The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Kapitalen. Første Del. & Anden Del.
- Socialistisk Bibliotek. Udgivet af Det socialdemokratiske Arbejderparti i Danmark (bind 4 & 5). N. Cohens Bogtrykkeri, København 1885-87. 474+VII + 363 sider. Indbundet i to, uniforme røde halvlæderbind med rygforgyldning. Ryggene let falmede og skrammede. Navn, dateret 1904, på fribladet. * I: Kapitalen. Kapitalens Produktionsproces. Oversat efter Originalens tredje Oplag. II: Kapitalens Cirkulationsproces. Udgivet efter Forfatterens Død af Friedrich Engels.** Første danske oversættelse af Kapitalen's første 2 bind, oversat fra den tyske originaludgave fra henholdsvis 1883 og 1885. Friedrich Engels, som forestod arbejdet med at udgive bind 2 og 3 efter Marx's død i 1883. Engels udsendte den tyske udgave af bind 3 i 1894. ** First Danish edition of 'Das Kapital', translated from the German edition published in Hamburg 1883 and 1885. [Attributes: First Edition]
      [Bookseller: Vangsgaards Antikvariat]
Last Found On: 2014-10-02           Check availability:      AbeBooks    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/715075/1885-marx-karl-engels-friedrich-kapitalen-forste-del-anden-del

Browse more rare books from the year 1885


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.