The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Jacobs Worstelinge, By Forme van t' Samen-sprekinge, tusschen Godt ende den armen Sondaer. In Meditatien en Gebeden. Met neerstigheyt by een vergadert. Den seventienden en laetsten Druck, van nieuws vermeerdert en verbetert.
Amsterdam, Erven Wed. Gysbert de Groot 1730. "(12) 276 p. Origineel Perkament, 12° (zeldzaam en zeer stichtelijk werk van J.J. Kalckman, 1565-1642, hij werd vooral bekend door zijn werk ""Antidotum, Tegengift vant gebruyck of ongebruyck vant orgel"", geschreven in 1641 tegen het werk van Constantijn Huygens. SGT-K6A/NNBW 5, 77/NCC 1 locatie)".
      [Bookseller: Antiquariaat De Roo]
Last Found On: 2014-12-03           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/823160/1730-kalckman-jan-jansen-jacobs-worstelinge-by-forme-van-t

Browse more rare books from the year 1730


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.