The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Axel Fridell. Ett konstnärsliv
Malmö, John Kroon, 1937. 125 s. + 100 planscher. Med en medbunden originaletsning av Axel Fridell. Halvskinnband med övre guldsnitt, båda omslagen medbundna (E. Hansson, Lund). 29,5 X 22,5 cm. Med personlig dedikation i versform av Karl Asplund till "Eta" (Elisabeth Sellström), som en tid var anställd på Bukowskis konsthandel. Tryckt i 500 exemplar, varav detta är nr 386. Med en katalog över Axel Fridells grafiska verk, s. 101-125.
      [Bookseller: Antikvariat Röda Rummet AB]
Last Found On: 2017-06-09           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/8963309/1937-asplund-karl-axel-fridell-ett-konstnarsliv

Browse more rare books from the year 1937


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.