The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Révolution de l'Amerique + Några nyare karakteristiska drag, af franska, österrikiska och ryska arméerne. Öfwersättning af S. J. Collin + Handlingar rörande det å franska republikens ministrar vid Rastadt föröfvade mord
Bok. Sthlm, C. Stolpe, 1781. 8:o. XVI, 171 s. + Gävle, C. G. Sundqvist, 1807. 8:o. 23 s. + Sthlm, C. Deleen och J. G. Forsgren, 1799. 8:o. (2), 39 s. Samtida ngt nött men trevligt grönt pappband med röd titeletikett i glättad papp. Gula snitt. Mindre ljusbrun fläck på titelbladet till det första arbetet som svagt syns på de åtföljande bladen. Liknande fläck på s. 59. Titelbladet till det andra arbetet lite solkigt. Titelbladet till det tredje arbetet med gammalt bläckkludd i texten och en lagning i nedre hörnet, liten lagning även i det sista bladets nedre marginal. Svag fuktrand upptill på s. 11-12 och 15-16. Ett samlingsband innehållande tre utrikespolitiska arbeten. Det första arbetet är en skildring av den amerikanska revolutionen som i samtiden delvis betraktades som ett resultat av upplysningsidéerna och ett exempel. Raynals arbete var en viktig opinionsbildare och flera upplagor utkom 1781 runt om i Europa, denna svenska upplaga utgiven på franska är ett exempel på hur stort intresset var för Raynals tankar. Samtidigt var ämnet inte okontroversiellt: denna upplaga drogs enligt Åhlen in på hög befallning och beslagtogs. Det andra arbetet är en roande och intressant svepande karaktäristik av de franska, ryska och österrikiska arméerna, deras moral, tänkesätt och strategier. Det tredje arbetet rör ett uppmärksammad händelse i samtiden då österrikiska husarer mördade de franska delegaterna vid kongressen i Rastadt.
      [Bookseller: Årsta böcker]
Last Found On: 2017-06-09           Check availability:      Bokbörsen    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/9021102/1781-guillaume-thomas-francois-raynal-s-j-revolution-de-lamerique-nagra-nyare-karakteristiska

Browse more rare books from the year 1781


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.