The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

M. Joh. Coleri oeconomia, thet är huuszholds underwijsnings andra deel, som handlar om allehanda boskaps / nembl. fääboskaps / bijs / fårs / getters och bockars / hundars / gäss och hönses / kalkoners / ankers / swijns och hästars / natur och skiötsel / och huru man them uthi siukdommar kan hjelpa och curera. För 40 åhr sedan förswenskat / som och i månge rum af andre authoribus, amplicerat och förbättrat / utaf Isaco Erici, pastor uthi Steenby sochn / emellan wijkar / i Östergöthland / belägen...
Bok. Stockholm, Nicolao Wankijf, 1686. (8), 396 s. Gulddekorerat halvfranskt band, 5 upphöjda bind, hela guldsnitt, bra skick. 16x20 cm. Inlaga ställvis ngt fläckad, titelsida delvis loss, register saknas. Namnt.
      [Bookseller: Antikvariat Asken]
Last Found On: 2017-06-09           Check availability:      Bokbörsen    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/9019308/1686-coler-m-johann-m-joh-coleri-oeconomia-thet-ar

Browse more rare books from the year 1686


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.