The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Tiberii Cavallos fullständiga afhandling om electriciteten.
Lund, tryckt hos Prof. Joh. Lundblad på öfversättarnes förlag, 1795-1796. (14), 207, (2); (2), 387, (1); (2), 139, (13) s. + 8 utvikbara, graverade planscher. Prydliga, samtida halvskinnband med marmorerade pärmpapper, gula snitt samt sparsamt guldornerade ryggar med svarta deltiteletiketter. Pärmarna med lättare skrapmärken, pärmhörnen något stukade, de främre pärmarnas insidor med Carl Du Rietz namnteckning och exlibris, fria försättsbladen med med Hjalmar Du Rietz namnteckning. Inlagorna med ett fåtal obetydliga lagerfläckar, ett par av de utvikbara planscherna mycket svagt lagerfläckade. En fin uppsättning. Ekelöf I, s. 39.
      [Bookseller: Rönnells Antikvariat AB]
Last Found On: 2017-06-09           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/9000797/1795-cavallo-tiberius-tiberii-cavallos-fullstandiga-afhandling-om-electriciteten

Browse more rare books from the year 1795


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.