The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Dennmärckische chronick, Alberti Krantzii von Hamburg.
Newlich durch Henrich von Eppendorff verteütschet. Strassburg, Hans Schotten, 1545. Folio. (7),+ (blank),+ 504,+ (10) s. Titeln tryckt i rött och svart med vapen i träsnitt. Litet maskhål i överkant på titelbladet, fuktränder inledningsvis, återkommande i överkant, enstaka fläckar, en större s. 399. Tryckåret skrivet med bläck på titelbladet. Nött samtida skinnband över träpärmar, ryggen med fyra upphöjda bind och samtida pappersetikett, rikt blindpräglade pärmar, med rester av spännen. Frampärmens insida med äldre bläckanteckningar, delvis på svenska. Sista sidan med ett handskrivet "H" och en stjärna i bläck. På främre pärmen senare tilltryckt C N D och årtalet 1651. Ur Ericsbergs bibliotek.VD16 K 2235. Ej i Adams. Bibl. danica II, sp. 593 & Warmholtz 2497 not, nämner endast den gemensamma utgåvan. Detta är en separatutgåva av Danmarksdelen av första upplagan av Krantz viktiga krönika om de nordiska länderna, med nytt titelblad och med Fredrik III:s vapen flyttat från s. (8) till titelsidan. Det är ett postumt arbete, skrivet 1504. Utgivaren Henrich van Eppendorf fann Krantz latinska manuskript i Köln och översatte det till tyska. I samlingsverket återfinns även Sverige och Norge, med egna titelblad (Danmark har inget separat titelblad i den gemensamma utgåvan). Året efter denna utgåva påbörjade Eppendorf utgivandet av den latinska originaltexten, "Chronica regnorum Aquilonarum, Daniæm, Suetiæ, Norvegiæ", vilken tryckes åren 1546-48. Förbättrade latinska utgåvor gavs sedan ut av Johannes Wolfius 1575 och 1583. Albert Krantz (1448-1517) var dekanus vid katedralen i Hamburg och lärd historiker och teolog. Hans verk om de nordiska länderna hade stor betydelse för den svenska göticistiska historieskrivningen, inte minst för Johannes Magnus, och föreställningen att goterna och goternas krigståg var en del av den svenska historien. Överhuvudtaget var Krantz inriktad på de germanska stammarnas historia, med verk om vandalernas historia (utgivet 1519) och saxarnas (1520), skrivna på renässanshumanistiskt manér, med retorisk utsmyckning efter de antika historikerna
      [Bookseller: Centralantikvariatet]
Last Found On: 2012-12-26           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/72697/1545-krantz-albert-dennmarckische-chronick-alberti-krantzii-von-hamburg

Browse more rare books from the year 1545


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.