viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

Antiquitates selectae septentrionales et celticæ quibus plurima loca conciliorum et capitularium explanantur, dogmata theologiae ethnicae celtarum gentium que septentrionalium cum moribus et institutis maiorum nostrorum circa idola, aras, oracula, templa, lucos, sacerdotes, regum electiones, comitia et monumenta sepulcralia una cum reliqviis gentilismi in coetibus christianorum ex monumentis potissimum hactenus ineditis fuse perquiruntur. Cum figuris aeri incisis.
- Hannover, Nicolai Foerster, 1720. 8:o. Grav. extra titelblad,+ XXIIX,+ (2),+ 590 s.+ 18 grav. planscher, varav 11 utvikbara. Titel tryckt i rött och svart. Lagerfläckar och enstaka småfläckar. Välbevarat samtida pergamentband, med beigefärgat titelfält, stänksnitt. Fint exemplar ur Warmholtz bibliotek, med dennes anteckningar på försättsbladet, och Ericsbergs bibliotek, med Carl Jedvard Bondes exlibris. Warmholtz 1421. Brunet III, 657. Carlander II, 464ff & III, 564ff. Första upplagan av denna samling av essäer om fornnordisk/ keltisk religion och kult, bl.a. om Stonehenge och andra monument, och druider. Warmholtz anser att den upptar mycket som angår de nordiska antikviteterna, även om författaren är kritisk mot svenska historiker och i synnerhet gentemot Rudbeck. Den innehåller tidiga illustrationer av Stonehenge, och den är även känd för kapitlet om Maran och mardrömmar. J. G. Keysler (1693-1743) var tysk antikvarie, som annars idag kanske är mest känd för sin reseskildring i Centraleuropa. C. G. Warmholtz väldiga historiska bibliotek på Christineholm utanför Nyköping, vilket låg till grund för hans stora bibliografi, såldes 1780 till Gjörwell och Uppfostringssällskapet. Dennes kroniskt dåliga ekonomi tvingade honom dock att i olika omgångar sälja vidare bitar av biblioteket, som således skingrades. Många titlar letade sig så småningom fram till Ericsberg, ofta via d?Albedyhll.
      [Bookseller: Centralantikvariatet]
Last Found On: 2015-09-27           Check availability:      AbeBooks    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/980042/1720-keysler-johann-georg-antiquitates-selectae-septentrionales-et-celticae-quibus

Browse more rare books from the year 1720


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.