The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Institutiones arithmeticae:
Eller kort Underwijssning Om The förnämste och högnödigste Regler, Exempel Italienske Practiqver och Compendier, som i daglig Räckning mäst brukelige äre: Them konstälskandom til Nytta och Gagn sammanskrefwen af Nicolao P. Agrelio. Och nu å nyo, efter mångas åstundan, öfwersedd och förbättrat. I Stockholm. Tryckt af Henrich Keyser, Kongl. Booktryckiare, medh egen Bekostnad, Åhr 1683. Och finnes hoos honom til kiöps. 8:o. (2),479,(1) s. Samtida pergamentband, bandet har antagit en brunaktig ton av alla smutsiga händer som hållit i den. N5 i bläck på främre pärm. Fuktfläck på sidan 1-4 varav 1/2 antagit brunton. Bläckfläckar på sista sidan. Flera sidor med tumavtryck i yttre marginalen. Speglar fyllda med äldre bläckkludd. Spruken i främre inre fals, men sitter fortfarande stadigt fast i häftbanden. Bakre inre fals med insektskada nedtill. 16,5 x 10,5 cm.. Collijn sid. 7 anger 5 onumrerade sidor i början. Jämfört exemplar på Göteborgs Universitets bibliotek har även som detta exemplar 3 sidor. Eventuellt saknas ett blankt blad?. Detta är tredje upplagan Utkom i Stockholm 1655 och i Göteborg 1672
      [Bookseller: Antiquaria]
Last Found On: 2012-12-27           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/82036/1683-agrelio-nicolao-p-agrelius-nicolaus-p-institutiones-arithmeticae

Browse more rare books from the year 1683


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.