The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Saken en Staet en Oorlogh. In, ende omtrent de Vereenigde Nederlanden. Beginnende met het Jaer 1621, ende eyndigende met het Jaer 1669. WAARBIJ: Herstelde Leeuw, ofte Discours, over het gepasseerde in de Vereenichde Nederlanden, in 't Jaer 1650. ende 1651. WAARBIJ: Generael Register over alle de ses Deelen der Saken van Staet en Oorlogh. In, ende omtrent de Vereenigde Nederlanden, Beginnende met den Jare 1621. ende eyndigende met het Jaer 1669.
sGravenhage, Johan Veely, Johan Tongerloo, en Jasper Doll 1669/1669/1669/1669/1670/1672/1672. 6 delen in 7 banden, (titelprent, 14, portret) 1267, (12) 1020, (18) 1330, (12) 1190, (20) 1079, (30) 957 (8), (2) 398 (6) 214 (22) (2) 185 p. Origineel Perkament met ribben en stempels, Folio (Unieke en complete set in fraaie perkamenten banden van dit zeer weinig voorkomende standaardwerk, tevens een belangrijke geschiedbron voor het tijdvak 1621 - 1668 betreffende De Nederlandse Opstand. Lieuwe van Aitzema, 1600 - 1669, was een Nederlands diplomaat en geschiedschrijver. Doordat Van Aitzema een groot aantal officiƫle documenten opnam in zijn werken en ze van commentaar voorzag, zijn deze nog steeds van groot belang voor hedendaagse historici. Zijn stijl is door puntigheid en sarcasme intrigerend en meeslepend. Boekblokken wat gebruind.).
      [Bookseller: Antiquariaat De Roo]
Last Found On: 2014-12-15           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/834093/1669-aitzema-lieuwe-van-saken-en-staet-en-oorlogh-in

Browse more rare books from the year 1669


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.