The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Les Maîtres de l'Affiche, 1895-1900.
KLEURRIJK BEELD VAN DE BELLE ?POQUEAffiches uit de Belle ?poque op klein formaat. Uit Les Ma?tres de l'Affiche: publication mensuelle contenant la reproduction des plus belles affiches illustr?es des grands artistes, fran?ais et ?trangers. Lithografie?n in kleur vervaardigd tussen 1895-1900.Rond het jaar 1890 waren gelithografeerde affiches op groot formaat een opkomend fenomeen en h?t nieuwe medium om ophanden zijnde voorstellingen in het theater, het circus, dansvoorstellingen en het vari?t? onder de aandacht van het publiek te brengen. Ze werden door schilders en kunstenaars, die zich tot dan ook lieten verleiden tot zeer uiteenlopende ontwerpen, met veel enthousiasme als een nieuwe kunstuiting omarmd. Deze affiches vormen ook vandaag de dag nog ons beeld van de Belle ?poque.De bakermat voor deze nieuwe rage lag zonder twijfel in Parijs, waar Jules Ch?ret zich als de ware meester van deze nieuwe kunst ontpopte, zowel zijn ontwerpen als de gebruikte techniek waren g?nial.Op de wereldtentoonstelling van 1889 werd Jules Ch?ret ge?erd met een eigen tentoonstelling waarbij hij voor zijn oeuvre tot dan toe een gouden medaille ontving. Deze tentoonstelling was voor het grote publiek tevens een eerste kennismaking met het fenomeen affiche. Hierna volgde een succes dat zijn weerga niet kende. Op speciaal daarvoor opgerichte zuilen en andere oppervlakten die zich er voor leenden, werden de vaak immens grote affiches geplakt. Deze nieuwe straatkunst bracht ook een enorme verzamelwoede op gang. De populariteit van deze ?fresco?s van het trottoir?, zoals het affiche bewonderend werd genoemd, gold echter niet alleen voor de aankondigingen van de diverse culturele manifestaties. Het medium werd ook gezien als een interessante vorm van betaalbare kunst voor het grote publiek en gaf bovendien de kunsthandel een nieuwe impuls.Inspelend op dit grote succes, ontstond in 1895 op initiatief van Jules Ch?ret in samenwerking met Impremerie Chaix de serie publicaties van ?Les Ma?tres de l?Affiche?. Men kon zich abonneren op deze serie, op klein formaat los in mappen uitgegeven affiches, driemaandelijks van december 1895 tot november 1900 uitkwam. In een oplage van vier stuks per maand zijn er in de vijf jaar van het bestaan 240 affiches uitgegeven. Bovendien werden speciaal voor abonnees van Les Ma?tres door verschillende kunstenaars speciale affiches ontworpen zonder aankondiging of reclameopdruk.Het papier waarop ze gedrukt werden was van zeer hoge kwaliteit. Dit in tegenstelling tot de reguliere grote affiches, die op een mindere kwaliteit papier werden gedrukt, maar dan ook een ander doel dienden. De mooie heldere afbeeldingen van Les Ma?tres de l?Affiche geven een interessant beeld van wat er zich op het gebied van het culturele leven, gezien door de ogen van diverse bekende kunstenaars, aan het einde van de 19de-eeuw afspeelde.Prijs: ?575,- (per stuk incl. lijst).
      [Bookseller: Inter-Antiquariaat MEFFERDT & DE JONGE]
Last Found On: 2017-05-31           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/7998171/1895-chacret-jules-les-maitres-de-laffiche-1895-1900

Browse more rare books from the year 1895


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.