The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Hoog-beroemde Historie van t'Leven ende de daden van Alexander de Groote. Inhoudende hoe hy Europa overheerst Darius der Persen Coninck met gantsch Asia ende India tot de Oceanische Zee t'ondergebragt ende eyntlick tot Babilon gestorven is. Overgeset uit den Latyn door Aelbr. Snel.
Delft, Adriaen Gerrits 1627. (6, portret) 535 (13) p. Origineel overslaand Perkament, 8° (tweede druk, zeldzame vroege druk, voorin nieuw schutblad, fraaie titelprent en een portret van Alexander de Groote) VAN € 750,00 VOOR € 475,00.
      [Bookseller: Antiquariaat De Roo]
Last Found On: 2014-12-10           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/829920/1627-curtius-quintus-hoog-beroemde-historie-van-tleven-ende

Browse more rare books from the year 1627


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.