viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

Billedbog til Forstandsøvelse for Børn.
1864 1864 - (Efter Bohny). Odense: Hempel [1864]. Med håndkoloreret litograferet titelblad + 36 håndkolorerede litograferede plancher. Tvær4to. (4) s. + pl. Samt. kartonbind med brun shirtingsryg og hjørner. På forpermen, opklæbet, det litograferede titelblad i sort/hvid. Forpermen med tre små pletter.With handcoloured lithographed titlepage + 36 handcoloured lithographed plates. Oblong 4to. (4) pp. + plates. Contp. boards with brown clothspine and -corners and with the lithographed titlepage in b/w mounted on frontcover. Frontcover with 3 small stains. * Dansk udgave af Niklaus Bohnys pædagogiske lærebog "Neues Bilderbuch. Anleitung zum Anschauen, Denken und Rechnen für Kinder von 2½ bis 7. Jahren", som første gang udkom i Esslingen 1848. 'Hvorvidt det er lykkedes mig ved foreliggende Værk, hvori for størstedelen Talforholdet er stillet i Forgrunden som ledende Princip og hvor der tillige er taget hensyn til udviklingen og Barnets Evne til at ytre sig, at vise, hvorledes ovenomtalte Maalkan naaes, vil Resultatet vise. . Derfor kan denne Billedbog, omendskjønt især bestemt for Børnestue, ogsaa anvendes paa det første Trin af Elementarundervisningen som et passende Underviisningsmiddel til Regne- Tænke- og Taleøvelser' (fra bogens forord). Den schweiziske lærer og pædagog Niklaus Bohny (1815-56) var stærkt påvirket af pædagogen Johan Heinrich Pestalozzi (1747-1827), som var en af grundlæggerne af det 18. århundredes pædagogik.Danish edition of Niklaus Bohny's textbook of pedagogy "Neues Bilderbuch. Anleitung zum Anschauen, Denken und Rechnen für Kinder von 2½ bis 7. Jahren", which was first published in Esslingen 1848. [Attributes: Hard Cover]
      [Bookseller: Peter Grosell, Antiquarian Bookseller]
Last Found On: 2014-10-10           Check availability:      AbeBooks    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/741575/1864-bohny-niklaus-billedbog-til-forstandsovelse-for-born

Browse more rare books from the year 1864


      Home     Wants Manager     Library Search     561 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2017 viaLibri™ Limited. All rights reserved.