viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

M. Joh. Coleri oeconomia, thet är huuszholds underwijsnings andra deel, som handlar om allehanda boskaps / nembl. fääboskaps / bijs / fårs / getters och bockars / hundars / gäss och hönses / kalkoners / ankers / swijns och hästars / natur och skiötsel / och huru man them uthi siukdommar kan hjelpa och curera. För 40 åhr sedan förswenskat / som och i månge rum af andre authoribus, amplicerat och förbättrat / utaf Isaco Erici, pastor uthi Steenby sochn / emellan wijkar / i Östergöthland / belägen...
Bok. Stockholm, Nicolao Wankijf, 1686. (8), 396 s. Gulddekorerat halvfranskt band, 5 upphöjda bind, hela guldsnitt, bra skick. 16x20 cm. Inlaga ställvis ngt fläckad, titelsida delvis loss, register saknas. Namnt.
      [Bookseller: Antikvariat Asken]
Last Found On: 2017-06-09           Check availability:      Bokbörsen    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/9019308/1686-coler-m-johann-m-joh-coleri-oeconomia-thet-ar

Browse more rare books from the year 1686


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.