The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Kort gevat jaar-boek van de Edele Geoctroyeerde Compagnie der Vereenigde Nederlanden, ter Kamer van Zeeland. Beginnende met de erectie derzelver Compagnie. Vervattende een naam-lyst van de Heeren Bewindhebberen der voorsz. Kamer, volgens hun eds. overlyden, of quittering van derzelver bediening; benevens vier notitien, inhoudende het op stapel zetten, af-loopen, uitvaren ende thuis komen der schepen van en voor gemelde Kamer: met specificatie van de namen der schepen en hunner respective schippers; de lengte, dag, maand en jaar; ook het verongelukken zommiger schepen: en andere aanmerkingen. Uit authentyque stukken, ten dienste der lief-hebberen, by-een vergadert.
- Middelburg, Jan Danne, 1759.Contemporary half calf. (14),145 pp.* Warranted by the publisher with his signature. - History of the Zeeland Chamber of the Dutch East India Company (VOC) from its founding in 1602 up to 1759, listing (often with additional information provided in contemporary manuscript) names of governors, names of newly built ships, details of ships departed (ship's name, captain, crew, length of ship, date and eventual loss or wrecking) and financial details. - Added: 3 loosely inserted contemporary manuscript leaves with data concerning arrival or departure of ships. - Rare.Landwehr, VOC, 1489.
      [Bookseller: Gert Jan Bestebreurtje]
Last Found On: 2014-10-02           Check availability:      AbeBooks    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/716308/1759-matthaeus-christiaan-sigismund-kort-gevat-jaar-boek-van-de

Browse more rare books from the year 1759


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.