viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

Axel Fridell. Ett konstnärsliv
Malmö, John Kroon, 1937. 125 s. + 100 planscher. Med en medbunden originaletsning av Axel Fridell. Halvskinnband med övre guldsnitt, båda omslagen medbundna (E. Hansson, Lund). 29,5 X 22,5 cm. Med personlig dedikation i versform av Karl Asplund till "Eta" (Elisabeth Sellström), som en tid var anställd på Bukowskis konsthandel. Tryckt i 500 exemplar, varav detta är nr 386. Med en katalog över Axel Fridells grafiska verk, s. 101-125.
      [Bookseller: Antikvariat Röda Rummet AB]
Last Found On: 2017-06-09           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/8963309/1937-asplund-karl-axel-fridell-ett-konstnarsliv

Browse more rare books from the year 1937


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.