The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Sleutel, Dewelke verklaard de Bybelse Figuuren, oover de Vier Evangelisten, Handelingen der Apostelen, en Openbaaringe Johannis. Door welke, In seer korten tijd, met groot vermaak, niet alleen de geschiedenissen, gelijkenissen, en gesigten, die in de bovengemelte Boeken beschreeven werden, maar ook, en wel bijsonder, de Capittels selfs, in welk elk van die te vinden is, kunnen geleerd werden. Tot nut en profijt van die geene, die in 't leesen en aanwijsen der Capittelen der H. Schrift vermaak scheppen. Op het ernstig versoek van veelen eindelijk in 't ligt gegeeven. Oovergeset uit het Hoogduits door P.W.
Leiden, Johannes de Vivie 1682. (4) 360 p. Origineel Perkament, 12° (compleet met de 18 uitvouwbare gravures, vernieuwde schutbladen. Kinderbijbel met onderwijzende gravures om de inhoud te onthouden. De gravures, van Romeyn de Hooge, zijn onderverdeeld in 10 gedeeltes die elk een hoofdstuk verbeelden).
      [Bookseller: Antiquariaat De Roo]
Last Found On: 2014-12-10           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/829351/1682-moller-johannes-sleutel-dewelke-verklaard-de-bybelse-figuuren

Browse more rare books from the year 1682


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.