The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Goudene Spreuken der Godsaelige Martelaren en getrouwe Helden Gods. Welcke geleeden hebben om 't getuygenis des Heeren Jesu wil, Tsedert Christi Geboorte tot nu toe. Van haer uytgesproocken met verhemelde gedaghten in en ontrent haere Martel-uyr. Nevens Bygaende Beright van de voornaemste wreede vervolgingen der Roomschgesinde tegens de Gereformeerde Christenen in alle Gewesten van Europa, tot op 't jaer MDCKXXXIII. Uyt de Martelaerboecken aller Evangelische Volckeren, en de treflijckste Geschiedschrijvers by een gebraght.
Amsterdam, Jan ten Hoorn 1683. (titelprent, 14) 576 (48) p. Origineel Perkament, 8°.
      [Bookseller: Antiquariaat De Roo]
Last Found On: 2014-12-10           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/829707/1683-vries-simon-de-goudene-spreuken-der-godsaelige-martelaren-en

Browse more rare books from the year 1683


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.