The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Klaver-utdrag ur Joseph Haydn`s Oratorium Skapelsen.
- Första - Tredje Häftet. Stockholm och Kongl. Priviligierade Not-Tryckeriet. Tvär 8:o. 35; 57; 60 s. Samtida nötta halvskinnband. Saknar ryggtitel. A. M. L. i guld på främre pärm. Pärmar med fläckar. Röda fläckar på bakre pärm Häfte 1 och 3. Häfte 1 brunfläckad, Häfte 2 något brunfläckad och Häfte 3 endast lätt brunfläckad. Maskinskriven lapp på försättsbladet i Häfte 1. 16 x 23 cm. 3 volymer.*A. M. L. Augusta Maria Lilliehöök (1801-1875). Libris anger 1 bibliotek och då endast häfte 1 och 2. [#\123405]
      [Bookseller: Antiquaria Bok & Bildantikvariat AB]
Last Found On: 2015-07-07           Check availability:      AbeBooks    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/941482/1801-haydn-joseph-klaver-utdrag-ur-joseph-haydns-oratorium

Browse more rare books from the year 1801


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.