The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Billedbog til Forstandsøvelse for Børn.
1864 1864 - (Efter Bohny). Odense: Hempel [1864]. Med håndkoloreret litograferet titelblad + 36 håndkolorerede litograferede plancher. Tvær4to. (4) s. + pl. Samt. kartonbind med brun shirtingsryg og hjørner. På forpermen, opklæbet, det litograferede titelblad i sort/hvid. Forpermen med tre små pletter.With handcoloured lithographed titlepage + 36 handcoloured lithographed plates. Oblong 4to. (4) pp. + plates. Contp. boards with brown clothspine and -corners and with the lithographed titlepage in b/w mounted on frontcover. Frontcover with 3 small stains. * Dansk udgave af Niklaus Bohnys pædagogiske lærebog "Neues Bilderbuch. Anleitung zum Anschauen, Denken und Rechnen für Kinder von 2½ bis 7. Jahren", som første gang udkom i Esslingen 1848. 'Hvorvidt det er lykkedes mig ved foreliggende Værk, hvori for størstedelen Talforholdet er stillet i Forgrunden som ledende Princip og hvor der tillige er taget hensyn til udviklingen og Barnets Evne til at ytre sig, at vise, hvorledes ovenomtalte Maalkan naaes, vil Resultatet vise. . Derfor kan denne Billedbog, omendskjønt især bestemt for Børnestue, ogsaa anvendes paa det første Trin af Elementarundervisningen som et passende Underviisningsmiddel til Regne- Tænke- og Taleøvelser' (fra bogens forord). Den schweiziske lærer og pædagog Niklaus Bohny (1815-56) var stærkt påvirket af pædagogen Johan Heinrich Pestalozzi (1747-1827), som var en af grundlæggerne af det 18. århundredes pædagogik.Danish edition of Niklaus Bohny's textbook of pedagogy "Neues Bilderbuch. Anleitung zum Anschauen, Denken und Rechnen für Kinder von 2½ bis 7. Jahren", which was first published in Esslingen 1848. [Attributes: Hard Cover]
      [Bookseller: Peter Grosell, Antiquarian Bookseller]
Last Found On: 2014-10-10           Check availability:      AbeBooks    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/741575/1864-bohny-niklaus-billedbog-til-forstandsovelse-for-born

Browse more rare books from the year 1864


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.