The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

En liten och kårt Hand-Bok, Utaf Adelig Öfning, At bruka Wid många tilfällen til stor hjälpreda i åtskilliga mål, hwars innehåll på andra sidan förmäles.
Inbunden bok. Tryckt hos Joh. G. Lange, Stockholm 1787. (288) s. Välbevarat brunt skinnband med spänne intakt (möjligen senare band till spännet). Främre pärmens insida med namnteckning daterad 1793. Inlaga med litet hål i inre marginalen på de avslutande bladen. Gott skick i övrigt. 10,5x5,5 cm.
      [Bookseller: Falks Hörna]
Last Found On: 2017-06-14           Check availability:      Bokbörsen    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/9528158/1787-ralamb-ake-en-liten-och-kart-hand-bok

Browse more rare books from the year 1787


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.