viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

Kongl.
maj:ts nådige resolution uppå riks-rådets/ præsidentens, academiæ cantzlerns och præsidis illustris wid den i Upsala inrättade societas literaria och scientiarum, wälborne grefwe Arwed Horns inlefwererade underdånige memorial. Gifwen Stockholm i råd-cammaren den 11 novembris 1728. (Sthlm), Kongl. tryckeriet hos J. H. Werner, 1729. 4:o. (8) s. Marmorerat pappbd med svart titeletikett. Oskuren inlaga. Första bladet med lagning i övre marginalen. Vetenskapssocieten hade funnits i Uppsala sedan 1710 under olika namn, men vann en klart bättre ställning när Arvid Horn valdes till preses illustris 1728. Med denna resolution stadfästes Vetenskapssocietens statuter och dess namn ändrades slutgiltigt till Societate regia literaria et scientiarum och fick därmed kungligt beskydd. Några år senare bekostade societeten Carl von Linnés resa till Lappland.
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2017-06-15           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/9603542/1728-kongl

Browse more rare books from the year 1728


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.