The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Toet-steen der Conscientie. Ofte Proeve over den staet der warer gelucksalicheyt, synde een verklaringhe over den eersten Psalm Davids. Waer in een yder Christen mensche, syn sielen salicheyt van herten beminnende, sonder vooroordeel ofte liefcosinge syns selfs, sekerlijck in syne siele mercken ende gevoelen kan, ofte hy is in den staet der waerer gelucksalicheyt ofte niet. Eerst int Engelsch beschreven. Die tweede Druck opt nieuws verbetert overgeset vermeerdert met twee Predicatien over de woorden erste Cor. I. en door denselven Auth. oock met een register aent eynde voorsien &c. Door Julius Aysonius Huisinga.
Utrecht, Willem Strick 1645. 2e druk (56) 556 p. Origineel Perkament, 8° (vernieuwde schutbladen, voorplat en onderkant rug mist een klein stukje perkament, pag. 88-119 wormgaatje in de middenmarge. Zeldzaam werk over Psalm 1 van de puritein Robert Bolton,1572-1631. FATY 1,245).
      [Bookseller: Antiquariaat De Roo]
Last Found On: 2014-12-10           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/829941/1645-bolton-robert-toet-steen-der-conscientie-ofte-proeve

Browse more rare books from the year 1645


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.