The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Kronyck van Alckmaar.
Met zyn dorpen. Ende de voornaamste geschiedenissen desselfs, van 't beginsel der bouwinge der voorsz. stadt Alckmaar, tot den Jaren 1658. Waar by gevoegt is P.J. Schagen, Alckmaar-Beleg, en 't Octroy van de Scher-meer.Mitsgaders Cavel Conditien ende Caerte, benevens 't register van de Cavels met de Eyghenaars der Selver. Voorzien met een kaart van Alckmaar, en van de Schermer. Tweede druk. vermeerdert met 21 Gezigten., zo om als binnen Alcmaar, na het leven getekent,Door Abraham Rademaker. Amsterdam/Alkmaar, Steeve van Esveldt/Jacob Maagh, 1743. Klein 4to. (VIII)+190+(15) pp. With engr titl.2 maps of Schermer and Alkmaar. and 21 engr.plts of A.Rademaker.
      [Bookseller: Antiquariaat DE VRIES & DE VRIES]
Last Found On: 2014-12-10           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/829952/1658-woude-c-van-der-kronyck-van-alckmaar

Browse more rare books from the year 1658


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.