The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Twee getypte brieven aan 'Zeer geachte Heer [Nico] Wijnen' plus bijbehorend dossier.
1. 27,4 x 21,5 cm. Op eigen briefpapier. Alleen recto. Gesigneerd 'fbordewijk' en gedateerd 'Den Haag, 11.7.1955/ Maandag'. 17 regels tekst. Twee perforatiegaatjes. 2. 27,4 x 21,5 cm. Op eigen briefpapier. Alleen recto. Gesigneerd 'fbordewijk' en gedateerd 'Den Haag, 1.9.1955/ Donderdag'. 6 regels tekst.* Nico Wijnen was algemeen secretaris van de Haagse Kunstkring en, later, voorzitter van de Afdeling Letteren, Theater en Film. Hij organiseerde op zaterdag 22 oktober 1955 om 20.00 uur in de Louis XV-zaal aan het Lange Voorhout een 'literaire avond, gewijd aan het werk van F. Bordewijk'. Rico Bulthuis hield een inleiding op Bordewijks werk, Albert Vogel droeg verhalen voor en de schrijver zelf vertelde over 'het tot stand komen van zijn werken'. Voor deze avond nodigde Wijnen een aantal schrijvers en hoogwaardigheidsbekleders uit - die bijna allemaal afzegden.In de eerste brief schrijft Bordewijk in te stemmen met het voornemen van Wijnen, 'als ik mij losmaak van de enigszins bezwarende gedachte opnieuw het middelpunt te zijn van een algemene attentie, hetgeen ik intussen bij deze doe'. Voorts over een geschikte datum.Bordewijk schrijft in de tweede brief naar aanleiding van het programma van de aan de schrijver gewijde avond aan Wijnen dat hij 'met de verdeling van de avond geheel accoord kan gaan'. En: 'Het is mogelijk dat ik enkele genodigden, twee of drie, zou willen medebrengen. Zonder tegenbericht mag ik wel aannemen dat dit geen bezwaar vormt'. Dit kleine maar interessante dossier laat de totstandkoming van de avond zien.Bijgevoegd: 1. Doorslag van getypte brief van Wijnen aan 'Zeer Geachte Heer Teychiné Stakenburg'. 27,3 x 21,6 cm. Alleen recto. Niet gesigneerd. Gedateerd '23 Sept. 1955'. 22 regels tekst. 2. Doorslag van getypte brief van Wijnen aan 'Beste Anna [Blaman]'. 13, 7 x 21,6 cm. Alleen recto. Niet gesigneerd. Gedateerd '23 Sept. 1955'. 8 regels tekst. 3. Handgeschreven brief van A.J. Teychiné Stakenburg aan 'Zeer Geachte Heer Wijnen'. 9,3 x 18,3 cm. Alleen recto. Gesigneerd 'Stakenburg' en gedateerd '25/9/1955'. 10 regels tekst. 4. Gestencilde uitnodiging voor 'Bordewijk-avond'. 27,0 x 21,0 cm. Alleen recto. Ondertekend door 'Het Bestuur' en gedateerd '4 Oct. 1955'. 10 regels tekst. 5. Getypte brief van Francisca M. Bruijn, secretaris Nederlands Centrum van het Internationaal Theater Instituut. 27,4 x 21,4 cm. Alleen recto. Gesigneerd 'FMBruijn' en gedateerd ''s-Gravenhage, 12 October 1955'. 6 regels tekst. 6. Getypte brief van 'De Chef van het Kabinet van de Burgemeester' aan het bestuur van de Haagse Kunstkring. 21,0 x 14,8 cm. Alleen recto. Gesigneerd en gedateerd '12 October 1955'. 7 regels tekst. 7. Getypte brief van Evert Kornelis, directeur van het Residentie-Orkest aan 'Mijne Heren'. 21,7 x 13,7 cm. Alleen recto. Gesigneerd en gedateerd '17 October 1955'.
      [Bookseller: Antiquariaat Fokas HOLTHUIS]
Last Found On: 2017-06-09           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/8954414/1955-bordewijk-f-twee-getypte-brieven-aan-zeer-geachte

Browse more rare books from the year 1955


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.