The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Moralske Tanker. 3. udgave.
Kbhvn.: Med Autors retmæssige Afstaaelse, trykt og bekostet af Ernst Heinrich Berling, og findes hos hannem tilkiøbs 1744. (4) + 608 s. Indbundet i smukt samtidigt hellæder med smuk rygforgyldning. Senere forsats og titelfelt.. Originaludgaven udkom samme år, og bogen blev straks meget efterspurgt og hurtigt efterfulgt af et pirattryk hvis ophavsmand er ukendt. Originaludgaven formodes at være trykt af J.J. Høpffner, hvorimod de lærde stadig strides om hvorvidt han også trykte nærværende 3. udgave, eller om det var hans svigersøn Berling. Ehr- M. I,321. Paul Johansen 23,2
      [Bookseller: Peter Grosell's Antikvariat]
Last Found On: 2012-12-27           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/82314/1744-holberg-ludvig-moralske-tanker-3-udgave

Browse more rare books from the year 1744


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.