormgaatjes in zowel de houten platten als in het boekblok. Met 44 houtgravures waarvan enkele paginagroot, de kapitalen van deel 2-4, en enkele van deel 1 zijn handgekleurd in zowel rood als blauw. Met enkele oude aantekeningen in de marges. Incunabel of Wiegendruk van de Latijnse Bijbel bestaande uit het Oude en Nieuwe Testament met commentaar van Nicolaus de Lyra. Naast de Postillae van De Lyra vind men in deze uitgave de Additiones van de Spaanse bisschop Paul of Burgos c.1353-1435, en als een weerwoord op deze Additiones de Defensarium of Responsiones van de Franciscaanse Matthias Döring c.1390-1469. Nicolaus de Lyra c.1270-1349, was een Franciscaanse leraar aan de Universiteit van Parijs. De Lyra was een zeer belangrijke bijbelcommentator die bekend was om zijn kenni [Attributes: Hard Cover]

      [Bookseller: Antiquariaat de Roo]
 25.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Tragoediae. Commentary by Gellio Bernardino Marmitta & Daniel Caietanus

      150 leaves (incl. first leaf, a blank). 60 lines of commentary surrounding the text, Roman type, woodcut decorated initials. Two- to four-line initials supplied in red or blue, printed or manuscript guide-letters, rubricator's fingerprint in red ink on p1v. Small folio (320 x 213 mm.), cont. blind-stamped Italian goatskin over wooden boards by Belluno bindery A, with 4 (of 10) brass bosses & 1 (of 2) clasps (see below). Venice: Matteo Capcasa, 18 July 1493. Second Venetian edition of Seneca's Tragedies, third edition with the commentary of Gellio Bernardino Marmitta (fl. 1440), and the first with additional commentary of Daniel Caietanus (1461-1528). The tragedies are Hercules furens, Thyestes, Phoenissae, Phaedra, Oedipus, Troades, Medea, Agamemnon, and Hercules Oetaeus. Seneca's nine tragedies, full of violence and horror, exerted a profound influence on poets and playwrights of the Italian Renaissance as well as on their successors in Tudor England. Marmitta's Seneca has been regarded as a sort of "pre-Americanum," because of its remark on the verses in Medea: "Oceanus / Vincula rerum laxet et ingens / Pateat tellus" (Marmita wrote that the time would come when we would sail beyond Thule and find new worlds). In his copy of the Venice 1510 reprint, Fernando Columbus added a marginal note, "haec prophetia expleta est per patrem meum" (this prophecy was fulfilled by my father). The printer Matteo Capcasa, a native of Parma, worked at Venice for a decade from 1485, printing mostly vernacular works, including a number of finely illustrated editions. Vecellio Fore-edge Painting: The fore-edge painting highlights Seneca's fame as an orator, teacher and tutor to Nero: a full-length portrait of the author, bearded and in a red toga and white turban, holding a book open outwards and pointing to a passage. Abbreviated author's name and title is lettered horizontally below lower clasp. The upper and lower edges are marbled in gray-blue and red. The painted decoration is the work of Cesare Vecellio (1521-1601), a cousin and pupil of Titian, in whose studio Vecellio worked until Titian's death. Among Vecellio's major paintings is the altarpiece at Belluno Cathedral. In addition to the painted fore-edges executed for the Pillones, Vecellio also painted a room in the Palazzo Pillone with the Four Seasons and the Rape of the Sabines. In his famous book on costume and manners, De gli habiti antichi et moderni (Venice: 1590), Vecellio mentions the library and other collections of the Pillone family as well as their generous hospitality. For his imagery, Vecellio took each book's author or content, so there are a series of author portraits, as here, or scenes, maps and views. 172 volumes were decorated in this way, 154 with fore-edges painted by Vecellio and 21 with original drawings on their vellum covers by him and other artists. Provenance: 1. Antonio Pillone (1464-1533), Belluno; binding. 2. Odorico Pillone (1503-1593), Belluno; fore-edges. 3. Sir Thomas Brooke (1830-1908), Armitage Bridge, Yorkshire; bookplate; sold by his heirs in 1957 to 4. Pierre Berès (1913-2008), Paris. 5. Helmut Friedlaender (bookplate; sale Christie's NY, 23 April 2001, lot 117). The Pillone Library has long been celebrated. Noted already in the 16th century as a library of "molti e diversi libri," it is celebrated among bibliophiles today for the remarkable painted decoration of its fore-edges and as a rare survival up to the modern day of a Renaissance library. The Pillone family, originally of Val Cadore, was prominent in the civic history of Belluno. Their library at Villa Casteldardo outside Belluno was primarily formed by the father and son, Antonio (1464-1533), and Odorico (1503-94), the former a soldier and diplomat, the latter a learned jurist. In the 1580s Odorico Pillone (or possibly his son Giorgio) commissioned Vecellio to decorate the fore-edges of a substantial portion of the best books in the library with paintings related to the contents. The 172 volumes decorated by Vecellio have had a remarkably stable existence over the next four centuries, which accounts in large measure for their almost uniformly excellent state of preservation. They remained together with other family collections until 1874 when the library was sold to the Venetian antiquarian Paolo Maresio Bazolle. The decorated volumes were then bought en bloc by the Yorkshire baronet Sir Thomas Brooke (1830-1908), and remained in his family until they were acquired and finally dispersed by Pierre Berès in 1957. Thanks to their unusual decoration and to the fact that the library remained intact until the 1950s, all of the Pillone books have been preserved in their original bindings. Binding: Contemporary blind-tooled brown goatskin over thin wooden boards, bound for Antonio Pillone by Hobson's Belluno Bindery A. Sides panelled with triple fillets, outer and central compartments adorned with widely spaced small 4- and 5-petalled rosette tools, two inner borders composed respectively of a repeated blossom and leaf tool and leafy tool (see Hobson tools 1, 2, 7 and 11). Spine with two double raised bands tooled with intersecting triple fillets. Originally 5 round flat brass bosses on each cover, and 2 fore-edge clasps with catchplates on lower cover. A pair of paper flyleaves and a single vellum leaf at each end. Numerous deckle edges preserved. A few leaves slightly browned, faint dampstain at extreme lower or upper margin in first and final quire, a little marginal worming in the first and last two quires. A few small scrapes and wormholes. ❧ Berès, Bibliothèque Pillone, 55. Goff S-437. ISTC is00437000.

      [Bookseller: Jonathan A. Hill, Bookseller, Inc.]
 26.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Constantinopolis

      1493. Belissima veduta della città tratta dal Liber Cronicarum di Hartmann Schedel. La monumentale opera di Schedel, il Liber Cronicarum, rappresenta uno "dei più straordinari lavori mai realizzati" dall'editoria del XV secolo. Gli incisori erano Michael Wolgemut, famoso maestro di Albrecht Dürer, e il figliastro Wilhelm Pleydenwurff. Wolgemut fu il tutore di Albrecht Dürer tra il 1486 e il 1490; recenti studi hanno dimostrato come Durer abbia collaborato alla realizzazione di quest'opera, poiché alcuni dei tratti hanno somiglianze stupefacenti con quelli dell'Apocalisse; alcune opere sono infatti attribuite al maestro di Norimberga. La stampa venne supervisionata dal grande stampatore Anton Koberger, le cui opere erano famose in tutta Europa. Xilografie, finemente colorata a mano, in ottimo stato di conservazione. Decorative example of Hartmann Schedel's incunable view of Constantinople from Schedel's Liber Chronicum, perhaps the single most influential secular illustrated book of the 15th Century and one of the landmark printed works of the 15th Century. Schedel's monumental Liber Cronicarum was "one of the most extraordinary works ever produced" The woodblock cutters were Michael Wolgemut, the well-known teacher of Albrecht Dürer, and his stepson Wilhelm Pleydenwurff. Wohlgemut was Albrecht Dürer's tutor between 1486-90 and recent scholarship has shown, Albrecht Dürer may also have collaborated, since some of the cuts bear a remarkably close resemblance to the Apocalypse illustrations. The printing was carried out under the supervision of the great scholar-printer Anton Koberger, whose printing were famous throughout Europe. Woodcut with fine later hand colour, in good condition. Norimberga Nurnberg Dimensioni in mm. 570 X 440

      [Bookseller: Libreria Antiquarius]
 27.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        [Doctrinale part 1, with the commentary by Johannes Synthen]: Glosa super prima parte doctrinalis Alexandri. Per Joannem Synthen Daventriae extremo labore collecta.Deventer, Jacobus de Breda, [between 5 April and 21 May 1490]. 4to. With only 2 initials executed: first chapter: a red R with red pen work and a red V at the beginning of Chapter 5 (damaged). Lacking 4 leaves. Binding lost except front cover: a vellum leaf from an early 15th-century rhetorical manuscript, rubricated in red.

      Borm, Inc. Guelf. 92; CA 119; GW 1144; IILC 172 (2 copies, including the present copy); Kok, Houtsneden II, pp. 548-551; Reichling, Doctrinale 88.I. One of the rare incunable editions printed at Deventer of the first part of Alexander de Villa Dei's Doctrinale, with the authoritative and extensive commentary by Johannes Synthen (died before 1493). Synthen taught in the domus pauperum during Erasmus's school years in Deventer and probably knew him well. This commentary, mostly the work of Synthen, enjoyed a certain authority in educational circles and was reprinted at least 10 times before 1500 in Deventer alone. The text together with the commentary was first published by Richart Pafraet in 1477-1479.The present copy, recorded in the literature as Lansberg-Velen-Gemenbibl., Balve, Germany, lacks the first four leaves of the first quire (fols. a1-4; the inner lower corner of a4 is still present), including the title-page with woodcut and the prologue. Otherwise in good condition, with some contemporary scholarly annotations in ink. Some pages soiled, margins of first leaves restored.

      [Bookseller: Antiquariaat FORUM BV]
 28.   Check availability:     NVvA     Link/Print  


        Mariale [with additions by] Domenico Ponzoni [and] Officium et Missa Immaculatae Conceptionis BMV

      Milan: Leonardus Pachel, 1493 21 May 1493. Modern blindruled calf over original wood (rubbed, catch & clasp gone), spine on 3 raised bands, [388] ff., 58 ll. (single line letterpress title cut out and mounted, marg. staining). Good complete copy. First complete edition of a collection of 63 sermons on the Immaculate Conception of the Holy Virgin by the Franciscan preacher B. de Busti (d. 1513), a pupil of Michael de Carcano. Small woodcut ills (often repeated). Decorative woodcut initials. Woodcut printer's mark at end. Printed in gothic type in 2 cols. Ownership entry on A2r. Some ms. notes. Ref. ISTC ib01333000. GW 5804. Goff B-1333. Polain 2613 (1). IDL 1089 (1). Not in BSB München.

      [Bookseller: Louis Caron]
 29.   Check availability:     IOBABooks     Link/Print  


        [Doctrinale part 1, with the commentary by Johannes Synthen]: Glosa super prima parte doctrinalis Alexandri. Per Joannem Synthen Daventriae extremo labore collecta.Deventer, Jacobus de Breda, [between 5 April and 21 May 1490]. 4to. With only 2 initials executed: first chapter: a red R with red pen work and a red V at the beginning of Chapter 5 (damaged). Lacking 4 leaves. Binding lost except front cover: a vellum leaf from an early 15th-century rhetorical manuscript, rubricated in red.

      Borm, Inc. Guelf. 92; CA 119; GW 1144; IILC 172 (2 copies, including the present copy); Kok, Houtsneden II, pp. 548-551; Reichling, Doctrinale 88.I. One of the rare incunable editions printed at Deventer of the first part of Alexander de Villa Dei's Doctrinale , with the authoritative and extensive commentary by Johannes Synthen (died before 1493). Synthen taught in the domus pauperum during Erasmus's school years in Deventer and probably knew him well. This commentary, mostly the work of Synthen, enjoyed a certain authority in educational circles and was reprinted at least 10 times before 1500 in Deventer alone. The text together with the commentary was first published by Richart Pafraet in 1477-1479.The present copy, recorded in the literature as Lansberg-Velen-Gemenbibl., Balve, Germany, lacks the first four leaves of the first quire (fols. a1-4; the inner lower corner of a4 is still present), including the title-page with woodcut and the prologue. Otherwise in good condition, with some contemporary scholarly annotations in ink. Some pages soiled, margins of first leaves restored.

      [Bookseller: Antiquariaat FORUM BV]
 30.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Gesamtansicht, "Basilea".

      - kol. Holzschnitt ( v. 2 Platten gedruckt ) aus Schedels Weltchronik, 1493, 25 x 52,5 ( auf Doppelfolioblatt ) Fauser, Nr. 1104. - Wie immer im Bug zusammengesetzt, aus einer lateinischen Ausgabe.

      [Bookseller: Antiquariat Nikolaus Struck]
 31.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Caietanus super libros de anima

      CAIETANUS DE THIENIS. Gaietanus super libros de anima. Eiusdem Questiones de sensu agente: et de sensibilibus communibus: ac de intellectu. Item DE substantia orbis Joannis de Gandavo cum questionibus eiusdem. (Colophon:) (Venetiis) impensis Octaviani Scoti civis madoetensis per Bonetum Locatellum bergomensem decimo Kal. Januarias 1493. In - folio, pergamena recente uso antico. (2), 112, (2) ff. (l' ultimo bianco). Carattere gotico, grandi iniziali a stampa. Esemplare ben conservato, a parte lievi aloni di umidità nelle ultime carte. Rara edizione. Hain, 15504. Pellechet, 4942. I.G.I., 2341. Klebs, 425.4. Manca al B.M.C. e al Goff.

      [Bookseller: Brighenti libri esauriti e rari]
 32.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        Erfordias

      Norimberga 1493 - La monumentale opera di Schedel, il Liber Cronicarum, rappresenta uno "dei più straordinari lavori mai realizzati" dall’editoria del XV secolo. Gli incisori erano Michael Wolgemut, famoso maestro di Albrecht Dürer, e il figliastro Wilhelm Pleydenwurff. Wolgemut fu il tutore di Albrecht Dürer tra il 1486 e il 1490; recenti studi hanno dimostrato come Durer abbia collaborato alla realizzazione di quest’opera, poiché alcuni dei tratti hanno somiglianze stupefacenti con quelli dell’Apocalisse; alcune opere sono infatti attribuite al maestro di Norimberga. La stampa venne supervisionata dal grande stampatore Anton Koberger, le cui opere erano famose in tutta Europa. Xilografie, con fine coloritura (coeva?), in buone condizioni. Schedel's monumental Liber Cronicarum was "one of the most extraordinary works ever produced" The woodblock cutters were Michael Wolgemut, the well-known teacher of Albrecht Dürer, and his stepson Wilhelm Pleydenwurff. Wohlgemut was Albrecht Dürer's tutor between 1486-90 and like recent scholarship has shown, Albrecht Dürer may also have collaborated, since some of the cuts bear a remarkably close resemblance to the Apocalypse illustrations. The printing was carried out under the supervision of the great scholar-printer Anton Koberger, whose printing were famous throughout Europe. Woodcut with fine (original ?) colour, in good condition. Dimensioni

      [Bookseller: Libreria Antiquarius]
 33.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        De Nobilitate et Rusticitate Dialogus. Ejusdem de Switensium ortu, nomine, confederatione, moribus et quibusdam (...) gestis (et alia opuscula)

      - Johann Prüss, Strasbourg [entre 1493 et 1500], in-folio (20x28cm), (4f.) 152ff. mal chiffr. CLI - Sig. : (1) A3 a-c8 d-z6 ?8, relié. - Edizione stabilita da Sebastian Brant. Un xilografia diagramma che rappresenta la ruota della fortuna di scivolare 77. - [FRENCH VERSION FOLLOWS] Edition originale établie par Sébastien Brant. Un schéma gravé sur bois représentant la roue de la Fortune au feuillet 77. Les lettrines de notre exemplaire ont été laissées en blanc. Nombreux soulignements et manicules de l'époque, ainsi que d'abondantes notes marginales. Exemplaire réemboîté dans une reliure ancienne en plein vélin, dos à quatre nerfs. Une pâle mouillure en marge extérieure portant atteinte à l'ensemble du volume. Quelques galeries de vers sans perte importante de lettres. Hemmerlin (1389-ca. 1460) fut précurseur de la Réforme. Chanoine de Zurich durant la première moitié du XVème siècle, il chante les mérites de la noblesse et de la vie rustique. Il reprend aussi 146 versets de Konrad von Mure écrits au XIIème siècle, qui ne survivent que par cette seule version. Important ouvrage d'érudition sur l'émergence de la Confédération suisse. Bel exemplaire.

      [Bookseller: Librairie Feu Follet]
 34.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        JUSTIZ. - Richter. - Salomonisches Urteil. "Judicium Salomonis". Mittig der König auf dem Richterstuhl, vor ihm die beiden Frauen mit dem toten bzw. lebenden Kind, rechts der Henker, dazu Gefolge. Mit ganzseitigem Text.

      - Altkol. Holzschnitt von M. Wolgemut aus Schedel, "Weltchronik", 1493, 14 x 22 cm (Darstellung) bzw. ca. 33 x 22 (Textseite). Inkunabeldruck der lateinischen Ausgabe. - Auf der ganzen Buchseite. Verso mehrere Holzschnitte, u.a. die Söhne Davids. - Aufwändig gerahmt mit Glasscheibe auch auf der Rückseite. Lebhafte Gerichtsszene in schönem Altkolorit!

      [Bookseller: Peter Bierl Buch- & Kunstantiquariat]
 35.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Konstantinopel . Originalblatt m. Holzschnitt aus: Liber chronicarum oder Schedelsche Weltchronik..

      1493 42 x 54 cm, unter Passepartout gerahmt., 55 x 68 cm, Min gebräunt, tadell. Doppelblatt CXXX aus der lateinischen Ausgabe der Schedelschen Weltchronik die 1493 in Nürnberg bei Anton Koburger erschien. Die Nürnberger Chronik ist eine illustrierte Darstellung der Weltgeschichte. Sie ist das Hauptwerk des deutschen Historikers Hartmann Schedel und erschien erstmals 1493 in Nürnberg in einer lateinischen und einer deutschen Fassung. Sie ist die bedeutendste illustrierte Inkunabel. Mit über 1800 Holzschnitte ist die Schedel Chronik ein bedeutendes Zeugnis deutscher Buchdruckkunst des Spätmittelalters. Die Holzschnitte stammen von Michael Wolgemut und Wilhelm Pleydenwurff. Versand D: 20,00 EUR Alte Drucke Grafik - vor 1800

      [Bookseller: Antiquariat Peter Petrej]
 36.   Check availability:     buchfreund.de     Link/Print  


        Comoediae sex). Cum Directorio Vocabulorû, Sententiarû artis Comice, Glossa interlineali, Comêtariis Donato, Gvidone, Ascensio. Editio princeps.

      6 nn. Bl., 176 (recte 173) num., 1 w. Bl.. Mit 165 Holzschnitten, davon 8 ganzseitigen (1 wiederholt) durchgehend in Rot rubriziert Initialen in Rot ausgemalt. Folio. Späterer Kalbslederband (Ende 17. Jhdt) mit Goldfileten, goldgepr. Eckfleurons und blindgeprägter, zierlicher Palmetten-Rahmung auf Deckeln, mit Rückenschild und -vergoldung sowie Stehkantenvergoldung. GW M45481 Hain-Coppinger 15431 BSB-Ink T-103 Slg. Schäfer 54. Die Kommentare stammen von Guido Juvenalis, Jodocus Badius Ascensius und Johannes Egidius Druck des Textes in 2 Spalten und 71 Zeilen (Kommentar) je 2 Größen gotische und Antiqua-Typen Wasserzeichen des Papiers: Stierkopf mit Kreuz auf Stab. Die zweite illustrierte Terenzausgabe überhaupt und die erste aus Grüningers Offizin enthalten ist die berühmte Holzschnitt-Ansicht eines antiken Theaters (wiederholt) die Holzschnitte im Text und auf den Tafeln sind jeweils zusammengesetzt aus bis zu 5 einzelnen Stöcken (Gesamtzahl der kombinierbaren Einzelstöcke: 88). In den Abbildungen der Szenen sind die Namen der handelnden Personen in Namensbanderolen angegeben, in einigen Fällen mit Rot handschriftlich ergänzt auf den Tafeln, die jeweils eines der sechs erhaltenen Terenz-Stücke einleiten, sind die Beziehungen der Personen untereinander mittels Verbindungslinien wiedergegeben. Insgesamt verleihen die Kombinatorik der Versatzstücke sowie die Schraffurtechnik den Abbildungen eine malerische Anmutung von Abwechslungsreichtum, Dynamik, räumlicher Tiefe und Plastizität, wie sie für die Technik des Holzschnitts atypisch sind. Dem Meister des Terenz, der mit vorliegendem Werk einen Höhepunkt des Straßburger Stils erreichte und ihn eigentlich definierte, waren vermutlich die Terenz-Illustrationen der Trechsel-Ausgabe (Lyon 1493) bekannt, da auch der Kommentator Josse Bade (1462-1535) bei Trechsel die Buchdruckerkunst erlernte und dessen Tochter heiratete allerdings zeichnen sie sich im Vergleich durch die virtuose Schraffurtechik aus, die wie die gotischen Bildelemente eine Bekanntschaft mit den Terenz-Illustrationen Dürers (1491-2? 13 Abdrucke und 126 Vorzeichnungen sind erhalten vgl. Hütt II, 1148-1162) nahelegen. Beiliegend ein Doppelblatt (Wasserzeichen "T. Bernard 1809") mit 2 Seiten alten engl./lat. Notizen/Exerpten zu/aus F. G. Freytag (Adparatus litterarius. 1752ff), P. Marchand (Histoire ... de l'imprimerie. 1740) und Dibdin (Bibliotheca Spenceriana. 1814-23), vorliegendes Werk und seine Stellung in der Editions-, Druck- und Kulturgeschichte betreffend, wobei die Autoren auf die Ausnahmestellung vorliegenden Werkes für die Druck-, Theater- und Kostümgeschichte hinweisen. Einband berieben bzw. etwas beschabt und fleckig sowie Vergoldung teils oxydiert bzw. abgerieben Rücken mit Fehlstelle und (leider hellerem) Leder unterlegt mehrfach fehlerhaft paginiert, Kollation aber komplett (6 Bl. b1-8 c1-8 d-z, A-E1-6 F1-8 letztes Bl. weiß) etwas (finger-)fleckig, bes. zu Beginn, und gebräunt Titel, letztes Bl., Bl. 39 und 86 mit Randausriss bzw. Eckabriss, jeweils ohne Text- oder Bildverlust, teils hinterlegt.

      [Bookseller: Antiquariat am Moritzberg]
 37.   Check availability:     booklooker.de     Link/Print  

______________________________________________________________________________


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.