The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Undersøgelse om det gamle Nordiske eller Islandske Sprogs Oprindelse.
Et af det Kongelige Danske Videnskabers Selskab kronet Prisskrift. Kbhvn.: Gyldendal, Popp 1818. XII + 312 s. De første blade let bruneret ellers rent og velholdt eksemplar med rødt snit indbundet i samtidigt halvlæder med farvet titelfelt og blindtrykte dekorationer på ryggen. Navn på inderside af forpermen. Rask var en sjælden udpræget sproglig begavelse. De nordiske sprog stod hele livet hans hjerte nærmest, og ligesom de, og særligt islandsk, stedse var det centrale i al hans forskning. Det er ham der har skabt den nordiske sprogvidenskab og grundlagt studiet af oldnordisk-islandsk.Study in the Origin of the old Nordic and Icelandic Language. Rask was one of the founders of the modern science of language and the first to study the ancient Nordic languages systematically. Bibl. Danica IV, 58. DBl(3), 11,646. Fiske 482.
      [Bookseller: Peter Grosells Antikvariat]
Last Found On: 2017-06-09           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/8978172/1818-rask-rasmus-undersogelse-om-det-gamle-nordiske-eller

Browse more rare books from the year 1818


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.