The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

ARCHITEKTEN 1920-1928, ARKITEKTEN 1929-1930
Bok. Akademisk Architektforening/ Arkitektforening København 1920-1930. Totalt ca 4880 s. Elva halvfranska band med lättare slitage. 31x24 cm. Ca 19 kg. Rena, hela och väl sammanhållna inlagor. Mycket omfattande. Rikt illustrerade med foton, planer och ritningar. Behandlar framförallt tidens arkitektur och möbelformgivning. 1930 publiceras t.ex. Kaare Klints artikel "Undervisningen i Møbeltegning ved Kunstakademiet", i vilken han ger uttryck för sin syn på funktionalismen i text, fotografier, ritningar och uppmätningar. Stockholmsutställningen och Asplund behandlas. Många danska arkitekter och byggnader behandlas utförligt. En guldgruva för den arkitektur-intresserade.
      [Bookseller: Falks Hörna]
Last Found On: 2017-06-06           Check availability:      Bokbörsen    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/8567702/1920-fisker-kay-red-rasmussen-steen-eiler-architekten-1920-1928-arkitekten-1929-1930

Browse more rare books from the year 1920


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.