The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Histoire militaire de Charles XII roi de Suede, depuis l'an 1700, jusqu'à la bataille de Pultowa en 1709, écrite par ordre exprés de sa majesté, par Mr.
Gustave Adlerfeld, chambellan du roi. On y a joint une rélation exacte de la bataille de Pultowa, avec un journal de la retraite du roi à Bender. 1-4. Amsterdam, J. Wetstein & G. Smith, 1740. 8:o. (2),+ XXIX,+ (blank),+ 434 s.+ 3 utvikbara planscher; (2),+ 627; (2),+ 547; (2),+ 240 s.+ utvikbar plansch. Titlar tryckta i rött och svart. Saknar porträttet och två planscher i första delen. Sista bladet i första delen bruntonat. Enstaka småfläckar. Samtida uniforma ljusbruna skinnband med rikt guldornerade ryggar, röda resp. gröna titel- och deltiteletiketter och röda snitt. Tre volymer, liten skada på första delens övre kapitäl och lätta stänk på ryggarna. Ur Ericsbergs bibliotek, med Carl Jedvard Bondes exlibris klistrat ovanpå ett äldre, troligen d'Albedyhlls. Warmholtz 5542. Första upplagan. Fint exemplar som dessvärre saknar porträttet av kungen, vilket ofta saknas. Dessutom saknas två bataljplanscher! Gustav Adlerfelt (1671-1709) följde som hovjunkare Karl XII:s fälttåg ifrån 1701, och stupade vid Poltava 1709. Han förde på kungens befallning under hela fälttåget journal över händelserna. Sonen Karl Maxmilian Johan Adlerfelt lät efter att manuskriptet återfåtts från ryssarna utge verket översatt till franska, kompletterat med händelserna strax efter Poltava. Det utgavs samma år även på tyska och engelska och anses vara en av de viktigaste källorna till kunskap om Karl XII:s fälttåg
      [Bookseller: Centralantikvariatet]
Last Found On: 2012-12-27           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/79965/1740-adlerfelt-gustaf-histoire-militaire-de-charles-xii-roi

Browse more rare books from the year 1740


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.