The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Liv i Norden af Frederikke Bremer, författerinde til de svenske Hverdagshistorier.
Köpenhamn, L. Klein, 1849. 8:o. 48 s. Brunt oklbd med guldpräglad titeltext på främre pärm. Den sparsamma guldorneringen på ryggen har oxiderat. Lätt lagerfläckig. Leijonhufvud & Brithelli Kvinnan inom svenska litteraturen s. 40. Publicerades som en serie artiklar i "Göteborgs handels- och sjöfartstidning" 1849, efter vilka denna danska översättning är utförd. Den svenska bokupplagan, "Lif i Norden, skizz", utkom samma år.
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2017-06-09           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/8998184/1849-bremer-fredrika-liv-i-norden-af-frederikke-bremer

Browse more rare books from the year 1849


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.