viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

Förste Archiatern och Riddaren Doctor Pehr von Afzelii Föreläsningar 1819 öfver Pharmacopoea Suecica, Editio V.
P. I. Innehållande Simpligia. Pars II. Innehållande Praeparata et Composita. Samtida prydlig handskrift. (2),147,(7),(2 blanka); 82),292 s. Samtida hårt nött halvskinnband i kalv. Sparsam gulddekor på ryggen. Skinn på hörn saknas. Namnteckningar Joh. Gust. Holmberg (överstruken) och O. G. Bergenklint på främre pärms spegel. Ren och fin inlaga. 21,5 x 18 cm
      [Bookseller: Antiquaria]
Last Found On: 2015-02-22           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/881085/9999-afzelius-pehr-von-forste-archiatern-och-riddaren-doctor-pehr

Browse more rare books from the year 9999


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.