The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Ichthyologia sive opera omnia de piscibus scilicet: Bibliotheca ichthyologica.
Philosophia ichthyologica. Genera piscium. Synonymia specierum. Descriptiones specierum. Omnia in hoc genere perfectiora, quam antea ulla. Posthuma vindicavit, recognovit, coaptavit & edidit Carolus Linnæus. Leiden, C. Wishoff, 1738. 8:o. (24),66,(6),1-80,71-92,(2 blanka,8),1-84,(10),1-112,(2),1-118,(21) s. Halvpergamentbd med guldpräglad titeltext och gamla röda snitt (Johanna Röjgård). Bra inlaga vilken som vanligt är ngt lagerfläckig.. Soulsby Catalogue of the works of Linnæus 3563. Lundberg Sveriges ichthyologiska literatur s. 1. Medicinaren Petrus Artedi, född 1705, lärde känna Linné 1729 och en nära vänskap och idéutbyte uppstod. Artedis specialitet var iktyologin och efter hans oväntade död 1735 - han drunknade i en av Amsterdams kanaler - lyckades Linné rädda Artedis kvarlåtenskap. Lindroth skriver: "Några år senare publicerade han det i Leiden under titeln Ichtyologia (1738), utökat med en varmhjärtad levnadsteckning över Artedi. Genom sin postuma handbok framstår denne som banbrytande i zoologins historia. Hans ende föregångare av betydelse var engelsmannen Francis Willaughby, vars 'fiskarnas historia' efter hans död utgavs av Ray. [...] Fullt medveten om skillnaden mellan ett artificiellt och ett naturligt system ville han i Ichtyologia ordna fiskarna i en från toppen till botten naturlig hierarki. Allt detta är obestridligen Artedis andliga egendom. Linné kan vid tryckläggningen bara ha gjort obetydliga tillägg. Det innebär, att Linné och Artedi alltifrån 1729/30 sida vid sida omgestaltade naturalhistorien i samma anda; under gemensamma diskussioner framväxte den reform av den botaniska och zoologiska systematiken som bär Linnés namn." Björn Dal skriver i "Sveriges zoologiska litteratur" att Artedis arbetes femte del innehåller "en ytterst detaljerad beskrivning på de flesta svenska och åtskilliga utländska fiskarter."
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2012-12-27           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/79722/1738-artedi-petrus-ichthyologia-sive-opera-omnia-de-piscibus

Browse more rare books from the year 1738


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.