The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

SUMARI DE BATALLA Á ULTRANÇA FET PER MOSSEN PERE JOAN FERRER CAVALLER ab la bilografia del autor y breu estudi de la obra.
Imp. Abadal. Mataró, 1899 - . 22 cm. 81 pàg., 1 f. Palau 45332. CCPB 126926-7. [Segueix:] LO CASTELL DE BURRIACH Ó DE SANT VICENTS (excursió, historia y tradicións). Id. Id, 1900. 322 pàg. Il lustr. amb gravats en el text. Palau 45337. CCPB 302146-7. [Segueix:] ORIGENS DE LA RIERA D'ARGENTONA (estudi excursionístich-historich). Tip. L'Avenç. Barcelona, 1904. 36 pàg. Il lustr. amb un retrat, dibuixos i fotografies, en el text. Palau 45344. CCPB 796886-8. Tres obres enq. en un volum en mitja pell amb petita falta al llom, conserven les cobertes originals. Marques de cautxú d'anterior posseïdor. Col. "Biblioteca Histórica del Maresma", vol. I-II-III. Maresme. Argentona. Cabrera de Mar. Historia. Pere Joan Ferrer. Tractats de cavalleria. Castell.
      [Bookseller: Libreria anticuaria Farré]
Last Found On: 2017-06-14           Check availability:      IberLibro    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/9578169/1899-carreras-y-candi-francesc-sumari-de-batalla-a-ultranca-fet

Browse more rare books from the year 1899


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.