The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Een Let Arithmetica Eller Regne-Kunst hvorudi findes Alle Slags Ud-Regninger/ ikke alleene til Lettelse ved dend daglig Handel udi Kiøb og Sal/ enten Priisen er liden eller stor/ men og gandske beqvem og nyttig for Folck/ af alle slags Conditioner.
Kiøbenhafn, Joh. Jacob Bornheinrich, 1696. Upag. Indb. helpergament over træ.. Udkommet første gang 1689. (Bibl. Dan. II) Bogen hænger pænt sammen men er præget af brug gennem tiden. De sidste par friblade noget forrevne.(Porto kr. 40,- på brevforsendelser i Danmark)
      [Bookseller: Bøger & Kuriosa]
Last Found On: 2012-12-27           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/82035/1696-matthisen-sofren-een-let-arithmetica-eller-regne-kunst

Browse more rare books from the year 1696


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.